"Itt van Isten köztünk: Jertek őt imádni, Hódolattal elé állni." (165. dicséret)

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Komlói Református Gyülekezet

Református címer

Légifelvételek Komlóról      

Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntjük honlapunkon, amelyen a komlói református közösség életét, programjait mutatjuk be. Istentiszteleteinket meghallgathatja az

Istentiszteletek hanganyaga 2023

menüpontnál. Urunk áldását kérjük életére és szeretteire.
   Áldás, békesség!

Lelkipásztort keresünk!


Pályázat és egyházközségünk bemutatkozása itt.


 

Mágocsi református nyári táborozás 2023.

Kedves Szülők és Gyerekek!

Idén nyáron ismét sor kerül közkedvelt mágocsi táborozásunkra, amelynek ideje:
2020. július 3.- július 5. (hétfő-szerda).
A táborozás díja 6000 Ft - ugyanabból a családból a második gyermeké 5000 Ft. - amely minden költséget magába foglal (utazás, napi háromszori étkezés, kézműves anyagok, a programok költségei, fagyizás).
A táborozás helye, a mágocsi református gyülekezeti ház minden szükségessel jól felszerelve és sok vidámsággal várja a gyerekek érkezését.
Jelentkezés, illetve az előleg befizetésének határideje: június 11. Előleg: 2000 Ft.
Szeretettel várjuk a jelentkezéseket.

Jelentkezés: Fadgyas Éva hitoktatónál

 

2023.05.29 - Pünkösd másodnapi istentisztelet

Énekek: 463.1 2-4; 164.1 2-3; 460; 375.1 5-7

Lekció: Apostolok cselekedetei 2.22-47

Textus:Apostolok cselekedetei 2.42


Az igehirdetés meghallgatható az
Istentiszteletek hanganyaga 2023.
menüpontnál.

A pünkösd vasárnapi felnőtt konfirmáció képeit lásd itt.
 


Az újonnan alakult
Pécs-Kelet-Mecseki Református Missziói Egyházközség
az alkalmait a
Pécsi Református Kollégium
aulájában tartja.

2023.05.21 - Az istentiszteleten igét hirdetett Suhajda Etelka lelkipásztor
Lekció:Pál első levele a korinthusiakhoz 12.12-27
Textus: Pál első levele a korinthusiakhoz 12.25
Énekek: 1, 234, 165: 1 6, 392, 193

Az igehirdetés meghallgatható itt.

Hirdetések:

- Jövő vasárnap és hétfőn pünkösdi úrvacsorás istentisztelet lesz 9h30-kor, Komlón. Vasárnap felnőtt konfirmáció: Kőhalminé Marika néni fog konfirmálni.
- Glaszné Piroska a sásdi gyülekezetben fog konfirmálni.
A sásdi és mindszentgodisai pünkösdi alkalom vasárnap lesz, a mágocsi pedig hétfőn.
- Gyűjtünk a gyerekeknek a nyári táborára, a templom tető javítására, valamint a háború sújtotta területeken élők számára.
- Fóris Györgyné Zsuzsika presbiter testvérünk beszámolt a Pécsváradon tartott presbiteri konferenciáról. Vezérige: János 15.16. A reggeli áhitatot Komor Csaba, az újonnan alakult Pécs-Kelet-Mecseki Református Missziói Egyházközség lelkipásztora tartotta. A jelenlevők egy bizonyságtételt is meghallgattak.

 

/Foto: reformatus.hu/
2023.05.18 - Áldozócsütörtök

Az Úr Jézus mennybemenetelének ünnepén hallgassuk meg a
Pasaréti Református Gyülekezet megboldogult lelkipásztorának
- Cseri Kálmánnak -
2003.05.29-én elhangzott igehirdetését: 

2023.05.07 - Anyák napi istentisztelet

Az Anyák napi családi istentiszteleten Fadgyas Éva osztálya, a (3b) anyák napi műsorral szolgált, melyet szeretetvendégség követett.
Az istentiszteleten készült képeket megtekintheted itt.

 

2023.04.23
Az istentiszteleten igét hirdetett Suhajda Etelka lelkipásztor.
Lekció:Lukács evangéliuma 23.1-25 Textus: Lukács evangéliuma 23.24; Apostoli hitvallás Énekek: 135, 234, 155, 426, 193

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2023. menüpontnál.
Hirdetések:
Május első vasárnapja Anyák napja, Fadgyas Éva osztálya (3b) fog anyák napi műsorral szolgálni a családi istentiszteleten, melyet szeretetvendégség követ. Kérjük, hogy sütivel készüljünk erre az alkalomra.
Készülünk a gyerekek nyári táboroztatására: kicsiknek Mágocson lesz 3-4 napos tábor, Csillagpont az ifiknek, sellyei tábor a 7. osztálytól felfele.
Támogassuk adományainkkal gyerekeink táborozását!
 

2023.04.16
Az istentiszteleten igét hirdetett Suhajda Etelka lelkipásztor.
Lekció:Lukács evangéliuma 1.26-38 Textus: Lukács evangéliuma 1.31; Apostoli hitvallás Énekek: 66, 338, 799, 193

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2023. menüpontnál.
 

2023.04.09 - Húsvéti úrvacsorás istentisztelet

Énekek: 356, 187, 442, 459, 460, 200, Himnusz
Lekció: Máté evangéliuma 28.1-12
Textus:Máté evangéliuma 28.7

Az igehirdetés meghallgatható az
Istentiszteletek hanganyaga 2023.
menüpontnál.

 

2023.04.07 - Nagypénteki úrvacsorás ökumenikus istentisztelet
Énekek: 342,464,392 Lekció: János evangéliuma 19.16-30 Textus: Az apostoli hitvallásból

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2023. menüpontnál.

 

Húsvét-2023

Jézus azt mondta neki: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki bennem hisz, élni fog, még ha meghal is, és aki él és hisz bennem, soha nem fog meghalni." /János 11: 25-26/

Adjon a feltámadt Úr Jézus imádkozó, örömteli lelkületet mindnyájunknak!

 

2023.04.02

Az istentiszteleten igét hirdetett Suhajda Etelka lelkipásztor.

Énekek: 331, 193, 457, 459, 460, 461, 799, Himnusz
Lekció:Márk evangéliuma 11.1-11
Textus: Pál levele a filippiekhez 2.11:

Az igehirdetés meghallgatható az
Istentiszteletek hanganyaga 2023.
menüpontnál.

Hirdetések:
Nagypénteken 9h30-kor közös úrvacsorás istentisztelet a templomban az evangélikusokkal
Húsvét vasárnap és húsvét hétfőn 9h30-kor úrvacsorás istentisztelet
A szórványokban a megszokott rend szerint: Vasárnap Sásdon lesz istentisztelet, hétfőn Mágocson, harmadik vasárnapon pedig Mindszentgodisán.

Istentisztelet után szeretetvendégséggel ünnepeltük a virágvasárnapot a gyülekezeti teremben.
 

A húsvéti nagytakarítás képeit itt nézheted meg.

 

Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket

március 25-én szombaton 9 órától

a templom és a parókia közös tavaszi nagytakarítására.

Készítsük fel lelki otthonunkat húsvét ünnepére!
 

2023.03.05
Az istentiszteleten igét hirdetett Suhajda Etelka lelkipásztor.
Lekció:Pál levele az efezusiakhoz 4.1-6 Textus: Mózes ötödik könyve 6.4-5 Énekek: 265, 171, 422, 193

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2023. menüpontnál.
 

Mózes a kőtáblával /Network.hu/

2023.02.19

Az istentiszteleten igét hirdetett Suhajda Etelka lelkipásztor.

Lekció:Pál második levele a korinthusiakhoz 4.1-2
Textus: Mózes második könyve 20.16  Énekek: 65, 370.1, 479, 193

Az igehirdetés meghallgatható az
Istentiszteletek hanganyaga 2023.
menüpontnál.

Hirdetések:
23-án, csütörtökön 16h30-kor emlékezés a roma holokausztra a Vörösmarty téren, az emlékhelyen. Mindenkit szeretettel várunk!
A bibliaóra kezdete 17 órára módosul.
 

2023.02.12
Az istentiszteleten igét hirdetett Suhajda Etelka lelkipásztor.
Lekció:Pál apostolnak a galatákhoz írt levele 5.13-6.10 Textus: Mózes második könyve 20.15 Énekek: 235, 170, Mindig velem Uram, 193

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2023. menüpontnál.
 

2023.02.05
Az istentiszteleten igét hirdetett Suhajda Etelka lelkipásztor.
Lekció:Máté evangéliuma 6.19-21 Textus: Mózes második könyve 20.15 Énekek: 463, 173, 475, 193

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2023. menüpontnál.
Hirdetések:
A múlt héten utolsó útjára kisértük Kovács Sándor testvérünket, aki 81 évet élt közöttünk. Nyugodjon békében!
 

2023.01.29
Az istentiszteleten igét hirdetett Suhajda Etelka lelkipásztor.
Lekció:Hóseás próféta könyve 2.4-25 Textus: Mózes második könyve 20.14 Énekek: 254, Áldalak jó Uram, 799, 193

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2023. menüpontnál.
Hirdetések:
- 15 órától Sásdon hálaadó istentisztelet az imaház felújítására. Képeket lásd itt.
- A 2023-as Választási névjegyzéket kifüggesztettük az előtérben. Kérünk mindenkit, hogy ellenőrizze, az esetleges javítandókat jelezze.
 

2023.01.22
Az istentiszteleten igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor.
Lekció:Lukács evangéliuma 14.15-24 Textus: Máté evangéliuma 19.27-28 Énekek: 23, 164, 398, 193

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2023. menüpontnál.
 

2023.01.17-18-19

Az ökumenikus imahét alkalmain igét hirdettek a református templomban: Ócsai Zoltán evangélikus lp., Dallos Tamás katolikus pap, Dan Zoltán baptista lp. Suhajda Etelka református lp. jelenlétével.
Az alkalmakon készített képek megtekinthetőek itt.
 

2023.01.08
Az istentiszteleten igét hirdetett Suhajda Etelka lelkipásztor.
Lekció:Prédikátorok könyve 8.1-15
Textus: Mózes második könyve 20.12

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2023. menüpontnál.

Hirdetések:
- Január 17-18-19: Ökumenikus imahét 18 órától a református templomban
- Január 29: hálaadó istentisztelet Sásdon, az imaház felújítására, 15 órai kezdettel. Mindenkit szeretettel várnak.

 

Az ökumenikus imahét alkalmai:

- Ócsai Zoltán evangélikus lp.: január 17. (kedd)
- Dallos Tamás katolikus pap: január 18. (szerda )
- Dan Zoltán baptista lp.: január (19. csütörtök)

Az alkalmak a református templomban lesznek
18 órai kezdettel
Dr. Suhajda Etelka református lp. jelenlétével.
 

Karácsony

A karácsonyi igehirdetések meghallgathatóak az Istentiszteletek hanganyaga 2022. menüpontnál.
 

Kiss Ottó: Néni

Most elmagyarázom nektek,
mi az a hit.

Régebben, minden vasárnap reggel elsétált az ablakom alatt
egy néni és egy bácsi a sarki templom felé.
Kézenfogva mentek,
és az arcukon földöntúli mosoly ült.

Mostanában
csak a nénit látom,
vasárnap reggelenként egyedül megy.
Már nagyon öreg,
alig tud járni,
de az arcán
most is ott van az a földöntúli mosoly.

Na ez a hit.
  

2022.12.11 - Advent harmadik vasárnapja


Az istentiszteleten igét hirdetett Suhajda Etelka lelkipásztor.

Lekció:Mózes ötödik könyve 8.1-11
Textus: Máté evangéliuma 7.13-14
Énekek:
304. 25.1-2, 469, 193

Az igehirdetés meghallgatható az
Istentiszteletek hanganyaga 2022.
menüpontnál.

Hirdetések:
- Szomorúan hirdetjük, hogy meghalt Kiss Ervinné, volt zengővárkonyi lelkipásztor. Temetése jövő héten szerdán lesz Szegeden. Busz indul Zengővárkonyról, aki el szeretne menni, az jelentkezhet. Zsófi néni, nyugodj békében!
- Adományokat gyűjtünk a gyermekek karácsonyi csomagjára, valamint kárpátaljai testvéreinknek.
- Jövő vasárnap, Advent negyedik vasárnapján interaktív családi istentisztelet lesz. Mindenkit szeretettel várunk!
- 24-n, szombaton 17 órakor karácsony esti istentisztelet. Utána a hajléktalan szállót látogatjuk meg, erre kérünk adományokat sütikkel, naranccsal.
- 25, 26-án - Úrvacsorás ünnepi istentisztelet 9h30-kor
- Január 1-én 9h30-kor újévnyitó istentisztelet

 

 

2022.12.04 - Advent második vasárnapja


Az istentiszteleten igét hirdetett Suhajda Etelka lelkipásztor.

Lekció:Máté evangéliuma 24.23-44
Textus: Máté evangéliuma 24.45-51
Énekek:
310.1, 310.2-8, 155, 426, 193

Az igehirdetés meghallgatható az
Istentiszteletek hanganyaga 2022.
menüpontnál.

Hirdetések:
- Karácsonyi csomagokra gyűjtünk a gyerekek számára
- Múlt pénteken Kis László lelkipásztor búcsúztatta Seres Etelka testvérünket Magyarszéken, aki 89 évesen hagyta itt a földi létet. Nyugodjon békében!

 

 

2022.11.27 - Advent első vasárnapja

Reményik Sándor: Valaki értem imádkozott című versével kezdődött az istentisztelet, elszavalta:
Nagy Ágnes


Az istentiszteleten igét hirdetett Kis László lelkipásztor.

Lekció:Máté evangéliuma 25.1-13
Textus: Máté evangéliuma 25.13
Énekek:
301.1, 312.1-4, 165.1, 301.8, 193

Az igehirdetés meghallgatható az
Istentiszteletek hanganyaga 2022.
menüpontnál.

 

2022.11.20
Az istentiszteleten igét hirdetett Suhajda Etelka lelkipásztor.
Lekció:Ézsaiás próféta könyve 42.1-9
Textus: Mózes második könyve 20.8-11 Énekek: 25.1, 464, 171, 225.1-4, 193

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2022. menüpontnál.

Hirdetések:
Múlt pénteken Alsómocsoládon kisértük utolsó útjára Szabó Ferencné, született Marton Irén testvérünket. Isten adjon vigasztalást szerettei számára.

 

 

A Mágocsi református közösség újraindítása

30. évfordulójának ünnepén

Cserhalminé Györgyike bemutatta

a Suhajda Etelka lelkipásztor által készített diafilmet

a gyülekezeti életről:

Lásd itt a diafilmet

  
Magyar termék
Magyar termék           Vásároljunk magyar terméket!


©2008 Komlói Református Gyülekezet | webmester: Molnár Hajnalka |