"Lelki próbáimban Jézus légy velem! (338. ének)

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Komlói Református Gyülekezet

Református címer

Légifelvételek Komlóról      

Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntjük honlapunkon, amelyen a komlói református közösség életét, programjait mutatjuk be.

Honlapunk egyben meghívó is minden látogató számára Isten szeretetébe és Jézus Krisztus evangéliumának megismerésére.

Istentiszteleteinket meghallgathatja az Istentiszteletek hanganyaga 2022 menüpontnál.

Urunk áldását kérjük életére és szeretteire.

   Áldás, békesség!

 

2022.11.20
Az istentiszteleten igét hirdetett Suhajda Etelka lelkipásztor.
Lekció:Ézsaiás próféta könyve 42.1-9
Textus: Mózes második könyve 20.8-11 Énekek: 25.1, 464, 171, 225.1-4, 193

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2022. menüpontnál.

Hirdetések:
Múlt pénteken Alsómocsoládon kisértük utolsó útjára Szabó Ferencné, született Marton Irén testvérünket. Isten adjon vigasztalást szerettei számára.

 

 

A Mágocsi református közösség újraindítása

30. évfordulójának ünnepén

Cserhalminé Györgyike bemutatta

a Suhajda Etelka lelkipásztor által készített diafilmet

a gyülekezeti életről:

Lásd itt a diafilmet

 

2022.11.13
Az istentiszteleten igét hirdetett Suhajda Etelka lelkipásztor.
Lekció:Pál levele a rómaiakhoz 2.17-29
Textus: Mózes második könyve 20.7 Énekek: 65.1, 463, 172, 426, 193

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2022. menüpontnál.

Hirdetések:
Lelkészünk, Suhajda Etelka bejelentette, hogy 2023. június 30-tól nem fog szolgálni rendszeresen a gyülekezetben, rendelkezési állományba vonul; az ifjúsági szolgálatot továbbra is megtartja.

 

2022.11.06 - Úrvacsorás istentisztelet
Az istentiszteleten igét hirdetett Suhajda Etelka lelkipásztor.
Lekció:Ézsaiás könyve 41.1-14
Textus: Mózes második könyve 20.5-6 Énekek: 66.1, 265.1-4, 151, 337, 459, 460, 265, 193

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2022. menüpontnál.

Hirdetések:
Lezárult a sásdi pályázat, melynek keretében felújították, átalakították a sásdi imaházat, ami nagyon szép lett.

Megjelent a 2023. évi Bibliaolvasó kalauz, Falinaptár és a Kalendárium. Aki szeretne rendelni, vasárnaponként iratkozzon fel a gondnokasszonynál.

Hirdetjük az adakozást, a gyülekezeti élet és a kárpátaljai református testvéreink számára.

 


A reformáció emlékműve Genfben

(A központi szoborcsoport: Farel, Kálvin, Béza és Knox)
/Forrás: Wikipédia/

2022.10.31 -a reformáció emléknapja

1517. október 31-én függesztette ki Luther Márton német Ágoston-rendi szerzetes a wittenbergi vártemplom kapujára 95 pontba foglalt téziseit, amelyeket a katolikus egyház megreformálása érdekében tett közzé.

Luther tanításának lényege, hogy egyedül Isten kegyelméből (sola gratia) és egyedül a hit által (sola fide) jutunk el az üdvösségre. Tanításának forrásául kizárólag a Szentírást ismerte el, tagadva az egyházi hagyomány Bibliával megegyező értékét (sola Scriptura). Az egyedül Krisztus ( solus Christus) elv azt jelenti, hogy egyedül Krisztus a közvetítő Isten és az ember között, és így senki máson keresztül nem lehetséges a megváltás. Az egyedül Istené a dicsőség (soli Deo gloria) elv alapján minden dicsőség egyedül Istennek jár, mivel a megváltás kizárólag az Ő akarata és tette által ment végbe. Csak két szentséget (keresztség, úrvacsora) tartott meg a hétből.

Luther tisztán vallási jellegű fellépése végül egyházszakadáshoz vezetett.
A Luther által vezetett új irányzat lett az evangélikus, míg a nála is radikálisabb, Kálvin János, genfi reformátor vezette irányzat a református vallás alapja.

- Október 30-án 17 órakor Mohácson közös istentiszteletet tartottunk a Reformáció emléknapja alkalmából.

 


2022.10.23

Énekek: 329, 134, 138.1-4, 156, 467.1-5, 193
Lekció:Pál levele az efezusiakhoz 2.8-9
Textus: Pál levele az efezusiakhoz 2.8-9
Suhajda Etelka lelkipásztor kiszolgáltatta a keresztség sákramentumát Majoros József, Márk, Réka és Dóra számára.

Az istentiszteleten igét hirdetett Kis László lelkipásztor.
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2022. menüpontnál.

Hirdetések:
- Kedden délután 3-kor Haranginé Vas Ildikó temetése lesz Székesfehérváron; 1999-ben költözött el Komlóról. Emlékezzünk rá kegyelettel. Szeretteire Isten vigasztaló jóságát kérjük.
- Október 30-án 17 órakor Mohácson közös istentisztelet a Reformáció emléknapja alkalmából.
- November 3-án 17 órakor egyházmegyei fórum a Pécs kertvárosi templomban, amelyre minden presbitert és érdeklődőt szeretettel várnak.

Képeket lásd itt.

 


2022.10.16

Mágocson ünnepeltük a református közösség újraindításának 30. évfordulóját.


10 órakor közös áhitat volt, melyet közös ebéd követett.
13h30-kor megnéztük a Dr. Suhajda Etelka lelkipásztor által készített diafilmet a mágocsi gyülekezeti életről, Cserhalminé Györgyike kommentárjával.

14h30-kor az úrvacsorás istentiszteleten igét hirdetett Koskai Erzsébet evangélikus lelkipásztor.

Képeket lásd itt.

 


A keresztség sákramentumában részesült
Czipó Bella.
Képek megtekinthetőek itt.

2022.10.09


Az istentiszteleten igét hirdetett Dr. Suhajda Etelka lelkipásztor.

Énekek: 329, 134, 372.1-5, 372.6-7, 488.1-4, 193
Lekció:Ézsaiás próféta könyve 40.12-26 Textus: Mózes második könyve 20.4-5-6

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2022. menüpontnál.

Hirdetések:

Október 16-án Komlón nem lesz istentisztelet, hanem Mágocson ünnepeljük az ottani református közösség 30. évfordulóját.
Gyülekezés a parókia előtt, indulás 8h45-kor. Mágocson 10 órakor közös áhitat, melyet közös ebéd követ.
14h30-kor úrvacsorás istentisztelet. Igét hirdet Kiss László tiszteletes.

Hirdetjük az adakozást, a gyülekezeti élet és a kárpátaljai református testvéreink számára.

 

2022.10.02
Az istentiszteleten igét hirdetett Suhajda Etelka lelkipásztor.
Lekció:Ézsaiás könyve 40.1-18
Textus: Mózes második könyve 20.1-3 Énekek: 8.1, 8.2-4, 154, 226.1-4, 193

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2022. menüpontnál.

Hirdetések:
Múlt héten utolsó útjára kísértük Mágocson Lovas Artúr testvérünket, aki 1952-ben született. Adjon az Úr örök nyugodalmat neki, szeretteinek pedig megnyugvást.
Október 16-án Komlón nem lesz istentisztelet, hanem Mágocson ünnepeljük az ottani református közösség 30. évfordulóját.
10 órakor közös áhitat, melyet hideg tálas közös ebéd követ. Erre kérünk sütit, szendvicset, Ferencz Gabi gondnokasszonynál jelezzük hozzájárulásunkat!
14h30-kor úrvacsorás istentisztelet. Igét hirdet Kiss László tiszteletes.
Kérjük jelezze aki autóval jönne, hogy megszervezzük a Mágocsra menetelt.
Hirdetjük az adakozást, a gyülekezeti élet és a kárpátaljai református testvéreink számára.

"Örökkévaló Isten az ÚR, ő a földkerekség teremtője! Nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az ÚRban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.." Ámen!

 Képeket az ünnepi eseményekről lásd itt
 

A Szentháromság Isten nevében megkereszteltük Nagy Botondot.

Képeket lásd itt.

2022.09.25

Az istentiszteleten igét hirdetett Dr. Suhajda Etelka lelkipásztor.

Énekek: 392, 168.1, 168.2-4, 193
Lekció: Pál levele a filippiekhez 4.10-23
Textus: Pál levele a filippiekhez 4.12-13

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2022. menüpontnál.

Hirdetések:
Október 16-án Komlón nem lesz istentisztelet, hanem Mágocson ünnepeljük az ottani református közösség 30. évfordulóját.
10 órakor közös áhitat, melyet hideg tálas közös ebéd követ.
14h30-kor úrvacsorás istentisztelet.
Kérjük jelezze aki autóval jönne, hogy megszervezzük a Mágocsra menetelt.
Komlón az evangélikusok 11 órakor szeretettel várják a református testvéreket is istentiszteletre.
A megnövekedett rezsiköltségek miatt, a hideg idő beálltával a gyülekezeti teremben fogjuk tartani az istentiszteleteket, ünnepeink és az úrvacsorás istentiszteletek kivételével. Hirdetjük az adakozást, hogy a gyülekezeti életünket fenntarthassuk.

"Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk." (1Kor 8,13)
 

2022.09.18


A Szentháromság Isten nevében megkereszteltük Illin Kingát. Képeket lásd itt.

Az istentiszteleten igét hirdetett Dr. Suhajda Etelka lelkipásztor.

Textus: Lk 14,16-24

A hittan évnyitó részeként mindenki kapott egy meghívót egy varázsiskolába, és arról beszéltünk, ki fogadná el, és ki nem. Mitől félünk, vagy mennyire vagyunk kíváncsiak.

A válaszokat kitűztük egy táblára, lásd a felvételt a képalbumban.

 

Isten áldását kérték házasságukra Bareith Péter és Győri Mariann, a Komlói református templomban. 

 

2022.08.28

Az istentiszteleten igét hirdetett Dr. Suhajda Etelka lelkipásztor.

Lekció:A zsoltárok könyve 138 - Dávid zsoltára Textus: Pál levele a filippiekhez 4.4-7 Énekek: 130.1, 130.2-4, 173, 435, 459- 230, 193

Az igehirdetés meghallgatható az
Istentiszteletek hanganyaga 2022.
menüpontnál.

Hirdetések
Jövő héttől kezdődnek a rendszeres heti alkalmak: csütörtökön bibliaóra 17 órától, péntek - szombat - vasárnap ifi.

Szeptember 18: keresztelő és ünnepélyes tanévnyitó családi istentisztelet, utána szeretetvendégség sütikkel.

Szomorúan hirdetjük, hogy eltávozott közülünk Kovács Józsefné sz. Ács Jolán testvérünk. Temetése hétfőn 14 órakor a komlói temetőben. Nyugodjék békében!

 
2022.08.14-21 IFI tábor Sellyén

A tábor témája a fogyatékosságaink voltak:
testi, lelki, mentális, szociális - és hogyan tekintsük őket adottságnak, hogyan hozzuk ki így is a legtöbbet az életünkből.

Motto: mindannyiunknak van valamilyen fogyaték az életében.

A tábori élet képeit itt nézheted meg.

 

2022.08.22

Özv. Bányai Dánielné Mariska nénit kisértük utolsó útjára Szalatnakon.

Igét hirdetett, búcsúztatta lelkipásztorunk, Dr. Suhajda Etelka.

Rá emlékezünk az alábbi kis filmben:

Mariska néni mesél

Isten vigasztalását kérjük azokra, akik szerették és gyászolják.

 


"mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma" (Máté ev. 6.11)

2022.08.21

Az istentiszteleten igét hirdetett Kis László pécsváradi lelkipásztor.

Lekció:Mózes első könyve 3.16-19 Textus: Máté ev. 6.9,11 Énekek: 90.1, 338.1-4, 161.1, 167.1-3, 193

Az igehirdetés meghallgatható az
Istentiszteletek hanganyaga 2022.
menüpontnál.

Hirdetések:
Szomorúan hirdetjük, hogy özv. Bányai Dánielné visszatért teremtőjéhez. Temetése hétfőn 14 órakor lesz Szalatnakon. Kocsi indul a parókia elől 13 órakor.

Presbiteri értekezlet lesz Szentlőrincen szeptember 17-én.
 


(Dér Katalin: A jelenések könyve - borító)

2022.07.31

Az istentiszteleten igét hirdetett Kis László pécsváradi lelkipásztor.

A Szentháromság Isten nevében megkereszteltük Dibuz Berkét. Képeket lásd itt.

Lekció:A jelenések könyve 3.7 Textus: A jelenések könyve 3.11 Énekek: 215, 329.2, 261.1-4, 275.1, 462.1-3, 193

Az igehirdetés meghallgatható az
Istentiszteletek hanganyaga 2022.
menüpontnál.
 


(Foto: A tíz szűz, Jorge Cocco Santangelo, 2012)

2022.07.24
Az istentiszteleten igét hirdetett Suhajda Etelka lelkipásztor.
Lekció:Máté evangéliuma 25.1-13
Textus: Pál levele a filippiekhez 3.12-14 Énekek: 225, 227.1, 229, 193

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2022. menüpontnál.

Hirdetések:
Hirdetjük az adakozást, a gyülekezeti élet és a kárpátaljai református testvéreink számára.

"Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiunkkal." Ámen!

 

2022.07.24
Az istentiszteleten igét hirdetett Suhajda Etelka lelkipásztor.
Lekció:Máté evangéliuma 25.1-13
Textus: Pál levele a filippiekhez 3.12-14 Énekek: 225, 227.1, 229, 193

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2022. menüpontnál.

Hirdetések:
Hirdetjük az adakozást, a gyülekezeti élet és a kárpátaljai református testvéreink számára.

"Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiunkkal." Ámen!

 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

dr. Schneiderné Merkel Magdolna

2022. június 21-én, 79 éves korában elhunyt.
Temetése július 18-án 13³°- kor lesz a Pécsi Köztemetőben.

Isten vigasztalását kérjük azokra, akik szerették és gyászolják.

 

2022.07.03
Az istentiszteleten igét hirdetett Kis László pécsváradi lelkipásztor.
Lekció: Jelenések könyve 3.7-13 Textus: Jelenések könyve 3.8 Énekek: 66:1, 397, 398:1, 230, 193

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2022. menüpontnál.

Hirdetések:
Tegnap kérte Isten áldását házasságukra Fodor Zsolt és Suhajda Etelka, a Komlói református templomban. Utána szeretetvendégség volt a gyülekezeti teremben. Boldogságot, békességet és szeretetet kívánunk nekik!
Az elkészült képek megtekinthetőek ide kattintva.
Jövő héten nem tartunk biblia órát.
"Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveiteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban." Ámen!

 

2022.06.26
Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció:Pál levele a rómaiakhoz 11.1-15 Textus: Pál levele a filippiekhez 3.1-11 Énekek: 236.1, 155, 398, 193

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2022. menüpontnál.

"Szeret minket az Úr, azért nincs még végünk. Minden reggel megújul, nagy az Ő irgalma." Ámen!

 

2022.06.19
Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció:Pál első levele a korinthusiakhoz 12.12-27 Textus: Pál levele a filippiekhez 2.23-30 Énekek: 275, 266, 799, 193

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2022. menüpontnál.

"Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiunkkal." Ámen!

 

2022.06.12
Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció:Az apostolok cselekedetei 16,1-3; Pál első levele Timóteushoz 1.1-2; 4.12-18
Textus: Pál levele a filippiekhez 2.19-24 Énekek: 168, 172, 397, 193

Fóris Györgyné Zsuzsika beszámolt a május 28-i presbiteri találkozóról.
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2022. menüpontnál.

Hirdetések:
Június 12-én vasárnap 17 órakor nyársalás a parókia kertjében, bibliaóra évzáró. Mindenkit szeretettel várunk.
Június 15-16-17- ifis évzáró Mágocson.

"Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiunkkal." Ámen!

 

2022.06.06
Az Úrvacsorás istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció:Mózes első könyve 11,1-9 Textus: Apostolok cselekedetei 2,7-11 Énekek: 372, 154, 173, 459, 168, 193

A Pünkösd vasárnapi képeket megtekintheted ide kattintva!
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2022. menüpontnál.

Hirdetések:
Jövő héten nem tartunk ífjúsági foglalkozást.
Június 12-én vasárnap 17 órakor nyársalás a parókia kertjében, bibliaóra évzáró. Mindenkit szeretettel várunk.
Június 15-16-17- ifis évzáró Mágocson.

"Áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg téged; világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad és könyörüljön te rajtad; fordítsa az Úr az ő arcát te reád és adjon néked békességet." Ámen!

 
Jővel, Szentlélek Úr Isten,
Töltsd bé szíveinket épen

(370. dicséret)

2022.06.05

A Pünkösd vasárnapi Úrvacsorás istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor

Lekció: Apostolok cselekedetei 2.1-17
Textus: Máté evangéliuma 6.9: "...Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben"
Énekek: 370-1, 329-2, 376-1-3-4, 65-1, 436-1-3, 460, 461, 462, 446-1-2, 193

Kiszolgáltattuk a keresztség sákramentumát
Nagy Rebekának és Németh Olívia Krisztinának.

Hitvallást tettek felnőtt konfirmandusaink:
Dunai Rebeka, Fodor Zsolt és Ungi Gyula.

Képekhez kattints ide!

Az igehirdetés meghallgatható itt:
Istentiszteletek hanganyaga 2022.

Hirdetések:

Holnap is megterítjük az Úr asztalát. Jövő héten nem tartunk ífjúsági foglalkozást.
Június 12-én vasárnap 17 órakor nyársalás a parókia kertjében, bibliaóra évzáró. Mindenkit szeretettel várunk.
Június 15-16-17- ifis évzáró Mágocson.

"Nem a Nap lesz többé néked a napvilágod és fényességül nem a Hold világol néked, hanem az Úr lesz neked örök világosságod és Istened lesz ékességed."

( Ézsaiás próféta könyve 60.19)

 

2022.05.29
Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció: A zsoltárok könyve 106,1-27 és 47,48 Textus: Pál levele a filippiekhez 2,11-18 Énekek: 8.1, 161.1-6, 392.1-5, 193
Mottó: "Az egyház Te vagy!"

Hirdetések:
Jövő héten a rendszeres alkalmakat megtartjuk, a csütörtöki bibliaórát kivéve. Kedden utolsó alkalommal lesz felkészítő a felnőtt konfirmandusok számára.
- Június 5-én, Pünkösd vasárnap Olívia és Rebeka keresztelője, Dunai Rebeka, Fodor Zsolt és Ungi Gyula felnőtt konfirmációja, Úrvacsoraosztás.
Június 12-én vasárnap délután nyársalás a parókia kertjében, bibliaóra évzáró. Mindenkit szeretettel várunk.
Június 15-16-17- ifis évzáró Mágocson. A kórustagokat elhozzuk a kórustalálkozóra. A mágocsi Öregek Otthonában a kórustagok énekelni fognak.
Látogassuk meg a Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda Gombocska szakkörének "Fonalgrafikák" című kiállítását a Közösségek Házában! A munkák Fadgyas Éva irányításával készültek.
- Tovább folytatjuk az adakozást a kárpátaljai magyarok megsegítésére. Pénzadományokat gyűjtünk, melyet a faragott perselybe vagy átutalással kérünk - ez utóbbi esetben a közleménybe írjuk be: "Kárpátalja számára".

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2022. menüpontnál.

"Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal.(János első levele 3,18.) Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. (Pál levele a rómaiakhoz 14,9)" Ámen

 
Pál apostol térítőútjai

(Foto: Wikipédia)


2022.05.22 - Igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor

Lekció: Mózes ötödik könyve 11.13-25
Textus: Pál levele a filippiekhez 2.12-14
Énekek: 65. 1, 489. 1-4, 799. 1-3, 193.

Az igehirdetés meghallgatható
az Istentiszteletek hanganyaga 2022.
menüpontnál.

Hirdetések:

A heti alkalmakat megtartjuk.
Pünkösd vasárnapján három gyülekezeti tagunk felnőtt konfirmációja lesz.
Május 28: Presbiteri konferencia Dunaszekcsőn, minden prsebitert szeretettel várunk.

Hirdetjük az adakozást, a gyülekezeti élet és a kárpátaljai református testvéreink számára.

 
799. Mindig velem, Uram

(A kárpátaljai reformátusok himnusza)


2022.05.15 - Igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor

Lekció: Mózes ötödik könyve 7.7-21 és Máté evangéliuma 20.20-28
Textus: Pál levele a filippiekhez 2.5-11
Énekek: 32. 1, 489. 1-4, 799. 1-3, 193.

Az igehirdetés meghallgatható
az Istentiszteletek hanganyaga 2022.
menüpontnál.

Hirdetések:

A keddi és csütörtöki alkalmakat megtartjuk, pénteken lelkipásztorunk nem lesz itthon.

Május 28: Presbiteri konferencia Dunaszekcsőn, érdeklődni lehet Fóris Györgyné Zsuzsikánál.

Június 15-17: Mágocson az ifisek évzárója, amire élelmiszer adományokat várunk.

Hirdetjük az adakozást, a gyülekezeti élet és a kárpátaljai református testvéreink számára.

 

2022.05.08 - A Pécsi Református Kollégium Általános Iskolájának IV. B osztálya és az intézmény lelkésze, Kovács Péter szolgált az istentiszteleten

Lekció: A zsidókhoz írt levél 10.1-4
Textus: A zsidókhoz írt levél 10.12-18

Az istentisztelet keresztelővel kezdődött. Megkereszteltük Szalai Rebekát.

Az istentiszteleten készült képeket itt nézheted meg.


Az igehirdetés meghallgatható az
Istentiszteletek hanganyaga 2022.
menüpontnál.

 Hirdetjük az adakozást, a gyülekezeti élet és a kárpátaljai református testvéreink számára.

 

2022.05.01 - Anyák napi interaktív istentisztelet


Az istentiszteleten készült képeket itt nézheted meg.

A táblán a gyülekezeti tagok írták le a kapott lapokra, hogy mit jelent nekik az édesanyjuk, mit kapnak, vagy kaptak tőle.

A mécsessel a már eltávozott édesanyákra emlékeztünk.

 

2022.04.24

Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció: A királyok első könyve 19.1-18 Textus: Pál levele a filippiekhez 2.1-4 Énekek: 329.2, 134, 372.1,4-7, 799.1-3 (Új énekeskönyvből - a kárpátaljai magyarok himnusza)
Kiszolgáltattuk a keresztség sákramentumát Galló Dominik Eriknek. Képeket lásd itt.
Hirdetések:
- Május elsején az édesanyákat köszöntjük családi istentisztelet keretében.
- Május 8-án a Pécsi Református Kollégium 4. osztályosai fognak szolgálni az istentiszteleten. Erre az alkalomra süteményeket kérünk.
- Tovább folytatjuk az adakozást a kárpátaljai magyarok megsegítésére. Pénzadományokat gyűjtünk, melyet a faragott perselybe vagy átutalással kérünk - ez utóbbi esetben a közleménybe írjuk be: "Kárpátalja számára".

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2022. menüpontnál.

"Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveiteket és gondolataitokat Krisztus-Jézusban." Ámen

 

2022.04.18 - Húsvét másodnapja

Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció: Máté evangéliuma 27.62-28.15 Textus: A zsidókhoz írt levél 11.1 Énekek: 185, 348, 457, 469
Hirdetések:
- Tovább folytatjuk az adakozást a kárpátaljai magyarok megsegítésére. Pénzadományokat gyűjtünk, melyet a faragott perselybe vagy átutalással kérünk - ez utóbbi esetben a közleménybe írjuk be: "Kárpátalja számára".

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2022. menüpontnál.

"Nem a Nap lesz többet néked napvilágod és fényességül nem a Hold világol neked, hanem az Úr lesz neked örök világosságod és Istened lesz ékessége. Napod nem megy többé alá és Holdad sem fogy el, mert az Úr lesz örök világosságod és gyászod napjainak vége szakad." Ámen

 

2022.04.17 - Húsvét vasárnap

Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció: Lukács evangéliuma 24.1-12 Textus: Márk evangéliuma 16.9-14 Énekek: 329.2, 356, 436, 440
Kiszolgáltattuk a keresztség sákramentumát Galácz Jázminnak. Képeket lásd itt.
Hirdetések:
- Tovább folytatjuk az adakozást a kárpátaljai magyarok megsegítésére. Pénzadományokat gyűjtünk, melyet a faragott perselybe vagy átutalással kérünk - ez utóbbi esetben a közleménybe írjuk be: "Kárpátalja számára".
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2022. menüpontnál.

"Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, s a Szentlélek közössége maradjon mindannyiunkkal." Ámen

 

Áldott húsvéti ünnepeket

"Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz énbennem, még, ha meghal is, élni fog." /János evangéliuma 11.25/ 

Áldott, békés húsvéti ünnepeket!

 

2022.04.03
Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció: Apostolok cselekedetei 16.20-40
Textus: Pál levele a filippiekhez 1.27-30
Hirdetések:
- Tovább folytatjuk az adakozást a kárpátaljai magyarok megsegítésére. Pénzadományokat gyűjtünk, melyet a faragott perselybe vagy átutalással kérünk - ez utóbbi esetben a közleménybe írjuk be: "Kárpátalja számára".
- 10-én, virágvasárnap a szórványokkal és az evangélikusokkal közös szeretetvendégséges istentisztelet lesz. Aki szeretne valamit készíteni az alkalomra, jelezze a gondnokasszonynál.
- 15-én, nagypénteken 9h30-kor közös úrvacsorás istentiszteletet tartunk az evangélikusokkal.
Az igehirdetés meghallgatható az
Istentiszteletek hanganyaga 2022.
menüpontnál.
"Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveiteket és gondolataitokat Krisztus-Jézusban." Ámen

 

Pál apostol

Pál apostol, Bartolomeo Montagna festményén - 1582 (Wikipédia)

2022.03.27

Igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció: Pál levele a filippiekhez 1.12-18 Textus: Pál levele a filippiekhez 1.18

Hirdetések:
A Missziói Bizottság kérésére áprilistól záróénekül az új énekeskönyv 799. dícséretét énekeljük - "Mindig velem Uram, mindig velem" - mely a Kárpátaljai magyarság himnusza. Legyen ez egy közös kárpátmedencei imádság azok felé, akik sok megpróbáltatással kell most szembenézzenek.
- Tovább folytatjuk az adakozást a kárpátaljai magyarok megsegítésére. Pénzadományokat gyűjtünk, melyet a faragott perselybe vagy átutalással kérünk - ez utóbbi esetben a közleménybe írjuk be: "Kárpátalja számára". Az adományokat a Magyar Református Szeretetszolgálatnak továbbítjuk. Eddig gyülekezetünk 265.000 Ft-ot adományozott.
- A Presbiteri Szövetség április 1-3. között Beregfürdőn tart konferenciát.
Április 2-án szombaton 9 órától tavaszi nagytakarítás. Mindenkit hívunk a közös munkában való részvételre.
- 10-én, virágvasárnap a szórványokkal és az evangélikusokkal közös szeretetvendégséges istentisztelet lesz.
- 15-én, nagy pénteken 9h30-kor közös úrvacsorás istentiszteletet tartunk az evangélikusokkal.

Az igehirdetések meghallgathatóak az
Istentiszteletek hanganyag a 2022.
menüpontnál.

" Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelid lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt! Az Úr közel. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat Isten előtt. S az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket s gondolataitokat Krisztus Jézusban."
Ámen

 

2022.03.20
Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció: Apostolok cselekedetei 16.19-34
Textus: Pál levele a filippiekhez 12-26: "Mert nékem az élet Krisztus és a meghalás nyereség."
Hirdetések:
Csütörtökön 14 órakor özv. Herke Jánosné temetése. Isten akaratában megnyugvást kívánunk a gyászolóknak.
A mai perselypénzt a Kárpátaljai Református Gyülekezetnek küldjük. Az adományokat a Magyar Református Szeretetszolgálat továbbítja. Eddig 190.000 Ft-ot adakoztak gyülekezetünk tagjai az ukrajnai menekültek megsegítésére.

Április 2-án szombaton 9 órától tavaszi nagytakarítás. Mindenkit hívunk a közös munkában való részvételre.
Április 1-3 között a Presbiteri Szövetség megújulási konferenciát szervez Berekfürdőn. Mindenkit szeretettel várnak.
Az igehirdetés meghallgatható az
Istentiszteletek hanganyaga 2022.
menüpontnál.
"Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiunkkal."   Ámen

 


Március 15.

2022.03.13

Igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció: Lukács evangéliuma 13.6-9. Textus: Pál levele a filippiekhez 1.11

Hirdetések:
- Csütörtökön 18h30-kor presbiteri gyűlés.
- 19-én szombaton 9 órára fa rakodásra hívjuk a férfiakat.
- 27-én vasárnap délután 16h30-kor Női világ-imanap a Baptista imaházban, a skót és ír testvérek szervezésében, melyre gyülekezetünk nő tagjait is szeretettel várják.
- Krisztián testvér, aki gyakran látogatja istentiszteletünket, Tiszabecsről indult Kijevbe. Hordozzuk imával az útját.
- Tovább folytatjuk az adakozást a kárpátaljai magyarok megsegítésére. Pénzadományokat gyűjtünk, melyet a faragott perselybe vagy átutalással kérünk - ez utóbbi esetben a közleménybe írjuk be: "Kárpátalja számára". Az adományokat a Magyar Református Szeretetszolgálatnak továbbítjuk.

Az igehirdetések meghallgathatóak az
Istentiszteletek hanganyag a 2022.
menüpontnál.

" Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat Krisztus-Jézusban."
Ámen

 

2022.03.06
Az istentiszteleten igét hirdetett Szabó Lászlóné lelkipásztor.
Lekció: Zsoltárok könyve 51.3-15
Textus: Zsoltárok könyve 51.6,12
Hirdetések:
Köszönjük Szabó Lászlóné
tiszteletes asszonynak az igehirdetést. Lelkipásztorunk COVID-os lett, ezért az elkövetkező héten személyes találkozó vele nem lesz, a hétközi alkalmak elmaradnak. Mindannyian gyógyulást kívánunk neki.
Tovább folytatjuk az adakozást a kárpátaljai magyarok megsegítésére. Pénzadományokat gyűjtünk, melyet a faragott perselybe vagy átutalással kérünk - ez utóbbi esetben a közleménybe írjuk be: "Kárpátalja számára". Az adományokat a Magyar Református Szeretetszolgálatnak továbbítjuk.

Szombaton gondnoki találkozó volt Budapesten, ott is felhívták a figyelmet, hogy az adományokat a szeretetszolgálaton keresztül kell Ukrajnába küldeni, különben vámolják.
Ma Biblia-vasárnap van: a mai perselypénzt a Magyar Bibliatársulat Alapitványnak utaljuk át, a Biblia fordításának, terjesztésének támogatására.
A március 20-i perselypénz a Zsinat kérésére szintén a Magyar Református Szeretetszolgálat részére megy, célzottan a kárpátaljai reformátusok megsegítésére. Legyünk velük imádsággal!
Az igehirdetés meghallgatható az
Istentiszteletek hanganyaga 2022.
menüpontnál.
"Istenünk békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat az Úrjézus Krisztusban."   Ámen

 

2022.02.27
Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció: Apostolok cselekedetei 16.16-24
Textus: Pál levele a filippiekhez 1.7-11

Hirdetések: /az istentisztelet hanganyagában 47'15"-nél/

Gyűjtést kezdünk a kárpátaljai magyarok megsegítésére. A pénzadományokat az agyag perselybe vagy átutalással kérjük - ez utóbbi esetben kérjük a közleménybe beírni: "Kárpátalja számára". Az adományokat a Magyar Református Szeretetszolgálatnak továbbítjuk.

Lelkipásztorunk beszámolt a balatonszárszói tanácskozásról, az újfajta gyülekezettípusok létrehozásáról Baranyában.

Az igehirdetés meghallgatható az
Istentiszteletek hanganyaga 2022.
menüpontnál.
"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen."   Ámen

 


/Foto:bible.com/

2022.02.20.

Igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor Pál levele a filippiekhez 1.6 szerint

Hirdetések:
Szomorúan hirdetjük, hogy Kása Emilné Erzsike itt hagyta a földi létet. A Pécsi úti idősek otthonában élt. Temetése nem Komlón lesz. Isten akaratában megnyugvást kívánunk a gyászolóknak.

Jövő pénteken és szombaton lelkipásztorunk és a gondnokasszony a Baranyai Programtanács ülésére megy Balatonszárszóra. Így a péntek - szombati foglalkozások elmaradnak.

Az igehirdetések meghallgathatóak az
Istentiszteletek hanganyaga 2022.
menüpontnál.

"Mert kegyelemből van üdvösségetek, hit által, és ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senki se kérkedjék."
Ámen

 

2022.02.13
Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció: Apostolok cselekedetei 16.1-15
Textus: Pál levele a filippiekhez 1.1-5
Hirdetések:
Felnőtt konfirmációi csoport kedden 18 órakor. Bibliaóra csütörtökön 17 órakor.
Kis Ifi pénteken 17.00, nagy Ifi 18 órakor.
Az igehirdetés meghallgatható az
Istentiszteletek hanganyaga 2022.
menüpontnál.
"Hirdesd az igét, állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben; ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és hittel!"   Ámen

 


2022.02.06.

Kiszolgáltattuk a keresztség sákramentumát Szebeni Balázsnak.

Igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor Lukács evangéliuma 1.1-4 szerint

Az igehirdetések meghallgathatóak az
Istentiszteletek hanganyaga 2022.
menüpontnál.

"Örüljetek az Úrban mindenkor, s az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus-Jézusban."

Ámen


Az istentiszteleten készült képek megtekinthetőek itt.

 

2022.01.30
Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció: Pál levele a kolosséiakhoz 1.9-23
Textus: Pál levele a kolosséiakhoz 1.15
Hirdetések:
Felnőtt konfirmációi csoport kedden 18 órakor. Bibliaóra csütörtökön 17 órakor. Kis Ifi pénteken 17.00, nagy Ifi 18 órakor.

28-án pénteken Csata István testvérünket temettük Komlón. Gyászolják lányai, unokái, dédunokája, az Erdélyi Kör és a református gyülekezet tagjai. Isten adjon vigasztalást a gyászolóknak.
Az igehirdetés meghallgatható az
Istentiszteletek hanganyaga 2022.
menüpontnál.
"Mert leomlanak a hegyek és megrendülnek a halmok, de az én hűségem soha meg nem inog. Szeretetem szövetsége veled örökké megáll."   Ámen

 

2022.01.23
Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció: Pál levele az efezusiakhoz 4.7-16
Textus: Pál második levele Timóteushoz 3,10-17

Hirdetések:
Felnőtt konfirmációi csoport kedden 18 órakor. Bibliaóra csütörtökön 17 órakor. Ifi: pénteken 18.00 órakor.

28-án pénteken 13 órakor lesz Csata István testvérünk temetése Komlón. Isten adjon vigasztalást a gyászolóknak.
Az igehirdetés meghallgatható az
Istentiszteletek hanganyaga 2022.
menüpontnál.
"Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged; világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad és könyörüljön rajtad; fordítsa az Úr az ő arcát reád és adjon neked békességet."   Ámen

 

Ökumenikus imahét


/Kép: monor.hu/

2022.01.19-22.

Az ökumenikus imahéten igét hirdetett:

- Január 19 - szerdán: Ócsai Zoltán evangélikus lelkész
- Január 20 - csütörtökön: Dan Zoltán baptista lelkész
- Január 21 - pénteken: Dallos Tamás római katolikus lelkipásztor
- Január 22 - szombaton: Görgey Etelka református lelkész

Az igehirdetések meghallgathatóak az
Istentiszteletek hanganyaga 2022.
menüpontnál.

Az alkalmakon készült képek megtekinthetőek itt.

 


/János apostol ábrázolása a stockholmi Arany Kódexben - Wikipédia/

2022.01.16

Igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor

Lekció: Pál első levele a korinthusiakhoz 12.12-27
Textus: János evangéliuma 17.20-23:Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2022. menüpontnál.

Hirdetések:
Jövő hét folyamán ökumenikus imahét, ezért nem lesz biliaóra és ifi foglalkozás.
Az alkalmak - melyekre mindenkit szeretettel várunk 17 órától - a következők:
- Január 19 - szerda: evangélikus
- Január 20 - csütörtök: baptista
- Január 21 - péntek: katolikus
- Január 22 - szombat: református

Áldás:
"Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveiteket és gondolataitokat Krisztus-Jézusban." Ámen
 


/János apostol - Szent István Bazilika szobra - Kozterkep.hu/

2022.01.09

Igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor

Lekció: Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levele 1.16-21; 2.11-16
Textus: János első levele 4.9:

"Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala."

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2022. menüpontnál.

Hirdetések:
Jövő hét folyamán ökumenikus imahét. Az alkalmak 17 órától a következők:
- Január 19 - szerda: evangélikus
- Január 20 - csütörtök: baptista
- Január 21 - péntek: katolikus
- Január 22 - szombat: református

Szeretnénk kérni, hogy mivel most meghalt egy gyülekezeti testvérünk Corona vírusban, vegyük ezt a dolgot komolyabban.
Aki nincs beoltva, vagy vegye fel az oltást, vagy pedig - ha azért nem oltatja be magát, mert nem akarja - akkor ne jöjjön közösségbe, mert nagyon sok itt az idős ember, akinek ez veszélyt jelent.
Akik nem tudják beoltatni magukat, védjük őket is azzal, hogy mi beoltatjuk magunkat. Vigyázzunk egymásra! Ha magamért nem oltatnám be magam, oltassam be magam a másikért!
Jusson eszünkbe, amit Pál apostol mondott:
"Ha tehát az étel megbotránkoztatja testvéremet, inkább sohasem eszem húst, csak testvéremet meg ne botránkoztassam."

Áldás:
"Mert nem azért küldte el Jézust Isten a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ őáltala." Ámen

 


"Úr Isten, ki minket sok áldásiddal töltél be...
Vigyázz híveidre s hab közt hánykódó hajódra,
Vigyázz országunkra s minden elöljáróinkra,
Akik népedet úgy vezessék,
Hogy igazság és jó békesség
Egymást csókolva ölelgessék. "

/283. dícséret/

Boldog új évet gyülekezetünk minden tagjának!


2022.01.02 - Újév köszöntő istentisztelet

Igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor

Lekció: Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levele 14.

Textus:
Ézsaiás próféta 6.3: "...Szent, szent, szent a Seregek URa, dicsősége betölti az egész földet!"

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2022. menüpontnál.

Hirdetések:

Szomorúan hirdetjük, hogy múlt vasárnap koronavírusban meghalt gyülekezetünk tagja, Csata István. Temetése január 28-án lesz.

Ezúttal is kérünk mindenkit, hogy vegye komolyan a járványt, oltassa be magát, hordjon maszkot, tartsa be a szükséges távolságot. Ezzel nemcsak önmagát, hanem embertársait is védi.

  
Magyar termék
Magyar termék           Vásároljunk magyar terméket!


©2008 Komlói Református Gyülekezet | webmester: Molnár Hajnalka |