"Itt van Isten köztünk: Jertek őt imádni, Hódolattal elé állni." (165. dicséret)

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Komlói Református Gyülekezet

Református címer

  Megvalósult pályázatok    Komlói képek  

Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntjük honlapunkon, amelyen a komlói református közösség életét, programjait mutatjuk be.

Honlapunk egyben meghívó is minden látogató számára Isten szeretetébe és Jézus Krisztus evangéliumának megismerésére.

Istentiszteleteinket meghallgathatja az

Istentiszteletek hanganyaga 2024

menüpontnál. Urunk áldását kérjük életére és szeretteire.
   Áldás, békesség!

 

2024.07.14

Az istentiszteleten igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor Máté evangéliuma 7.8 szerint.
Énekek: 66.1, 475.1-3, 397.1-2, 193

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2024. menüpontnál.
Hirdetések:
- 21-én vasárnapp Peterdi Dániel lelkipásztor fog igét hirdetni.
- Július 1-5 között 25 gyerek vett részt a mágocsi hittantáborban, óvodástól gimnazista korúig. A hét témája Eszter könyve volt. Délután híres emberek életét mutattuk be. Köszönjük mindazoknak, Spangenberger Andreának, Fadgyas Évának, Dér Sándorné Csillának, Vasvári Zsanettnek, Gálfi Gyulának, Petőné Fadgyas Saroltának és Pető Dénesnek a nyári gyermektáborban vállalt szolgálatukat, a gyülekezeti tagoknak pedig a pénzbeli és élelmiszer adományokkal nyújtott támogatást.
- Új lelkészeink augusztus 5-én költöznek Komlóra, a felújítás ideje alatt albérletben fognak lakni.

 

2024.06.23

Az istentiszteleten igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor Máté evangéliuma 2.23 szerint.
Énekek: 8.1, 275.1 3 4, 164.1, 295.1-2, 193

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2024. menüpontnál.
Hirdetések:
- Szomorúan hirdetjük, hogy Oszterhuber Mária 87 évesen itt hagyta a földi létet. Nyugalma legyen csendes!
- A nyári gyermektábor utáni szombaton takarítást, rendbetételt szervezünk Mágocson, mivel egy 30 fős holland csoport érkezik július 6-án.

 

2024.06.09

Az istentiszteleten igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor Jelenések könyve 17.14 szerint.
Énekek: 8.1, 255.1-3, 162.7, 264.1 5, 193

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2024. menüpontnál.
Hirdetések:
- Isten iránti mélységes hálával hirdetjük, hogy a nemrég bemutatkozott ifjú lelkészházaspár - Friderikusz Márton és Friderikusz-Szabó Liza - Komlóra szeretne jönni szolgálni. Ezért a parókia emeletét szigeteljük, felújítjuk.
- Megköszönjük a hittanoktatók egész évi áldozatos munkáját
- A nyári gyermektáborra adakozást hirdetünk, élelem vagy pénz formájában.

 

2024.06.02

Az istentiszteleten igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor.
Lekció: Jelenések könyve 12.1-18
Textus: Jelenések könyve 12.11-12
Énekek: 35.1, 462.1-3, 235.1, 394. 1 2 8, 193

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2024. menüpontnál.
Hirdetések:
- Isten iránti mélységes hálával hirdetjük, hogy a nemrég bemutatkozott ifjú lelkészházaspár - Friderikusz Márton és Friderikusz-Szabó Liza - Komlóra szeretne jönni szolgálni. Ezért a parókia emeletét szigeteljük, felújítjuk.
- A bibliaórák június közepétől őszig szünetelni fognak.
- A nyári gyermektáborra adakozást hirdetünk, élelem vagy pénz formájában.

 
2024.05.19 - Pünkösd vasárnap

Igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor.
Két konfirmandusunk: Nagy Ágnes és Majoros Márk vallotta meg hitét és fogadalmat tett.

Konfirmáció

Képeket lásd itt. 

 

Pünkösd ünnepe

"A mindennapok terheinek hordozásához, munkánk, feladataink elvégzéséhez, Jézus szeretet-parancsának betöltéséhez (Jn 15,12) adjon erőt mindnyájunknak Istennek Szent Lelke!"
/Prof. Dr. Balla Péter (KRE)/

Áldott pünkösdi ünnepeket kívánunk gyülekezetünk minden tagjának! 

 

2024.05.12
Az istentiszteleten igét hirdetett és bemutatkozott Friderikusz Márton és Friderikusz-Szabó Liza KRE-HTK teológus hallgatók, akik július végén szereznek diplomát, jelenleg 6. éves gyakornokok Érdligeten.
Lekció: Jelenések könyve 2.1-7
Textus: Jelenések könyve 2.3-4
Énekek: 138.1, 164.1-3, 154, 234.1-4, 193

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2024. menüpontnál.

       

Hirdetések
- 2024.05.19-20: pünkösd vasárnapján és hétfőjén Úrvacsorás istentiszteletet tartunk. Vasárnap két konfirmandusunk vallja meg hitét és tesz fogadalmat.
- 2024.05.22-én 18 órai kezdettel ünnepi hangverseny lesz Pécsett a Kodály Központban.
Idén ünnepli alapításának 30 éves jubileumát a Pécsi Református Kollégium. A mára 14 tagintézményt és 1800 diákot számláló intézmény a régió (a három egyházmegye és a határon túli, Horvátország magyar településeinek) gyermekeit fogadja és neveli magas szakmai és missziós elhivatottsággal. Az ünnepi hangverseny az intézmény pedagógusainak, dolgozóinak és diákjainak a tiszteletére szól.
Műsoron G. F. Händel művei a Capella Savaria és a Purcell Kórus előadásában

 

2024.05.05
Igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor János első levele 4.7-21 szerint.
A Pécsi Református Kollégium Általános Iskolájának 4.b osztályosai szolgáltak, a képeket lásd itt.

 

2024.04.28

Az istentiszteleten igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor.
Lekció: János első levele 1.1-5
Textus: János első levele 2.15-16-17
Énekek: 167.1, 338.1-4, 164.1, 512.1-3, 193

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2024. menüpontnál.
Hirdetések:
- Meválasztotta a zsinat új lelkészi elnökét a Magyar Református Egyház, Steinbach József dunántúli püspök személyében.
- Fóris Györgyné presbiterünk beszámolt az egyházmegyei gyülekezeti vezetők értekezletéről, melynek vezérvonala: "Szólj Uram, itt vagyok"
- Jövő vasárnap Anyák napját ünnepeljük. Ez alkalommal a Pécsi Református Kollégium Általános Iskolájának 4. osztályosai szolgálnak műsorral. Istentisztelet után szeretetvendégség a gyülekezeti teremben, melyre kérünk süteményeket.

 

2024.04.21

Szalai Csaba Zoltán és Szalainé Koskocsák Mirella, FREJA nevű kislányát kereszteltük. 

 

2024.04.14

Az istentiszteleten igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor.
Lekció: Pál levele az efezusiakhoz 4.1-16
Textus: Pál levele az efezusiakhoz 4.3-4-5
Énekek: 135.1, 94.1-3, 274.3, 278.1 8,, 193

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2024. menüpontnál.
Hirdetések:
- Idén is megszervezzük a mágocsi református táborunkat.
Jelentkezés: Fadgyas Éva 0630/633-1942
- Minden hétfőn 18h30-kor imádkozunk a parókián a gyülekezetért. a lelkészért. Mindenkit szeretettel várunk!

 

2024.04.07

Az istentiszteleten igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor.
Lekció: Júdás levele
Textus: Júdás levele 20. vers
Énekek: 165.1, 165.4-6, 475.1-3, 193

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2024. menüpontnál.
Hirdetések:
- Idén is megszervezzük a mágocsi református táborunkat.
A tábor ideje: július 01-05, hétfőtől - péntekig tart.
A táborozás díja 12000 Ft,(egy családból, a második gyermek díja: 10000 Ft.) amely minden költséget magába foglal (utazás, napi háromszori étkezés, kézművesa nyagok, a programok költségei, fagyizás).
A táborozás helye, a mágocsi református gyülekezeti ház minden szükségessel és sok vidámsággal jól felszerelve várja a gyerekek érkezését.
Jelentkezés illetve az előleg befizetésének határideje: június 11. Előleg: 5000 ft.
Jelentkezés: Fadgyas Éva 0630/633-1942
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, a gyerekek hívhatnak magukkal barátot/barátnőt.

- Esperes úr segítségével lelkész házaspár járt itt, érdeklődve gyülekezeti életünkről. Kölcsönös szimpátiával váltunk el.

 

2024.03.31 - Húsvét vasárnapi ünnepi úrvacsorás istentisztelet
Krisztus feltámadott, kit halál elragadott /185. zsoltár/

Képeket lásd itt.

Az istentiszteleten igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor.
Textus: János evangéliuma 19.38-42 és Pál első levele a korinthusiakhoz 15.
Énekek: 185, 356.1-4, 342.2, 459, 460, 356.5, Nemzeti himnusz

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2024. menüpontnál.

 


/Munkácsy Mihály: Golgota/

2024.03.29

Nagypénteki úrvacsorás ökumenikus istentisztelet


Igét hirdetett Manhardtné Szlovák Katalin evangélikus lelkész és Fényes Endre református lelkipásztor.

Textus:János evangéliuma 19.16-30
Énekek: 341, 338.1-2, 345, 459, 193

Az igehirdetés meghallgatható az
Istentiszteletek hanganyaga 2024.
menüpontnál.

 

Húsvét

 2024.03.24

Úrvacsorás virágvasárnapi istentisztelet a szórványgyülekezetekkel együtt


Igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor.
Textus:János evangéliuma 17.20-26
Énekek: 65.1, 331.1-2, 435.1, 459- 446,, 193

Az igehirdetés meghallgatható az
Istentiszteletek hanganyaga 2024.
menüpontnál.

Hirdetések:
- Nagypénteken úrvacsorás ökumenikus istentisztelet 9h30-kor
- Húsvét első és másodnapján úrvacsorás istentisztelet 9h30-kor

Áldott húsvéti ünnepeket gyülekezetünk minden tagjának!

 

2024.03.17
Az istentiszteleten igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor.
Lekció:János evangéliuma 14.1-11 Textus:János evangéliuma 14.6
Énekek: 138.1, 489, 173, 228.1 2 4, 193

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2024. menüpontnál.

Hirdetések:
- 22-én szombaton 10 órakor Nőszövetségi ülés a pécsi belvárosi templomban
- 23-án virágvasárnap úrvacsorás istentisztelet a szórványgyülekezetekkel együtt; utána szeretetvendégség, erre kérünk süteményeket gyülekezeti tagjainktól

 

2024.03.10
Az istentiszteleten igét hirdetett Kiss Mária lelkipásztor.
Lekció:János evangéliuma 14.22-24 Textus:János evangéliuma 14.21-24
Énekek: 65, 154, 230, 193

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2024. menüpontnál.

Hirdetések:
- Hirdetjük az adakozást, "mert a jókedvű adakozót szereti az Isten" (2Kor 9:6-7)

 

2024.03.03
Az istentiszteleten igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor.
Lekció: János evangéliuma 13.21-30 Textus: János evangéliuma 13.21
Énekek: 167.1, 488.1-4, 162.7, 272.1 4-6, 193

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2024. menüpontnál.

Hirdetések:
- Március 9-én 16 órakor történelmi megemlékezés templomunkban Március idusa címmel.
- Jövő vasárnap Kiss Mária nagytiszteletű lelkipásztor hirdeti az igét.
- Március 10-én 15h30-kor női imanap a Baptista gyülekezetnél; két kocsi biztosítja a szállítást a parókia előttről.
- Május 25-én a Magyar Református Egység napja Debrecenben. Indulás 24-én vonattal, hazajövetel 26-án.
- Július 1-5: mágocsi református ifjúsági tábor

 

 - Március 9-én 16 órakor történelmi megemlékezés lesz templomunkban:

Kis László lelkipásztor "1848 eseményei keresztény szemmel" címmel méltatja a forradalmat;

Nagy Ágnes "Én, Júlia c. monodrámát adja elő


2024.02.25

Az Úrvacsorás istentiszteleten igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor.
Lekció:János evangéliuma 12.20-26
Énekek: 89.1, 426.1-3, 435.1-2, 459, 446, 193

Az igehirdetés meghallgatható az
Istentiszteletek hanganyaga 2024.
menüpontnál.

Hirdetések:
- Március 10-én 15h30-kor női imanap a Baptista gyülekezetnél; két kocsi biztosítja a szállítást a parókia előttről.

- Idén is megszervezzük a mágocsi református táborunkat.
A tábor ideje: július 01-05, hétfőtől - péntekig tart.
A táborozás díja 12000 Ft,(egy családból, a második gyermek díja: 10000 Ft.) amely minden költséget magába foglal (utazás, napi háromszori étkezés, kézművesa nyagok, a programok költségei, fagyizás).
A táborozás helye, a mágocsi református gyülekezeti ház minden szükségessel és sok vidámsággal jól felszerelve várja a gyerekek érkezését.
Jelentkezés illetve az előleg befizetésének határideje: június 11. Előleg: 5000 ft.
Jelentkezés: Fadgyas Éva 0630/633-1942
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, a gyerekek hívhatnak magukkal barátot/barátnőt.

 

2024.02.18
Az istentiszteleten igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor.
Lekció:János evangéliuma 11.1-16 Textus:János evangéliuma 11.25-26
Énekek: 35.1, 397.1-2-3, 171, 421.1-2, 193

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2024. menüpontnál.

Hirdetések:
- Jövő vasárnap Úrvacsorás istentisztelet lesz.
- Május 25-én Debrecenben ünnepeljük a Magyar Református Egység napját, a Kárpát-medencei magyar református részegyházak összetartozását. Indulás 24-én vonattal, hazajövetel 26-án. Eddig hét személyre foglaltunk szállást, lehet még jelentkezni. Nagyon felemelő érzés ott lenni!

 


/Foto: El Greco - hu.painting-planet.com/

2024.02.11

Az istentiszteleten igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor.


Lekció:János evangéliuma 9.24-39
Textus:János evangéliuma 9.39-41
Énekek: 42.1, 460.1-4, 151, 470.1-5, 193

Az igehirdetés meghallgatható az
Istentiszteletek hanganyaga 2024.
menüpontnál.

 


Imri Lajos 2024.január 28-án elhunyt 89.éves korában. Nyugalma legyen csendes!

2024.02.04

Az istentiszteleten igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor.


Lekció:János evangéliuma 7.37-49
Textus:János evangéliuma 7.40-41
Énekek: 35.1, 286:7-8-9, 172, 398, 193

Az igehirdetés meghallgatható az
Istentiszteletek hanganyaga 2024.
menüpontnál.

Az istentisztelet után a presbitérium megbeszélte a 2023. évi zárszámadást és a 2024. év költségvetését.
 

2024.01.28
Az istentiszteleten igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor.
Lekció: János evangéliuma 7.31-36
Textus: János evangéliuma 7.34
Énekek: 138.1, 475, 164.1, 395, 193
A székelykocsárdi testvérgyülekezetünk volt lelkésze - Szabó Gergely - üdvözletét küldi gyülekezetünknek.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2024. menüpontnál.

         

Január 22-24 közötti ökumenikus imahéten igét hirdetett: Dallos Tamás katolikus plébános, Dan Zoltán baptista lelkipásztor, Manhardtné Szlovák Katalin evangélikus lelkész és Fényes Endre református lelkipásztor.

 

2024.01.14
Az istentiszteleten igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor.
Lekció:János evangéliuma 5.31-47 Textus:János evangéliuma 5.37-38
Énekek: 42.1, 255.1-4, 171, 463.1-4, 193

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2024. menüpontnál.

Hirdetések:
Január 22-25 között ökumenikus imahét lesz esténként 18 órától, itt a református templomban:
22-én katolikus, 23-án evangélikus, 24-én református és 25-én baptista igehirdetéssel.
Május 24-26 között Debrecenben ünnepeljük a Magyar Református Egység napját, a Kárpát-medencei magyar református részegyházak összetartozását. Jövő vasárnapig várjuk a jelentkezéseket, szállást foglalunk. Mindenkit szeretettel várunk!

 

2024.01.13 - Esperes beiktatás Mohácson
A Baranyai Református Egyházmegye új esperesének a beiktatása Mohácson volt.
Áldott, felemelő volt az új Baranyai Esperes, Wébel Zsolt beiktatása. 50 lelkész egyenként áldással köszöntötte új szolgálatában. Ebéd után a Közgyűlésen megtörténtek a jelölések a különféle szolgálatokra, majd a szavazás. A Selyemházban volt az ünnepi ebéd.
Képeket és az esperes beiktató istentisztelet rendjét lásd itt.

 


Az istentiszteleten készült képek megtekinthetőek ide kattintva.

2024.01.07

Az istentiszteleten igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor.

Hirdetések:
Január elsejétől elkezdte munkáját a megválasztott új presbitérium.
Az istentisztelet végén a presbitérium tagjai fogadalmat, esküt tettek az elkövetkező hat évre:
Cserhalmi Csabáné Mágocsról, Csótiné Kovács Barbara, Ferencz Lajosné, Glaszné Udvaros Piroska Sásdról, Molnár Zsolt, Sebőné Kolozsvári Zsuzsanna, Spangenberger Andrea és Storczné Csoma Judit; pótpresbiterek: Fóris Györgyné és Nyeste Sándor
 


Új esztendő virradott, fényes hajnal támadott,
Jöttünk Jézust áldani, új köszöntőt mondani.

Napokat és éveket, boldoggá csak ő tehet,
Nincsen élet kívüle, nincsen öröm nélküle.

Ha nevében indulunk, velünk lesz a mi Urunk,
Nyomdokában járhatunk, tőle áldást várhatunk.

/Túrmezei E./

2023.12.31

Az istentiszteleten igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor.
Lekció:János evangéliuma 3.22-36
Textus:János evangéliuma 3.31
Énekek: 280.1, 275.1-5, 275.6, 283.3-5, 193


Az igehirdetés meghallgatható az
Istentiszteletek hanganyaga 2023.
menüpontnál.

Hirdetések:
Január elsejétől elkezdi munkáját a megválasztott új presbitérium.
Január 7-én, az istentisztelet végén a presbitérium tagjai fogadalmat, esküt tesznek az elkövetkező hat évre.

Január 13-án Mohácson (Kálvin tér 2.) ünnepi istentisztelet, Wébel Zsolt - megválasztott esperes - beiktatása 10 órakor.
Mindenkit szeretettel várunk!
 

2023.10.25 -Karácsony első napja - Úrvacsorás istentisztelet
Az istentiszteleten igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor, Lukács evangéliuma 2.1-14 szerint.
Énekek: 182, 329.1-3, 435.1, 459, 446.1, Nemzeti imádságunk

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2023. menüpontnál.

2023.10.26 - Karácsony másodnapja - Úrvacsorás istentisztelet
Az istentiszteleten igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor, Máté evangéliuma 28.16-19 szerint.
Énekek: 315.1-2, 328.1-4, 441, 459, 286.1-4, 193

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2023. menüpontnál.

Hirdetések:
Január elsejétől elkezdi munkáját a megválasztott új presbitérium. Január 7-én, az istentisztelet végén a presbitérium tagjai fogadalmat, esküt tesznek az elkövetkező hat évre.
 

2023.12.24 - Szenteste
Az istentiszteleten igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor.
Nagy Ágnes 8. osztályos tanuló elszavalta Reményik Sándor: "A kegyelem" című versét.
Megajándékoztuk a jelenlévő gyermekeket. Az istentiszteleten készült képeket lásd itt.

 

2023.12.24 - Advent negyedik vasárnapja
Az istentiszteleten igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor.
Lekció:János evangéliuma 1.1-14
Textus:János evangéliuma 1.12
Énekek: 138.1, 301.1-4, 166, 301.5-8, 193

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2023. menüpontnál.

         

Kreiner Kíra Brigitta elszavalta Nádasdi Éva: "Újfajta vendégség", című versét.
Hidi Levente gyújtotta meg az adventi gyertyákat.

 

2023.12.17 - Advent harmadik vasárnapja
Az istentiszteleten igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor.
Lekció:Pál apostol második levele a korintusiakhoz 7.2-13
Textus:Pál apostol második levele a korintusiakhoz 7.10
Énekek: 23.1, 226.1-4, 172, 264.1 2 5, 193

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2023. menüpontnál.

         

Borjus-Hoffer Hanga elszavalta Bóka László: "Minden Ember", Spanyó Zoé pedig Endrődi Sándor "A szeretetről" című versét.
Hidi Levente gyújtotta meg az adventi gyertyákat.

 

2023.12.10 - Advent második vasárnapja
Az istentiszteleten igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor.
Lekció:Pál levele a galatákhoz 6.11-17
Textus:Pál levele a galatákhoz 6.14
Énekek: 90.1, 225.1-4, 162.7, 434.1-4, 193

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2023. menüpontnál.

         

Sebestyén Vivien elszavalta Túrmezei Erzsébet versét: "Találkozó a jászol mellett".
Hidi Levente gyújtotta meg az adventi gyertyákat.

 
2023.12.09 - protestáns adventi együttlét
Az ökumenikus adventi együttlét nagyon jól sikerült. 17- en voltunk. Áhítattal kezdtünk, amit a baptista lelkész felesége tartott. Utána kipakoltuk az eszközöket az asztalokra. Többen hoztak ötleteket: filcből, papírból, csillogó anyagokból ügyeskedtünk, karácsonyi díszeket készítettünk. Tea, sós és édes süti is gondoskodott arról, hogy jól érezzük magunkat.
Az együttléten készült képeket itt lehet megnézni.
 

Adventi készülődés

Szeretettel hívunk mindenkit, a komlói protestáns gyülekezetek tagjaival együtt, közös adventi készülődésre.
Az igei tanítás és elmélkedés mellett kézműves foglalkozással és meleg teával várunk minden kedves érdeklődőt.

Időpont: december 9, szombat 15 óra.

Hely: Református gyülekezeti terem
Komló, Bajcsy-Zs. utca 7.

 

Ünnepi istentiszteletek:

December 10. vasárnap 9h30 - Advent 2. vasárnapja istentisztelet
December 17. vasárnap 9h30 - Advent 3. vasárnapja istentisztelet
December 24. vasárnap 9h30 - Advent 4. vasárnapja istentisztelet
December 24. vasárnap 16h - Szentesti istentisztelet                    
December 25. hétfő 9h30 - Karácsony 1. napja, Úrvacsora           
December 26. kedd 9h30 - Karácsony 2. napja, Úrvacsora           
   December 31. vasárnap 9h30 - Óévi hálaadó istentisztelet               
Január 7. vasárnap 9h30 - Év első vasárnapja, istentisztelet         

 2023.11.26

Az istentiszteleten igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor.

Lekció:Mózes első könyve 33.1-17
Textus:Mózes első könyve 33.10
Énekek: 25.1, 312.1-3, 172, 274.1-2, 193

Az igehirdetés meghallgatható az

Istentiszteletek hanganyaga 2023. menüpontnál.

Advent első vasárnapját ünnepeltük a Kodály iskola 4d. osztályos tanulóinak szavalatával:

Balog Hanna szavalta Kozma Andor: "A vágyak netovábbja" c. verset, Preimajer Hanna pedig Reményik Sándortól az "Egy kicsi szó" c. verset.

Hirdetések:
- Pénteken 17 órától bibliaóra; 18 órától konfirmációs előkészítő. Mindenkit szeretettel várunk!

- Adományt gyűjtünk a gyermekkarácsonyra
 


Gyermekfoglalkozás az istentisztelet alatt


2023.11.26

Az istentiszteleten igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor.

Lekció:Péter második levele 3.8-18
Textus:Péter második levele 3.17
Énekek: 138.1, 458.1-2-3, 166.1, 458.4, 193

Az igehirdetés meghallgatható az

Istentiszteletek hanganyaga 2023. menüpontnál.

Hirdetések:
- Pénteken 17 órától bibliaóra; 18 órától konfirmációs előkészítő. Mindenkit szeretettel várunk!

- Szomorúan hirdetjük, hogy meghalt az uzoni születésű
Császár Gyuri bácsi.
A gyászhír a sepsiszentgyörgyi újságban jelent meg.
November 27-én 9h30-kor helyezik örök nyugalomra Debrecenben.
A gyülekezet részéről sírcsokrot rendeltünk.
Presbiter is volt évekig, becsülettel szolgálta egyházunkat.
Gondoljunk rá szeretettel, áldott legyen az emléke!

- Adományt gyűjtünk a csokorra és a gyermek karácsonyra
 


A Szent Pál sziget Málta partjainál


2023.11.19

Az istentiszteleten igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor.

Lekció:Az apostolok cselekedetei 28.1-10
Textus:Az apostolok cselekedetei 28.6
Énekek: 32.1, 463.1-3, 174, 295.1-2, Kárpátalja himnusza

Az igehirdetés meghallgatható az

Istentiszteletek hanganyaga 2023. menüpontnál.

Hirdetések:
- Pénteken 17 órától bibliaóra; 18 órától konfirmációs előkészítő. Mindenkit szeretettel várunk!

- Az istentisztelet utáni presbiteri gyűlésen egyházmegyei tisztségviselők választása: Esperes jelölt Wébel Zsolt lelkipásztor, zsinati lelkészi pótképviselő jelölt Hanvay Zoltán

- Megjött a jövő évi Bibliaolvasó kalauz (400 Ft), falinaptár (600 Ft) és kalendárium (130 Ft)
 

2023.11.12
Az istentiszteleten igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor.
Lekció: Az apostolok cselekedetei 25.6-12 Textus: Az apostolok cselekedetei 25.6.8 Énekek: 150.1, 265.1-2-3, 166.1, 294, 193

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2023. menüpontnál.
Hirdetések:
- Jövő vasárnap az istentisztelet után presbiteri gyűlést tartunk, a Baranyai Egyházmegye esperes választása és a zsinati póttag választás kapcsán.
- Elkezdjük gyűjteni a pénzadományokat a gyermek karácsonyra
- December 9-én az evangélikus testvérek "asszony délutánt" szerveznek, ahol áhitat is lesz. Az evangélikus, a református és a baptista asszonyok jönnének össze ismerkedni, együtt hitben erősödni, kézimunkázni, varrni, ajándékokat készíteni.

 

Reformáció emléknapi istentisztelet
A Baranyai Református Egyházmegye gyülekezetei október 29-én úrvacsorás istentisztelettel ünnepelték a reformáció napját, a Pécsi Református Gimnázium aulájában.
Az istentiszteleten igét hirdetett Szloboda József esperes.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2023. menüpontnál.

Képeket lásd a Pécs-Kelet-Mecseki Református Missziói Egyházközség facebook oldalán.
 

2023.11.05 - úrvacsorás istentisztelet

Igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor,

Az apostolok cselekedetei 23.1-11 szerint

Énekek: 397, 435.1, 459, 460, 446.1

Az igehirdetés meghallgatható az
Istentiszteletek hanganyaga 2023.
menüpontnál.

Az istentisztelet presbiterválasztás céljából átalakult választói közgyűléssé, hat évre szóló megbizatást szavaztunk meg jelöltjeinknek.
 

2023.10.29
Az istentiszteleten igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor.
Lekció: Az apostolok cselekedetei 20.7-16 Textus: Az apostolok cselekedetei 20.7.11 Énekek: 89.1, 434.1-3, 174, 390. 1 4, 193

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2023. menüpontnál.
Hirdetések:
- november 5-én úrvacsorás istentisztelet az új bor alkalmából. Majd az istentisztelet presbiterválasztás céljából átalakul egyházközségi közgyűléssé, melyre szeretettel hívjuk és várjuk gyülekezetünk minden tagját.

 

2023.10.22
Az istentiszteleten igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor.
Lekció: Az apostolok cselekedetei 18.18-23 Textus: Az apostolok cselekedetei 18.20-21 Énekek: 130,134.1, 272.1-3, 193

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2023. menüpontnál.
Hirdetések:
- november 5-én lesz a presbiterválasztás a következő 6 évre. A jelölést elfogadták: Cserhalmi Csabáné Mágocsról, Csótiné Kovács Barbara, Ferencz Lajosné, Glaszné Udvaros Piroska Sásdról, Molnár Zsolt, Sebőné Kolozsvári Zsuzsanna, Spangenberger Andrea és Storczné Csoma Judit; pótpresbiterek: Fóris Györgyné és Nyeste Sándor
- Október 20-án kísértük utolsó útjára Gálffy Gyuláné Jolika nénit, A zsidókhoz írt levél 10.19 szavaival: "Mivel tehát, testvéreim, bízhatunk abban, hogy bemehetünk a szentélybe Jézus Krisztus vére által". Isten vigasztaló szent lelkét kívánjuk a családtagok számára.
- Fájdalommal tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy id. Dudás Zoltánné sásdi testvérünk 93 éves korában elhunyt. Temetése 2023.10.27-én 15 órakor lesz a sásdi újtemetőben. Nyugalma legyen csendes!

 

2023.10.15
Az istentiszteleten igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor.
Lekció: Az apostolok cselekedetei 16.6-10 Textus: Az apostolok cselekedetei 16.10 Énekek: 89.1, 463.1-3, 164.1, 278.1-2, 193

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2023. menüpontnál.
Hirdetések:
- Szombaton egyházmegyei közgyűlés lesz, jelölő gyűlés esperes választásra
- Elkészült templomunk új kupolája, Istennek hála
- Fájó szívvel hirdetjük, hogy Gálffy Gyuláné Nagy Jolán testvérünket 84 éves korában hívta el az ő teremtő Ura. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Temetése október 20-án, pénteken 14 órakor lesz a komlói temetőben.

" Örüljetek az Úrban mindenkor , s az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ámen"

 


Pál apostol missziós útjai


2023.10.08

Az istentiszteleten igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor.

Lekció:Az apostolok cselekedetei 14.21-28
Textus:Az apostolok cselekedetei 14.27
Énekek: 90.1, 266, 151, 462.1-3, 193

Az igehirdetés meghallgatható az

Istentiszteletek hanganyaga 2023. menüpontnál.

Hirdetések:
- Pénteken 17 órától bibliaóra; 18 órától konfirmációs előkészítő. Mindenkit szeretettel várunk!
 


Mágocs - református imaház


2023.10.01

Az istentiszteleten igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor.

Lekció:Az apostolok cselekedetei 12.20-25
Textus:Az apostolok cselekedetei 12.24
Énekek: 165, 164.1, 455.1-3, 193

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2023. menüpontnál.

Hirdetések:
- 14h30-kor hálaadó istentisztelet volt Mágocson, a gyülekezet 75 éves fennállását ünnepeltük.
Igét hirdetett Szloboda József esperes, emlékező beszédet mondott Kis László pécsváradi lelkipásztor, Úrvacsorát osztott Fényes Endre lelkipásztor.
A mágocsi igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2023. menüpontnál; A képek megtekinthetők itt.
 

2023.09.24
Az istentiszteleten igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor.
Lekció: Az apostolok cselekedetei 10.9-23 Textus: Az apostolok cselekedetei 10.15 Énekek: 235, 171, 457, 193

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2023. menüpontnál.
Hirdetések:
- Októbertől előreláthatólag péntekenként felnőtteknek 17 órától bibliaórát, 18 órától pedig konfirmációi képzést tartunk a 7. és 8. osztályosok számára

- Presbiterválasztásra készülve, jelöléseket kérünk a testvérektől
- Árajánlatot kaptunk a tetőablak javításra (640.000 Ft); e célra hirdetjük az adakozást, tudva hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten.

"Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, a Szentléleknek megáldó és vigasztaló közössége maradjon mindnyájan mivélünk. Ámen"

 


/Avanzino Nucci: Péter konfliktusa Simon Mágussal/
/Wikipedia/

2023.09.17

Az istentiszteleten igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor.

Lekció:Az apostolok cselekedetei 8.9-25
Textus:Az apostolok cselekedetei 8.22
Énekek: 35.1, 294, 166.1, 398.1-3, 193

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2023. menüpontnál.

Hirdetések:
- Szeptember hónap folyamán presbiterválasztáshoz jelölések, a választói névjegyzék alapján

- Október 1-én 14h30-kor hálaadó istentisztelet Mágocson, a gyülekezet 70 éves fennállását ünnepeljük.
Igét hirdet Szloboda József esperes, emlékező beszédet mond Kis László lelkipásztor.
Aki részt szeretne venni, jelentkezzen Fényes Endre lelkipásztornál, vagy Ferencz Lajosné gondnokasszonynál.
 

2023.09.10
Az istentiszteleten igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor.
Lekció: Az apostolok cselekedetei 6.1-7 Textus: Az apostolok cselekedetei 6.3 Énekek: 8.1, 165.1-7, 151, 274.1, 274.4 193

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2023. menüpontnál.
Hirdetések:
- Elindítjuk a konfirmációi képzést a 7. és 8. osztályosok számára

- Presbiterválasztásra készülve, jelöléseket kérünk a testvérektől; Azok tehetnek jelöléseket az új presbiterekre, akik benne vannak a Választási névjegyzékben, vagyis akik előző évben egyházfenntartói járulékot fizettek és látogatják az istentiszteleteket. A jelöltek írásbeli beleegyezéssel fogadják el (vagy nem) a jelölést.
- A választással kapcsolatban kérdéssel lehet fordulni Ferencz Lajosné gondnokasszonyhoz

- Múlt pénteken búcsúztunk Csonka Antaltól a komlói temetőben. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott!

" Örüljetek az Úrban mindenkor , s az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ámen"

 


/Foto: www.kulturkuria.hu/

2023.09.03

Az istentiszteleten igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor.

Lekció:Az apostolok cselekedetei 4.1-12
Textus:Az apostolok cselekedetei 4.12
Énekek: 135, 463.1-4, 172, 395.1-3, 193

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2023. menüpontnál.

Hirdetések:
- Szeptember hónap folyamán presbiterválasztáshoz jelölések, a választói névjegyzék alapján

- Szomorúan hirdetjük, hogy id. Csonka Antal 85 évesen itt hagyta a földi létet. Temetése szeptember 8-án 14 órakor lesz a komlói temetőben. Nyugodjon békében!
 

2023.08.27
Az istentiszteleten igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor.
Lekció: Az apostolok cselekedetei 1.1-14 Textus: Az apostolok cselekedetei 1.1-3 Énekek: 89.1, 241, 165.1, 479.1 4, 193

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2023. menüpontnál.
Hirdetések:
- A presbitérium megválasztotta a Komlói Egyházközség Választási Bizottságát, Dr. Ungi Gyula és Dr. Szilágyiné Zong Klára, valamint a lelkipásztor személyében, akik fogadalmat tettek a gyülekezet előtt.
- Azok tehetnek jelöléseket az új presbiterekre, akik benne vannak a Választási névjegyzékben, vagyis akik előző évben egyházfenntartói járulékot fizettek és látogatják az istentiszteleteket.
- A jelöltek írásbeli beleegyezéssel fogadják el (vagy nem) a jelölést.
- A választással kapcsolatban kérdéssel lehet fordulni Ferencz Lajosné gondnokasszonyhoz

" A kegyelem pedig legyen mindazokkal, akik soha el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk, Jézus Krisztust. Ámen"

 


Új kenyér szentelés a történelmi egyházak jelenlétével

2023.08.20 - ünnepi Úrvacsorás istentisztelet

Az istentiszteleten igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor.

Kiszolgáltattuk a keresztség sákramentumát
Wölfel Vestának,
Máté evangéliuma 28.18-19 szerint.
(Képeket lásd itt.)

Textus: Péter első levele 3.18-22

Énekek: 329.2, 134.3, 256.1 8, 458.1-2, 459, 460, 193

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2023. menüpontnál.
 

2023.08.13
Az istentiszteleten igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor.
Lekció: Péter első levele 1.13-25 Textus: Péter első levele 1.18-19 Énekek: 135. 1 9-12, 151, 226.1-4, 193

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2023. menüpontnál.
Hirdetések:
- Lehetőség van házhoz vagy intézménybe elvinni az Úrvacsorát; múlt vasárnap Gálfi Gyuláné Jolika néni vett Úrvacsorát az Idősek otthonában; mindenkit szeretettel üdvözöl.

- Adományokat fogadunk el a templom kupolájának javítására, s a gyülekezet fenntartására - "mert a jókedvű adakozót szereti az Isten" /2Kor 9,7/)

- Augusztus 20-án Úrvacsorás istentisztelet; 11 órakor kenyérszentelés a 48-as téren, a történelmi egyházak részvételével.

 

2023.08.06
Az istentiszteleten igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor.
Lekció: Jób könyve 37.14-24 Textus: Jakab levele 3.13-18 Énekek: 66.1 2 8, 171, 455.1-2 8-9, 193

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2023. menüpontnál.
Hirdetések:
- Pénteken 12 órakor fájó szívvel búcsúztunk Pető Sándorné Bózsódi Etelkától, aki 90 évet töltött e földön. Isten szent lelkét kérjük a gyászoló család vigasztalására..

- Adományokat fogadunk el a templom kupolájának javítására, s a gyülekezet fenntartására - "mert a jókedvű adakozót szereti az Isten" /2Kor 9,7/)

- Augusztus 20-án Úrvacsorás istentisztelet; 11 órakor kenyérszentelés a 48-as téren, a történelmi egyházak részvételével.

 

Szeretettel ajánljuk testvéreinknek elolvasásra a Magyarországi Református Presbiteri Szövetség honlapján megjelent cikket, Bencze Kata jogász, ref. hittanoktató írását:

Megújulás a gyülekezet szívében

 

2023.07.30
Az istentiszteleten igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor.
Lekció: Jób könyve 30.20-31 Textus: Pál második levele Timóteushoz 4.5-8 Énekek: 138.1. 138.2-4, 167.1, 462.1-3, 193

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2023. menüpontnál.
Hirdetések:
- Pénteken 12 órakor Pető Sándornét kisérjük utolsó földi útjára. Isten vigasztalását kérjük azokra, akik szerették és gyászolják.

- Adományokat fogadunk el a templom kupolájának javítására, s a gyülekezet fenntartására - "mert a jókedvű adakozót szereti az Isten" /2Kor 9,7/)

"Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, a Szentléleknek megáldó és vigasztaló közössége maradjon mindnyájan mivélünk. Ámen"

 

2023.07.23
Az istentiszteleten igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor.
Lekció: Jób könyve 23 Textus: Pál második levele Timóteushoz 1.15-17 Énekek: 65.1, 167-1-3, 162.7, 272.1-3, 193

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2023. menüpontnál.
Hirdetések:
Adományokat fogadunk el a templom kupolájának javítására, s a gyülekezet fenntartására - "mert a jókedvű adakozót szereti az Isten" /2Kor 9,7/)

"Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr és őrizzen meg tégedet; világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtad és könyörüljön rajtad; Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, s adjon békességet néked! Ámen"

 

2023.07.16
Az istentiszteleten igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor.
Lekció: Jób könyve 16.1-22 Textus: Pál első levele Timóteushoz 5.1-4 Énekek:65.1, 166, 165.1, 397.1.5, 193

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2023. menüpontnál.
Hirdetések:
Adományokat fogadunk el a templom kupolájának javítására, s a gyülekezet fenntartására.
Egy- vagy kétajtós akasztós szekrényt keresünk a parókiára, a palástnak.
"Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek, a mi Atyánknak szeretete, s a Szentléleknek vigasztaló közössége maradjon mindnyájan mivélünk. Ámen"

 

2023.07.03 - 06

Mágocsi gyerektábor

Nagy Ágnes 8. osztályos tanuló beszámolóját a táborról
itt
olvashatod.

A mágocsi hittantábor képeit
itt
nézheted meg.

 

2023.07.09
Az istentiszteleten igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor.
Lekció: Jób könyve 9.25-35 Textus: Pál első levele Timóteushoz 2.8-9 Énekek:89, 166.1, 395.1-3, 193

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2023. menüpontnál.
Hirdetések:
- Gyerektábor volt a múlt héten Mágocson, melyen 13 református hittanos vett részt. Fő szervezők: Fadgyas Éva, Spangenberger Andrea, Gálffy Gyula, de mások is támogatták a tábort, jöttek a foglalkozásokra. A tábor témája: "Állatok a Bibliában".
- Presbiterválasztás lesz az idén, nyolc presbiterünk van, ugyanennyit szeretnénk választani. Gondolkodjunk el, hogy kit szeretnénk javasolni, bárki javasolhatja önmagát is. Választási bizottságot kell létrehozni, négy főből. A Presbiteri Szövetség részletes útmutatást adott a választásokra.
- A gyülekezeti tagok segítségét kérjük a nagytakarításhoz a parókián, valamint a fűnyíráshoz. Jelentkezni lehet a gondnokasszonynál.

"Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, s a Szentléleknek közössége maradjon mindnyájan mivelünk. Ámen"

 

2023.07.02
Az istentiszteleten igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor.
Lekció: Jób könyve 2.1-10 Textus: Pál második levele a thesszalonikaiakhoz 2.1-3 Énekek:338, 164.1, 398, 193

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2023. menüpontnál.
Hirdetések:
- Mától Fényes Endre lelkipásztor helyettes lelkészként szolgál gyülekezetünkben
- a biblia órák nyáron szünetelnek, szeptemberig

"Örüljetek az Úrban mindenkor, s az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ámen"

  
Magyar termék
Magyar termék           Vásároljunk magyar terméket!


©2008 Komlói Református Gyülekezet | webmester: Molnár Hajnalka |