Igehirdetések  2019                           Komlói gyülekezet

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 linkA fájlok mérete miatt a hanganyagok letöltését telefonvonalas internetkapcsolattal nem javasoljuk.

2019.12.29 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, Márk evangéliuma 10.17-27. és az Efézusi levél 2.8-9. szerint2019.12.26 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, János evangéliuma 1.14 szerint.2019.12.25 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.2019.12.24 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.2019.12.22 - Advent negyedik vasárnapján igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, János evangéliuma 3.19 és Lukács evangéliuma 9.41-44. szerint.2019.12.15 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, János evangéliuma 3.19 szerint2019.12.08 - Az istentiszteleten igét hirdetett Nagy Péter lelkipásztor, Pál Apostolnak Titushoz írt levele 2.11-12-13. szerint2019.12.01 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, Máté evangéliuma 25.1-13. szerint2019.11.24 - Az istentiszteleten Szabó Lászlóné nyugalmazott pécsváradi lelkésznő hirdette az igét Máté evangéliuma 25.13 szerint2019.11.17 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, Márk evangéliuma 10.51 szerint2019.11.10 - Az újbor úrvacsorás istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, Márk evangéliuma 9.22 szerint2019.11.03 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, János evangéliuma 3.17 szerint2019.10.27 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, Jelenések könyve 21.4 szerint2019.10.13 - Görgey Etelka lelkipásztor igehirdetése Pál levele a filippiekhez 4.4. szerint.2019.10.06 - Görgey Etelka lelkipásztor igehirdetése Mózes negyedik könyve 14.17-23. szerint.2019.09.29 - Görgey Etelka lelkipásztor igehirdetése Lukács evabgéliuma 6.37 szerint: "Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsáttatik."2019.09.22 - Görgey Etelka lelkipásztor igehirdetése Pál levele a filippiekhez 4.4-7. szerint.2019.09.15 - Görgey Etelka lelkipásztor igehirdetése Pál levele a galatákhoz 4.1-7. szerint.2019.08.25 - Görgey Etelka lelkipásztor igehirdetése Pál levele a rómaiakhoz 5.5 szerint.2019.08.25 - Görgey Etelka lelkipásztor igehirdetése Mózes első könyve 15.6 szerint.2019.08.18 - Görgey Etelka lelkipásztor igehirdetése János első levele 4.7-12. szerint.2019.08.11 - Görgey Etelka lelkipásztor igehirdetése Mózes első könyve 3.1-13. szerint.2019.08.04 - Görgey Etelka lelkipásztor igehirdetése Máté Evangéliuma 5.17-20. szerint.2019.07.28 - Görgey Etelka lelkipásztor hirdette az igét Pál Apostolnak a Galátziabeliekhez írt levele 5.16-25. szerint.2019.07.21 - Görgey Etelka lelkipásztor igehirdetése Mágocson, Lukács Evangéliuma 6.27-36. szerint.2019.07.21 - Volt lelkipásztorunk, Nagy Péter igehirdetése Drávaszabolcson.2019.07.14 - Igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, János Első Levele 4.16-21. szerint.2019.07.07 - Igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, Lukács Evangéliuma 15.11-39. szerint.2019.06.30 - Igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor, Márk Evangéliuma 12.24 szerint.2019.06.16 - Igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor, Pál Apostolnak Korinthusbeliekhez írt második levele 6.4. szerint.2019.06.10 - Igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor, Pál Apostolnak a Galátziabeliekhez írt levele 2.20. szerint.2019.06.09 - Igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor, Apostolok cselekedetei 2.1-18. szerint.2019.06.02 - Igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor, Márk evangéliuma 4.21-25. szerint.2019.05.12 - Igét hirdetett Nagytiszteletű Győrfi Bálint Református Esperes Úr, Márk Evangliuma 9.38-41. szerint.2019.05.10 - Papp Endréné, Boriska néni temetésén Nagy Péter, volt komlói lelkipásztor szolgált a ravatalnál. Filippi 1:21 alapján szólt az igehirdetés.2019.05.05 - Igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor, Pál Apostolnak a Galátziabeliekhez írt levele 4.12-20. szerint.2019.04.28 - Igét hirdetett volt lelkipásztorunk, Kis László, Zsoltárak könyve 130. fejezet szerint. Megemlékezett Orosz Papp Endréné, Boriska néni életéről, gyülekezetünkben végzett áldásos, fáradhatatlan tevékenységéről, a gyerekek iránti megértő, okító szeretetéről, alapul véve Máté evangéliumának 9.37-38. sorait.2019.04.21 - Húsvéti istentiszteleten Fényes Endre lelkipásztor hirdette az igét, János evangéliuma 24.15-16. szerint.2019.04.14 - Jubileumi rendezvények: Kis László, Nagy Péter, egykori lelkészeink gyülekezet-történeti visszatekintése.2019.04.14 - Jubileumi rendezvények: Dr. Kiss Ervinné, Wágner Tamás és Szabó Robert, egykori lelkészeink gyülekezet-történeti visszatekintése2019.04.14 - Jubileumi rendezvények: Hálaadó istentisztelet. Igét hirdetett Nagy Péter, egykori lelkészünk, Lukács Evangéliuma 19.38 szerint: "Áldott a Király, ki jő az Úrnak nevében! Békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban!"2019.04.13 - Jubileumi rendezvények: Dr. Papp Anette, Pintérné Lázok Orsolya, Csonka Mónika és Molnár Péter, gyülekezetünk egykori tagjainak beszámolói.2019.04.07 - Igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor, János evangéliuma 16.27. szerint.2019.03.31 - Igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor, János evangéliuma 15.12. szerint.2019.03.24 - Igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor, János evangéliuma 14.6. szerint.2019.03.17 - Igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor, János evangéliuma 12.42-43. szerint.2019.02.17 - Igét hirdetett Kovách Péter - a Pécsi Református Kollégium lelkipásztora - János evangéliuma 8.10-11. szerint.2019.02.10 - Igét hirdetett Dr. Kádár Péter - a Pécsi Református Kollégium főigazgatója - Lukács evangéliuma 7.11-17. szerint.2019.02.03 - Igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor, János evangéliuma 6.14. szerint.2019.01.20 - Igét hirdetett Görgey Etelka pálfai lelkész, Aggeus próféta könyve 1.1-10. szerint.2019.01.06 - Igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor, János apostolnak első levele 3.1-12. szerint.©2008 Komlói Református Gyülekezet | webmester: Molnár Hajnalka |