Archívum 2017

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
 
 
2017.12.25 - Karácsony első napja
Igét hirdetett Kis László helyettes lelkész Máté evangéliuma 1.18-23. szerint.
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.
 
2017.12.22 - Gyermekkarácsony
"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." - János 3/16.
Isten így szeret minket, hogy legdrágább kincsét, Fiát, elküldte közénk, hogy megmentsen minket. Ennek fényében átértékelődnek mindazok az események, amelyeknek részesei vagyunk. Formál , formáljuk, és formálódunk. Ez volt gyermekkarácsonyunk alapigéje
. Egy játékkal kezdődött, melyet a gyerekek írtak, a szokásos nyári tábortűznél előadott jelenethez. És karácsonyra kiforrta magát. Egy kiközösített kislány történetét mutatják be, aki az ismert bibliai ige által megért valamit. A megértés folytatása a megbocsájtás. Társai hitetlenkedve látják reakcióit, majd szégyenkezve kérnek bocsánatot.
Nagy ajándék Isten igéjének értése. Azt kívánom, hogy minél többet együtt legyünk, és vágyjunk az ige megismerésére. Köszönöm a munkatársak áldozatos munkáját, a szülők támogatását, és a gyülekezet szeretetét.

Áldott, Békés Új Évet!
Fadgyas Éva
Képek megtekinthetők itt.
 
Karacsony
 
2017.12.17 - Advent 3. vasárnapja
Takács Maja keresztelőjének képeit itt tekintheted meg.
Igét hirdetett Kis László helyettes lelkész Máté evangéliuma 25.1-13. szerint.
 
2017.12.10 - Advent 2. vasárnapja
A Pécsi Református Kollégium Általános Iskolájának VII. osztályos tanulói szolgáltak, a képeket megtekintheted itt.
Igét hirdetett Dr. Kádár Péter, a Pécsi Református Kollégium főigazgatója, Lukács evangéliuma 1.38. szerint. Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2017 menüpontnál.
Az istentisztelet utáni szeretetvendégségen megköszöntük a főigazgató úrnak és a gyerekeknek a szolgálatot.

Mint a hirdetésben is elhangzott, csütörtökön 5 órától imakört tartunk a parókián. Hálaadással imádkozunk gyülekezetünkért, nekünk lelkészért, betegeinkért, családjainkért, országunkért, nemzetünkért és akinek a szívén van olyan, amit meg szeretne osztani velünk, bármiért. Természetesen nem kötelező mindenkinek hangosan imádkozni, de minden imára mondjunk mindannyian hangosan áment.
Legyünk együtt ismét a mi Urunk előtt!
Ha tudtok, hívogassatok ti is testvéreket! Forró tea és süti lesz a végén. Szeretettel várunk mindenkit.
 
Gyermekkarácsony
   
2017.12.03
Igét hirdetett Kis László helyettes lelkipásztor. Advent első vasárnapját köszöntöttük Fadgyas Éva szép soraival és Nagy Ágica énekével.
Az adventi köszöntőnek és Sebőné Kolozsvári Zsuzsanna felnőtt konfirmációjának képei itt tekinthetők meg.
 
2017.11.19
Igét hirdetett Kis László helyettes lelkipásztor a Bírák könyve 7.9-15.. szerint.
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2017. menüpontnál.

János-Deák Balázs keresztelői képeit itt nézheted meg.
 
2017.11.12 - istentisztelet
Igét hirdetett Kis László pécsváradi lelkipásztor a Bírák könyve 7.1-8. szerint.
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2017. menüpontnál.

Az igehirdetés után az istentisztelet átalakult választási közgyűléssé. A választási névjegyzéken szerepelő 66 gyülekezeti tag közül 37 volt jelen. Mindannyian megszavazták a Jelöltek listáján levő presbiter jelölteket presbiternek:
Csótiné Kovács Borbála
Fadgyas Éva
Ferencz Lajosné
Fóris Györgyné
Molnár Zsolt
Nyeste Sándor
Spangenberger Andrea
Storczné Csoma Judit
Tóth Katalin
 
2017.11.05
Igét hirdetett Kis László pécsváradi lelkipásztor János evangéliuma 11.1-19. szerint.
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.
Gyászolók Vasárnapja volt ez gyülekezetünkben, amikor istentiszteleti keretben megemlékeztünk az elmúlt egy évben elhunytakról:
Farkas Antal
Győrösi Károly
Győrösi Károlyné Major Erzsébet
Dr. Király József
Rázsics Józsefné
Lőrincz Mihály
Németh Géza
Nagy Sándorné Kovács Irma
Csaba Mária
Nagy Sándorné Balogh Julianna
Varga Lajos
Ferencz Lajosné gondnokasszony bemutatta a presbiter jelölteket. Jövő vasárnap lesz a presbiterválasztás, kérjük a gyülekezeti tagokat, hogy minél nagyobb számban jelenjenek meg a választáson.
 
2017.10.29 - istentisztelet
Igét hirdetett Kis László pécsváradi lelkipásztor a Bírák könyve 6.33-40. szerint.
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.

A presbiterválasztásra a Választási bizottság elkészítette a Jelöltek listáját:
Csótiné Kovács Borbála
Fadgyas Éva
Ferencz Lajosné
Fóris Györgyné
Molnár Zsolt
Nyeste Sándor
Spangenberger Andrea
Storczné Csoma Judit
Tóth Katalin
 
A Reformáció 500 éves évfordulója alkalmából az evangélikusokkal és baptistákkal közösen tartott megemlékezés, a mágocsi évfordulós ünnepi istentisztelet, a budapesti Ige-Idők kiállításra szervezett kirándulás, valamint a Zarándok Galéria kiállítás megnyitójának képei megtekinthetők a Képgalériában.
 
2017.10.15 - az istentisztelet Elter Maja keresztelőjével kezdődött. Képek megtekinthetők itt.

Igét hirdetett Kis László pécsváradi lelkipásztor, a Bírák könyve 6.1-10. szerint. Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.

A presbiterválasztásra a Választási bizottság elkészítette a Jelöltek listáját és a Választók névjegyzékét. Mindkettőt kifüggesztettük a templom előterében. Kérjük leellenőrizni. A Választók névjegyzékén az szerepel, aki egyházközségünk aktív tagja, részt vesz az istentiszteleteken.

Október hónap folyamán Kis Lázsló lelkipásztor a helyettes lelkészünk.
 

Kiállítás
 
2017.11.03-08. - XIII. Harkányi szabadegyetem
A programot itt nézheted meg. Minden érdeklődőt szeretettel várunk az idei szabadegyetemünkre!
 
2017.10.08 - istentisztelet. Igét hirdetett Szabó Lászlóné Kiss Mária nyugalmazott pécsváradi lelkipásztor. Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.
 
2017.10.01 - vasárnapi istentisztelet

Csonka Mónika és


Meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál

László Rebeka orgonált


 
2017.09.29 - 18 órakor: kibővített imakör a parókián

A gyülekezeti tagoknak kihirdettük, hogy imádkozzunk együtt a gyülekezetért, lelkészért, betegeinkért, családunkért. Ezt havi rendszerességgel szeretnénk tartani, mindig a hónap utolsó péntekén.
Utána pedig imaláncot szervezünk, hogy minden nap, de pénteken feltétlenül este 8-kor csendesedjünk el otthonunkban, és a fentiekért imádkozzunk, legyünk egyszerre kapcsolatban a mi Urunkkal.
 
2017.09.17 - tanévnyító istentisztelet

Isten irányítására, tanítására, jelenlétére szükségünk van, nemcsak döntéshelyzetekben, hanem a hétköznapi feladatainkban is. Jó újra találkozni, az új tanévben is, a nyári élményeket feleleveníteni. A tábori képek visszaröpítenek egy-egy helyzetbe, kuncogás hallatszik a sorokból...
A Reformáció emlékéve alkalmából, három reformátor életét mutatták be hittanosaink:
László Lénárd és Gelencsér Suta Bence.
Orgonán kísért: László Rebeka.
Imát mondott: Nagy Ágnes.
Számítógép-kezelő: Pintér Péter.
Köszönjük Csilla néni és Andi néni szolgálatát.
Isten Áldását kérjük az elkezdett tanévre, a gyerekekre, szüleikre, szeretteikre, tanítóikra és az egész gyülekezet számára.

Igét hirdetett Szabó Lászlóné Kiss Mária lelkipásztor.
Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.
Képek megtekinthetők a Képgalériában.
 
2017.09.16 - Presbiteri Szövetség konferenciája Zengővárkonyban

Képek megtekinthetők itt.
 

Meghívó
 
TÁJÉKOZTATÓ

A Tanévnyitó Istentiszteletre mindenkit várunk, ahol beszámolunk a táborban tanultakról, újra együtt énekelhetünk. Itt lehet találkozni és beszélni az egyes órák vezetőivel.

A 2017/2018 tanév református hittanoktatásáról:

- 1-6 osztályos gyermekek számára, akik szeretnének a gyülekezeti hittanórához csatlakozni, szombat délelőttönként van erre lehetőség Nyeste Dóra hittanoktatónál
- 2 csoportban indul a konfirmandus előkészítő óra, kezdő és haladó, Szabó Lászlóné Kiss Mária lelkipásztor vezetésével
- a konfirmált fiataljainkat ifjúsági csoportba hívogatjuk Fadgyas Éva hittanoktatóhoz
- a gyermekes családokat bátorítjuk az istentiszteletek látogatására, mely ideje alatt gyermekeik foglalkozásokon vehetnek részt, minden vasárnap délelőtt 9.00 órakor

Az iskolai hittanoktatást Dér Sándorné, Storczné Csoma Judith, Csótiné Kovács Barbara, Nyeste Dóra és Fadgyas Éva hittanoktatók végzik.
 
2017.09.10. - igét hirdetett Szabó Lászlóné Kiss Mária nyugalmazott pécsváradi lelkipásztor, János evangéliuma 7.37-38. szerint.
Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.

Múlt héten meglátogatta Mezei-Ablonczy Péter vámosújfalusi lelkész gyülekezetünket, és elbeszélgetett a presbitériummal.

A presbitérium megválasztotta a 2017-es presbiterválasztás jelölő bizottságának tagjait, Gálfi Gyuláné, Szilágyiné Zong Klára és Szabó Lászlóné Kiss Mária lelkipásztor személyében. A jelölő bizottság letette az esküt a gyülekezet előtt.A presbitérium vonatos kirándulást szervez Budapestre, a Magyar Nemzeti Múzeumban látható, a reformáció ötszáz éves örökségét bemutató Ige-Idők kiállítás megtekintésére. Tervezzük a Kálvin-téri református templom és a Károli Gáspár Református Egyetem meglátogatását is a Rádai utcában.
Jelentkezni lehet Ferencz Lajosné gondnokasszonynál. Belépőjegy a kiállításra 1600, illetve 800 Ft. Indulás reggel 7-kor, vissza 17h45-kor.

 
2017.09.03. - igét hirdetett Szabó Lászlóné nyugalmazott pécsváradi lelkipásztor.
Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.
 
2017.08.27. - igét hirdetett Szabó Lászlóné nyugalmazott pécsváradi lelkipásztor.
Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.
 
2017.08.20. - igét hirdetett Szabó Lászlóné nyugalmazott pécsváradi lelkipásztor János evangéliuma 2.13-25. versek szerint.

Új kenyér ünnepén Úrvacsoraosztás volt.
 
2017.08.13. - igét hirdetett Szabó Lászlóné nyugalmazott pécsváradi lelkipásztor Pál Apostolnak Korinthusbeliekhez írt első levele 15.35-58. szerint.

Köszönjük a tiszteletes asszonynak, hogy ebben a nehéz időszakban elvállalta gyülekezetünkben a szolgálatot.
A tiszteletes asszony szerda és csütörtök délutánonként át tud jönni Pécsváradról beszélgetésre; eziránti igényünket jelezzük a gondnokasszonynál!

Jövő vasárnap Úrvacsoraosztás lesz.
Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.

 
2017.08.11

Boriska néni 92. éves
Pénteken már reggeltől kedvesen emlegették a nővérek, hogy "nagy nap a mai, születésnapja van Boriska néninek".A szobájában elfogyasztott ebéd után a többi néni és bácsi kedvesen várt rá az ebédlőben.
Énekkel, Igével köszöntöttük és láthatóan jól érezte magát!
Nagyon szeretik őt a Házban, kedves, elfogadó, alázatos magatartásáért. Soha nem panaszkodik! Ez az ő "prédikációja" mifelénk!
 
2017.08.06. - igét hirdetett Győrfi Bálint zengővárkonyi lelkipásztor Példabeszédek könyve 26.19 és János Evangéliuma 8.1-11. szerint.
Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.

 
Lelkipásztori szolgálat az elkövetkező időszakban:
 

Augusztus 6-án:

Győrfi Bálint zengővárkonyi lelkipásztor fog igét hirdetni.
 

Augusztus többi vasárnapján:

Szabó Lászlóné nyugalmazott pécsváradi lelkipásztor fog igét hirdetni.
 
2017.07.30. - igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor Pál Apostolnak Korinthusbeliekhez írt első levele 8.1-3. szerint.
Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.

Orvosok javaslata és az egyházmegye döntése alapján Molnár Imre lelkipásztor augusztustól máshol folytatja szolgálatát és elköszön a komlói gyülekezettől.
 
2017.07.16. - igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor Pál Apostolnak Korinthusbeliekhez írt első levele 1.30-31. szerint.
Megkeresztelkedett és bizonyságot tett Herczeg Arnold. Képeket lásd itt.
Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.

 
Mágocsi hittantábor - 2017.07.03-07.


Áldás Békesség!

"Ébredj ember!"- szólt és megszólalt az ének, az idén is megszervezett Mágocsi hittantáborunkban júliús 03-07-ig, ahol 23 gyermek vett részt.

Ezt énekeltük

A nagy reformátorok: Luther Márton, Kálvin János, Károli Gáspár életén keresztül beszéltünk arról, hogy elsősorban Isten kijelentett igéje volt hatással életükre... A teljes beszámolót itt olvashatod.

A tábori élet képeit itt nézheted meg.
 
Magyarország Kormányának támogatása

Istennek hála május végére elkészült a mágocsi gyülekezeti ház felújítása, amelyre az Emberi Erőforrás Minisztériumától nyert pályázati pénzből kerülhetett sor. Képek a felújításról itt láthatók.

 
2017.07.09. - igét hirdetett Molnár Norbert segédlelkész Pál Efézusbeliekhez írott levelének 5. fejezetéből a 15-17. versek szerint. Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.
 
2017.07.02. - igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor Jób könyve 21.22. szerint.
Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.

Július 9-én a komlói és a sásdi istentiszteleten Molnár Norbert segédlelkész fog szolgálni.
 
2017.06.25. - igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor az Apostolok cselekedetei 21.32. szerint.
Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.
 
2017.06.18. - igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor az Apostolok cselekedetei 19.23-30. szerint.
Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.
 

2017.06.02

Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy Dr. Király József nyugalmazott röntgen főorvos 79 éves korában elhunyt.

Temetése június 29-én lesz 13 órakor a komlói temetőben.

Dr. Király József az alkotója a Komlói Erdélyi Kör által a városközpontban felállított kopjafának és székely kapunak. Emléke legyen áldott!


Meghallgattuk Bábel Zoltán és Geri Levente tanulók bizonyságtételét.
2017.06.11 - igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor az Apostolok cselekedetei 17.16-21. szerint.

Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.
 
2016.06.05 - igét hirdetett Molnár Norbert, Lukács evangéliuma 9.51.56. szerint.
Balogh Boglárka konfirmált - képek megtekinthetőek itt.
Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.
 
Istennek hála május végére elkészült a mágocsi gyülekezeti ház felújítása, amelyre az Emberi Erőforrás Minisztériumától nyert pályázati pénzből kerülhetett sor. Képek a felújításról itt láthatók.
 
2017.05.28 - igét hirdetett nagytiszteletű Kovách Péter lelkipásztor, s konfirmált négy fiatalt.
Konfirmáltak: Németh Dorottya, Szilágyi Máté Szabolcs, Geri Dániel Péter és Pintér Imola.

A konfirmáció képeit itt lehet megnézni.
Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.
 
2017.05.21 - igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor.
Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.
 
2017.05.20 - A Presbiteri Szövetség Baranyai Szervezete Vajszlón tartotta a soron következő konferenciáját. Téma az Új Szív volt.
Képek itt tekinthetők meg.
 
2017.05.16 - Pécsvárad
A Pécsváradi Várbarátok Köre szervezésében elhangzott előadást Kis László református lelkipásztor tartotta Baranya reformációja címmel. Komlóról 7 gyülekezeti tag hallgatta meg, s a tiszteletes úr beleegyezésével kerül fel a honlapra.
Az előadás meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.
 

2017.05.08


Anyák napi ünnepség


Igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor.
Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.
 
2017.04.30 - igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor, az Apostolok cselekedetei 5.12-20- szerint.
Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.
 
2017.04.23 - A Pécsi Református Kollégium Általános Iskolájának IV. B. osztálya vett részt istentiszteletünkön, Cserháti-Horváth Judit és Szűcs Ildikó tanerők vezetésével.
Igét hirdetett Kovács Péter, a Pécsi Református Kollégium lelkipásztora, János Evangéliuma 21.12-14. szerint.

Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.
A képeket itt nézheted meg.
 
Áldott Húsvétot!
 

2017.04.09 - Virágvasárnap - szórványnap, szeretetvendégséggel.

Igét hirdetett a volt hidasi lelkipásztor, Borus Mária, Pál Apostolnak a Filippibeliekhez írt levele 4.4 szerint.
Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.

A szeretetvendégségen tőle tanult ének szövege a Versek menüpont alatt, a dallama pedig az Istentiszteletek hanganyaga menüpont alatt található.


Köszönjük szolgálatát és áldást kérünk a mindennapi szolgálatára az ádándi gyülekezetben.

 
2017.04.08 - Kelenföldi adomány
A Budapest Kelenföldi Református Egyházközség presbitere, Kalocsai Géza és felesége szervezésében és adományaként 10 komlói család kapott a gyülekezetüktől tartós élelmiszer csomagot. Isten áldása legyen az adományozók és családjuk életén!
Kalocsai Géza rövid áhítattal, Isten igéjével ismertette meg a jelenlévőket, s az Ő megváltó szeretetét köszönte meg.
Képek itt.
 
Virágvasárnap
 
2017.04.03 - Igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor Márk evangéliuma 12.28-34. szerint.

Hálaadással köszönjük minden résztvevő segítségét a tavaszi nagytakarításban.

Virágvasárnap szórvány-istentisztelet lesz, Borus Mária nyugalmazott lelkész fog szolgálni. Utána szeretetvendégség a gyülekezeti házban. Akinek lehetősége van rá, attól süteményt kérünk erre az alkalomra. Feliratkozni lehet a gondnokasszonynál.
 
2017.03.19 - Igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor Pál Apostolnak a Filippibeliekhez írt levele 2.3-11. szerint.
Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.
 

2017.03.15 - Ünnepi istentisztelet


Igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor Márk evangéliuma 9.2-13. szerint.


Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.

 
2017.03.12 - Igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor. Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.
A rajzpályázat eredményhirdetésének képeit itt nézheted meg.
 
2017.03.05 - Márk evangéliuma 2.18-20. szerint szólt az ige. Igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor. A mai perselypénzt a bibliakiadásokra és terjesztésre szánjuk.
2017.03.12-én családi istentisztelet lesz, témája a tanítvány-lét. Szeretettel várjuk a gyerekeket, szüleikkel együtt.

2017.03.12-én ökumenikus női imanap a Baptista Imaházban 15 órakor. Szeretettel hívnak és várnak ez alkalomra baptista testvéreink.
 
2017.02.26 - Márk evangéliuma 3.22-30. szerint szólt az ige. Igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor.
Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.

Böjti alkalmaink vendéglelkészekkel:
2017.03.03 - Péntek d.u. 5 órakor: Bárány Ágota Szigetvárról
2017.03.04 - Szombat d.u. 5 órakor: Bereczky Ildikó Harkányból
 
Kép

Pályázat

A Komlói Református Egyházközség, pályázatot hirdet Jézus tanítványai címmel.
Témája: Egy tanulságos történet ma, 2017-ben.
A pályázatra lehet készíteni: rajzot, verset, vagy fogalmazást. Az első három díjazott könyvet kap.
A pályázatot két korosztályban hirdetjük meg: alsós és felsős.
Határidő: 2017 március 05.
Eredményhirdetés: 2017 március 12. a 9.00 órakor kezdődő Istentiszteleten.
 
Mágocsi református nyári táborozás 2017.

Kedves Szülők és Gyerekek!
Idén nyáron ismét sor kerül szokásos mágocsi táborozásunkra, amelynek ideje: 2017. július 03- július 07. (hétfő- péntek).
A táborozás helye, a mágocsi református gyülekezeti ház minden szükségessel és sok vidámsággal jól felszerelve várja a gyerekek érkezését.
Szeretettel várjuk a jelentkezéseket.

Fadgyas Éva (marcisor37@gmail.com)
 
2017.02.12 - Márk evangéliuma 1.1-11. szerint szólt az ige. Igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor.
Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.

A gondnokasszony ismertette a 2016-os év zárószámadását.

Kifüggesztettük az Egyházközségi választói névjegyzéket; kérjük testvéreinket, ellenőrizzék annak helyességét. Idén a presbitérium szolgálata lejár, választás lesz.

Köszönet az egyháztagok múlt heti hozzájárulásáért, a Pécsi Református Kollégium Általános iskolai osztályának fogadásához.
 
A Pécsi Református Kollégium Általános Iskolája VI. A. osztályának szolgálata Komlón
Jelen voltak:

Dr. Kádár Péter - a Pécsi Református Kollégium főigazgatója
Bartisné Gagyi Ágnes - az Általános Iskola igazgatója
Spangenberger Andrea osztályfőnök, az osztály felkészítője
Szülők, diákok.

A gyerekek szolgálata után igét hirdetett Dr. Kádár Péter.

Az igehirdetést a Pécsi Református Kollégium bemutatása követte.
Molnár Imre lelkipásztor megköszönte a szolgálatot és szeretetvendégségre invitálta a vendégeket.
2017.02.05


Szenci Molnár Albert Zsoltároskönyve 65. része szerint szólt az ige:

A Sionnak hegyén, Úr Isten, Tied a dícséret,
Fogadást tésznek néked itten, Tisztelvén tégedet,
Mert kérésüket a híveknek Meghallod kegyesen,
Azért tehozzád az emberek Jönnek mindenünnen.

Rajtam a bűn elhatalmazék, terhelvén engemet,
De nagy volta kegyességednek Eltörli vétkünket.
Boldog, akit te elválasztál, Fogadván házadba,
Hogy előtted nagy buzgósággal Járjon tornácodba.

Javaival a te házadnak Megelégíttettünk,
Szép dolgain te templomodnak Gyönyörködik szívünk.
A te csuda igazságodból Megfelelsz minekünk;
Halgass meg, Isten, velünk tégy jól, Ó mi segedelmünk!Az istentisztelet meghallgatható az

Istentiszteletek hanganyaga

menüpontnál.

Képek itt nézhetők meg, vagy a Képgaléria menüpontnál.
 

Ökumenikus imahét

Január harmadik hetében, 18, 19, 20, 21-én a református templom ökumenikus imahétnek adott otthont.

A baptista, református, evangélikus és katolikus igehirdetés meghallgatható az

Istentiszteletek hanganyaga

menüpontnál.
 
2017.01.08 - Pál Apostolnak a Thessalonikabeliekhez írt első levele 4.9-12. szerint igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor.

Gyülekezeti események az elmúlt 2016-os évben:
Keresztelők: 4; 3- Komlón, 1 - Szalatnakon
Házasságkötések: 3; 2- Komlón, 1- Bikalon
Konfirmáltak: 3; 1- Komlón, 1- Mindszentgodisán, 1- Bakócán
Temetések: 10; 7- Komlón, 2 - Mágocson, 1- Gödrén

A Pécsi Református Kollégium diákjai két alkalommal fognak kiszállni Komlóra: február 2-án Dr. Kádár Péter gimnáziumi igazgató fog nálunk szolgálni, diákok kiséretében; április 23-án egy egész osztály fog részt venni istentiszteletünkön.

Január harmadik hetében ökumenikus imahét: 18, 19, 20 és 21-én.
 
©2008 Komlói Református Gyülekezet | webmester: Molnár Hajnalka |