Archívum 2015

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
 
 
Egyházközségünk 2015. évi életének statisztikai számai:
Istentiszteleti látogatók átlaga: 43 fő; Keresztelés: 7 gyermek; Konfirmáció: 1 felnőtt; Házasságkötés: 2; Temetés: 11
 
Karácsonyi istentiszteletek - igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor:

2015.12.24 - Máté evangéliuma 2.1-11.
2015.12.25 - Lukács evangéliuma 2.8-16.
2015.12.26 - Pál levele Tituszhoz 2.11-14.
2015.12.27 - Ézsaiás próféta könyve 9.1-6. Török Emília keresztelője - képek megtekinthetők itt.
 

2015.12.20 - Advent negyedik vasárnapja
Győri Marianna szolgált egy szép Ady verssel, majd Dér Sándorné tett tanúbizonyságot.


Márk evangéliuma 13.31-37. szerint szólt az ige

Igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor

2015.12.13 - Advent harmadik vasárnapja
Dr. Szakács Dezső bizonyságtétele


Pál első levele a korinthusiakhoz 4.1-5. szerint szólt az ige

Igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor
 
2015.12.06 - Családi istentisztelet, a gyermekek Advent második vasárnapi köszöntőjével
Igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor - Mózes első könyve 50.15-20. szerint szólt az ige
 
Sok szeretettel ajánljuk ünnepi programjainkat, alkalmainkat.

Adventi programok
 
2015.11.29 - Igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor - Pál rómaiakhoz írott levele 13.11-14. szerint szólt az ige
 
2015.11.22 - Igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor - Pál második levele Timóteushoz 2.14-18. szerint szólt az ige
 
2015.11.15 - igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor - Pál első levele Timóteushoz 6.11-16. szerint szólt az ige.
 
XI. Harkányi Szabadegyetem - 2015. november 6 - 11. - "Haza a magasban"
A program itt olvasható.
 
2015.11.08 - A családi istentiszteleten Mózes első könyve 37. részéből vett szemelvényekkel mutatja be egy bibliai család történetét Molnár Imre lelkipásztor
 

MEGHÍVÓ CSALÁDI ISTENTISZTELETRE


Szeretettel meghívjuk családjukat, kicsiket és nagyokat, a református templom őszi családi Istentiszteletére, 2015. november 08-án 9.00 órára.Molnár Imre lelkész, és a hittanoktatók
 

2015.11.01 - igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor - A Jelenések könyve 14.13. szerint szólt az ige.

Megemlékeztünk az elmúlt két esztendőben elhunyt testvéreinkről. Jelenések könyve 21.1-8. és 22.1-5. legyen vigaszunk az eljövendőbe

 
2015.10.25 - igét hirdetett Molnár Norbert, teológiai hallgató - A királyok második könyve 4.38-44. szerint szólt az ige.
 
2015.10.11 - igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor - A királyok második könyve 6.1-7. szerint szólt az ige.
 

A 48-as téren, a Közösségek Háza előtti emlékparkban hajthat fejet a város lakossága az aradi vértanúk, az 1948/49-es forradalom és szabadságharc áldozatai előtt.


A városi ünnepség október 6-án 17 órakor kezdődik a kopjafánál.


Ünnepi beszédet Prof. Andrásfalvy Bertalan, néprajzkutató, egyetemi tanár, egykori miniszter mond.

 
2015.10.04 - igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor - A királyok második könyve 2.9-14. szerint szólt az ige.
 
2015.09.27 - igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor - A királyok első könyve 19.9-18. szerint szólt az ige.

Az istentiszteleten résztvettek a Komlón tanuló kárpátaljai fiatalok is. Felajánlottuk segítségünket, és Isten áldását kértük rájuk. Szeretettel hívjuk és várjuk őket alkalmainkra.
 
2015.09.20 - Tanévnyító istentiszteletet tartott Fadgyas ÉvaA teljes istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.
 
"Köszönöm Istenem, hogy adtál testet, szívet, lelket, és hogy töltöttél bele szeretetet!"
(6 éves gyermek imája)


Meghívó tanévnyitó istentiszteletre

Kedves régi és új hittanosok!

Tanévnyitó istentiszteletünket 2015. szeptember 20- án 9 órakor tartjuk református templomunkban. (Komló, Bajcsy-Zs. u. 7, Kórház feljáró)
Erre az alkalomra szeretettel hívunk szüleitekkel együtt!
A korábbi évekhez hasonlóan, az istentisztelet után jelentkezni lehet a gyülekezeti hittanórára és a konfirmációs órára. A hittanóráinkat továbbra is szombat délelőttönként tartjuk.
Szeretettel várjuk a most csatlakozókat is az első közös hittanórára 2015. szeptember 26-án 10 órakor!

Isten áldását kérjük minden család számára!

Molnár Imre lelkész és a hittanoktatók
2015.09.13 - igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor - A királyok első könyve 11.1-13. szerint szólt az ige:

Salamon bálványozása

Salamon király sok idegen asszonyt szeretett a fáraó leányán kívül, móábiakat, ammóniakat, edómiakat, szidóniakat és hettitákat, olyan népekből valókat, amelyekről ezt mondta az Úr Izráel fiainak:
Ne keveredjetek közéjük, és ők se keveredjenek közétek, mert saját isteneikhez fordítják szíveteket!
Ezekhez ragaszkodott Salamon szerelemmel. Volt neki hétszáz főrangú és háromszáz másodrangú felesége. Feleségei elfordították a szívét. Így történt, hogy Salamon szívét feleségei vénségére más istenekhez fordították, és szíve nem maradt teljesen Istenéé, az Úré, mint volt apjának, Dávidnak a szíve. Mert Salamon Astóretet, a szidóniak istenét és Milkómot, az ammóniak bálványát követte.
Így olyan dolgot tett Salamon, amit rossznak lát az Úr, és nem követte olyan hűségesen az Urat, mint apja, Dávid.
Akkoriban Salamon áldozóhalmot épített a Jeruzsálemmel szemben levő hegyen Kemósnak, a móábiak bálványának és Moloknak, az ammóniak bálványának. Így tett Salamon a többi, idegenből szerzett felesége kedvéért is, akik a maguk isteneinek tömjéneztek és áldoztak.
Megharagudott azért az Úr Salamonra, mivel elfordult szíve az Úrtól, Izráel Istenétől, aki kétszer is megjelent neki, és erre nézve azt parancsolta neki, hogy ne kövessen más isteneket; de ő nem tartotta meg, amit az Úr parancsolt.
Akkor ezt mondta az Úr Salamonnak: Mivel ez történt veled, és nem tartottad meg a velem kötött szövetséget, sem rendelkezéseimet, amelyeket adtam neked, azért én ki fogom szakítani kezedből az országot, és a te szolgádnak adom. De apádért, Dávidért nem a te napjaidban teszem meg ezt: majd a fiad kezéből fogom kiszakítani. De nem az egész országot szakítom ki: adok a fiadnak egy törzset szolgámért, Dávidért és Jeruzsálemért, amelyet kiválasztottam.
 
2015.09.06 - igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor - Márk evangéliuma 11.12-22. szerint szólt az ige.
 
 
2015.08.23 - igét hirdetett Molnár Imre új lelkipásztorunk - Mózes második könyve 35.22-35. szerint szólt az ige. Az új kenyér ünnepe alkalmából úrvacsorát vettünk.


Hódosi Gyula és Újhelyi Ildikó 2015.08.22-én fogadott örök hűséget templomunkban. Az esküvői képeket lásd itt.
 
2015.08.16 - igét hirdetett Némethné Hesz Márta lelkipásztor - Márk evangéliuma 4.35-39. szerint szólt az ige.
 
2015.08.09 - igét hirdetett Győrfy Bálint lelkészi főjegyző - Máté evangéliuma 14.22-33. szerint szólt az ige.

Ezután az istentisztelet választói közgyűléssé alakult. Az egyházközség közgyűlésének egy napirendi pontja volt: lelkészválasztás. A gyülekezet egyhangúlag megszavazta, hogy Molnár Imre lelkész legyen az egyházközség lelkipásztora.

Ferencz Lajosné gondnokasszony Pál második levele a korinthusiakhoz 2.14 - 15. szavaival köszöntötte Németh Norbert lelkipásztort, megköszönve Neki helyettesként való több mint egy éves szolgálatát a komlói gyülekezetben, és Isten áldását kérte a Pécs Belvárosi Gyülekezetben végzendő szolgálatához.
 

2015.08.02 - Molnár Imre meghívott lelkész bemutatkozása
 
Mózes második könyve 16.4. szerint szólt az ige:

"Az Úr azonban így szólt Mózeshez: Majd én hullatok nektek kenyeret az égből. Menjen ki a nép, és szedjen naponként egy napra valót! Ezzel teszem próbára, hogy az én törvényem szerint jár-e, vagy sem."

A teljes istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.
 
Lelkészválasztás

A presbitérium eldöntötte, hogy meghívja Molnár Imre battonyai lelkipásztort a komlói gyülekezet lelkészének. Molnár Imre lelkipásztor bemutatkozó látogatáson vett részt Dr. Szabó István püspöknél, Kovács János esperes és Ferencz Lajosné gondnokasszony kíséretében. Püspök úr egyetért a presbitérium döntésével.
Augusztus 2-i istentiszteleten lesz Molnár Imre lelkész hivatalos bemutatkozása, az augusztus 9-i istentisztelet pedig választói közgyűléssé alakul. Az istentiszteleten a szórványban élő gyülekezeti tagok is résztvesznek.

Kérjük a gyülekezeti tagok részvételét mindkét istentiszteleten.
 
2015. július 26-án 17. órakor az
Europa Cantat XIX.
fesztivál keretében kórushangversenyen vehettünk részt a komlói református templomban. A koncertet adó kórusok:
Kodály Zoltán Katolikus Ének-zenei általános Iskola kórusa
Dr. Makráné Kónya Melinda vezényletével


Via Vitae kórus - Norvégia
Lars Kristian Hakestad vezényletével(Képek: Tóth Tamás)
A koncert hangfelvétele itt hallgatható meg:(A fájlok mérete miatt a hanganyagok letöltését telefonvonalas internetkapcsolattal nem javasoljuk.)
 
2015.07.26 - Igét hirdetett Peterdi Dániel lelkipásztor
Mózes második könyve 10.2. szerint szólt az ige:

"Beszéld majd el fiaidnak és unokáidnak, hogyan bántam Egyiptommal, és jeleimet is, amelyeket közöttük tettem. Tudjátok meg ebből, hogy én vagyok az Úr!"
 
2015.07.19 - Igét hirdetett Németh Norbert lelkipásztor
Pál második levele Timóteushoz 1.3 - 7. szerint szólt az ige.
 
2015.07.12 - Igét hirdetett Némethné Hesz Márta lelkipásztor
Mózes első könyve 50.15-23. szerint szólt az ige:

József nagylelkűsége testvéreihez
Amikor József bátyjai látták, hogy meghalt az apjuk, így tanakodtak: Hátha József bosszút forral ellenünk, és megfizet most nekünk mindazért a rosszért, amit vele szemben elkövettünk.
Ezt üzenték tehát Józsefnek: Apád megparancsolta nekünk halála előtt: Mondjátok meg Józsefnek: Kérünk, bocsásd meg testvéreid hitszegését és vétkét, hogy rosszat követtek el ellened! Bocsásd meg hát azoknak a hitszegését, akik atyád Istenének a szolgái! József sírva fakadt, amikor ezt elmondták neki.
Oda is mentek hozzá a testvérei, leborultak előtte, és ezt mondták: Szolgáid vagyunk! De József így szólt hozzájuk: Ne féljetek! Vajon Isten vagyok én?
Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa.
Most hát ne féljetek, eltartalak én benneteket és gyermekeiteket! Így vigasztalta őket, és szívhez szólóan beszélt velük.
József Egyiptomban lakott, mind ő, mind apjának a háza népe. Száztíz esztendeig élt József, és megláthatta József Efraim fiait harmadíziglen. Manassé fiának, Mákírnak is születtek gyermekei, és József saját gyermekeivé fogadta őket.

 
2015.07.05 - Igét hirdetett Némethné Hesz Márta lelkipásztor
János evangéliuma 3.16 szerint szólt az ige:
"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen."
 

"Végtelen utazás"

Hittan Tábor Mágocson


Június 29. - július 03. között tartottuk meg hittan táborunkat 27 gyermekkel. Az idő kedvezett a tervezett programoknak: éjszakai bevetés játékokkal, Zoli bácsi vezetésével; Íjászkodás, a Sásdi Nyílzápor Hagyományőrző segédletéve; Strand; Kézműves foglalkozások; Játék; Bibliai foglalkozások.

Folytatás>>
 
2015. július 3-án 18. órakor a Sztárai Mihály Református vegyeskar
ad koncertet a komlói református templomban Pintér Péterné Fésűs Judit vezényletével. Minden zeneszerető testvérünket szeretettel várjuk!

2015. július 26-án 17. órakor az
Europa Cantat XIX.
fesztivál keretében kórushangversenyen vehetünk részt a komlói református templomban.
 
2015.06.28 - Igét hirdetett Németh Norbert lelkipásztor
Az apostolok cselekedetei 10.33. szerint szólt az ige.
 
2015.06.21 - Igét hirdetett Németh Norbert lelkipásztor
Az apostolok cselekedetei 7.54-60. szerint szólt az ige.
 
2015.06.14 - Hittan évzáró istentisztelet
Az apostolok cselekedetei 6.8-15. szerint szólt az ige.
A képeket itt nézheted meg
 
2015.06.07 - Az apostolok cselekedetei 6.1-7. szerint szólt az ige.
 
2015.05.31 - Máté evangéliuma 3.13-17. szerint szólt az ige.
 
2015.05.24 - Az apostolok cselekedetei 2.14-36. és János evangéliuma 14.26 szerint szólt az ige.
 
2015.05.17

Az apostolok cselekedetei 8.36 - 38. és 1.12 - 14. szerint szólt az ige Tóvári László keresztelője és konfirmációja alkalmából (képeket lásd itt):

"Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt a főember: Íme, itt a víz! Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem?
Ezt mondta neki Fülöp: Ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt: Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia.
Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és a főember, és megkeresztelte őt."
"Ezután visszatértek Jeruzsálembe az Olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van egy szombatnapi járóföldre.
Amikor hazatértek, felmentek a felső szobába, ahol a szállásuk volt, mégpedig Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab, Alfeus fia, Simon, a Zélóta és Júdás, Jakab fia.
Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt.."

Az istentisztelet alapigéje A jelenések könyve 4.1 - 11. szerint szólt, imigyen:

A huszonnégy vén és a négy élőlény Isten trónjánál

Ezek után láttam, hogy íme, nyitva van egy ajtó a mennyben, és az előbbi hang, amelyet olyannak hallottam, mint egy trombitáét, beszél velem, és így szól: Jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek ezután meg kell történniük.
Azonnal elragadtattam lélekben, és íme, egy trón állt a mennyben, és a trónon ült valaki. Aki ott ült, úgy ragyogott, mint a jáspis és a karneol; és a trón körül szivárvány ragyogott, mint a smaragd.
A trón körül láttam huszonnégy trónt, és a trónokon huszonnégy vént, amint ott ültek fehér ruhába öltözve, és a fejükön aranykorona. A trónból villámok törtek elő, hangok és mennydörgések; a trón előtt pedig hét lámpás égett lobogó lánggal: az Isten hét lelke. A trón előtt mintha üvegtenger lett volna, kristályhoz hasonló. A trónnál középen és a trón körül négy élőlény, elöl és hátul szemekkel tele. Az első élőlény oroszlánhoz, a második bikához volt hasonló, a harmadik élőlény arca olyan volt, mint egy emberé, a negyedik élőlény pedig repülő sashoz hasonlított. A négy élőlény mindegyikének hat szárnya volt, körös-körül és belül tele voltak szemekkel, és szünet nélkül, éjjel és nappal ezt mondták: Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő!
És amikor csak dicsőséget, tisztességet és hálát adnak az élőlények a trónon ülőnek, aki örökkön-örökké él, leborul a huszonnégy vén a trónon ülő előtt, és imádja az örökkön-örökké élőt; koronájukat is leteszik a trón elé, és ezt mondják: Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett.

Fóris Györgyné Zsuzsika presbiter testvérünk beszámolóját hallgattuk meg a Presbiter Szövetség Területi Szervezetének konferenciájáról, melyet 2015.05.16 -án Villányban tartottak (képeket lásd itt).
 
2015.05.10 - Az istentisztelet alapigéje a 82. zsoltárból szólt, imigyen:

Ászáf zsoltára

Isten ott áll az isteni közösségben, ítéletet tart az istenek fölött:
Meddig ítélkeztek álnokul, pártjukat fogva a bűnösöknek?! Védelmezzétek a nincstelennek és az árvának a jogát, szolgáltassatok igazságot a nyomorultnak és szűkölködőnek! Mentsétek meg a nincstelent és a szegényt, ragadjátok ki a bűnösök kezéből! Nem tudnak és nem értenek semmit, sötétségben járnak, a föld alapjai mind ingadoznak. Azt mondtam ugyan, istenek vagytok, a Felséges fiai mindnyájan, mégis meg fogtok halni, mint a közemberek, és elhullotok, mint bármelyik főember.
Jöjj, Istenünk, légy bírája a földnek, mert minden nép a te örökséged!
 
2015.05.03 - Az istentisztelet alapigéje: Sámuel első könyve 2.1-10. és 11-ből egy rész

Anna hálaéneke

Akkor így imádkozott Anna: Örömöt szerzett szívemnek az Úr, felemelte arcomat az Úr. Tudok már mit felelni ellenségeimnek, mert szabadításodnak örvendezhetek. Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk.
Ne beszéljetek oly sokat büszkén, gőgösen, ne hagyja el szátokat kérkedés! Hiszen mindentudó Isten az Úr, és ő teszi mérlegre a tetteket. A hősök íja összetörik, de akik a földre rogytak, az erő övét kötik magukra. A jóllakottak elszegődnek a betevő falatért, de akik éheztek, folyton ünnepelnek. Hetet szül, aki meddő volt, és gyászol, akinek sok fia volt. Az Úr megöl és megelevenít, letaszít a sírba, és újra felhoz onnét. Az Úr tesz szegénnyé és gazdaggá, megaláz és felmagasztal. Fölemeli a porból a szűkölködőt, és kiemeli a szemétből a szegényt, az előkelők közé ülteti, és örökségül főhelyet ad neki.
Mert az Úréi a föld oszlopai, rájuk helyezte a földkerekséget. Híveinek lépteit ő vigyázza, de a bűnösök a sötétben vesznek el. Senkit sem tesz hőssé a maga ereje. Összetörnek, akik az Úrral perbe szállnak, mennydörög ellenük az égben. Megítéli az Úr az egész földet, de királyát megerősíti, felkentjének hatalmat ad.

...és nem feledkezel meg szolgáló leányodról...
 
Anyák napja
 

"Szeretetben járva"

címmel rendezte meg a Siklós-Máriagyűd Társegyházközség idén az Egyházmegyei Református Hittanversenyt.
A komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola református hittan csoportjából három gyermek mérette meg magát: Cserveni Szabolcs, Kis Péter Simon és Hargitai Réka.

Elért eredmény - egyházi ének kategóriában Kis Péter Simon: I helyezés.

Képeket lásd itt. Gratulálunk!
2015.04.26 - Az istentisztelet alapigéje: A jelenések könyve 4.1-11.

A huszonnégy vén és a négy élőlény Isten trónjánál

Ezek után láttam, hogy íme, nyitva van egy ajtó a mennyben, és az előbbi hang, amelyet olyannak hallottam, mint egy trombitáét, beszél velem, és így szól: Jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek ezután meg kell történniük.
Azonnal elragadtattam lélekben, és íme, egy trón állt a mennyben, és a trónon ült valaki. Aki ott ült, úgy ragyogott, mint a jáspis és a karneol; és a trón körül szivárvány ragyogott, mint a smaragd. A trón körül láttam huszonnégy trónt, és a trónokon huszonnégy vént, amint ott ültek fehér ruhába öltözve, és a fejükön aranykorona. A trónból villámok törtek elő, hangok és mennydörgések; a trón előtt pedig hét lámpás égett lobogó lánggal: az Isten hét lelke.
A trón előtt mintha üvegtenger lett volna, kristályhoz hasonló. A trónnál középen és a trón körül négy élőlény, elöl és hátul szemekkel tele. Az első élőlény oroszlánhoz, a második bikához volt hasonló, a harmadik élőlény arca olyan volt, mint egy emberé, a negyedik élőlény pedig repülő sashoz hasonlított. A négy élőlény mindegyikének hat szárnya volt, körös-körül és belül tele voltak szemekkel, és szünet nélkül, éjjel és nappal ezt mondták: Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő! És amikor csak dicsőséget, tisztességet és hálát adnak az élőlények a trónon ülőnek, aki örökkön-örökké él, leborul a huszonnégy vén a trónon ülő előtt, és imádja az örökkön-örökké élőt; koronájukat is leteszik a trón elé, és ezt mondják: Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett.
 
"HIRDESD AZ IGÉT!" - RÁDIÓKÖZVETÍTÉS

Április 20-a és 25-e között evangelizációs hetet szervez a Szatmári Református Egyházmegye és a Tiszántúli Református Egyházkerület.
Hétfőn igét hirdet Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, keddtől péntekig Horváth Géza, a Budapest-Pasaréti Református Gyülekezet lelkipásztora, szombaton pedig Szalay Kont, a Szatmári Református Egyházmegye esperese.
A hat alkalomból álló sorozatot AZ EURÓPA RÁDIÓ HÉTFŐTŐL SZOMBATIG ESTÉNKÉNT 20 ÓRÁTÓL KÖZVETÍTI teljes vételkörzetében és interneten a www.euradio.hu címen.
 
2015.04.19 - Igét hirdetett Balog Margit tiszteletes asszony, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem lektora. Isten áldását kérjük életére, szolgálatára. Képek itt láthatók.

Az istentisztelet alapigéje: Pál levele a filippiekhez 1.3-11.


Hálaadás és könyörgés a gyülekezetért

Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért, mert közösséget vállaltatok velem az evangélium hirdetésében az első naptól fogva mind a mai napig.
Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára. Így kell gondolkoznom mindnyájatokról, mert szívemben hordozlak titeket, mivel fogságomban is, az evangélium védelme és megerősítése közben is mindnyájan együtt részesültök velem a kegyelemben.
Mert Isten a tanúm, mennyire vágyódom mindnyájatok után Krisztus Jézus szeretetével, és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel, hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcsét Jézus Krisztus által Isten dicsőségére és magasztalására.
 
2015.04.12 - Az istentisztelet alapigéje: János evangéliuma 21.15-19. és Az apostolok cselekedetei 2.14-18.

Jézus kérdése Péterhez, Péter megbízatása

Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez: Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Ő pedig így felelt: Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged! Jézus ezt mondta neki: Legeltesd az én bárányaimat!
Másodszor is megkérdezte: Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Ő ismét így válaszolt: Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki: Őrizd az én juhaimat!
Harmadszor is szólt hozzá: Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle: Szeretsz-e engem? Ezért ezt mondta neki: Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki: Legeltesd az én juhaimat!
Bizony, bizony, mondom neked: amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál; de amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övez fel téged, és oda visz, ahova nem akarod.
Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá: Kövess engem!

Péter apostol pünkösdi beszéde

Ekkor előállt Péter a tizeneggyel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk: Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója! Figyeljetek szavaimra, és tudjátok meg, mit jelent mindez! Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ez az, amiről Jóel így prófétált: "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak; még szolgáimra és szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban Lelkemből, és ők is prófétálnak."
 
2015.04.06 - Húsvét másodnapja: Úrvacsorás istentisztelet

Az istentisztelet alapigéje: János evangéliuma 21.1-14

"Jézus megjelenik a Tibériás-tengernél: a nagy halfogás

Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás-tengernél. Így jelent meg: együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, Nátánaél a galileai Kánából meg Zebedeus fiai és a tanítványok közül még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk: Elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták: Mi is elmegyünk veled. Elindultak, és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus megkérdezte tőlük: Fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki: Nincs. Ő pedig ezt mondta nekik: Vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt.
Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett: Az Úr az! Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felsőruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajóval jött, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy kétszáz könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal.
Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és még kenyeret is. Jézus így szólt hozzájuk: Hozzatok a most fogott halakból! Simon Péter beszállt, és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint százötvenhárommal; és bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló.
Jézus ezt mondta nekik: Jöjjetek, egyetek! A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni: Ki vagy te? Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret, és odaadta nekik, ugyanúgy a halat is.
Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül."

Áldott Húsvéti Ünnepeket!(Kép: https://annamariagasol.galeon.com/ honlapról)Mi is éljünk vigadva hát,

Daloljunk szép halléluját,

Hadd zengje Krisztust énekünk,

Ki sírból feltámadt nekünk,

Halléluja!(Énekeskönyv, 356.)

 
2015.03.29.
Dr. Marjovszky Tibor, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszékének professzora szolgált. Köszönet a három evangelizációs szolgálatért. Isten gazdag áldását kérjük életére, munkásságára.
Az istentisztelet alapigéje: Jakab levele 4:17.

"Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi: bűne az annak."

Az úrvacsorás istentiszteleten szórványgyülekezeti testvéreink is részt vettek. Az istentiszteletet szeretetvendégség követte. Képeket lásd itt.
 

Március 22.
Az istentisztelet alapigéje: Mózes második könyve 20.4-6:

"Ne csinálj magadnak semmiféle bálványszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön vagy a föld alatt a vízben vannak.
Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok! Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is három, sőt négy nemzedéken át, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezer nemzedéken át azokkal, akik szeretnek engem és megtartják parancsolataimat."

Az igehirdetés rövid kivonata
KÉPtelenség? Művészetellenes a második parancsolat? Az ember képekkel és képekben gondolkozik. Tehát képtelenség a KÉPtelenség? Isten azt kéri, hogy róla ne alkossunk képet, mert nem lehet tökéletes képet alkotni. A kép pedig ne váljon Isten helyett imádat tárgyává.
Isten kép nélkül is képes. Hatalmi kérdés a kép. Ha képem van róla, akkor emberfeletti hatalmát a magam érdekében irányítani tudom - gondolja az ember. Nem szabad azt gondolni, hogy Istent akár ilyen eszközzel is markunkban tudjuk tartani!
Hiteles kép: kegyelmes Isten. A parancsolat második felében bemutatkozik Isten. Ő maga mondja el nagyon fontos vonását: kegyelmes. Ez az igazi Isten-kép. Ezt Ő jelenti ki magáról, de én is ilyennek láthatom.
 
2015. március 21-én tavaszi nagytakarítás volt - képek megtekinthetők itt
A szombati nagytakarítás fél kilenctől kezdődött. Utána gulyáslevessel kínáltuk a kedves dolgozó testvéreket.
 
Március 15.
Az istentisztelet alapigéje: Mózes második könyve 20:3

Az igehirdetés rövid kivonata

Az első parancsolat: "Ne legyen más istened rajtam kívül!" 1. rajtam kívül, 2. én előttem, 3. velem szemben. Isten a mitológiákkal szemben egyetlennek és vetélytárs nélkülinek jelenti ki magát. Nincs seregnyi istenség és nincs isteni hatalma sem embereknek, sem tárgyaknak, sem fogalmaknak. Ha az ember valamit vagy valakit istenít az élő Istenen kívül, akkor elbukik. A törvényt lehozó Mózes is szembesül a magának kezelhető istent kérő nép bukásával. A történelmen keresztül Isten tanít bennünket. Tanulnunk kell belőle és nem isteneket gyártani!  
Női imanap
Női imanap volt március 15.-én, vasárnap 15:30-kor a baptista imaházban. Igét hirdetett Némethné Hesz Márta. Képek megtekinthetők itt.
 
Március 01. - Családi vasárnap - Képek megtekintése itt

Az istentisztelet alapigéje: Máté evangéliuma 4.1-11.


Jézus megkísértése
Akkor elvitte Jézust a Lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett.
Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré! Ő így válaszolt: Meg van írva: "Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik."
Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá: Ha Isten Fia vagy, vesd le magadat, mert meg van írva:"Angyalainak parancsot ad, és kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben." Jézus ezt mondta neki: Viszont meg van írva: "Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!"
Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki: Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus: Távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva:"Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!"
Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok mentek oda, és szolgáltak neki.

Az igehirdetés rövid kivonata

Negyvennapos böjt után Jézus három próbát áll ki. Az ördög bibliaismeretről és hazugságról tesz tanúbizonyságot. Jézus hármas próbája - szerkezetében - hasonló az első emberpár által a bűnesetkor ki nem állt próbához.
1. Testi éhség kielégítése.
2. Személyes haszon szerzése.
3. Hatalom és dicsőség ígérete.
Az ördög azt ígéri, amit nem adhat. Jézus háromszor Mózes ötödik könyvének szavaival válaszol. A kísértés: az ördög le akar téríteni a helyes útról. Minket is ezzel a hármas ígérettel kísért. Jézus azonban arra buzdít, hogy álljunk ellene és az ige éltető szavával verjük vissza támadásait. Jézus a keresztre ment és nem a templompárkány vagy a hegyek magasába.

A meghirdetett rajzpályázat díjainak kiosztására is sor került a családi istentiszteleten.

32 rajz érkezett. Minden résztvevő oklevelet és könyvet kapott. Íme, az eredmények:
1-3 osztály:
1. díj: Bérces Natasa, Horváth Imola, Gulyás Sáron, Fadgyas Júlia
2. díj: Cserveni Szabolcs
3. díj: Gulyás Sára Sárlott, Tokodi Zsófia, László Lénárd
Különdíj: Kis Péter Simon, Török Orsolya, Sáfrány Noémi, Balogh József, Csonka Tibor, Fekete Kinga
4-6 osztály:
1. díj: Szilágyi Máté, Hargitai Réka
2. díj: Balogh Boglárka, Szileszki Emilia, László Rebeka
3. díj: Szemes Tamás, Pintér Imola
Különdíj: Sütő Ágota, Bede Kata, Karacs Kleopátra, Budaházy Szabolcs, Paján Boglárka

Köszönjük a lelkes, gazdag alkotásokat, és köszönjük a szülőknek, nagyszülőknek, hogy jelenlétükkel támogatták ezt az alkalmat.

Szeretettel várunk mindenkit a következő családi istentiszteletre is.
Isten gazdag áldását kívánom minden család számára:

Nagyné Fadgyas Éva
 

Rajzpályázat gyerekeknek

Rajzpályázatot hirdetünk a gyermekek számára 3 korcsoportban: 1-3 osztály, 4-6 osztály, 7-8 osztály.
Díj: könyv. Technika: szabadon választott.
Rajzok leadásának határideje:
2015. február 22., a hittanoktatóknak.
Eredményhirdetés március elsején, a családi istentiszteleten.

Téma: Máté elhívatása
"Amikor Jézus továbbment onnan, meglátott egy embert ülni a vámnál, akit Máténak hívtak, és így szólt hozzá: Kövess engem! Az felkelt és követte őt." Mt.9/9

Vámszedés:
Vámot kellett fizetni minden átmeneti forgalmú áruért, a kivitt és behozott árucikkekért (akárcsak ma az országhatárokon). Kapernaum határváros volt. Valószínűleg a tóból kifogott halakra, valamint a görög Dekapolisz és Galilea közötti áruforgalomra vethettek ki vámot.
 
2015.02.22 - Az istentisztelet alapigéje: Pál levele a rómaiakhoz 5.1-11.

A megigazulás megbékélés Istennel

Mivel tehát megigazultunk hitből, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által.
Őáltala járulhatunk hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk Isten dicsőségében. Sőt, dicsekszünk a megpróbáltatásokkal is, mert tudjuk, hogy a megpróbáltatás szüli az állhatatosságot, az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet; a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus az istentelenekért. Még az igazért is aligha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált.
Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól.
Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltettünk Istennel Fia halála által, akkor, miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által.
Sőt ezenkívül még dicsekszünk is Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által most részesültünk a megbékélésben.
 
2015.02.08 - Az istentisztelet alapigéje: Pál levele a rómaiakhoz 6.1-11.

Keresztség és új élet

Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem?
Szó sincs róla! Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis eggyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább eggyé leszünk vele feltámadásának hasonlóságában is.
Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszíttetett vele, hogy megerőtlenüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. Mert meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, amely életet pedig él, azt az Istennek éli.
Így azt tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek Krisztus Jézusban!
 
2015.02.01 - Az istentisztelet alapigéje: János evangéliuma 5.1-9.

Jézus beteget gyógyít szombaton a Betesdánál

Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Juh-kapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek öt oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet: aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki harmincnyolc éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle: Akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki: Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én odaérek, más lép be előttem.
Jézus ezt mondta neki: Kelj fel, vedd az ágyadat, és járj! És azonnal meggyógyult ez az ember, felvette az ágyát, és járt. Aznap pedig szombat volt.

Családi istentisztelet - 2015.02.01 
2015.01.25 - Az istentisztelet alapigéje: János evangéliuma 4.27-38.

Ekkor megérkeztek a tanítványai, és csodálkoztak azon, hogy asszonnyal beszél, mégsem mondta egyikük sem: Mit akarsz tőle? Miért beszélgetsz vele?
Az asszony pedig otthagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek: Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: vajon nem ő a Krisztus?
Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá.
Közben kérték őt a tanítványai: Mester, egyél! Ő pedig azt mondta nekik: Nekem van mit ennem, amiről ti nem tudtok.
A tanítványok egymást kérdezgették: Valaki talán hozott neki enni? Jézus ezt mondta nekik: Az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Vajon nem ti magatok mondjátok-e, hogy még négy hónap, és jön az aratás? Íme, mondom nektek: emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató. Mert abban igaza van a mondásnak, hogy más a vető, és más az arató. Én elküldtelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem ti fáradtatok: mások fáradoztak érte, ti pedig az ő munkájukba álltatok be.

Az igehirdetés rövid kivonata

A mai ember számára egy nővel beszélgetni az utcán természetes dolog. Jézus idejében sok tiltó rendelkezés volt érvényben. Zsidó szemszögből, egy asszonnyal való beszélgetés az utcán közbotrányos helyzetet jelentett. A tanítványok ezt szeretnék megkérdezni Jézustól, de nincs bátorságuk feltenni a kérdést. Pedig nem minden kérdésre kell egyből választ találnunk. Szabad Jézust kérdeznünk. A mi hitünk újra és újra feltesz alap kérdéseket. A Jézusnak feltett kérdések az egész életet érintő kérdések. A szent tudományban nem tudunk eljutni oda, hogy tökéletesek legyünk. Újra és újra feltesszük ugyanazokat a kérdéseket.Érdemes feltennünk a miérteket, amiket az ember nagy elkeseredésében elhallgat Isten előtt.
Jézus más eledellel táplálkozik. Nem feltétlenül a mi gondolatunk szerint cselekszik. Mi ha éhesek vagyunk, csak az ételre tudunk gondolni. Adott ételre gondolatban előkészítjük a gyomrunkat, s ha mást kapunk, az csalódást okoz. Jézusnál a földi kötöttséget az ételhez felülírja a szolgálat. Nem érez éhséget többé. Van más eledele Jézusnak: "Az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját." Más eledele van, feladata van. A küldetésében, a világ megmentésében látja örömét.
Vajon nem az-e a baj az egyházzal, hogy az éhségét kiáltja a világba, s nem az örömét. Hogy a szolgálatra kell helyezni a hangsúlyt.
A vetés és aratás képe: Körülbelül hat hónap volt vetés és aratás között Palesztinában. Az akkori ember tudta, mikor minek van az ideje, erre az életritmusra kellett ráhangolódni. A föld közelében élő ember tudta a kairoszt* és a kronoszt** is. Ma az eszkatonban élünk, ez a végső idő. A földi dolgok az eszkatológia*** horizontján relativizálódnak. Minden viszonylagos a végidőt tekintve. Mindent a megért kalászok szemszögéből kell átértelmeznünk. Át kell gondolni a jól bevett református gondolkodásunkat. Utána kell menni minden kalásznak. Kell keresni az élőket, az ért kalászokat. Át kell gondolni a missziónkat, számainkat, eredményeinket, hibáinkat, gondolkodásunkat. Mi az ami fontos? Mi az, ami tökéletesen fölösleges a végidők szempontjából? Merjünk megküzdeni ezekkel a kérdésekkel! Milyen egyházat látna szívesen Jézus Krisztus?
Egyetlen válasz van: Krisztus. Kérdezhető Istenünk van. Szegezzük Jézusnak a kérdéseket, és Ő válaszolni fog.

* - kairosz - ősi görög szó, megfelelő, helyes, alkalmas pillanat'-ot jelent
**- kronosz - az események egymás utáni történésének leírására szolgáló "folyó" idő
***- eszkatológia - az egyes vallások üdvösségről és túlvilágról szóló tanítása, tézise
 
2015.01.21. - 24. - 17 órakor Ökumenikus imahét a református templomban:

Január 21 - szerda: református igehirdetés
Január 22 - csütörtök: baptista igehirdetés
Január 23 - péntek: evangélikus igehirdetés
Január 24 - szombat: katolikus igehirdetés
 
2015.01.18 - Az istentisztelet alapigéje: Lukács evangéliuma 9.57-62.

Jézus követése

Amikor mentek az úton, valaki ezt mondta neki: Követlek, akárhova mégy. Jézus azonban így felelt:
A rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az Emberfiának nincs hova fejét lehajtania.
Egy másikhoz pedig így szólt: Kövess engem! De ő ezt kérte: Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem apámat! Jézus így válaszolt neki: Hadd temessék el a halottak a halottaikat, te pedig menj el, és hirdesd az Isten országát! .
Egy másik is ezt mondta: Követlek, Uram, de előbb engedd meg, hogy búcsút vegyek házam népétől! Jézus pedig így felelt: Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára.

 

Január 3-án hosszan tartó, türelemmel viselt súlyos betegség után elhunyt dr. Nagy István református lelkész, aki 1992-től 2012-ig a nagykőrösi Református Tanítóképző Főiskola igazgatója, dékánja volt. Vezetése alatt a főiskolai kar nulláról építkezve teljesedett ki, hallgatói létszáma mintegy 600 főre növekedett, akik 7 alapszakon tanulhatnak. A pártház céljára készült épületből oktatási centrumot hozott létre, ezalatt az időszak alatt felépült a leány- valamint fiúinternátus és több létesítmény is kialakításra került. 2003 óta a KRE-HTK Gyakorlati Teológiai Tanszék munkatársa, 2005 óta tanszékvezető tanára. 10 önálló könyve és mintegy 50 tanulmánya jelent meg az elmúlt évtizedben. Több száz előadást tartott különböző országos konferenciákon. Az 1994-98-as ciklusban Papp József halálát követően az MDF színeiben önkormányzati képviselőként is tevékenykedett a nagykőrösi testületben.

(Forrás: https://www.hetihirek.hu/ )

Isten kegyelmét kívánjuk a gyászolóknak.
 
2015.01.04 - Az istentisztelet alapigéje: János evangéliuma 1.19-34.

Keresztelő János bizonyságtétele

János így tett bizonyságot, amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle: Ki vagy te?
Ő megvallotta, és nem tagadta. Ezt vallotta: Én nem a Krisztus vagyok. Erre megkérdezték tőle: Hát akkor? Te vagy Illés? Ő azt mondta: Nem az vagyok. - A próféta vagy? Így válaszolt: Nem. Ezt mondták tehát: Ki vagy? - hogy választ adhassunk azoknak, akik elküldtek minket: mit mondasz magadról?
Erre ő így felelt: "Én kiáltó hang vagyok a pusztában: egyengessétek az Úr útját", ahogyan Ézsaiás próféta megmondta. A küldöttek között voltak farizeusok is, és ezek tovább kérdezték őt: Miért keresztelsz hát, ha nem te vagy a Krisztus, sem Illés, sem pedig a próféta?
János így válaszolt nekik: Én vízzel keresztelek. De közöttetek áll az, akit ti nem ismertek, aki utánam jön, és én arra sem vagyok méltó, hogy saruja szíját megoldjam.
Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt. Másnap János látta, hogy Jézus hozzá jön, és így szólt: Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét! Ő az, akiről én megmondtam: Utánam jön egy férfi, aki nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy ismertté legyen Izráel előtt.
Így tett erről bizonyságot János: Láttam, hogy a Lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem: Akire látod, hogy leszáll a Lélek, és megnyugszik rajta, ő az, aki Szentlélekkel keresztel. Én láttam, és bizonyságot tettem arról, hogy ő az Isten Fia.

Az igehirdetés rövid kivonata

Keresztelő János úgy mutatja be Jézust, hogy nem az általunk klasszikusnak tartott kifejezéseket használja, hanem olyanokat, melyek az Ószövetségben gyökereznek.
Jézus testileg valóban ott volt a Jordán vizénél, Keresztelő Szent Jánossal együtt. Egyszerre valóság, egyszerre látomás. Az a tömeg nem igazán ismeri Jézust. Csak Mária és József fiát látja, nem a megváltót. János látja Jézus jövetelét, aki közeledik felé. Ebből arra következtet, hogy Isten így kerül közel a világhoz.
János látja Jézust, olyan Jézust lát, aki sokkal inkább megfelel a valósághoz, mint amit a többi ember lát. Már az első szava furcsa: "Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét!"
A tömeg kétféle áldozatra is gondolhatott: a feláldozott tökéletes bárányra, aki feláldoztatik. A másik a páska bárány, mely az Egyiptomból való szabadulásra emlékeztette a zsidókat. Ez egyfajta sakramentum. Jézus úgy jelenik meg, mint az a páska bárány, melyet feláldoznak a világ bűneitől való megszabadulásért.
Eltávolítani a világ bűneit: felvenni, vinni, eltávolítani. Mennyire nehéz más kultúrákban megértetni a bárány képét, gondoljunk az eszkimókra. Számukra a bárány képe nem, esetleg a fóka képe mondana valamit. Maga az áldozat Krisztus áldozata óta értelmezhetetlen. Az áldozattal a következményeket, a bűnöket lehet enyhíteni. Isten ezzel az áldozattal eltöröl minden áldozatot. Az Ószövetség áldozatának is vége.
János mondja a tömegnek: " Én nem ismertem őt....De közöttetek áll az, akit ti nem ismertek"
János már az anyja méhében jelzi, hogy Mária a Messiást hordja. Egyfajta felkenetés Jézus keresztsége: addig nem ismerte János Jézust, amíg meg nem keresztelte őt. János felveszi az Illési szerepet, úgy hogy megmondta az írástudóknak, hogy ő nem Illés. Ezek után az Atya teszi rá a pecsétét a Fiúra a galamb képében. Ő fogja elhordozni a világ bűneit. A galamb által Jézus annak mutatkozik be, ami.
Ebben a Jézusban meglátjuk a világ urát, aki bír minden hatalommal. A karácsonyi gyermekben is a világ urát kell lássuk. A világ ura egyszerre veszi fel a világ bűneit, és egyszerre áldozza fel magát a világért.
Mária kezében Jézus úgy ül, mint aki trónon ül. A trón az anyai kéz, valójában a kéz a világ trónja.
Mi is hordozunk magunkban egy Jézus képet. Ez itt-ott-amott torzulásokat szenved, másokat várunk el tőle, mások az igényeink. Bizony, mi magunk is olyanok vagyunk, mint a Jézus korának emberei voltak: nem látják be Jézusba az Isten bárányát. Jézus nem azért jött, hogy igényeinket kielégítse, hanem hogy átvegye a világ bűneit. Szeretnénk egy olyan Jézust, aki szerethető, kézben tartható, irányítható. Isten úgy cselekszik, ahogy az ember nem is gondolhatja. Engedjük magunkban a Krisztus képet kialakítani úgy, ahogy ő bemutatkozik nekünk. Istent olyannak szeretnénk látni, mint ahogy elképzeljük, hogy viselkedjen minden körülmények között az általunk elképzelt módon.
Amikor János látja Jézust, hogy jön őfelé: "Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét!", úgy láttatja Jézust, ahogyan emberi módon akarnánk látni, de nem a bűntől megterhelt ember szemével. Erre a bárányra tekintsünk, próbáljuk rámásolni a mi Krisztus képünket az igazi Krisztus képre, akit úgy köszönthetünk, mint kedves ismerőst.
 

Boldog Új Évet kívánni jöttem én,

E szép téli napnak sugárzó reggelén.

Kamrátokba sok jót, házatokba békét,

Szívetekbe boldogságot, áldás csendességét.

Tervekhez sok szerencsét, a munkához kedvet,

Minden földi jóból a legkedvesebbet.

Kérem a jó Istent, adjon áldást rátok,

Hogy az Új Év minden napját boldogan járjátok.


©2008 Komlói Református Gyülekezet | webmester: Molnár Hajnalka |