Archívum 2020

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
 
 

NagyPéter

Emlékezés albuma:  Képek Nagy Péter lelkipásztor komlói szolgálatáról

 

2020.12.26 - Karácsony másodnapja. Az úrvacsorás istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció: Máté evangéliuma 2,1-12.
Textus: Királyok második könyve 6,8-23.
Hirdetések:
- Karácsony után továbbra is on-line alkalmak lesznek
- Szomorúan hirdetjük, hogy az elmúlt hetekben itthagyta a földi létet gyülekezetünk több tagja:
- Sütő Imre
- Schmidt Ferencné Lujzi néni
- Szabó Istvánné Kardos Irén - temetése 29-én 14 órakor lesz a komlói temetőben
- volt lelkészünk, Nagy Péter - temetése 28-án 14 órakor Budapesten lesz. A szertartás élőben követhető a
Budapest-Budafoki Református Egyházközség honlapján.
Isten adjon vigasztalást nekünk a gyászban és a veszteségben, és adjon nekünk bizonyosságot az ige szava:
"Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él." /János 11,25/

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.

 

2020.12.25 - Karácsony első napja. Az úrvacsorás istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció: Lukács evangéliuma 2,1-11.
Textus: János evangéliuma 1,9-13.
Téma: a kiszolgáltatottságban is velünk lévő Isten.

Hirdetések:
- Karácsony másodnapján úrvacsorás istentisztelet a 65 év alattiaknak
- Karácsony után továbbra is on-line alkalmak lesznek
- Szomorúan hirdetjük, hogy az elmúlt hetekben itthagyta a földi létet gyülekezetünk több tagja:
- Sütő Imre
- Schmidt Ferencné Lujzi néni
- Szabó Istvánné Kardos Irén - temetése 29-én 14 órakor lesz a komlói temetőben
- volt lelkészünk, Nagy Péter - temetése 28-án 14 órakor Budapesten lesz. A szertartás élőben követhető a
Budapest-Budafoki Református Egyházközség honlapján.
Isten adjon vigasztalást nekünk a gyászban és a veszteségben, és adjon nekünk bizonyosságot az ige szava:
"Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él." /János 11,25/

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.

 

"Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban.

És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták:

>Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.<"

(Lukács evangéliuma 2,10-14)
"  

Nagy Pétertől
december 28-án délután 14 órakor vesznek búcsút az Új Köztemetőben (1108 Budapest, Kozma utca. 8-10.).
A szertartást a járványügyi előírások betartása mellett, szűk családi körben tartják, online közvetítéssel, mely a
Budapest-Budafoki Református Egyházközség honlapján
élőben követhető. Az elhunyt életéről hálaadó istentisztelet keretében később fognak megemlékezni.

 


 

A Pécsi Református Kollégium időszaki kiadványa, a REFIRMUS decemberi száma
Nagy Péterről,
a Kollégium egyik alapítójáról, megálmodójáról emlékezik meg a 4. oldalon.

 

A Magyarországi Református Egyház és Bogárdi Szabó István megemlékezése itt olvasható.

 

A Budapest-Budafoki Református Egyházközség megemlékezése itt nézhető meg.

 

A REFIRMUS decemberi száma 12. oldalán
Pintérné Lázok Orsolyával,
a Nagyharsányi Általános Iskola vezetőjével készült interjú, aki Nagy Péter tanítványa, gyülekezetünk tagja volt. 2020-ban ő kapta meg a Magyarországi Református Egyház Zsinata által alapított Makkai Sándor díjat.
A kitüntetést olyan pedagógusoknak adják, akik a református nevelési eszmények gyakorlatba való átültetését segítik.

2020.12.20- Görgey Etelka lelkipásztor igehirdetése

Lekció: A bírák könyve 15.1-8.
Textus: János első levele 4.9-10:

"Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért."

Téma: A szeretet: a gyerek és a felnőtt.

Hirdetések:
Advent idején továbbra is csak on-line istentiszteletek lesznek. Amennyiben nem jönnek újabb szigorítások Karácsonyig, akkor az ünnepi alkalmakat a következőképpen szeretnénk megtartani:
- Szenteste csak on-line istentisztelet lesz
- Karácsony első napja: Úrvacsorás istentisztelet a templomban a nyugdíjasok, 65 év felettiek számára
- Karácsony másodnapja: Úrvacsorás istentisztelet a fiatalabb korosztály számára
- Szórványokban a szokásos ünnepi rend szerint lesznek az istentiszteletek
- 27-én nem lesz istentisztelet, on-line meghallgathatóak az ünnepi istentiszteletek

A templomi istentiszteleteken kérjük betartani a járványügyi szabályokat: helyes maszkviselet, kézfertőtlentés, megfelelő távolságtartás kötelező.

- Jövő héten nem lesz bibliaóra.

Hirdetjük az adakozást, melyet átutalással a gyülekezet számlájára:
OTP Bank 11731063-20095352,
vagy készpénzben a Lelkészi Hivatalban lehet fizetni. Ez utóbbi szándékát kérjük, előre jelezze telefonon lelkipásztorunknak. Telefonszám: 30-632-3796.

Fájdalommal tudatjuk, hogy Sütő Imre testvérünk megtért teremtőjéhez. Adjon az Isten örök nyugodalmat neki, és szeretteinek Isten akaratában megnyugvást.

Az igehirdetés meghallgatható az

Istentiszteletek hanganyaga 2020.

menüpontnál.

Az Úr legyen mindannyiunk őriző pásztora!

 


Csütörtökön eltávozott mennyei hazájába

Nagy Péter,

aki 20 éven át lelkipásztorunk volt.

Isten adjon vigasztalást mindannyiunknak.

Segítsen nekünk örömet találni,

megtalálni a helyünket az ő távozása után is.

A Magyarországi Református Egyház és Bogárdi Szabó István megemlékezése itt olvasható.

A Budapest-Budafoki Református Egyházközség megemlékezése itt nézhető meg.

2020.12.13 - Görgey Etelka lelkipásztor igehirdetése

Lekció: A 33. zsoltár.
Textus: Pál levele a filippiekhez 4,4:

"Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! "

Téma: Hogyan örüljünk, ha fáj?

Hirdetések:

Advent idején továbbra is csak on-line istentiszteletek lesznek. Amennyiben nem jönnek újabb szigorítások Karácsonyig, akkor az ünnepi alkalmakat a következőképpen szeretnénk megtartani:

- Szenteste csak on-line istentisztelet lesz
- Karácsony első napja: Úrvacsorás istentisztelet a templomban a nyugdíjasok, 65 év felettiek számára
- Karácsony másodnapja: Úrvacsorás istentisztelet a fiatalabb korosztály számára
- Szórványokban a szokásos ünnepi rend szerint lesznek az istentiszteletek
- 27-én nem lesz istentisztelet, on-line meghallgathatóak az ünnepi istentiszteletek

A templomi istentiszteleteken kérjük betartani a járványügyi szabályokat: helyes maszkviselet, kézfertőtlentés, megfelelő távolságtartás kötelező.


Az igehirdetés meghallgatható az

Istentiszteletek hanganyaga 2020.

menüpontnál.

 

Mély fájdalommal tudatjuk,

bár felfogni még mi sem tudjuk, hogy gyülekezetünk

volt lelkipásztora,


Nagy Péter


ma este hazament Mennyei Atyjához.

Neki öröm és megkönnyebbülés,

nekünk óriási veszteség.

Isten vigasztalását kérjük azokra,

akik szerették és gyászolják.
 

El Greco: Angyali üdvözlet
(Szépművészeti Múzeum)

2020.12.06 - Görgey Etelka lelkipásztor igehirdetése

Lekció: A bírák könyve 14,10-20.

Textus: A bírák könyve 14,4a.

A téma a reménység, ami azt jelenti, hogy az életemnek van értelme és célja.

Hirdetések

Advent idején továbbra is csak on-line istentiszteletek lesznek. Amennyiben nem jönnek újabb szigorítások Karácsonyig, akkor az ünnepi alkalmakat a következőképpen szeretnénk megtartani:

- Szenteste csak on-line istentisztelet lesz
- Karácsony első napja: Úrvacsorás istentisztelet a templomban a nyugdíjasok, 65 év felettiek számára
- Karácsony másodnapja: Úrvacsorás istentisztelet a fiatalabb korosztály számára
- Szórványokban a szokásos ünnepi rend szerint lesznek az istentiszteletek
- 27-én nem lesz istentisztelet, on-line meghallgathatóak az ünnepi istentiszteletek

A templomi istentiszteleteken kérjük betartani a járványügyi szabályokat: helyes maszkviselet, kézfertőtlentés, megfelelő távolságtartás kötelező.
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.

 

2020.11.29 - Görgey Etelka lelkipásztor igehirdetése

Lekció: A bírák könyve 14,1-9.

Téma: A bírák könyve 14,4.

A téma a külsőségek és a tartalom viszonya.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.

 

(Holman Hunt: Jézus az ajtónál állva- Az ajtó)

2020.11.22 - Görgey Etelka lelkipásztor igehirdetése

Lekció: A bírák könyve 13.

Téma: A bírák könyve 13,5.

A téma a kiválasztottság - minek látjuk, tehernek vagy lehetőségnek.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.

 

A következő hetekben egy új sorozat indul Sámsonról a bíráról, a hősről, aki sok nagy dolgot, de rosszat is tett, dicsőséges és megalázott is ,több kudarca volt, mint sikere - a hősről, aki olyan hős volt, mint mi, aki képes volt felállni, amikor más már azt gondolta, vége ...


Gondolatok a járványról, az emberi kapcsolatokról, a bezártságról, ami lehetőséget ad a vátozásra, hogy ne úgy menjünk ki, mint ahogy bejöttünk.

(Idézetek az igehirdetésből).2020.11.15 - Görgey Etelka lelkipásztor igehirdetése

Lekció: Jeremiás Siralmai 3, 1-24

A lekció szövegét és az igehirdetés rövid kivonatát itt olvashatod.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.

A járvány idején csak virtuális istentiszteletek, bibliaórák vannak, melyek elérhetőek honlapunkon és fb-n. Csütörtökön 17 órakor Bibliaóra Skype-on keresztül.
Aki részt szeretne venni jelentkezzen.

A Dunamelléki Református Egyházkerület püspökévé választotta Balog Zoltánt.
Isten áldását kérjük szolgálatára.

Az egyházi ingatlanaink fenntartására s a lelkészi fizetés biztosítására - a járvány idején is - hirdetjük az adakozást, melyet átutalással a gyülekezet számlájára:
OTP Bank 11731063-20095352,
vagy készpénzben a Lelkészi Hivatalban lehet fizetni. Ez utóbbi szándékát kérjük, előre jelezze telefonon lelkipásztorunknak.
Telefonszám: 30-632-3796. Az Úr legyen mindannyiunk őriző pásztora!
 
2020.11.08

Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

Lekció: Pál levele a rómaiakhoz 8.
Textus: Pál első levele a korinthusiakhoz 13.13:

"Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet."

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.
1. Hinni taníts, Uram, kérni taníts! Gyermeki, nagy hitet kérni taníts! Indítsd fel szívemet, Buzduljon fel, neked Gyűjteni lelkeket! Kérni taníts!

2. Hinni taníts, Uram, kérni taníts! Lélekből, lelkesen kérni taníts! Üdvözítőm te vagy, Észt, erőt, szívet adj. Lelkeddel el ne hagyj! Kérni taníts!

3. Hinni taníts, Uram, kérni taníts! Gyorsan elszáll a perc: kérni taníts! Lásd gyengeségemet, Erősíts engemet, Míg diadalt nyerek: Kérni taníts!

4. Hinni taníts, Uram, kérni taníts! Jézus, te visszajössz: várni taníts! Majd ha kegyelmesen Nézed az életem: Állhassak csendesen. Hinni taníts!

(479. dicséret)
 
2020.11.01 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció: A zsoltárok könyve, 90. zsoltár
Textus: A példabeszédek könyve 10.7:

"Az igaznak az emlékezete áldott, de a bűnösök neve semmivé lesz."

Az elmúlt két év halottaira emlékeztünk  -    "...és vezess az örökkévalóság útján!" (A zsoltárok könyve 139.):
 

- Nyári Sándorné sz. Simon Rózália
- Dr. Szakács Dezső
- Cserhalmi Csaba
- Ignácz Andrásné sz. Palotás Irén
- Kovács Ilona
- Szabó Béláné sz. Kázmér Katalin
- Bitter István
- Murber Józsefné
- Kamper Gyuláné sz. Macsuka Erzsébet
- Berger Józsefné sz. Kóbor Irén
- Jobbágy Kálmán
- Sebestyénné Menyhérd Erika
- Buckert Jakabné sz. Dalmadi Borbála
- Péter Margit sz. Kiss Margit
- Banizs Józsefné
- Horváth Mihály
- Lengyel Titusz
- Kázmér Miklós
- Lázok László Endre
- Madarász Imréné sz. Asztalos Katalin
- Kiss Józsefné sz. Kovács Etel
- Kovács Károly
- Babits Zoltánné sz. Rácz Tünde
- Pintér Gábor
- Búzási Antalné sz. R. Balogh Julianna
- Papp Sándorné sz. Rigó Éva

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.

 
2020.10.25 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.
Téma: Amikor nem akarunk látni
Textus: János evangéliuma 9.41:

"Jézus ezt mondta nekik: Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök, mivel azonban most azt mondjátok: látunk, megmarad a bűnötök."

Hirdetések:
- Csütörtökön 17 órától bibliaóra Skype-on. Aki részt szeretne venni, jelezze telefonon a lelkipásztornak.
- Hosszított Ifi alkalom ma este, holnap délig.
- Püspök és esperes választás lesz egyházunkban, ez a keddi presbiteri gyűlés témája.
- A járvány miatt nem lesz közös alkalom a három protestáns egyházközösség számára a Reformáció emléknapján.
- November elsején az istentisztelet után megemlékezés a katolikus templom előtt, melyen lelkipásztorunk fog imádkozni.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.

 
Csak benned, csak benned nyugszik meg szívem,
Csak benned, csak benned nem félek már.
Csak benned, csak benned rejtőzöm szüntelen,
Mert Jézus te vagy kősziklám.

Csak tőled, csak tőled kaphatok gyógyulást,
Csak tőled, csak tőled remélek jót.
Csak tőled, csak tőled nyerek feloldozást,
Mert Jézus te vagy megváltóm.

Csak érted, csak érted keresztem felveszem,
Csak érted, csak érted mozdul szívem,
Csak érted, csak érted terheim vállalom,
Mert nálad van mind Jézusom.
2020.10.11 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

Lekció: Pál második levele a korinthusiakhoz 5.1-8.
Textus: Pál második levele a korinthusiakhoz 5.16-17:

"Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint: ha ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük. Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.."

Az igehirdetés meghallgatható az
Istentiszteletek hanganyaga 2020.
menüpontnál.
 
2020.10.04 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció: János evangéliuma 11.1-3; 11-44.
Textus: János evangéliuma 11.21:

"Márta így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem."

Lázár(Magyar Kurír)

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.

 
2020.09.27 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció: Sámuel második könyve 18.24 - 19.9.
Textus: Sámuel második könyve 19.1:

Absolon(Weltchronik_Fulda)

"A király megrendült, és sírva ment föl a kapu fölötti helyiségbe. Miközben ment, ezt mondogatta: Fiam, Absolon! Fiam, fiam, Absolon! Bárcsak én haltam volna meg helyetted, fiam, fiam, Absolon!"

A téma a gyász volt, és az, hogy a gyász és a sírás nem gyengeség.

Hirdetések:
- 25-én, pénteken kisértük utolsó útjára Papp Sándorné született Rigó Éva testvérünket. Nyugalma legyen békés!
- Fóris Györgyné presbiterünk az elmúlt héten részt vett a Presbiteri Szövetség gyűlésén, melynek témája Az adakozás volt. Az egész napos áhitat, gondolkodás együtt imádkozás vezérigéi:
Malakiás próféta könyve 3.10; Pál második levele a korinthusiakhoz 9.6-8; János evangéliuma 3.16.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.

 

2020.09.20 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció: Márk evangéliuma 9.14-29.
Textus: Márk evangéliuma 9.24:
"A fiú apja azonnal felkiáltott: Hiszek! Segíts a hitetlenségemen!."

Hirdetések:

2020.09.11: Búzási Antalné R. Balog Juliánna testvérünktől búcsúztunk a komlói temetőben. Nyugodjék békében!
2020.09.11 17h: Ifi foglalkozás. Sütemények felajánlását is szeretettel várjuk!
2020.09.24 - 17h: Bibliaóra Skype-on keresztül. Részvételi szándékát kérünk jelezze a komlo@reformatus.hu e-mail címen.
2020.09.25 - 13h: Papp Sándorné Rigó Éva testvérünk temetése. Nyugalma legyen áldott!
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.

 

2020.09.13 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

Lekció: Mózes második könyve 20.4-5-6.
Textus: Pál levele a rómaiakhoz 12.17-21:
"Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. A tisztességre legyen gondotok minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert meg van írva: "Enyém a bosszúállás, én megfizetek" - így szól az Úr. Sőt "ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia; mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére". Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a jóval a rosszat."

Hirdetések:

2020.09.17. - 17h30: - "KRÍZIS: PROBLÉMA VAGY LEHETŐSÉG" - A Révész házaspár előadása a Színház- és Hangversenyteremben, a Komlói Baptista gyülekezet szervezésében.
2020.09.17 - 18h: A bibliaórát mostantól újra Skype-on keresztül tartjuk.
A skype-os bibliaóra a gyülekezet Facebook oldaláról kattintással elérhető, amennyiben a Skype-ot előzőleg telepítették a gépre/okostelefonra.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.

 

A koronavírus járvány miatt a családi istentisztelet szeptember 20-án elmarad.

A vasárnapi istentiszteletet a szokott időben, 9h30-kor tartjuk.

Kérjük testvéreinket, hogy az istentisztelet alatt a maszkot folyamatosan viseljék.
 

2020.09.06 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

Lekció: János evangéliuma 12.20-33.
Textus: János evangéliuma 20.12.24:
"Bizony, bizony, mondom nektek: ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egymaga marad; de ha meghal, sokszoros termést hoz."

Hirdetések:
2020.09.06 - 11h: Múzeumkert - "Szárba szökkenő jövőnk" - Közreműködnek a felekezetek lelkészei, valamint a Szent Bernadett Óvoda óvodásai
2020.09.11 - 13h: Buzási Antalné, született R. Balog Julianna temetése Komlón. Testvérünk 92 éves korában hagyta itt a földi létet. Nyugodjon békében!
2020.09.17 - 17h30: KRÍZIS: PROBLÉMA VAGY LEHETŐSÉG - A Révész házaspár előadása a Színház- és Hangversenyteremben, a Komlói Baptista gyülekezet szervezésében.
2020.09.20 Családi istentisztelet
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.

 

2020.08.30 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

Lekció: Ezékiel próféta könyve 37.1-14.

Textus: János evangéliuma 11.23-27:

"Jézus ezt mondta neki: Feltámad a testvéred! Márta így válaszolt: Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Márta így felelt: Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten Fia, akinek el kell jönnie a világba."

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.

 

2020.08.23 - A konfirmációs, Úrvacsorás istentiszteleten

igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor,
Pál levele a rómaiakhoz 9.16 szerint:

"Ezért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené."

Konfirmáló ífjaink: Kolovics Levente, Geri Levente és Pintér Péter.

Konfirmációs hitvallásuk itt tölthető le.

A képeket itt és a Képgalériában nézheted meg.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.
 

2020.08.21 - A mágocsi gyülekezeti napon igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, Pál első levele a korinthusiakhoz 12.12 szerint.
A gyülekezeti nap témája: A fiatal generációk helye és feladata az egyházban. A lelkészasszonynak az x, y, z generációkról szóló előadása után elbeszélgettünk arról, hogyan lehetne a fiatal generációkat bevonni gyülekezetünk, egyházunk életébe.

Képek megtekinthetőek itt. Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.

 

2020.08.16 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció: Pál második levele a korinthusiakhoz 1.3-7.
Textus: Mikeás próféta könyve 7.8:

"Ne örülj bajomnak, ellenségem, mert ha elestem is, fölkelek, ha sötétségben lakom is, az ÚR az én világosságom. "

Hirdetések:

Sikeres tábort zártunk Sellyén komlói és pálfai fiatalokkal.
Augusztus 20-án 10.30-kor Szent István napi ünnepi műsor a Templom téren, melyen lelkipásztorunk is beszél.
Augusztus 21. gyülekezeti nap Mágocson, mindenkit szeretettel várunk. Téma: a nemzedékek. 9h30-kor indulunk autókkal. Jelentkezés a gondnokasszonynál.
Augusztus 22-én a presbiterek és a segédkezők találkoznak a gyülekezeti teremben.
Augusztus 22-én 15 órakor Szabó Evelin és Müller Szabolcs kérnek áldást házasságukra.
Augusztus 23-án Úrvacsorás istentisztelet, Kolovics Levente, Geri Levente és Pintér Péter konfirmációja.
Augusztus 26-án szerdán, 18:00 órakor Dr. Csókay András idegsebész főorvos előadása a Baptista Gyülekezet szervezésében, a Színház- és Hangversenyteremben, Komlón. Címe: Fényforrás a lelkünk mélyén.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.

 

2020.08.09 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció: Jónás próféta könyve 3-4.
Textus: Jónás próféta próféta könyve 4.2:

"...Azért akartam először Tarsísba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, türelmed hosszú, szereteted nagy, és visszavonhatod még a veszedelmet. "

Hirdetések:

Holnaptól, augusztus 10 - 15. között ifi tábor Sellyén a 12-20 évesek számára.
Augusztus 20-án 10 órakor Szent István napi ünnepi műsor a Komlói Színházban, melyen lelkipásztorunk is beszél.
Augusztus 21-én gyülekezeti nap Mágocson, erre mindenkit szeretettel várunk.
Augusztus 22-én a presbiterek és a segédkezők találkoznak a gyülekezeti teremben.
Augusztus 22-én Szabó Evelin és Müller Szabolcs kérnek áldást házasságukra.
Augusztus 23-án Kolovics Levente, Geri Levente és Pintér Péter konfirmációja.
Augusztus 26-án szerdán, 18:00 órakor Dr. Csókay András idegsebész főorvos előadása a Baptista Gyülekezet szervezésében, a Színház- és Hangversenyteremben, Komlón.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.

 

2020.08.02 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció: Jónás próféta könyve 2. fejezet.
Textus: Hóseás próféta könyve 6.4:

"Mit csináljak veled, Efraim? Mit csináljak veled, Júda? Hűségetek csak olyan, mint a reggeli felhő, vagy mint a korán tűnő harmat."

Hirdetések:
Hétfőn, augusztus 3-án a Vörösmarty utcában megemlékezés lesz a roma holokauszt emlékére. Ezen lelkipásztorunk is jelen lesz és fog imádkozni. Mindenkit szeretettel várunk erre az alkalomra is.
Augusztus 10 - 15. ifi tábor Sellyén a 12-20 évesek számára. Még két személy jelentkezhet.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.

 

2020.07.26 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció: Jónás próféta könyve 1. fejezet
Textus: Jónás próféta könyve 1. fejezet 14.2:

" ...Mert te, Uram, azt teszed, amit akarsz!"

Hirdetések:
Jövő hétfőn ifi 15 órától. Augusztus 10 - 15. ifi tábor Sellyén.
A presbitérium csütörtökön úgy döntött, hogy augusztus 21-én - ha Isten is úgy akarja - gyülekezeti napot tartunk Mágocson, amire mindenkit szeretettel hívunk.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.

 

2020.07.19 - Igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

Az istentiszteleten a keresztség sákramentumában részesült Iordache Valentina. Isten áldja meg a keresztelő családot!

Képek megtekinthetők itt.

Lekció: Pál első levele a korinthusiakhoz 9.24-27. Textus: Pál levele a filippiekhez 3.13-14:

"Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért."

Az igehirdetés meghallgatható az

Istentiszteletek hanganyaga 2020.

menüpontnál.

 

2020.07.12 - Az istentiszteleten igét hirdetett Szabó Lászlóné nyugalmazott pécsváradi lelkipásztor.

Lekció: Máté evangéliuma 20.20-28. Textus: Máté evangéliuma 20.28:

"Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért."

Szomorúan hirdetjük, hogy Pintér Gábor testvérünk elhagyta e földi létet 52 éves korában, 2020.06.11-én. Temetése július 7-én volt. Isten adjon vigasztalást és békességet szeretteinek.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.

 

2020.07.05 - Az istentiszteleten igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor.

Textus: Pál első levele a korinthusiakhoz 1.22:

"És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége."

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.

 

2020.06.28 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.
Téma: A keresztyén szabadság Textus: Pál levele a Galatákhoz 5.1:

" Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni."

Hirdetések:
Jövő héttől nem tartunk (Skype-os) bibliaórákat, lelkipásztorunk telefonos értesítéséig.
Gállffy Gyulánét, Jolika nénit megműtötték. A komlói kórházban lábadozik. Gyógyulást kívánunk neki, Isten segítse felépülésében!

A nyári vakációban nem lesz komlói napközis tábor, a kis létszámú jelentkezés miatt. Az Ifiseknek az ottalvós tábort augusztus 2. hetében Sellyén megtartjuk.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.

 

2020.06.21 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció: Máté evangéliuma 6.25-34. Textus: Máté evangéliuma 6.25:

"Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál?"

Hirdetések:

Szomorúan hirdetjük, hogy Pintér Gábor testvérünk, ifisünk édesapja, élete 52. évében autóbalesetben elhunyt. Temetése július 7-én lesz. Az örök világosság fényeskedjék neki!

Szerdán 17 órakor ifi bibliaóra.
Csütörtökön 17 órakor bibliaóra Skype-on.
A nyári vakációban két tábort szervezünk:

Július 6-10: napközis tábor a parókián
Augusztus 2. hete: ifis tábor Sellyén

Jelentkezéseket szeretettel fogadjuk lelkipásztorunknál a 30/632 3796 telefonon.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.

 


Dávid Péter keresztelője.

Képek megtekinthetők itt.
2020.06.14 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor

Lekció: Ézsaiás könyve 53.

Textus: Máté evangéliuma 18.21-22:

"Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle: Uram, hányszor kell megbocsátanom az ellenem vétkező testvéremnek? Még hétszer is? Jézus így válaszolt: Mondom neked, nemhogy hétszer, hanem még hetvenszer hétszer is."

A nyári vakációban két tábort szervezünk:
Július 6-10: napközis tbor a parókián
Augusztus 2. hete: ifis tábor Sellyén
Jelentkezéseket szeretettel fogadjuk lelkipásztorunknál a 30/632 3796 telefonon.

Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.
 

Napközis tábor

Idén is lesz református napközis tábor.

Információk és jelentkezés az alábbi linken:

Nyári tábor
 
2020.06.07 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció: János evangéliuma 3.1-17 Textus: János evangéliuma 4.24 Téma: Titkok és szent titkok

Hirdetések:
Szerdán 17 órakor ifi bibliaóra.
A nyári vakációban Komlón napközis tábort szervezünk, jelentkezni lehet lelkipásztorunknál. Ifiseknek Sellyére tervezünk ottalvós tábort július utolsó hetében.
Örömmel hírdetjük, hogy a jövő vasárnapi istentiszteleten keresztelő lesz.
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.
 


2020.06.01 - A Pünkösd másodnapi istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor

Lekció: Az apostolok cselekedetei 2,42-44.

Textus: Máté evangéliuma 6,31.

Téma: Kincsek, avagy mitől lesz valam(k)i igazán fontossá.


A járványügyi változásokra és könnyítésekre tekintettel, a higiéniai szabályok betartásával külön kelyhes úrvacsorát tartottunk.

Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.
 
2020.05.31 - A pünkösdvasárnapi istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció: Az apostolok cselekedetei 2.
Textus: János első levele 4.1. Téma: A lélek és a megértés.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.
 


(Krakkó - Mária templom - oltár)
2020.05.31 - Pünkösdvasárnapi istentisztelet

A járványügyi változásokra és könnyítésekre tekintettel, a higiéniai szabályok betartásával külön kelyhes úrvacsorát tartunk.

Aki nem tud résztvenni az istentiszteleten, kövesse a debreceni református Nagytemplomból közvetített pünkösdi istentisztelet útmutatásait és a húsvétkor már gyakorolt "online vezetésű" úrvacsorát vegye otthonában.

Debrecenből pünkösdvasárnap délelőtt 11 órakor felvételről közvetít istentiszteletet a Duna Televízió.

A komlói református istentiszteletet annak végeztével tesszük fel honlapunkra.
Meghallgatható lesz az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.
 
2020.05.24 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, Pál levele a galatákhoz 3,24 szerint:

"Tehát a törvény nevelőnk volt Krisztusig, hogy hit által igazuljunk meg."

A lekció: Az apostolok cselekedetei 1,1-14. A téma a felnövekedés.
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.
 
2020.05.17 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, János első levele 5.16-21 szerint.
A téma: kis bűnök, nagy bűnök.

"Ha valaki látja, hogy a testvére nem halálos bűnt követ el, könyörögjön érte, és életet fog adni annak, aki nem halálos bűnt követ el. Van halálos bűn: nem az ilyen esetre mondom, hogy könyörögjön. Minden gonoszság bűn, de van nem halálos bűn is.
Aki Istentől született, nem vétkezik.
Tudjuk, hogy aki Istentől született, nem vétkezik, sőt aki Istentől született, az megőrzi önmagát, és a gonosz meg sem érinti. Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonosz hatalmában van. De tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és értelmet adott nekünk, hogy megismerjük az Igazat, és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet. Gyermekeim, őrizkedjetek a bálványoktól!"

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.

Hirdetések:
A bibliaóra ezután is Skype-on keresztül lesz, csütörtökön 17 órától. Aki csatlakozni szeretne, előbb vegye fel a kapcsolatot a lelkipásztorral.

Ezután is várjuk az adományokat. Aki nem tud még résztvenni az istentiszteleten, az adakozhat átutalással a gyülekezet számlájára: OTP Bank 11731063-20095352, vagy készpénzben a Lelkészi Hivatalban. Ez utóbbi szándékát kérjük, előre jelezze telefonon lelkipásztorunknak. Telefonszám: 30-632-3796.
Az Úr legyen mindannyiunk őriző pásztora!
 
Éló istentisztelet
 
2020.05.10 - Igét hirdet Görgey Etelka lelkipásztor János első levele 5.14-15. szerint.
A téma: az imameghallgatás.A kezdőének szövege:

1. Csak Benned, csak Benned nyugszik meg szívem.
Csak Benned, csak Benned nem félek már.
Csak Benned, csak Benned rejtőzöm szüntelen,
Mert Jézus, Te vagy kősziklám.

2. Csak Tőled, csak Tőled kaphatok gyógyulást,
Csak Tőled, csak Tőled remélek jót.
Csak Tőled, csak Tőled nyerek feloldozást,
Mert Jézus, Te vagy Megváltóm.

3. Csak Érted, csak Érted keresztem felveszem,
Csak Érted, csak Érted mozdul szívem.
Csak Érted, csak Érted terheim vállalom,
Mert Nálad van mind, Jézusom.
 
2020.05.03 - Igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor
A téma: 1Jn 5,6-13 alapján a bizonyság és a biztonság - ezen felül a keresztség és az úrvacsora.

 
"Nem félek, mert bízom abban, hogy Istennek fontos vagyok. "

2020.04.26 - Igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, János első levele 5.1-5 szerint:

"Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született, és aki szereti azt, aki szülte, azt is szereti, aki attól született.
Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk az ő parancsolatait. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek.
Mert aki Istentől született, az legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?"

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.

A járvány idején csak virtuális istentiszteletek, bibliaórák vannak, melyek elérhetőek honlapunkon és fb-n. Csütörtökön 17 órakor Bibliaóra fb Messenger-en (Skype-on) keresztül. Aki részt szeretne venni jelentkezzen.

Hirdetjük az adakozást, melyet átutalással a gyülekezet számlájára: OTP Bank 11731063-20095352, vagy készpénzben a Lelkészi Hivatalban lehet fizetni. Ez utóbbi szándékát kérjük, előre jelezze telefonon lelkipásztorunknak. Telefonszám: 30-632-3796.
Az Úr legyen mindannyiunk őriző pásztora!
 
Húsvét utáni istentisztelet - a templomból közvetítve:

 
2020.04.12

Húsvét vasárnapi istentiszteletünkön

igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor

Görgey Etelka

Az igehirdetés meghallgatható az
Istentiszteletek hanganyaga 2020.
menüpontnál.

Lukács evangéliuma 24.1-10. alapján:"A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket.

A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét.
Amikor emiatt tanácstalanul álltak, íme, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában.

Az asszonyok megrémültek, és a földre szegezték tekintetüket, de azok így szóltak hozzájuk: Miért keresitek a holtak között az élőt?

Nincsen itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza: megmondta nektek még Galileában, hogy az Emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia és megfeszíttetnie, de a harmadik napon fel kell támadnia.

Ekkor visszaemlékeztek szavaira, és visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a tizenegynek és a többieknek. A magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja, Mária és más, velük lévő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak."
 
2020.04.12

Húsvét vasárnapi istentiszteletünkön

igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor

Görgey Etelka

Az igehirdetés meghallgatható az
Istentiszteletek hanganyaga 2020.
menüpontnál.

Lukács evangéliuma 24.1-10. alapján:"A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket.

A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét.
Amikor emiatt tanácstalanul álltak, íme, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában.

Az asszonyok megrémültek, és a földre szegezték tekintetüket, de azok így szóltak hozzájuk: Miért keresitek a holtak között az élőt?

Nincsen itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza: megmondta nektek még Galileában, hogy az Emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia és megfeszíttetnie, de a harmadik napon fel kell támadnia.

Ekkor visszaemlékeztek szavaira, és visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a tizenegynek és a többieknek. A magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja, Mária és más, velük lévő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak."
 
Feltámadás
 

Virágvasárnap, a minket egyszerűen szeretni, nem meghódítani akaró Isten érkezése

2020.04.05 - Igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, Máté evangéliuma 21.1-5. alapján.

"Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Bétfagéba, az Olajfák hegyéhez értek, Jézus előreküldte két tanítványát, és ezt mondta nekik: Menjetek az előttetek lévő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám! Ha valaki szólna nektek, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: Mondjátok meg Sion leányának: Íme, királyod jön hozzád, aki alázatos, és szamárháton ül, igavonó állat csikóján."

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.

 
"Nem félek, mert bízom abban, hogy Istennek fontos vagyok. "

2020.03.29 - Igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, János első levele 4. fejezete szerint.

A járvány idején nem lesznek fizikai alkalmaink, csak virtuális istentiszteletek, bibliaórák, melyek elérhetőek lesznek honlapunkon és fb-n. Csütörtökön 17 órakor Bibliaóra fb Messenger-en (Skype-on) keresztül. Aki részt szeretne venni - az állandó bibliaórásokon kívül - jelentkezzen, nekik külön bibliaórát tarthatunk.

Hirdetjük az adakozást, melyet most nem tudunk készpénzben fogadni, csak átutalással a gyülekezet számlájára: OTP Bank 11731063-20095352. A gyülekezet fennmaradása a tét.
"A jókedvű adakozót szereti az Isten" (2Kor. 9.7.)

Az Úr legyen mindannyiunk őriző pásztora!
 
Hinni taníts Uram, várni taníts!

2020.03.22 - Igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, Pál levele a galatákhoz 6.7-8. szerint:

"Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is: mert aki a maga testének vet, az a testből arat majd pusztulást; aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből fog aratni örök életet. "

A járvány idején nem lesznek fizikai alkalmaink, csak virtuális istentiszteletek, bibliaórák, melyek elérhetőek lesznek honlapunkon és fb-n. Igény szerint lehetőség van az istentisztelet szövegének legépelésére.
Csütörtökön 17 órakor Bibliaóra Skype-on keresztül. Téma: Lukács evangéliuma.

Lévén, hogy gyülekezetünk nagyon kicsi, ebben a nehéz időszakban is szükségünk van az adakozásra, melyet megtehetünk átutalással a gyülekezet számlájára: OTP Bank 11731063-20095352, mert "A jókedvű adakozót szereti az Isten" (2Kor. 9.7.)
Az Úr legyen mindannyiunk őriző pásztora!
 

Kedves Látogatók, kedves Testvérek!

A mindannyiunk által ismert helyzet miatt sajnos nyilvános istentiszteleteket egyelőre nem tudunk tartani. Az is nagyon valószínű, hogy még a húsvéti alkalmak is elmaradnak a járvány miatt, sőt, a járvány a számítások szerint éppen azokban a napokban fog hazánkban igazán kiteljesedni. Ebben a sosem tapasztalt, sok stresszt és félelmet hordozó időszakban még a szokásosnál is nagyobb szükség van arra, hogy támaszt keressünk és nyújtsunk egymásnak.

Ezért továbbra is lesz minden vasárnap honlapra feltöltött istentisztelet, csütörtökönként pedig délután 5-től skype-on bibliaórát tartunk, illetve bárkinek, aki felhív, a rendelkezésére állok lelki beszélgetésre, lelkigondozásra a 30/632-3796-os számon, illetve chatben, videohívásban, vagy ahogy igény lesz rá.

A Messengeren Görgey Eta néven vagyok fenn, a skype-on egorgey a felhasználónevem. A skype-os bibliaóra a gyülekezet Facebook oldaláról lesz kattintással elérhető, amennyiben persze a Skype-ot előzőleg telepítették a gépre/okostelefonra.

Emellett szeretnék kérni mindenkit, hogy keressük egymást rendszeresen telefonon, interneten keresztül, különösen azokat, akik egyedül élnek. Ne maradjon senki "ember" nélkül. Mert Isten ugyan mindig velünk van, de nem mindig vagyunk képesek arra, hogy jelenlétét megtapasztaljuk, átéljük - ezért szükségünk van egymásra. Dietrich Bonhoeffer, a német mártír-teológus szerint "a legtöbb, amit a másik embernek adhatunk, a meghallgatás". Most van rá időnk és lehetőségünk. Ajándékozzuk meg egymást magunkkal -- a fülünkkel, a figyelmünkkel, a nyitottságunkkal! És mire vége lesz a járványnak, mindannyian többek lehetünk, mint most vagyunk.

Új, érdekes út lehet ez mindannyiunk életében. Te rálépsz-e?

Szeretettel:

Görgey Etelka (Eti)

 
2020.03.15 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, János első levele 3.13-24. szerint:

" Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlöl titeket a világ. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket: aki nem szereti a testvérét, az a halálban marad. Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos; azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete. Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk; ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. Akinek pedig világi javai vannak, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban hogyan maradhatna meg az Isten szeretete?
Szívbeli bizalom Isten iránt
Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal. Ebből tudható, hogy az igazságból valók vagyunk. És akkor az ő színe előtt azzal biztatjuk a szívünket, hogy bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha pedig a szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten előtt; és amit csak kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves őelőtte. Az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő Fia, Jézus Krisztus nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk. Aki pedig megtartja az ő parancsolatait, az őbenne marad, és ő is abban; és hogy ő bennünk marad, azt a Lélektől tudjuk meg, akit nekünk adott."

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.

 
2020.03.08-án a Pécsi Református Kollégium Általános Iskolájának 5.a osztálya szolgált gyülekezetünkben. Köszönjük a tanulók, felkészítő tanáruk Fekete Etelka, valamint Dr. Kádár Péter szolgálatát. Képek megtekinthetők itt.
Igét hirdetett Dr. Kádár Péter, az intézmény főigazgatója, A zsoltárok könyve 121. szerint:

"Zarándokének. Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön segítségem? Segítségem az ÚRtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad az, aki védelmez téged. Bizony nem szunnyad, nem alszik az, aki védelmezi Izráelt! Az ÚR védelmez téged, az ÚR a te oltalmad jobb kezed felől. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az ÚR megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. Megőriz az ÚR jártodban-keltedben, most és mindenkor. "

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.

A gyülekezeti teremben süteményekkel kináltuk meg a tanulókat és kísérőiket.

Szomorú szívvel hirdetjük, hogy gyülekezetünk tagja - Babi Zoltánné Rácz Tünde - 64 éves korában, múlt pénteken itt hagyta a földi létet. Búcsúzik tőle családja, minden rokona s a gyülekezet.

Március 15-én 15h30-kor a nők ökumenikus világnapját ünneplik a Baptista Gyülekezeti imaházban. Minket is szeretettel várnak.
 
2020.03.01 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, János első levele 3.1-12. szerint:

" Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya: Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, mert olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ezért aki így reménykedik benne, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta.
Aki bűnt cselekszik, a törvényt is megszegi, mert a bűn törvényszegés. Azt pedig tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket, és hogy őbenne nincsen bűn. Aki őbenne marad, az nem vétkezik: aki vétkezik, az nem látja és nem ismeri őt. Gyermekeim, senki meg ne tévesszen titeket: aki az igazságot cselekszi, az igaz, mint ahogyan ő is igaz. Aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerombolja. Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magja van benne, és nem vétkezhet, mert az Istentől született.
Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei: aki nem cselekszi az igazságot, nem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti a testvérét. Mert ez az az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást, nem úgy, mint Kain, aki a gonosztól volt, és meggyilkolta a testvérét. És miért gyilkolta meg? Mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, a testvére cselekedetei pedig igazak."

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.

Jövő vasárnap , március 8-án a Pécsi Református Kollégium Általános Iskolájának 5.a osztálya fog szolgálni gyülekezetünkben. Igét hirdet Dr. Kádár Péter, az intézmény főigazgatója.
Várjuk süteményekkel a hozzánk látogató gyerekeket!

Március 8-án 15 órai kezdettel a Közösségek Házában nőnapi ünnepség lesz, melyen lelkipásztorunk Dr. Görgey Etelka "Lelki egészségünk megőrzése" címmel tart előadást.
 
2020.02.23 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, János első levele 2.23-29. szerint:

" Aki tagadja a Fiút, azé nem lehet az Atya sem. Aki vallja a Fiút, azé az Atya is. Amit tehát ti kezdettől fogva hallottatok, az maradjon meg bennetek! Ha megmarad bennetek az, amit kezdettől fogva hallottatok, akkor megmaradtok ti is a Fiúban és az Atyában. Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet. Ezt azokról írtam nektek, akik megtévesztenek titeket, de bennetek megmarad a megkenetés olaja, amelyet tőle kaptatok, ezért nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket; hanem amint a megkenetés olaja, amely igaz és nem hazugság, megtanít titeket mindenre, és amint meg is tanított titeket, úgy maradjatok meg őbenne! És most, gyermekeim, maradjatok meg őbenne, hogy amikor megjelenik, bizalmunk legyen iránta, és meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelekor. Ha tudjátok, hogy ő igaz, ismerjétek fel azt is, hogy aki az igazságot cselekszi, az mind tőle született."

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.

Szomorúan hirdetjük, hogy Kovács Károly testvérünk 2020.02.13-án, életének 72. évében eltávozott közülünk. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott. Temetése 2020.02.25-én 14 órakor lesz a komlói temetőben, Fényes Endre lelkipásztor szolgálatával. A gyülekezet koszorúval búcsúzik hű tagjától.

 
2020.02.16 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, János első levele 2.18-25. szerint:

" Gyermekeim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy antikrisztus jön, és íme, most sok antikrisztus jelent meg: ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk indultak el, de nem voltak közülünk valók; mert ha közülünk valók lettek volna, megmaradtak volna közöttünk. De nyilvánvalóvá kellett lennie, hogy nem mind közülünk valók. Titeket azonban az kent föl, aki Szent, és ezt tudjátok is mindnyájan. Nem azért írtam nektek, mintha nem tudnátok az igazságot, hanem azért, mert tudjátok azt, és mivel tudjátok, hogy semmiféle hazugság sem származhat az igazságból. Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus? Ez az antikrisztus, aki tagadja az Atyát és a Fiút. Aki tagadja a Fiút, azé nem lehet az Atya sem. Aki vallja a Fiút, azé az Atya is. Amit tehát ti kezdettől fogva hallottatok, az maradjon meg bennetek! Ha megmarad bennetek az, amit kezdettől fogva hallottatok, akkor megmaradtok ti is a Fiúban és az Atyában. Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet."

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.

Szomorúan hirdetjük, hogy Kovács Károly testvérünk 2020.02.13-án, élete 73. évében eltávozott közülünk. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
 
2020.02.09 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, János első levele 2.15-17. szerint:

"Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és a vagyonnal való kérkedés, nem az Atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is; de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké."

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.

 
2020.02.02 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, János első levele 2.12-14. szerint:

"Írok nektek, gyermekek, mert megbocsáttattak bűneitek az ő nevéért. Írok nektek, apák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Írok nektek, ifjak, mert legyőztétek a gonoszt. Írtam nektek, gyermekek, mert ismeritek az Atyát. Írtam nektek, apák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok, Isten igéje megmarad bennetek, és legyőztétek a gonoszt."

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.

 
2020.01.26 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, János első levele 2.1-11. szerint.
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.

 
Ökumenikus imahét
 
©2008 Komlói Református Gyülekezet | webmester: Molnár Hajnalka |