Archívum 2019

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
 
 

2019.12.24, 25, 26 - Az istentiszteleteken igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

A Szentesti istentiszteletre ifisek készültek ünnepi műsorral.

Karácsony első és másodnapján Úrvacsorás istentiszteleten vettünk részt.

Az igehirdetések meghallgathatók az

Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

 
2019.12.22 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, János evangéliuma 3.19 és Lukács evangéliuma 19.41-44. szerint.
Advent negyedik vasárnapján Kanalas András verssel köszöntötte a gyülekezetet és meggyújtotta az adventi gyertyákat. Képek megtekinthetők itt.
A gyülekezet köszönő levelet kapott a Püspöki Hivataltól a Ráday Kollégium számára gyűjtött 80.000 Ft-os adományért. Köszönet a Biblia Kör tagjainak, akik részt vettek az idősek otthonainak látogatásában; és mindazoknak, akik süteményt hoztak a szakiskola kollegistáinak.
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

 
2019.12.15 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, János evangéliuma 3.19 szerint:
"Az ítélet pedig az, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak."

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

Jövő kedden, szerdán és csütörtökön a Biblia-körös gyülekezeti tagokkal áhitatot tartunk a komlói és mecsekjánosi idősek otthonában.

Szerdán 16h30-kor fogadjuk az 501-es szakiskola kollegistáit. Erre az alkalomra kérünk süteményeket, mennyiségileg határ a csillagos ég!

December 24-én 17h-kor ifik karácsonyi műsora. Mindenkit szeretettel várunk.

December 31-én 17h-kor évvégi áhitat. Január 1-én nem lesz istentisztelet.
 

2019.11.30

Kovács Dávid és Bartos Mónika fogadott örök hűséget templomunkban.
Kívánjuk, Isten áldása legyen frigyükön.
 
2019.12.08 - Az istentiszteleten Nagy Péter volt lelkipásztorunk hirdette az igét, Pál Apostolnak Titushoz írt levele 2.11-12-13. szerint:
"Mert megjelent az Isten idvezítő kegyelme minden embernek,
Amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kivánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon:
Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését; "

Advent második vasárnapján Úrvacsorás istentisztelen adtunk hálát templomunk felújításáért. Fényes Endre volt helyettes lelkész és Ferencz Lajosné gondnokasszony 2018-as pályázata eredményeként sikerült elnyernie gyülekezetünknek 4,9 millió forintot, a parókia, gyülekezeti ház és templomunk felújítására. A felújítási munkálatok sikerrel befejeződtek. Az ünnepségen részt vettek a szórványból jött és az evangélikus testvéreink is. Utána szeretetvendégség volt a gyülekezeti teremben.

Az istentiszteleten lelkészünk hirdette az adakozást a gyermekkarácsonyra.

Képek megnézhetők itt. Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

 
2019.12.01 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, Máté evangéliuma 25.1-13. szerint

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

Hétfőn, december 2-án Teadélután a Közösségek házában: "Meghittség. Hogyan? Úgyis jön magától. És ha nem?" Beszélgetés Dr. Görgey Etelka református lelkésszel.

December 8-án hálaadó istentisztelet lesz a templom felújításáért. Volt lelkészünk, Nagy Péter hirdeti az igét. Utána szeretetvendégség. Mindenkit szeretettel várunk, a koránkelőket 7h30-ra szendvicskészítésre.Advent első vasárnapja - gyertyagyújtás - az ifisek műsora


Krajnák Józsefet és feleségét, Erzsébetet köszöntöttük 50. éves házassági évfordulójuk alkalmából:
"Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az ÚRban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el", mert az Úr az ő istenük, az ő erősségük.
 
2019.11.24 - Az istentiszteleten Szabó Lászlóné nyugalmazott pécsváradi lelkésznő hirdette az igét Máté evangéliuma 25.13 szerint:
"Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok! "

December 8-án hálaadó istentisztelet lesz a templom felújításáért. Volt lelkészünk, Nagy Péter hirdeti az igét. Utána szeretetvendégség. Mindenkit szeretettel várunk.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

 
A Komló Média interjút készített lelkészünkkel: "Bemutatkozik városunk új református lelkésze (Görgey Etelka)" címmel:

 
2019.11.17 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, Márk evangéliuma 10.51 szerint:
"Jézus megkérdezte tőle: Mit akarsz, mit tegyek veled? A vak ezt mondta: Mester, hogy újra lássak. "

December 8-án hálaadó istentisztelet lesz a templom felújításáért. Volt lelkészünk, Nagy Péter hirdeti az igét. Utána szeretetvendégség. Mindenkit szeretettel várunk.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

 
2019.11.10 - Az újbor úrvacsorás istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, Márk evangéliuma 9.22 szerint:
Uram, "ha valamit tehetsz, légy segítségünkre, könyörülj rajtunk!"

Nagyjából befejeződött a templom felújítása. Köszönjük mindazoknak a segítségét, akik tegnap résztvettek a templom takarításában.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

 
2019.11.03 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, János evangéliuma 3.17 szerint:
"Mert Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa."

Jövő vasárnap újbor úrvacsorás istentisztelet. Mindenkit szeretettel várunk.
Nemsokára befejeződik a templom felújítása. Segítséget kérünk a templom takarításához. Jelentkezni lehet Ferencz Lajosné gondnokasszonynál.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

 

2019.10.27 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, Jelenések könyve 21.4 szerint:
"és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak."

Múlt csütörtökön eltemettük Márton Illés Erzsébet testvérünket Pécsen. Nyugalma legyen csendes. Gyászolja 5 gyermeke, 17 unokája és 14 dédunokája. Imádkozunk a gyászolókért.

30-án, szerdán 14 órakor lesz Madarász Imréné, született Asztalos Katalin temetése Komlón. Adjon az Isten örök nyugodalmat neki, és szeretteinek Isten akaratában megnyugvást.

November 1-én, szerdán 17 órakor szentmise a római katolikus templomban és kegyeleti megemlékezés a Templom téri hősi emlékműnél. A történelmi egyházak nevében Ócsai Zoltán evangélikus lelkész beszél.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

 
2019.10.20 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, Jelenések könyve 3.1 szerint:
"A szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az, akinél az Isten hét lelke és a hét csillag van: Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy."

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

 
2019.10.13 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, Pál levele a filippiekhez 4.4. szerint:
"Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! "

Elkezdődött templomunk felújítása, már mázolják a templom famennyezetét. A felújítás ideje alatt a vasárnapi istentiszteletet a gyülekezeti teremben tartjuk. A termet múlt szombaton az ifi hittanosok rendezték át erre a célra.

Október 20-án Mágocson 14h30-kor évfordulós istentisztelet, melyre minket is szeretettel várnak a mágocsiak.

A Reformáció emléknapja alkalmából, október 31-én csütörtökön 17 órakor ünnepi istentiszteletet tartanak a komlói protestáns gyülekezetek a gyülekezeti termünkben. A reformáció emléknapján arra emlékezünk, hogy 1517-ben ezen a napon függesztette ki Luther Márton a wittenbergi vártemplom ajtajára a bűnbocsátó levelek árusításával kapcsolatos 95 tételét, amelyeket a katolikus egyház megreformálása érdekében tett közzé.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

 
2019.10.06 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, Mózes negyedik könyve 14.17-23. szerint:
"Most azért mutasd meg, URam, hogy nagy a te hatalmad, ahogyan megmondtad: Az ÚR türelme hosszú, szeretete nagy, megbocsátja a bűnt és a hitszegést; bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat is, három, sőt négy nemzedéken át. Bocsásd meg hát ennek a népnek a bűnét nagy szereteteddel, ahogyan megbocsátottál ennek a népnek Egyiptomtól fogva mindeddig! Akkor az ÚR ezt mondta: Megbocsátok, ahogyan kérted. De életemre mondom és az ÚR dicsőségére, amely betölti az egész földet, hogy azok közül az emberek közül, akik látták dicsőségemet és a jeleket, amelyeket Egyiptomban és a pusztában tettem, mégis megkísértettek engem tízszer is, és nem hallgattak szavamra, senki sem fogja meglátni azt a földet, amelyet esküvel ígértem atyáiknak. Senki sem látja meg azt azok közül, akik engem semmibe vettek. "

Lázok László testvérünket kísértük utolsó útjára múlt pénteken. Adja az Isten, hogy szerettei békét találjanak.

Nemsokára elkezdődik templomunk felújítása: festés, ajtó- és ablak csere. Október 20-án Mágocson ünnepség lesz, melyre minket is szeretettel várnak a mágocsiak.
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

 
2019.09.22 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, Pál Apostolnak a Filippibeliekhez írt levele 4.4 szerint:
"Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek!"

Elhunyt komlói testvérünk, Lázok László. Búcsúztatása 2019. október 4-én pénteken 12 órakor lesz a komlói temetőben. Adjon az Isten örök nyugodalmat neki, és szeretteinek Isten akaratában megnyugvást.

2019. október 12-én 9h30-kor a Magyar Református Presbiteri Szövetség Baranya megyei szervezetének konferenciája Kozármislenyben.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

 
2019.09.15 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, Pál levele a galatákhoz 4.1-7. szerint:

"Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a szolgától, jóllehet ura mindennek, hanem gyámok és gondozók felügyelete alatt áll az apa által megszabott ideig. Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra. De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte Fiának Lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja: "Abbá, Atyám!" Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is."

Lengyel Titusz komlói és Kázmér Miklós oroszlói, Felvidékről származó testvéreinket búcsúztattuk az elmúlt két hétben. Isten akaratában való megnyugvást kívánunk a gyászoló családnak.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

 
2019.09.01 - a keresztség által befogadtattak a keresztyén anyaszentegyházba Filák Donát Botond.. Képek itt nézhetők meg.

Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, Pál levele a rómaiakhoz 5.5 szerint:
"A reménység pedig nem szégyenít meg"

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

 
2019.08.25 - Mészáros Emília Mira és Bojtár Lotti a keresztség által befogadtattak a keresztyén anyaszentegyházba. Képek itt nézhetők meg.

Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, Mózes első könyve 15.6 szerint:
"Abrám hitt az ÚRnak, és ő ezt számította be neki igazságul."

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

Szeptembertől minden vasárnap gyermek istentiszteletet is tartunk. Kérjük mindazok jelentkezését, akik szívesen részt vennének ebben.

A szórvány gyülekezetekben vasárnaponként tartott istentiszteletekre meghívjuk azokat, akik szívesen elkisérnék lelkészünket ezekre az alkalmakra. Feliratkozás a templom előterében levő papíron.
 
2019.08.18 - Orsós Erik László befogadtatott a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztyén anyaszentegyházba. Képek itt nézhetők meg.

Az ünnepi, Úrvacsorás istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, János első levele 4.7-12. szerint:

"Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent; aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet. Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Istent soha senki nem látta: ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk."

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.
 
2019.08.04 - Igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, Máté Evangéliuma 5.17-20. szerint:

"Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom nektek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy egy vessző sem vész el a törvényből, míg az egész be nem teljesedik. Tehát ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában; ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz az a mennyek országában. Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok nem múlja felül az írástudók és farizeusok igazságát, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába."

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

Szeptembertől minden vasárnap gyermek istentiszteletet is tartunk. Kérjük mindazok jelentkezését, akik szívesen részt vennének ebben.

A szórvány gyülekezetekben vasárnaponként tartott istentiszteletekre meghívjuk azokat, akik szívesen elkisérnék lelkészünket ezekre az alkalmakra. Feliratkozás a templom előterében levő papíron.
 
2019.07.28 - Igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, Pál Apostolnak a Galátziabeliekhez írt levele 5.16-25. szerint:

"Intelek titeket: a Lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Mert a test kívánsága a Lélek ellen tör, a Léleké pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ha pedig a Lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha a Lélek által élünk, akkor éljünk is a Lélek szerint."

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

 
2019.07.21 - Igét hirdetett Görgey Etelkalelkipásztor, Lukács Evangéliuma 6.27-36. szerint:

"Nektek pedig, akik hallgattok engem, ezt mondom: szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket; áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket! Aki arcul üt téged, tartsd oda annak arcod másik felét is, és aki elveszi felsőruhádat, attól alsóruhádat se tagadd meg! Adj mindenkinek, aki kér tőled, és aki elveszi a tiedet, attól ne követeld vissza! És amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük! Ha azokat szeretitek, akik szeretnek titeket, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. És ha azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is ugyanezt teszik. És ha azoknak adtok kölcsönt, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok, mi a jutalmatok? Bűnösök is adnak kölcsönt bűnösöknek, hogy visszakapják azt, ami jár nekik. Ti azonban szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit sem várva érte: nagy lesz akkor a jutalmatok, és a Magasságos fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt. Legyetek irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas!"

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

 

Mágocsi tábor 2019 - A hét témája: "Döntéseink tükrében"

Hogyan is szólnak a válaszaink?
- Igen.
- Nem.
- Lehet.
- Mégse.
Igen, bevallhatjuk, nehéz mindezeket megélni a kapcsolatainkban, amikor a döntéseinknek súlya van már gyerekként is. De nem vagyunk egyedül, hiszen a bibliai emberek életében is jelen voltak ezek a válaszok, példákat is hallhattunk a hét során. És valóban nem vagyunk egyedül, mert Isten szeretete nagy és felfoghatatlan, visszaváró, gondoskodó, bizalmat ad. (a gyerekek fogalmazták meg így). "Menj el te is, hasonlóképpen cselekedj!" hallottuk Jézus szavát, aki által megváltozhatnak a döntéseink.
A hét témája mellett természetesen tábori hangulat vett körül bennünket: csupa játék, nevetés, beszélgetések... A kézműves foglalkozásokon bábokat készítettünk, melyeket felhasználtunk a tábor jeleneteihez. Időnként nyakig úsztunk a tapétaragasztóban, a gipszben. Máskor teret hódított az "ipi-apacs".
A Bikali Élménybirtokon töltöttünk egy napot, ahol sok programon vettünk részt.
Táborunkban odaadó szeretettel szolgáltak: Eti, Andi, Barbi és Csilla néni. Jó volt újra megtapasztalni a páratlan, önzetlen összefogást gyülekezetünkben, a csomagszállítástól az imádságig. Köszönjük!
Hálát adva Istennek, hogy ilyen gazdag hetet tölthettünk újra együtt, további jó pihenést kívánok mindnyájatoknak!

Fadgyas Éva hittanoktató

A képeket a tábori életről itt nézheted meg.

 

2019.07.14 - Igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, János Első Levele 4.16-21. szerint:
"és mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja: "Szeretem Istent", a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is."
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

Az elmúlt héten 29 gyerek vett részt a hittan táborban. A lelkipásztor köszönetet mondott a munkatársaknak, segítőknek áldozatos munkájukért, s mindazoknak, akik imádságukkal hordozták a tábort.

 

2019.07.07 - Ferencz Lajosné gondnokasszony köszöntötte és a gyülekezet szeretetébe ajánlotta új lelkészünket, Dr. Görgey Etelka lelkipásztort, aki beosztott lelkészként fog szolgálni gyülekezetünkben. Nagyon sok áldott szolgálatot kívánunk neki és azt, hogy érezze magát itthon. Isten hozta gyülekezetünkben!

 

Az igehirdetés Lukács Evangéliuma 15.11-39. szerint szólt:

"Azután így folytatta Jézus: Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának: Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét! Ő pedig megosztotta közöttük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet élt. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment, és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jóllakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta: Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok! Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak: Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá, húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára! Hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le! Együnk, és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történt. A szolga így felelt: A testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte őt. Ő azonban ezt mondta az apjának: Látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szegtem meg parancsodat, de te sohasem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a te fiad, aki parázna nőkkel tékozolta el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki: Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. "

Jövő héten keddtől szombatig tart a mágocsi gyerektábor, melyen részt vesz új lelkipásztorunk is.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

 

2019.06.30 - Igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor, Márk Evangéliuma 12.24 szerint:

"Jézus ezt mondta nekik: Vajon nem azért tévelyegtek-e, mert nem ismeritek az Írásokat, sem Isten hatalmát?"

Fényes Endre helyettes lelkipásztor elköszönt a gyülekezettől. Köszönjük szolgálatát, a továbbiakban is áldott alkalmakat kívánunk neki sok szeretettel!

Ferencz Lajosné gondnokasszony átadta gyülekezetünk ajándékát, az ezüst szélű, bőrkötéses bibliát. Utána kicsit együtt maradtunk a gyülekezeti teremben.
 
2019.06.23 - Igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor, Mózes ötödik könyve 34.4 szerint:

"Majd ezt mondta neki az ÚR: Ezt a földet ígértem oda esküvel Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, amikor így szóltam: A te utódaidnak adom! Megmutattam neked, de nem mehetsz be oda."

Június 29-én, szombaton mágocsi tábor előkészületek, takarítás. Indulás 8-kor a parókia elől. Mágocsi vakációs gyerektábor: július 9 - 13.
 
2019.06.16 - Igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor, Pál Apostolnak Korinthusbeliekhez írt második levele 6.4. szerint:

"hanem úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái"

Június 30-án köszön el Fényes Endre helyettes lelkipásztor a gyülekezettől. Köszönjük szolgálatát, a továbbiakban is áldott alkalmakat kívánunk neki sok szeretettel! Kérjük, minél többen legyünk ott az alkalmon. Utána kicsit együtt maradunk a gyülekezeti teremben, aki tud, hozzon süteményt, pogácsát.
 
2019.06.10 - Pünkösd másodnapján igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor, Pál Apostolnak a Galátziabeliekhez írt levele 2.20. szerint:

" Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem."

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

Görgey Etelka lelkipásztor beosztott lelkészként való kinevezését megkaptuk a püspök úrtól. Július elsejétől fog szolgálni gyülekezetünkben. Szeretettel várjuk!
 

2019.05.19 - Az istentiszteleten igét hirdetett

Fényes Endre lelkipásztor

Mózes ötödik könyve 6.4
szerint:

" Halld meg, Izráel: Az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr! Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből!"

Ma megkereszteltük Varga Barnabást. Áldja meg őt az Isten!

Hirdetés:
Jövendőbeli állandó lelkészünknek előkészítettük a parókiát tisztasági festéssel. Adományokat gyűjtünk erre és a Boriska néni temetésére a gyülekezet nevében vitt koszorúra.
 

2019.05.12 - Igét hirdetett

Nagytiszteletű Győrfi Bálint Református Esperes Úr

Márk Evangéliuma 9.38-41.
szerint:

"János pedig felele néki, mondván: Mester, látánk valakit, aki a te neveddel ördögöket űz, aki nem követ minket; és eltiltók őt, mivelhogy nem követ minket.
Jézus pedig monda: Ne tiltsátok el őt; mert senki sincs, aki csodát tesz az én nevemben és mindjárt gonoszul szólhatna felőlem.
Mert aki nincs ellenünk, mellettünk van.
Mert aki innotok ád egy pohár vizet az én nevemben, mivelhogy a Krisztuséi vagytok, bizony mondom néktek, el nem veszti az ő jutalmát."

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.
 
2019.05.10 - Papp Endréné, Boriska néni temetésén Nagy Péter, volt komlói lelkipásztor szolgált a ravatalnál.
Filippi 1:21 alapján szólt az igehirdetés:
"Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség."
Gyülekezetünket többen is képviselték a péceli temetésen. A képeket itt nézheted meg.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.
 
2019.05.05 - Igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor, Pál Apostolnak a Galátziabeliekhez írt levele 4.12-20. szerint:

"Legyetek olyanok, mint én; mert én is olyanná lettem, mint ti: atyámfiai, kérlek titeket, semmivel sem bántottatok meg engem.
Tudjátok pedig, hogy testem erőtelensége miatt hirdettem néktek az evangyéliomot először.
És megkísértetvén testemben, nem vetettetek meg, sem nem útáltatok meg engem, hanem úgy fogadtatok, mint Istennek angyalát, mint Krisztus Jézust.
Hová lőn tehát a ti boldogságotok? Mert bizonyságot teszek néktek, hogy ti, ha lehetséges volt volna, szemeiteket kivájván, nékem adtátok volna.
Tehát ellenségetek lettem-é, megmondván néktek az igazat?
Nem szépen buzgolkodnak érettetek, sőt minket ki akarnak rekeszteni, hogy mellettök buzgolkodjatok.
Szép dolog pedig fáradozni a jóban mindenkor, és nem csupán akkor, ha köztetek vagyok.
Gyermekeim! kiket ismét fájdalommal szűlök, míglen kiábrázolódik bennetek Krisztus.
Szeretnék pedig most köztetek jelen lenni és változtatni a hangomon; mert bizonytalanságban vagyok felőletek."

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.
 
Keserű-Mizsák Bercel István keresztelése
A képek megtekinthetők itt.


A hittanos gyerekek anyák napja alkalmából saját írású és rendezésű ünnepi műsort mutattak be
A képek megtekinthetők itt.


 

2019.04.28 - az istentiszteleten Kis László volt lelkipásztorunk hirdette az igét, a

Zsoltárak könyve 130. fejezet szerint:

"Grádicsok éneke. A mélységből kiáltok hozzád, Uram!
Uram, hallgasd meg az én szómat; legyenek füleid figyelmetesek könyörgő szavamra!
Ha a bűnöket számon tartod, Uram: Uram, kicsoda maradhat meg?!
Hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged!
Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő igéretében.
Várja lelkem az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt.
Bízzál Izráel az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás!
Meg is szabadítja ő Izráelt minden ő bűnéből."

Orosz Papp Endréné, Boriska néni

életéről, gyülekezetünkben végzett áldásos, fáradhatatlan tevékenységéről, a gyerekek iránti megértő, okító szeretetéről emlékezett meg a lelkipásztor, alapul véve

Máté evangéliumának 9.37-38. sorait:

"Akkor monda az ő tanítványainak: Az aratni való sok, de a munkás kevés.
Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába."

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.
 

Anyák napja
 

2019.04.28- án a vasárnapi istentisztelet után Kis László lelkipásztor emlékezik meg

Orosz Papp Endréné, Boriska néniről,

aki élete 94. évében megtért Teremtőjéhez.
Boriska néni segédlelkészként szolgált gyülekezetünkben 1985. és 2010. között. Szerette gyülekezetünket, ahogy mi is szerettük őt.
Temetése Pécelen lesz május 10-én, 13 órakor.

Adjon neki az Úr örök nyugalmat és békességet!
 
2019.05.18 - a Magyar Református Egység ünnepe Debrecenben
2009. május 22-én egyesült újra a kárpát-medencei magyar reformátusság. Ekkor nyilatkoztattuk ki, hogy a magyar reformátusság - amelyet a történelmi határok szétszakítottak - újra egy egyháznak tekinti magát. Egy létező, lelki közösség erősítette meg az összetartozását, melynek immáron 10 éve.
Az ünnepségre hat szállást foglaltunk két éjszakára a komlói gyülekezeti tagok számára (péntek - vasárnap, 13.000 Ft/2 éjszaka). Megnézzük a kollégiumot és részt veszünk az ünnepségen és az úrvacsorás istentiszteleten a főtéren. Jelentkezni lehet a gondnokasszonynál.
 
2019.04.21 - Húsvéti istentiszteleten Fényes Endre lelkipásztor hirdette az igét, János evangéliuma 24.15-16. szerint:
"Monda néki Jézus: Asszony, mit sírsz? kit keressz? Az pedig azt gondolván, hogy a kertész az, monda néki: Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nékem, hová tetted őt, és én elviszem őt.
Monda néki Jézus: Mária! Az megfordulván, monda néki: Rabbóni! ami azt teszi: Mester!"

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.
 

Húsvét

 

Jubileum

Jubileumi rendezvényeink hanganyaga az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál hallgatható meg.

2019.04.12 - 17h: Bálint Ferenc grafikusművész és Szabó László szobrászművész kiállítását gyülekezetünk egykori lelkésze, Nagy Péter nyitotta meg. Közreműködött Beke Beáta gitárművész. Képek megtekinthetők itt.

2019.04.13 - 13h: Dr. Papp Anette, Pintérné Lázok Orsolya, Csonka Mónika és Molnár Péter, gyülekezetünk egykori tagjai beszéltek elhívásukról, gyülekezetünkben történő formálódásukról és jelenlegi munkájukról. Képek megtekinthetők itt.

2019.04.14 - 9h30: Hálaadó istentisztelet. Tamás Emma keresztelője. Képek megtekinthetők itt. Igét hirdetett Nagy Péter, egykori lelkészünk, Lukács Evangéliuma 19.38 szerint: "Áldott a Király, ki jő az Úrnak nevében! Békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban!". Képek megtekinthetők itt.

2019.04.14 - 11 - 13h: Szeretetvendégség. A bőséges finomságokat gyülekezeti tagjaink készítették, köszönet érte. A jubileumi óriás tortát Csótiné Kovács Barbarának köszönjük. Képek megtekinthetők itt.

2019.04.14 - 13h: Sümegi Péter egyházmegyei főjegyző szolgálata - Máté Evangéliuma 21.9: "Az előtte és utána menő sokaság pedig kiált vala, mondván: Hozsánna a Dávid fiának! Áldott, aki jő az Úrnak nevében! Hozsánna a magasságban!"
Lelkészeink névsorát tartalmazó emléktábla megáldása.
Ócsai Zoltán evangélikus lelkipásztor, majd Kis László, Nagy Péter, Dr. Kiss Ervinné, Wagner Tamás és Szabó Róbert, egykori lelkészeink gyülekezet-történeti visszatekintése. Képek megtekinthetők itt.

A jubileumi rendezvényeket Ferencz Lajosné gondnokasszonyunk vezényelte le; a vetítések anyagát Spangenberger Andrea presbiterünk készítette; a presbitérium és a gyülekezet minden tagjának köszönjük a jubileumi rendezvények megszervezésében, lebonyolításában való odaadó részvételét, áldozatos munkáját.
 
Ha az Úrban bízol

(Imri Lajos gyülekezeti tag verse a jubileumra)

Nehéz felhők rég eloszlottak,
akkor már béke bontakozott,
a hívő lelkek közössége
lelki otthonra vágyakozott.
Önálló egyházként forrt össze
a református gyülekezet,
bizony, már hetven éve ennek,
mint pásztor s hívek fogunk kezet.

Amint a kemény rügy kipattan,
a friss, új hajtás már nőni kezd.
Nő, erősödik lankadatlan,
ha az Úrban bízol, Ő veled.
Harminc év múltán, egy tavaszon
felépül, áll az istenháza,
betérőinek reménykeltőn
a lelki nyugalmát szolgálja.
 


Hála, lelki öröm járja át
az Úr-Krisztusban hívők szívét,
vasárnaponként, hálát adva
zárunk szívünkbe egy-egy igét.
Gyertek, s együtt énekeljük:
"Dícsőség, mennyben az Istennek!"
Hogy íly áldott örömet adott
nekünk, méltatlan embereknek.

Mint Úrnak szolgái, maradjunk
továbbra is ez igaz hitben:
Aki hisz Őbenne, ha meghal is
él a lelke, mert vele az Isten!
Add, Uram, hogy e gyülekezet
hithű maradjon mindig, végig!
Temploma mellé a szeretet
emeljen tornyot, öröklétig!
Harangjából a zengő érchang
Istent dicsérve szálljon égig!

 
2019.04.07 - Igét hirdetett Fényes Endre helyettes lelkipásztor János evangéliuma 16.27 szerint:
"Mert maga az Atya szeret titeket, mivelhogy ti szerettetek engem, és elhittétek, hogy én az Istentől jöttem ki."

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

Az április 12-14-i jubileumi rendezvényeket az alábbi plakáton lehet megismerni, követni. Amint látható, a vasárnapi hálaadó ünnepi istentiszteletet szeretetvendégség követi, melyre minden résztvevőt szeretettel meghívunk. A szeretetvendégségen hideg húsos és salátás tálak, valamint sütemények várják kedves vendégeinket.

A jubileumi rendezvényeinkre továbbra is gyűjtjük az adományokat, melyeket a szeretetvendégségre való felajánlásokkal együtt kérjük a gondnokasszonynál jelezni.
 
Jubileumi rendezvények
 
2019.03.31 - Igét hirdetett Fényes Endre helyettes lelkipásztor János evangéliuma 15.12 szerint:
"Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket."

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

 
2019.03.24 - Igét hirdetett Fényes Endre helyettes lelkipásztor János evangéliuma 14.6 szerint:
"Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam."

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

Március 23-án nagytakarítás volt a templomban és környékén. Mindenkinek köszönjük a részvételt. Képek megtekinthetőek itt.

A nagytakarítást tovább folytatjuk március 30-án, szombaton a gyülekezeti teremben. Mindenkit szeretettel várunk.

További adományokat gyűjtünk a jubileumi rendezvényeinkre.
 
2019.03.17 - Igét hirdetett Fényes Endre helyettes lelkipásztor János evangéliuma 12.42-43 szerint:
"Mindazáltal a főemberek közül is sokan hivének ő benne: de a farizeusok miatt nem vallák be, hogy ki ne rekesztessenek a gyülekezetből: Mert inkább szerették az emberek dicséretét, mintsem az Istennek dicséretét."

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

Március 23-án nagytakarítás a gyülekezeti házban, templomban és környékükön. Mindenkit szeretettel várunk.
 
2019.03.10 - Igét hirdetett Fényes Endre helyettes lelkipásztor János evangéliuma 11.48 szerint:
"Ha ekképpen hagyjuk őt, mindenki hinni fog ő benne: és eljőnek majd a rómaiak és elveszik tőlünk mind e helyet, mind e népet."

Megkereszteltük Vágó-Juhász Ármint, képek itt láthatóak.

Március 23-án nagytakarítás a gyülekezeti házban, templomban és környékükön. Mindenkit szeretettel várunk.
 
Idén ünnepeljük gyülekezetünk fennállásának 70 éves, templomunk építésének 40 éves évfordulóját

Emléktáblát fogunk avatni a Komlón szolgált lelkipásztorok nevével.

Megalakulás:

1926. június 3-án alakult meg Kutassy Gyula dombóvári református lelkipásztor elnökletével a Komlói Evangélikus - Református Egyesült Protestáns Fiókegyház, a Dombóvári Református Anyaegyházközség szórványaként.
1947.01.19 - Református Fiókegyházzá alakulás
1948. december - anyásítás
1949.05.22 - a két felekezet különválása
1956.10.09 - 1966. december - Komló esperesi székhely
1979.04.08 - Templomszentelés

Lelkészeink voltak:

Kutassy Gyula - 1926.06.03 - 1928. szeptember
Eöri Szabó Dezső - 1928. szeptember - 1944.
Erdős István helyettes lelkész - 1946. december - 1947.
Tóth Zsolt segédlelkész - 1947. - 1948. augusztus. 1948-ban általa jutott a gyülekezet házhoz, telekhez, ezáltal megteremtve azt az anyagi bázist, mely nélkül az anyásítás nem jöhetett volna létre.
Máthé Elek - 1948. augusztus - 1952. augusztus
Gara József - 1952. augusztus - október
Papp László - 1952. október 10. - 1956. május 2. 1952 - 1955 -ig sásdi segédlelkészként járt ki.
Komlósi Ernő pécsi lelkipásztor - 1956.
Liber István egyházmegyei tanácsbíró - 1956.
Horváth Antal - 1956. augusztus - 1966. december
Vizaknai Tamás - 1966. december - 1982. november
Nagy Péter - 1982. november - 2002.
Orosz Papp Endréné segédlelkész - 1985. - 2010.
Kis László - 2002. - 2014.07.21.
Németh Norbert helyettes lelkipásztor - 2014. - 2015.
Molnár Imre - 2015.08.09. - 2017.08.01
Szabó Lászlóné Kiss Mária helyettes lelkész- 2017.08. - 2017.10.08
Kis László helyettes lelkész- 2017.10.15 - 2018.03.11
Fényes Endre helyettes lelkipásztor- 2018.03.18 -

Gondnokaink voltak:

1926 - 1946: Kunszt László
1946- - 1949: dr. Sófalvy Zoltán
1949 - 1951: Szabó Sándor
1951 - 1956: Vizaknai Ferenc
1956 - 1992: Bosznay Tibor
1992 - : Gálffy Gyula
              Ilka Etel
              Ferencz Lajosné
 
2019.03.03 - Igét hirdetett Fényes Endre helyettes lelkipásztor János evangéliuma 10.14 szerint:
"Én vagyok a jó pásztor; és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim"

Ma bibliavasárnap, a Magyar Bibliatársulatnak ajánljuk fel a perselypénzt.
 
2019.02.17 - Igét hirdetett Kovách Péter - a Pécsi Református Kollégium lelkipásztora - János evangéliuma 8.10-11. szerint:
"Mikor pedig Jézus felegyenesedék és senkit sem láta az asszonyon kívül, monda néki: Asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott-é téged?
Az pedig monda: Senki, Uram! Jézus pedig monda néki: Én sem kárhoztatlak: eredj el és többé ne vétkezzél!"

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

Adónk 1 %-át ajánljuk fel a Magyar Református Egyháznak (technikai szám: 0066).
Az alapítványi 1 % -ot adhatjuk a Timóteus Alapítványnak, adószáma: "18301667-1-02 "
Az adó 1%-ának felajánlásához szükségek információk megtalálhatóak a templom előterében az asztalon elhelyezett papírlapokon.
 
2019.02.10 - Igét hirdetett Dr. Kádár Péter - a Pécsi Református Kollégium főigazgatója - Lukács evangéliuma 7.11-17. szerint.
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

A Pécsi Református Kollégium vegyeskara örvendeztette meg gyülekezetünket szép énekléssel. Képeket lásd itt.

Hirdetések:

2019.02.16-án 16 órakor a "Házasság hete" rendezvényeként Boncz Zoltán baptista lelkész és felesége Timea előadást tart a Közösségek Házában, "Globális felmelegedés - A kapcsolatok megerősítésének fontossága" címmel. Mindenkit szeretettel várnak.

2019.05.19 - a Magyar Református Egység ünnepe Debrecenben
2009. május 22-én egyesült újra a kárpát-medencei magyar reformátusság. Ekkor nyilatkoztattuk ki, hogy a magyar reformátusság - amelyet a történelmi határok szétszakítottak - újra egy egyháznak tekinti magát. Egy létező, lelki közösség erősítette meg az összetartozását, melynek immáron 10 éve.
Az ünnepségre hat szállást foglaltunk két éjszakára a komlói gyülekezeti tagok számára. Megnézzük a kollégiumot és részt veszünk az ünnepségen és az úrvacsorás istentiszteleten a főtéren. Jelentkezni lehet a gondnokasszonynál.
 
2019.02.03 - Igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor, János evangéliuma 6.14. szerint:

"Az emberek azért látva a jelt, amelyet Jézus tőn, mondának: Bizonnyal ez ama próféta, aki eljövendő vala a világra."

A mai perselypénzt gyülekezetünk felajánlotta a Károli Gáspár Református Egyetem Ráday utcai kollégiumának újraépítésére.

A Komlói Református Gyülekezet 70 éves, templomunk 40 éves évfordulójára készülve - képanyagokat, visszaemlékezéseket kérünk gyülekezeti tagjainktól az ünnepi kiadványokhoz.
 
Ökumenikus imahét 2019.01.21-26. programja Komlón:

01.23. Szerda: Ócsai Zoltán evangélikus lelkész hirdet igét a református templomban
01.24. Csütörtök: Horváth László baptista lelkész igehirdetése a katolikus templomban
01.25. Péntek: Hamzau Relu atya, katolikus plébános idehirdetése a baptista imaházban
01.26. Szombat: Fényes Endre református lelkipásztor hirdeti az igét a református templomban
 

2019.01.20 - Igét hirdetett Görgey Etelka pálfai lelkész, Aggeus próféta könyve 1.1-10. szerint:

" Dárius király második esztendejének hatodik hónapjában, a hónapnak első napján szóla az Úr Aggeus próféta által Zorobábelnek, a Sealtiél fiának, Júda fejedelmének, és Jósuának, a Jehosadák fiának, a főpapnak, mondván:
Így szól a Seregeknek Ura, mondván: Ezt mondja e nép: Nem jött még el az idő, az Úr háza építésének ideje!
Az Úr pedig így szól Aggeus próféta által, mondván:
Ideje-é néktek, hogy ti mennyezetes házakban lakozzatok, holott ez a ház romban áll?
Most azért ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat!
Sokat vetettetek, de keveset takartok; esztek, de meg nem elégesztek; isztok, de meg nem részegesztek; ruházkodtok, de meg nem melegesztek, a bérlő is lyukas zacskóra bérel.
Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat!
Menjetek fel a hegyre, és hordjatok fát, és építsétek e házat, hogy gyönyörködjem benne, és dicsőíttessem, azt mondja az Úr.
Sokat vártatok, de ímé kevés lett; haza is hordtátok, de én ráfuvallok arra! Mi okért? azt mondja a Seregeknek Ura. Az én házamért, amely ím romban áll, ti pedig siettek, kiki a maga házához.
Azért vonták meg tőletek az egek a harmatot, vonta meg a föld az ő termését."
 
©2008 Komlói Református Gyülekezet | webmester: Molnár Hajnalka |