subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Pályázat lelkészi állásra


A Baranyai Református Egyházmegye elnöksége a MRE 2022. évi IV. törvény 14. § alapján – a vonatkozó presbitériumi határozatnak megfelelően – pályázatot hirdet a Komlói Református Egyházközség megüresedett lelkészi állásának betöltésére.

A pályázatot a Baranyai Református Egyházmegye Esperesi Hivatalának címére (7630 Pécs, Engel János József u. 11.) tértivevényes küldeményként kell benyújtani
2023. május 5-ig.
A pályázatnak tartalmaznia kell mindazokat az okiratokat, amelyeket a 2022. évi IV. törvény 9. § (5) bekezdése előír. A lelkipásztor kötelezettségeiről és jogairól a MRE 2013. évi I. törvény VII. és VIII. része rendelkezik.

• A megválasztott lelkipásztort megilleti a Komlói Református Egyházközség díjlevelében megállapított készpénzjavadalom, hitoktatói óradíj, kiegészítés, továbbá 150 m2-es, tetőtéri 3 szoba + nappalis parókia, s annak teljes rezsiköltsége.
• A gyülekezet elvárása a MRE jogszabályaiban megszabott feladatokon túl, a hitoktatás szervezése és a családlátogatás.

Bővebb információ kérhető az Esperesi Hivatal +36 30 746 1200 telefonszámán.


A gyülekezet bemutatkozása lelkész-pályázók számára


I. Alapvető információk:

. helyettes lelkipásztor: Fényes Endre
. gondnok: Ferencz Lajosné [2000-]
. kérdés esetén információ kérhető a gondnoktól: +36 70 3842 458

II. Lelkipásztoraink (legutóbbiak):

. Nagy Péter [szolgálati ideje 1982 -2002]
. Kis László [szolgálati ideje 2002-14]
. Németh Norbert [helyettes lelkész 2014-15]
. Molnár Imre [szolgálati ideje 2015-17]
. Fényes Endre [helyettes lelkész 2018-19]
. Dr. Suhajda Etelka [helyettes lelkész 2019-23]
. Fényes Endre [helyettes lelkész 2023-]

III. A gyülekezet karaktere, helyzete, lehetőségei:

. a gyülekezet története: lásd itt
. a gyülekezet lélekszáma, összetétele: 67 választó a szórvánnyal együtt; az előző népszámlálásnál Komlón kb. 1200 fő vallotta magát reformátusnak
. gyülekezeti alkalmak: vasárnapi istentisztelet, bibliaóra, ifjúsági óra
. a város 5 általános iskolájában hittan
. hagyományok:

- a szórványok vendéglátása virágvasárnapon
- nyári gyermektábor Mágocson
- mágocsi gyülekezeti élet 1992-es újraindulásának megünneplése

. infrastruktúra:

- templom
- parókia: iroda, gyülekezeti terem, közös konyha, fürdőszoba, mosdók
- lelkészlakás a parókia tetőterében
- garázs
- szolgálati autó Sásd, Mágocs ellátására
- 30 fős ifjúsági táborhely Mágocson

. szórvány:

- Sásd: gyülekezeti terem 2 szobás összkomfortos lakással;
- Mágocs: gyülekezeti terem és helyiségek a gyermektábor számára

IV. Komlóról és térségéről:

. szép környezet, tiszta levegő
. Mecseki Tájvédelmi Körzet túraútvonalai
. kulturális lehetőségek: színház, Közösségek Háza foglalkozások, néptánc, zeneiskola, múzeum, Komlói Amatőr Színházfesztivál, MiniZoo, sportcsarnok, uszoda
. Pécs, Sikonda, Magyarhertelend, Orfű, Abaliget közelsége
. a templom és a parókia központi elhelyezkedése: gyalogtávra iskola, óvoda
. Pécsi Református Kollégium és a Pécsi Tudományegyetem 20 km-en belül

V. A pályázó lelkipásztor legyen:

. Krisztushoz megtért, hívő ember
. egyházát és nemzetét szerető
. egyéni és családi életében jó erkölcsi magatartású
. tudja megszólítani a gyülekezet generációit
. a régi alapvető értékek megtartása mellett nyitott legyen az újra

VI. a gyülekezet és a leendő lelkipásztor egymásra találását segítik:

. együttműködésre, csapatmunkára való nyitottság
. gyülekezetépítési stratégia alkotása a fókuszpontok közös meghatározásával
. a működő gyülekezeti alkalmak további biztosítása
. gyülekezetépítő, -összetartó programok szervezése

Presbitérium


(Látogatók száma: 8406)
©2008 Komlói Református Gyülekezet | webmester: Molnár Hajnalka |