Gyülekezetünk rövid története

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

1926. június 3-án alakult meg Kutassy Gyula dombóvári református lelkipásztor elnökletével a Komlói Evangélikus - Református Egyesült Protestáns Fiókegyház, a Dombóvári Református Anyaegyházközség szórványaként.

Komlón őslakos reformátusság nem volt. A szénbányászat ipari méretűvé fejlődésével együtt azonban egyre több református költözött az akkor még falunyi településre. Az első világháború után például az erdélyi Hunyad megyéből a Zsil-völgyében működő szénbányákból (Petrozsény, Lupény, Vulkán, Aninósza, Petrilla) került ide sok bányász. A sokasodó reformátusok az evangélikusokkal fogtak össze, s alkottak egy Evangélikus - Református Egyesült Protestáns Fiókegyház nevű gyülekezetet, amelynek istentiszteleteit felváltva tartotta a pécsi evangélikus, illetve a dombóvári református lelkipásztor. 1942-ben templom építését is elhatározták, azonban az összegyűlt pénzt elvitte a második világháború utáni infláció.

1947.01.19 - Református Fiókegyházzá alakulás
A gyülekezet növekedése felgyorsult 1946 után, amikor állami programmá lett a komlói szénbányászat nagy ütemű fejlesztése. Sokan költöztek vagy menekültek ide az Alföldről, a Felvidékről, Erdélyből, Somogyból és az Ormánságból.

1948. december - anyásítás
1948-ban a komlói reformátusok önálló egyházközség alapítását határozták el, amelyet Máthé Elek erdélyi menekült lelkipásztor irányított jó szervezőkészséggel. Az éppen csak lábra állott közösséget kellemetlenül érintette, hogy épületeit 1949-ben az egyre nagyobbra növekvő település rendőrsége kártalanítás nélkül elfoglalta. A lelkipásztor számára lakást bérelt a gyülekezet, istentiszteleteit pedig a mai belvárosi iskolában tartotta. Csak 1955-ben sikerült ismét saját épületre szert tenni a Kossuth utca 84. szám alatt (ma egy tízemeletes ház áll a helyén).

1949.05.22 - a két felekezet különválása

1956.10.09 - 1966. december - Komló esperesi székhely

1966-ban érkezett a gyülekezetbe Vízaknai Tamás lelkipásztor, aki - mikor az iskolában az 1967. évi választásokra szavazókört rendeztek be, és a gyülekező reformátusokat akadályozták az istentisztelet megtartásában - úgy döntött, hogy ezután a parókia alagsori helyiségében tartják gyülekezeti alkalmaikat. A gyülekezeti terem alacsony volt, és omlott a vakolata, de a közösség otthon volt benne.

Ám amikor a ma álló tízemeletes ház felépítését elhatározták az illetékesek, a református parókiát kisajátításra jelölték ki. Ekkor kezdődött a küzdelem azért, hogy a gyülekezet új ingatlanhoz juthasson, ahol nemcsak parókiája, hanem temploma is épülhet idővel. Isten könyörülő kegyelméből hosszú, sok megaláztatással és visszautasítással teli levelezés után 1973-ban sikerült megvásárolni a jelenlegi telket és parókiaépületet, majd jó lelkű svájci reformátusok támogatásával 1978-ban felépült a templom is.

1979.04.08 - Virágvasárnap - Templomszentelés Dr. Tóth Kálmán püspök szolgálatával.
A komlói református templom építésének történetét Kató néni és Tamás bácsi megírta az "ISTEN DICSŐSÉGÉRE, GÁLYARABOK EMLÉKÉRE" című könyvében, melyet a 2019-es évforduló alkalmából újra kiadatott a gyülekezet.

Tamás bácsi nyugalomba vonulása után, 1982-ben kezdte szolgálatát Nagy Péter lelkipásztor, aki 20 esztendeig vezette a gyülekezetet. Jó érzékkel építette ki a gyülekezeti munkatársi kört, segítőszolgálatot szervezett a rendszerváltás után előálló szociális válsághelyzet kezelésére. Vízaknai Tamásné és Orosz Papp Endréné vezetésével sok-sok csoportban történt a gyerekek bibliai tanítása, nyaranta gyerektáborokat, hittan napközi heteket tartottak. A sásdi és mágocsi szórványkörök gondozása is az ő idejében kezdődött el. A gyülekezet fennállásának 50. évfordulóját egyhetes programsorozattal ünnepelte meg közösségünk.

Nagy Pétert 2002-ben a budafoki gyülekezet lelkipásztorává választották. Helyére érkezett Kiss László, aki 2014. július 21-ig volt nálunk szolgálatban. Ezután Németh Norbert helyettes lelkipásztor végezte nagy szeretettel szolgálatát 2015. augusztusáig, majd Molnár Imre 2017. augusztus 1-ig. Jelenleg Dr. Görgey Etelka lelkipásztor szolgál gyülekezetünkben.

Ma gyülekezetünknek 140 felnőtt, áldozatkész tagja van, egyházi szolgálati illetékessége Komlón kívül 55 helységre terjed ki. Közösségünk továbblépésének alapja: bizalmunk az örökkévaló Istenben. Sámuellel valljuk: "mindeddig megsegített minket az Úr." (I. Sámuel 7:12.)

Történet évszámokban:

1926. június 3-án alakult meg Kutassy Gyula dombóvári református lelkipásztor elnökletével a Komlói Evangélikus - Református Egyesült Protestáns Fiókegyház, a Dombóvári Református Anyaegyházközség szórványaként.
1947.01.19 - Református Fiókegyházzá alakulás
1948. december - anyásítás
1949.05.22 - a két felekezet különválása
1956.10.09 - 1966. december - Komló esperesi székhely
1979.04.08 - Templomszentelés

Lelkészeink voltak:

Kutassy Gyula - 1926.06.03 - 1928. szeptember
Eöri Szabó Dezső - 1928. szeptember - 1944.
Erdős István helyettes lelkész - 1946. december - 1947.
Tóth Zsolt segédlelkész - 1947. - 1948. augusztus. 1948-ban általa jutott a gyülekezet házhoz, telekhez, ezáltal megteremtve azt az anyagi bázist, mely nélkül az anyásítás nem jöhetett volna létre.
Máthé Elek - 1948. augusztus - 1952. augusztus
Gara József - 1952. augusztus - október
Papp László - 1952. október 10. - 1956. május 2. 1952 - 1955 -ig sásdi segédlelkészként járt ki.
Komlósi Ernő pécsi lelkipásztor - 1956.
Liber István egyházmegyei tanácsbíró - 1956.
Horváth Antal - 1956. augusztus - 1966. december
Vizaknai Tamás - 1966. december - 1982. november
Nagy Péter - 1982. november - 2002.
Orosz Papp Endréné segédlelkész - 1985. - 2010.
Kis László - 2002. - 2014.07.21.
Németh Norbert helyettes lelkipásztor - 2014. - 2015.
Molnár Imre - 2015.08.09. - 2017.08.01
Szabó Lászlóné Kiss Mária helyettes lelkész- 2017.08. - 2017.10.08
Kis László helyettes lelkész- 2017.10.15 - 2018.03.11
Fényes Endre helyettes lelkipásztor- 2018.03.18 - 2019.06.30
Dr. Suhajda Etelka helyettes lelkipásztor - 2019.07.01 - 2023.06.30
Fényes Endre helyettes lelkipásztor- 2023.07.01 -

Gondnokaink voltak:

1926 - 1946: Kunszt László
1946 - 1949: dr. Sófalvy Zoltán
1949 - 1951: Szabó Sándor
1951 - 1956: Vizaknai Ferenc
1956 - 1992: Bosznay Tibor
1992 -         : Gálffy Gyula
                   : Ilka Etel
2000 -         : Ferencz Lajosné

©2008 Komlói Református Gyülekezet | webmester: Molnár Hajnalka|