Archívum 2021

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
 
 

2021.03.07 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció - Mózes második könyve 20,7:
"Ne mondd ki hiába Istenednek, az ÚRnak a nevét, mert nem hagyja az ÚR büntetés nélkül azt, aki hiába mondja ki a nevét!"

Textus - Máté evangéliuma 5,33-37:
"Hallottátok azt is, hogy megmondatott a régieknek: "Ne szegd meg esküdet, hanem teljesítsd az Úrnak, amit esküvel fogadtál!" Én pedig azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdjetek: sem az égre, mert az Isten trónusa, sem a földre, mert az lábainak zsámolya, sem Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa; de ne esküdj saját fejedre sem, hiszen egyetlen hajszáladat sem teheted fehérré vagy feketévé. Ellenben ha igent mondotok, az legyen igen, ha pedig nemet, az legyen nem, minden további szó a gonosztól van."

Téma: Az eskü és az átláthatóság

Hirdetések:

- A következő két héten biztosan nem lesz fizikai istentisztelet.
- Csütörtökön 17 órától bibliaóra Skype-on. Aki részt szeretne venni, jelezze telefonon a lelkipásztornak.
- Hirdetjük az adakozást, melyet átutalással a gyülekezet számlájára: OTP Bank 11731063-20095352, vagy készpénzben a Lelkészi Hivatalban lehet fizetni.
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2021. menüpontnál.
 


(Annibale Carracci:
Krisztus és a szamáriai asszony 1597 körül)

2021.02.28 - Igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

Lekció: János evangéliuma 4,1-24
Textus: Máté evangéliuma 5,31-32

Hirdetések:
Csütörtökön alternatív bibliaóra Skype-on és élő részvétellel 17 órától.
Hirdetjük az adakozást, tudva hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2021. menüpontnál.

"Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk." Ámen

(János evangéliuma 4.24.)

 
A hegyi beszéd(Idősebb Pieter Bruegel - 1598)

2021.02.21 - Igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

Lekció: János evangéliuma 8,1-11

"Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ."

Textus: Máté evangéliuma 5,27-30

Hirdetések:

A múlt héten, 19-én utolsó útjára kísértük Hamzau Relu atyát, Komló katolikus plébánosát. Hordozzuk imádságunkban a gyászolókat!

Múlt csütörtökön már volt alternatív bibliaóránk Skype-on és élő részvétellel. Jövő héten is ilyenen lehet résztvenni 17 órától.
Hirdetjük az adakozást, tudva hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten.
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2021. menüpontnál.

"Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Amilyen távol van az ég a földtől, olyan messze veti el tőlünk bűneinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt."   Ámen

(Zsoltárok könyve 103.)

 
Máté apostol(Jusepe de Ribera festménye, 1632)

2021.02.14 - Igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

Lekció: Máté evangéliuma 5,21-22
Textus: Máté evangéliuma 5,23-26

Hirdetések:

2021. február 9-én délután meghalt Komló katolikus plébánosa, Hamzau Relu atya. Hordozzuk imádságunkban a gyászolókat!

- Csütörtökön 17 órától bibliaóra Skype-on és élő részvétellel.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2021. menüpontnál.

"A szeretet nem jutalom, hanem gyógyszer." (Böjte Csaba)

 


2021.02.07 - Igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

Lekció: Pál levele a galatákhoz 4,1-7
Textus: Máté evangéliuma 5,17-20

Téma: A törvény jelentése és betöltése.

Hirdetések:

2021. február 7-től a megszokott időben, 9h30-kor istentisztelet a templomban, személyes részvétellel, a szórványokban is.

A templomi istentiszteleteken kérjük betartani a járványügyi szabályokat: helyes maszkviselet, kézfertőtlentésa bejáratnál, megfelelő távolságtartás kötelező.

- Csütörtökön 17 órától bibliaóra Skype-on. Aki részt szeretne venni, jelezze telefonon a lelkipásztornak.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2021. menüpontnál.

 


(Máté evangéliumának görög kézirata)

2021.01.31 - Igét hirdet Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció: Máté evangéliuma 24.3-14
Textus: Máté evangéliuma 24.45-51

Téma: Az utolsó idők.

Hirdetések:

2021. február 7-től a megszokott időben, 9h30-kor istentisztelet a templomban, személyes részvétellel, a szórványokban is.
A templomi istentiszteleteken kérjük betartani a járványügyi szabályokat: helyes maszkviselet, kézfertőtlentésa bejáratnál, megfelelő távolságtartás kötelező.

- Csütörtökön 17 órától bibliaóra Skype-on. Aki részt szeretne venni, jelezze telefonon a lelkipásztornak.
- Hirdetjük az adakozást, melyet átutalással a gyülekezet számlájára: OTP Bank 11731063-20095352, vagy készpénzben a Lelkészi Hivatalban lehet fizetni. Hordozzuk a gyülekezetet szívünkben anyagilag is.
Lelkipásztorunk záró szavai: "Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat Krisztus-Jézusban! Ámen."

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2021. menüpontnál.
 


(Anthony Van Dyck: Sámson és Delila)

2021.01.17 - Igét hirdet Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció: A bírák könyve 16.4-22
Textus: A bírák könyve 16.22:
"Sámson haja azonban megint nőni kezdett azután, hogy levágták."

Téma: Ha életünk, hitünk külső formáit feladjuk, akkor az általuk hordozott tartalom is elvész.

Hirdetések:
- Csütörtökön 17 órától bibliaóra Skype-on. Aki részt szeretne venni, jelezze telefonon a lelkipásztornak.
- Pénteken kisértük utolsó útjára Lujzi nénit, Schmidt Ferencné született Nagy Lujza testvérünket; ma a gyászolókért imádkoztunk.
- Jövő héten kiderülnek az ökumenikus imahét alkalmai, melyeket honlapunkra és a fb oldalunkra is fel fogunk tenni.
- Hirdetjük az adakozást, melyet átutalással a gyülekezet számlájára: OTP Bank 11731063-20095352, vagy készpénzben a Lelkészi Hivatalban lehet fizetni.
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2021. menüpontnál.
Továbbra is az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora! Isten velünk!
 

Nagy Péterre emlékezünk:

A komlói évek ... ahol elvásott a vörös csillag

Sokan búcsúztak el tőle az elmúlt hetekben. Nekünk nehéz volt az írás, az emlékezés. Túlságosan fájt. Most szeretnénk mi is megemlékezni arról, hogy mit tett Komlón, ahol alkotó erejének teljében 20 évet töltött.
Komlón a fiatalabb nemzedék így hívta: Nagy Péter. Nem tiszteletes úr vagy Péter, hanem így is szólították: NAGY PÉTER. Sokszor, sok helyen elmondta, hogy amikor Komlóra került és első este kinézett az ablakon, egy nagy vörös csillag nézett vele szembe az erőmű épületének tetejéről. Először elszomorodott, majd felszívta magát és ezt gondolta: "Én ezt a csillagot három nap alatt zsebre vágom." Sikerült. Munkásságával, életével, nagyobb és fényesebb csillag lett a városban. Egy építőmester.

 

2021.01.10 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció: A bírák könyve 16.1-3
Textus: Máté evangéliuma 6.33:

"De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek."

Hirdetések:
- Csütörtökön 17 órától bibliaóra Skype-on. Aki részt szeretne venni, jelezze telefonon a lelkipásztornak.
- Elhunyt Schmidt Ferencné született Nagy Lujza testvérünk. Lujzi néni temetése pénteken lesz 13 órakor a komlói temetőben. Hordozzuk imádságainkban az ő gyászolóit.
- Hirdetjük az adakozást, melyet átutalással a gyülekezet számlájára: OTP Bank 11731063-20095352, vagy készpénzben a Lelkészi Hivatalban lehet fizetni.
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2021. menüpontnál.
Továbbra is az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora!

Isten velünk!
 

2021 - Boldog új évet gyülekezetünk minden tagjának!

2021.01.03 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció: A bírák könyve 15.9-20
Textus: Máté evangéliuma 5.5:

"Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet."

Hirdetések:
- Csütörtökön 17 órától bibliaóra Skype-on. Aki részt szeretne venni, jelezze telefonon a lelkipásztornak.
- Ifi alkalom vasárnap délutánonként.
- Hirdetjük az adakozást, melyet átutalással a gyülekezet számlájára: OTP Bank 11731063-20095352, vagy készpénzben a Lelkészi Hivatalban lehet fizetni.
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2021. menüpontnál.
Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora!

©2008 Komlói Református Gyülekezet | webmester: Molnár Hajnalka |