Archívum 2021

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
 
 

"Ismét egyik esztendeje,
Istentől kimért ideje
Telék el a mulandóságnak...

Engedd, hogy a múlt esztendőt,
Mint már vissza nem jövendőt,
Magamnak tükörül felvégyem;
A jót benne követhessem,
A rosszat elkerülhessem."

/280. dícséret/

2021-12-31 - Óév búcsúztató istentisztelet

Igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levele 14.5-12 szerint.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2021. menüpontnál.

Hirdetések:
Szomorúan hirdetjük, hogy múlt vasárnap itthagyta a földi létet gyülekezetünk tagja, Csata István. Isten adjon megnyugvást szeretteinek.

"Nem a Nap lesz néked a napvilágod és fényességül nem a Hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod és Istened lesz ékességed." Ámen

 2021-12-26

Karácsony másodnapi Úrvacsorás istentisztelet


Igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, Máté evangéliuma 2.9-12 szerint.

Az igehirdetés meghallgatható az

Istentiszteletek hanganyaga 2021.

menüpontnál.

Hirdetések:

- Óév búcsúztató áhitat december 31-én 16 órakor
- Új év köszöntő istentisztelet 2022. január 2-án 9h30-kor

"Mert én vagyok a te Urad, aki jobb kezed fogom, s mondom neked: ne félj pici Jákob, maroknyi Izráel, mert én megsegítelek." Ámen

Képek megtekinthetők itt.

 


/Mátyás József rajza/
2021-12-24-25

Karácsonyi istentiszteletek


Igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

Az igehirdetések meghallgathatóak az

Istentiszteletek hanganyaga 2021.

menüpontnál.

Istentől megáldott, csendes, boldog Karácsonyi ünnepeket kívánunk!

 

Advent negyedik vasárnapja

Gyermek és családi istentisztelet

Igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

Textus: Lukács evangéliuma 2.1-20Az igehirdetés meghallgatható az
Istentiszteletek hanganyaga 2021.
menüpontnál.

Képek az istentiszteletről megtekinthetők itt.

2021-12-19

Hirdetések:

Az ünnepi istentiszteletek rendje a következő két hétben:

- december 23: istentisztelet a gesztenyési, a Pécsi úti és a vájáriskolai idősek otthonában
- december 24: Szentesti áhitat, gyertyagyújtás 16 órakor a templomban; utána 18 óra körül látogatás a hajléktalan szállóba; erre az alkalomra sütiket lehet hozni még a szentesti istentiszteletre is
- december 25 és 26:
   Karácsony első és másodnapi Úrvacsorás istentisztelet 9h30-kor
- december 31-én pénteken 16 órakor évzáró áhitat
- január 2-án vasárnap 9h30-kor évnyitó istentisztelet

"Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában."

"Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. "  Ámen

 

Advent harmadik vasárnapja

Igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

Lekció: Lukács evangéliuma 1.46-55
Textus: Pál levele a filippiekhez 4.4:
"Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek!"Fra Angelico: Angyali üdvözlet
(Museo Nacional del Prado - Madrid)

Az igehirdetés meghallgatható az
Istentiszteletek hanganyaga 2021.
menüpontnál.

2021-12-12

Hirdetések:

Kedden 18 órakor felnőtt konfirmációs csoport.
Jövő héten még lesz bibliaóra csütörtökön 17 órától. Majd csak januárban lesz két hét múlva.
Pénteken ifjúsági foglalkozás 17 órakor.

Advent negyedik vasárnapja családos vasárnap lesz, gyerekkarácsonnyal és családi istentisztelettel.Erre mindenkit szeretettel várunk.

24-én, Szenteste ellátogatunk - ha lehet - az idősotthonokba és a hajléktalan szállóra. Aki sütne erre az alkalomra, jelezze lelkészünknek.

Az ünnepi istentiszteletek rendje a következő két hétben:

- december 24: Szentesti áhitat 16 órakor a templomban
- december 25 és 26:
   Karácsony első és másodnapi Úrvacsorás istentisztelet 9h30-kor
- december 25-én Mindszentgodisára és Sásdra megyünk
- december 26-án Mágocsra és Szalatnakra
- december 31-én pénteken 16 órakor évzáró áhitat
- január 2-án vasárnap 9h30-kor évnyitó istentisztelet

"Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt! Az Úr közel! Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban."

Ámen

 
Advent második vasárnapjaSzent Miklós püspöki ornátusban
(Scheyerer Matutinalbuch, 1215-1230, a Bajor Nemzeti Könyvtár kódexe)

2021-12-05

Advent második vasárnapján igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

Lekció: Mózes első könyve 4
Textus: Pál levele a rómaiakhoz 5,18-19
"Ahogyan tehát egy ember bűne lett minden ember számára kárhozattá, úgy lett egynek az igazsága minden ember számára éltető megigazulássá. Mert ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lesznek igazakká."

Hirdetések:

Kedden 18 órakor felnőtt konfirmációs csoport. Csütörtökön a bibliaóra 17 órakor lesz. Pénteken ifjúsági foglalkozás 17 órakor.

Elkezdtünk gyerekcsomagokra gyűjteni, aki erre szeretne adakozni, azt jelezze a gondnokasszonynál. Advent negyedik vasárnapja családos vasárnap lesz, gyerekkarácsonnyal és családi istentisztelettel.
24-én, Szenteste ellátogatunk - ha lehet - az idősotthonokba és a hajléktalan szállóra. Aki sütne erre az alkalomra, jelezze lelkészünknek.

"Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat Krisztus-Jézusban." Ámen

Az igehirdetés meghallgatható az
Istentiszteletek hanganyaga 2021.
menüpontnál.

 
Advent első vasárnapjaM.S. mester -Mária és Erzsébet találkozása
(Szépművészeti Múzeum)

2021-11-28

Advent első vasárnapján igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

Lekció: Mózes első könyve 3
Textus: János evangéliuma 3,16-18:
"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött Fiának nevében. "

Hirdetések:

Kedden 18 órakor felnőtt konfirmációs csoport. Csütörtökön a bibliaóra 17 órakor lesz. Pénteken ifjúsági foglalkozás 17 órakor.

Elkezdtünk gyerekcsomagokra gyűjteni, aki erre szeretne adakozni, azt jelezze a gondnokasszonynál. Advent negyedik vasárnapja családos vasárnap lesz, gyerekkarácsonnyal és családi istentisztelettel.
24-én, Szenteste lelkipásztorunk felmegy a hajléktalan szállóra. Aki sütne erre az alkalomra, jelezze lelkészünknek.

"Istennek népe, áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát tereád, és adjon néked békességet." Ámen

Az igehirdetés meghallgatható az
Istentiszteletek hanganyaga 2021.
menüpontnál.

 
Éva teremtése(Michelangelo Buonarroti - Sixtus kápolna)

2021-11-21

Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

Lekció: Mózes első könyve 2.4-24
Textus: Pál levele a galatákhoz 3.28:
"Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban."

Hirdetések:

Múlt héten kisértük utolsó útjára Ferencz Lajos testvérünket, gondnokasszonyunk férjét. Búcsúzik tőle családja és a református gyülekezet. Isten adjon vigasztalást a gyászolóknak.
Kedden 18 órakor felnőtt konfirmációs csoport. Csütörtökön a bibliaóra 17 órakor lesz. Pénteken ifjúsági foglalkozás 18 órakor.

"Az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveiteket s gondolataitokat Krisztus Jézusban." Ámen

Az igehirdetés meghallgatható az
Istentiszteletek hanganyaga 2021.
menüpontnál.


Ádám teremtése(Michelangelo Buonarroti - Sixtus kápolna)

2021-11-14

Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

Lekció: Mózes első könyve 1.1-2.4
Textus: Mózes első könyve 1.31:
"És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó."

Hirdetések:

Múlt héten kisértük utolsó útjára Meződön Frájter Imrét, aki 1944. március 25-én született Kengyelen. Búcsúzik tőle lánya Bea, unokája Ákos, még élő testvérei, s egész családja.
Kedden 18 órakor felnőtt konfirmációs csoport. Csütörtökön a bibliaóra 17 órakor lesz. Pénteken ifjúsági foglalkozás 18 órakor.

"Mert az egek megrendülnek, és a halmok elolvadnak, de az Úr szeretete soha meg nem rendül. Igazságának szövetsége meg nem inog." Ámen

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2021.
menüpontnál.

 

"Rád tekint már hitem,
Megváltóm, Istenem,
A Golgotán:
Halld könyörgésemet,
És vedd el vétkemet;
Mostantól hadd legyek
Tied csupán."

(466. dicséret)2021-11-07

Az Úrvacsorás istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

Lekció: Mózes ötödik könyve 8,1-14
Textus: Példabeszédek könyve 10,7: "Az igazak emlékezete áldott."

Megemlékeztünk azokról, akik az elmúlt év folyamán örökre eltávoztak közülünk:
2020 novemberében: Molnár Sándor
2020 decemberében: Szabó Istvánné szül. Kardos Irén, Nagy Péter volt lelkipásztorunk, Schmidt Ferencné szül. Nagy Lujza, Szép Lajos
2021 januárjában: Szalkai Lajos
2021 márciusában: Garbán Miklósné szül. Túróczy Edit
2021 májusában: Nagy Lajosné szül. Tóth Mária, Udvaros Vincéné szül. Keller Katalin
2021 júliusában: Gáspár Gyula, Szemenyei Károlyné szül. Pócek Terézia, Kovács Margit szül. Sárközi Margit
2021 szeptemberében: Tóth Sándor
2021 októberében: Ferencz Lajos

Hirdetések:

Szokásos alkalmaink: Kedden 18 órakor felnőtt konfirmációs csoport. Csütörtökön a bibliaóra 17 órakor lesz, on-line is elérhető, Skype-on keresztül. Pénteken ifjúsági foglalkozás 18 órakor.

"Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett téged Istened, az Úr! Nem hagyott el és el nem távozott tőled." Ámen

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2021.
menüpontnál.

 

2021.10.31 - Erős vár a mi Istenünk - Áldás, békesség

A reformáció emléknapja alkalmából közös istentisztelet protestáns testvéreinkkel

Görgey Etelka          Ócsai Zoltán

Görgey Etelka református lelkész         Ócsai Zoltán evangélikus lelkész

A lelkipásztorok XX. századi magyar "reformátorok" életéről beszéltek, bemutatva Sztehlo Gábor evangélikus lelkész és Éliás József református lelkész áldozatos, életmentő és nevelő munkáját a 2. világháború alatt, s az azt követő nehéz időkben.

Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, Pál apostolnak az efezusbeliekhez írt levele 2,8-9 verse szerint: "Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék."
Hirdetések:
Evangélikusoknak: bibliaóra csütörtökön; jövő vasárnap Úrvacsorás istentisztelet 11 órától; Dombóváron családi nap lesz november 20-án délután.

Reformátusoknak: jövő vasárnap Úrvacsorás istentisztelet 9h30-kor; ezen az istentiszteleten fogunk megemlékezni azokról a testvéreinkről, akik az elmúlt év folyamán meghaltak, imádkozunk a gyászolók vigasztalásáért; Bibliaóra csütörtökön 17 órakor; Ifik: mindkét korosztály pénteken 17.00 órakor. Felnőtt konfirmációi csoport kedden 18 órakor.
A Budafoki Református Gyülekezet konferenciát szervez Nagy Péter lelkipásztor szolgálatára emlékezve, a "Református gyülekezeti misszió színei" címmel, november 6-án Budapesten, a Rózsakerti Demjén István Református Gimnázium aulájában. Aki szeretne résztvenni, jelentkezzen a gondnokasszonynál.
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2021. menüpontnál.

"Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orczáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orczáját te reád, és adjon békességet néked. "   Ámen

 

2021-10-24
Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció: Mózes ötödik könyve 6,1-9
Textus: Pál második levele Timóteushoz 3,16-17; A zsidókhoz írt levél 5,12-14

Hirdetések:
Bibliaóra csütörtökön 17 órakor. Ifik: mindkét korosztály pénteken 17.00 órakor. Felnőtt konfirmációi csoport kedden 18 órakor.

Jövő vasárnap a reformáció emléknapja alkalmából 11-kor lesz istentisztelet közösen az evangélikusokkal, a baptista testvéreink is részt fognak venni. 9.30-kor nem lesz istentisztelet.
November 7-én újbori úrvacsorás istentisztelet lesz, amelyen megemlékezünk előző évben elhunyt testvéreinkről, és kérjük a gyászolók vigasztalását. Az elhunytak családtagjait is szeretettel várjuk.
Megjelent a jövő évi Bibliaolvasó kalauz és az új énekeskönyv. Aki szeretne rendelni, jelezze a gondnokasszonyunknál.

Az igehirdetés meghallgatható az
Istentiszteletek hanganyaga 2021.
menüpontnál.

"Azoknak, akik Istent szeretik, minden a javukra van."   Ámen

 
A tékozló fiú hazatérése(Fotó: WordPress.com)

2021-10-17

Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

Lekció: Lukács evangéliuma 15.11-32
Textus: János első levele 4.9-10

Hirdetések:

Kedden 18 órakor felnőtt konfirmációs csoport. Csütörtökön a bibliaóra 17 órakor lesz. Pénteken ifjúsági foglalkozás 18 órakor.

"Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiunkkal! " Ámen

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2021.
menüpontnál.

 

2021-10-10
Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció: Máté evangéliuma 23,1-12
Textus: Máté evangéliuma 7,24-29

Hirdetések:
Bibliaóra csütörtökön d.u. 5 órakor. Ifik: mindkét korosztály 17.00 óra. Felnőtt konfirmációi csoport keddenként 18 órakor.

Az igehirdetés meghallgatható az
Istentiszteletek hanganyaga 2021.
menüpontnál.

"Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket s gondolatainkat Krisztus Jézusban, a mi Urunkban"   Ámen

 

Október 6

2021-10-03

Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

Lekció: Pál apostol első levele 17-31
Textus: Máté evangéliuma 7,21-23

Hirdetések:

Csütörtökön a bibliaóra 18 órakor lesz. Pénteken ifjúsági foglalkozások a megszokott rend szerint.

Hordozzuk imádsággal gondnokasszonyunkat, akinek a férje válságos állapotban van.

A Magyar Reformátusok Presbiteri Szövetségének Baranyai Területi Szervezetének október 23-án lesz az utolsó alkalma a Pécs Belvárosi Református Templomban: 8h30-kor ünnepi istentisztelet, 9h40-kor a Presbiteri szövetség alkalma: "Odafent levőkkel törődjetek!" Aki szeretne menni, jelezze Fóris Györgyné presbiterünknél.

Az október 6-i városi megemlékezésen lelkipásztorunk tartja az ünnepi beszédet 17 órakor, a Közösségek Háza előtt.

"Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. " Ámen

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2021.
menüpontnál.

 

Hitvallásunk a hitoktatásról

 Zalátai református templom


2021-09-26

Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.


Lekció: Ezékiel próféta könyvében, a 22. fejezet válogatott verseiből, valamint Mózes második könyvének 20. fejezetéből a 7. versben

Textus: Máté evangéliuma 7,15-20

Hirdetések:

Csütörtökön bibliaóra, pénteken ifjúsági foglalkozások a megszokott rend szerint.
Köszönjük mindazoknak, akik kedden segédkeztek a Vörösmarty utcai ingatlanunkban rendet rakni.

Szerdán, Hosszúhetényben utolsó útjára kisértük Tóth Sándort, aki 1937. december 4-én született az erdélyi Meggyesen és szeptember 17-én hunyt el Pécsen.
Az igehirdetés testvérünk hamvai mellett az 5 Mózes 30,19 alapján volt.

Pénteken Margit nénit temettük el, Kovács Margitot, aki Sárközi Matgitként született az erdélyi Zilahon 1934. január 14-én. Június 23-án hunyt el, itt Komlón.
Az ő sírjánál János 15,13 alapján hirdettük az igét.

Isten adjon vigasztalást a gyászolóknak! Őszinte részvétünk.

A Magyar Reformátusok Presbiteri Szövetségének Baranyai Területi Szervezete Kis-köri konferenciát tartott szeptember 25-én, Zalántán. Ezen presbiterünk, Fóris Györgyné Zsuzsika, aki BTSZ alelnök, előadást tartott a "Szövetségünkről" címmel.


"Szeret minket az Úr, azért nincs még végünk. Minden reggel megújul, nagy az Ő kegyelme."

Ámen
 Koczkás Kornélia keresztelője

2021-09-19
Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

Textus: Királyok első könyve 3,16-27; Salamon bölcs ítélete
Téma: a döntéseink

Az istentisztelet alkalmával Koczkás Kornélia felvette a keresztség sákramentumát, utána szeretetvendégség volt. Képeket lásd itt.

Hirdetések:

Csütörtöki bibliaóra már van - szeretettel várunk mindenkit! Online is, ötkor.

Ifik: az általános iskolás korosztály számára péntek 16.00 óra, a középiskolásoknak péntek 17.30, erre is minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Felnőtt konfirmációi csoport indul októberi kezdéssel. Akit érdekel, a lelkészt keresse, már van jó néhány jelentkező.

A Caritas Vörösmarty utcai ingatlanában súlyos leázás történt, ideiglenesen átpakolnának a Vörösmarty utcai ingatlanunkba, ezért ott rendet rakunk kedden délelőtt 9-től, aki segítene, jelezze lelkipásztorunknak, vagy jöhet kilencre.

Kovács Margit testvérünk 85 éves korában meghalt, temetése pénteken 11 órakor lesz a komlói temetőben.

 Fóris Györgyné Zsuzsika beszámol az országos presbiteri konferenciáról.

2021-09-12
Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

Lekció: Királyok első könyve 22,1-25
Textus: Máté evangéliuma 7,13-14

Hirdetések:
Szeptember 19-én hittan évnyitó családi istentiszteletet tartunk. Utána szeretetvendégség a gyülekezeti teremben.

Gondnokunk, Ferencz Lajosné - Gabi - férjének nehéz szívműtéte volt. Imádkozunk a gyors felépüléséért.

Fóris Györgyné presbiterünk beszámolt a 2021.09.02-04 között Piliscsabán tartott Magyar Református Presbiteri Szövetség Országos Konferenciájáról, amelynek mottója:

"Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk: a mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal." (János első levele 1,3).

A konferencián kilenc előadás hangzott el, volt hat áhitat és Úrvacsoraosztás. Írásos anyagot kaptak a résztvevők a református identitásról.

Szeptember 25-én 9 órakor presbiteri csendes nap lesz Zalátán.

Az igehirdetés meghallgatható az
Istentiszteletek hanganyaga 2021.
menüpontnál.
 

2021-09-05
Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció: Lukács evangéliuma 10
Textus: Máté evangéliuma 7,12

Hirdetések:
Bibliaóra csütörtökön d.u. 5 órakor, mindenkit szeretettel várunk. Témája: Mi az alázat és mi nem az? Aki on-line szeretne csatlakozni, az jelezze a lelkipásztornak.

Elkezdődtek a foglalkozások az ifjúság számára is. Az általános iskolás korosztály számára pénteken 16 órakor, a középiskolások és az fölöttiek számára pénteken 17h30'-kor. Mindenkit szeretettel várunk.

Felnőtt konfirmációi csoport indul októberi kezdéssel. Akit érdekel, keressen meg. Konfirmálásra azokat várjuk, akik nem reformátusok és szeretnének a gyülekezetünknek teljes jogú tagjai lenni, Úrvacsorát venni. Azokat is várjuk, akik már konfirmáltak, s szeretnék átismételni, hogy miről is szól a konfirmáció, vagy akik szeretnének egy körhöz tartozni.

Szeptember 19-én hittan évnyitó családi istentiszteletet tartunk.

Az igehirdetés meghallgatható az
Istentiszteletek hanganyaga 2021.
menüpontnál.

"Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket s gondolatainkat Krisztus Jézusban, a mi Urunkban"   Ámen

 

2021-08-29
Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció: Máté evangéliuma 7,7-11
Textus: Jakab levele 4,1-3

Hirdetések:
Már lesz bibliaóra csütörtökön, mindenkit szeretettel várunk. Aki on-line szeretne csatlakozni, az jelezze a lelkipásztornak valamelyik on-line felületen. Aki élőben szeretne résztvenni, azt várjuk d.u. 5 órakor a bibliaórán.

Elkezdődtek a foglalkozások az ífjúság számára is. Az általános iskolás korosztály számára pénteken 16 órakor, a középiskolások és az fölöttiek számára pénteken 17h30'-kor. Mindenkit szeretettel várunk.

Szeptember 1-én, szerdán 18 órakor presbiteri ülést tartunk a gyülekezeti teremben.

Az igehirdetés meghallgatható az
Istentiszteletek hanganyaga 2021.
menüpontnál.

"Mert tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden a javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak."   Ámen

 Megkereszteltük Szentes Krisztián és Csók Éva kislányát, Zéti Rozinát.

2021-08-15
Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

Lekció: Máté evangéliuma 22,15-22
Textus: Máté evangéliuma 7,6

Hirdetések:
Délután indul Sellyén a gyülekezet egy hetes ífjúsági tábora.

Augusztus 21-én a pécsi székesegyházban kéri házasságára Isten áldását ökumenikus szertartás keretén belül Pasztatics András és Csidre Anita mágocsi lakosok. Az istentiszteleten református részről Görgey Etelka végzi majd a szertartást.

22-én az Úrvacsorás istentiszteleten Kis László tiszteletes hirdeti az igét.

Az igehirdetés meghallgatható az
Istentiszteletek hanganyaga 2021.
menüpontnál.
 (Foto: fb/effatamezokovesd)

2021-08-08

Az istentiszteleten igét hirdetett Szabó Lászlóné nyugalmazott pécsváradi lelkipásztor.

Lekció: Márk evangéliuma 7,31-37
Textus: Márk evangéliuma 7,32-35

Hirdetések:

Az elmúlt héten, kedden kísértük utolsó útjára Köblényben Gáspár Gyulát, aki 1929-ben született Negyeden; Mágocson Dr. Szemenyei Károlynét, aki 1939-ben Körmenden született. Isten adjon vigasztalást a gyászolóknak.

Jövő vasárnap, augusztus 15-én megkereszteljük Szentes Krisztián és Csók Éva kislányát, Zéti Rozinát.

Jövő vasárnap délután indul Sellyén a gyülekezet egy hetes ífjúsági tábora. E táborra élelmiszer adományokat szeretettel fogadunk. Ezeket jövő vasárnapra, az istentiszteletre lehet elhozni. Elsősorban zöldségre, gyümölcsre, lekvárra és száraz árura lesz szükség. Más időpontot a gyülekezet gondnokasszonyával lehet egyeztetni.

Augusztus 21-én a pécsi székesegyházban kéri házasságára Isten áldását ökumenikus szertartás keretén belül Pasztatics András és Csidre Anita mágocsi lakosok. Az istentiszteleten református részről Görgey Etelka végzi majd a szertartást.

22-én az Úrvacsorás istentiszteleten Kis László tiszteletes hirdeti az igét.

Az igehirdetés meghallgatható az
Istentiszteletek hanganyaga 2021.
menüpontnál.
 (Foto: A Csillagpont résztvevői)

2021-08-01

Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

Lekció: Jeremiás próféta könyve 20. fejezet válogatott versei
Textus: Mózes második könyve 20,7

Hirdetések:
A református egyház nagy ifjúsági találkozóján gyülekezetünkből több fiatal is részt vett.
Az istentiszteleten egy ott tanult énekkel örvendeztették meg a gyülekezetet.
A Csillagpontról a Duna-TV archivumában vagy a csillag.reformatus.hu honlapon lehet tájékozódni.

Július 31-én, szombaton 18 órakor templomunkban örök hűséget fogadtak Isten előtt Hájas Ildikó és Dibúz Ákos. Kis László, volt lelkipásztorunk adta össze őket.

Fájdalommal tudatjuk, hogy megtért teremtőjéhez egy köblényi és egy mágocsi gyülekezeti testvérünk.
Adjon az Isten örök nyugodalmat nekik, szeretteiknek Isten akaratában megnyugvást.
A temetések kedden, Köblényben 13 órakor, Mágocson 17 órakor lesznek.

Jövő vasárnap Szabó Lászlóné nyugalmazott pécsváradi lelkipásztor fog igét hirdetni.

Az igehirdetés meghallgatható az
Istentiszteletek hanganyaga 2021.
menüpontnál.
 

2021-07-25
Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció: A zsoltárok könyve, 35. zsoltár
Textus: Máté evangéliuma 7,1-5

Hirdetések:
Augusztus végén lesz újra csütörtöki bibliaóra a gyülekezeti teremben és Skype-on.
Július 27-én indul lelkipásztorunk és 8 komlói fiatal a Csillagpontra, a református egyház debreceni nagy ifjúsági találkozójára.

Július 31-én, szombaton 18 órakor fogadnak örök hűséget Isten előtt templomunkban Hájas Ildikó és Dibúz Ákos. Kis László, volt lelkipásztorunk fogja összeadni őket. Szeretettel várjuk a testvéreket az együtt örvendezésre.

A jégkárosultak megsegítésére 57.000 Ft-ot gyűjtöttünk. A pénzt átutaltuk a sellyei Református Gyülekezetnek, akik hálásan megköszönték a segítséget.

A székelykocsárdi testvérgyülekezetünk lelkésze - Szabó Gergely - májustól nyugdíjba vonult és a backamadarasi szülői házba költözött.

Az igehirdetés meghallgatható az
Istentiszteletek hanganyaga 2021.
menüpontnál.

 (Foto: szentlelek.kozosseg.hu)

2021-07-18

Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

Lekció: A zsoltárok könyve, 8. zsoltár
Textus: Máté evangéliuma 6,24-34

Hirdetések:
Csütörtökön bibliaóra a gyülekezeti teremben és Skype-on.
Július 27-31 között Csillagpont, a református egyház nagy ifjúsági találkozója Debrecenben. Ezen több ezer fiatal szokott részt venni, Komlóról 8 fiatal jelentkezett.

A gyülekezet köszöntötte Bányai Györgyöt és feleségét, akik 36 éve itt, a templomunkban fogadtak örök hűséget egymásnak.

Az igehirdetés meghallgatható az
Istentiszteletek hanganyaga 2021.
menüpontnál.
 


(Foto: https://zsoltarok.wordpress.com/)

2021-07-11
Az istentiszteleten igét hirdetett Szabó Lászlónényugalmazott pécsváradi lelkipásztor.
Lekció: A zsoltárok könyve 139,1-24
Textus: A zsoltárok könyve 118,24
"Ez az a nap, amelyet az ÚR elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen!"

Hirdetések:
Az elmúlt napokban az Ormánságban jégkár pusztított. Adományokat gyűjtünk a sellyei református gyülekezet károsultjai számára. Az adományokat külön perselyben lehet adni ma és jövő vasárnap, valamint átutalással a gyülekezet számlájára "Jégkár adomány" közleménnyel.
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2021. menüpontnál.

 
2021-07-04
Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció: Lukács evangéliuma 6,43-45
Textus: Máté evangéliuma 6,22-23
Hirdetések:
Csütörtöki bibliaóra és ifi alkalom a nyári szünetben, augusztus 26-ig nem lesz.
Július 27-31 között Csillagpont, a református egyház nagy ifjúsági találkozója Debrecenben. Ezen több ezer fiatal szokott részt venni, Komlóról 8 fiatal jelentkezett.
Augusztus 15-22 között ifjúsági tábor lesz Sellyén 10-20 éves korú fiataloknak. Komlóról eddig 34-en jelentkeztek. Ez egy önfenntartó tábor, ezért szívesen fogadjuk a testvérek támogatását, nem romlandó élelmiszerekkel is.
Jövő héttől lelkipásztorunk szabadságon lesz, ezért minden - az egyházat illető - ügyben a gondnokasszonyt kell megkeresni.
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2021. menüpontnál.

Istennek népe, "Áldjon meg téged az ÚR és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az ÚR az ő arcát rajtad és könyörüljön rajtad. Fordítsa az ÚR az ő arcát tereád, s adjon tenéked békességet." (Mózes negyedik könyve) Ámen
 
2021-06-27
Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció: A prédikátorok könyve 5,18 6,2
Textus: Máté evangéliuma 6,19-21
Hirdetések:
Csütörtökön bibliaóra a gyülekezeti teremben és Skype-on.
Hirdetjük az adakozást, mert a jó kedvű adakozót szereti az Isten.
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2021. menüpontnál.

"Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat Krisztus-Jézusban, a mi Urunkban." Ámen(Foto: rpi.reformatus.hu)

2021-06-20

Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

Lekció: Sámuel első könyve 16,1-13.
Textus: Máté evangéliuma 6,18

Hirdetések:
Csütörtökön bibliaóra a gyülekezeti teremben és Skype-on.
Hirdetjük az adakozást, mert a jó kedvű adakozót szereti az Isten.

Az igehirdetés meghallgatható az
Istentiszteletek hanganyaga 2021.
menüpontnál.

"Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiunkkal!" Ámen
 
2021-06-13
Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció: Ézsaiás próféta könyve 58
Textus: Máté evangéliuma 6,16-18.

Hirdetések:
A Nagy Péter sírjának meglátogatására tervezett kirándulás elmarad augusztus hónapra.
Pénteken kísértük utolsó útjára a sásdi Udvaros Vincéné született Keller Katalin testvérünket Mecsekpölöskén. Gyászolják gyermekei és családjaik. Isten adjon vigasztalást a gyászolóknak.
Hirdetjük az adakozást, mert a jó kedvű adakozót szereti az Isten.
Csütörtökön bibliaóra a gyülekezeti teremben és Skype-on.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2021. menüpontnál.

"Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat Krisztus-Jézusban, a mi Urunkban." Ámen(Foto: Hunyadi-dh.hu)

2021-06-06

Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

Lekció: Krónikák első könyve 29,1-18
Textus: Máté evangéliuma 6,13

Hirdetések:
A presbitérium kirándulást szervez június folyamán volt lelkészünk, Nagy Péter sírjának meglátogatására a budapesti Új Köztemetőben (1108 Budapest, Kozma utca. 8-10.) Utána séta a Budai Várban. Jelentkezni lehet Ferencz Lajosné gondnokasszonynál.

Fóris Györgyné presbiterünk beszámolt a Presbiteri Szövetség idei első alkalmáról, ahol Pál harcáról volt szó.

2021. június 11-én, pénteken 13 órakor kísérjük utolsó útjára a sásdi Udvaros Vincéné született Keller Katalin testvérünket Mecsekpölöskén. Isten adjon vigasztalást a gyászolóknak.

Csütörtökön bibliaóra a gyülekezeti teremben és Skype-on.

Az igehirdetés meghallgatható az
Istentiszteletek hanganyaga 2021.
menüpontnál.

"Áldjon meg Titeket az Úr, most és mindörökké." Ámen(Julius Schnorr von Carolsfeld fametszete
Foto: Arcanum.com)

2021-05-30

Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

Lekció: Jób könyve 1,1-12
Textus: Máté evangéliuma 6,12-13

Hirdetések:
Szerdán 12 órakor kísérjük utolsó útjára Nagy Lajosné született Tóth Mária testvérünket, aki 93 évesen távozott közülünk. Isten adjon vigasztalást a gyászolóknak.

Csütörtökön bibliaóra a gyülekezeti teremben és Skype-on.

Az igehirdetés meghallgatható az

Istentiszteletek hanganyaga 2021.

menüpontnál.

"Az Isten szeretet. Abban nyilvánult meg Isten szeretete számunkra, hogy az egyszülött fiát elküldte a világba, hogy éljünk általa."

Ámen


Szentlélek, végy körül bennünket,
szenteld meg szívünket,
Készíts neved imádására,
Magasztalására,
Hogy téged szívből imádhassunk,
Hálákat adhassunk,
Hisszük, a mi szánknak szózatja
Egeid meghatja.

(377. dícséret)(Foto: mult-kor.hu)

2021-05-24


A pünkösd másodnapi Úrvacsorás istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

Lekció: Jób könyve 1,1-12
Textus: Pál első levele a korinthusiakhoz 12,12-27

Hirdetések: Csütörtökön bibliaóra a gyülekezeti teremben és Skype-on.

Balog Zoltán püspök felszentelése pünkösdhétfőn 16 órakor lesz a nagykőrösi református templomban. A Duna TV élőben közvetíti.

Az igehirdetés meghallgatható az
Istentiszteletek hanganyaga 2021. menüpontnál.

"Mert szeret minket az Úr, azért nincs még végünk. Mindenreggel megújul, nagy az ő irgalma."

Ámen


Szentlélek, végy körül bennünket,
szenteld meg szívünket,
Készíts neved imádására,
Magasztalására,
Hogy téged szívből imádhassunk,
Hálákat adhassunk,
Hisszük, a mi szánknak szózatja
Egeid meghatja.

(377. dícséret)(Foto: fidelio.hu)

2021-05-23
A pünkösdi Úrvacsorás istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

Lekció: Apostolok cselekedetei 2,1-21
Textus: Pál levele a rómaiakhoz 8,13

Hirdetések:

Pünkösd második napján is úrvacsorás istentisztelet lesz, délután a szórványokban is, Mágocson és Szalatnakon.

Csütörtökön bibliaóra a gyülekezeti teremben és Skype-on.

Balog Zoltán püspök felszentelése pünkösdhétfőn 16 órakor lesz a nagykőrösi református templomban. A Duna TV élőben közvetíti.

Az igehirdetés meghallgatható az
Istentiszteletek hanganyaga 2021. menüpontnál.

"Én, az Úr vagyok a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell - így szól az Úr"

ÁmenJézus mennybemenetele

(Apostolok cselekedetei)(Foto: evangelikus.hu)

2021-05-16 Igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

Lekció: János evangéliuma 21,1-19
Textus: Apostolok cselekedetei 1,1-11

Hirdetések:

Pünkösd első és második napján úrvacsorás istentisztelet lesz, a szórványokban is, betartva a járványügyi előírásokat.
Csütörtökön bibliaóra a gyülekezeti teremben és Skype-on.
Görgey Etelka beosztott lelkipásztor helyettes lelkésze lesz gyülekezetünknek.

Az igehirdetés meghallgatható az
Istentiszteletek hanganyaga 2021. menüpontnál.

"Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Szeressétek tehát egymást úgy, ahogyan én szerettelek titeket."

Ámen"mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma"

(Máté evangéliuma 6,11)(Foto: imalanc.ro)

2021-05-09 Igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

Lekció: Lukács evangéliuma 12,16-20
Textus: Máté evangéliuma 6,11-12
Téma: A fontos, a szükséges és a bűn

Hirdetések:

Ezután is lesz templomi jelenléti istentiszteletünk a szokásos rendben, a szórványokban is, betartva a járványügyi előírásokat.
Csütörtökön bibliaóra a gyülekezeti teremben és Skype-on.
Hétfőtől kezdődik az általános iskolákban a jelenléti oktatás, így a hittanórák is a megszokott rendben lesznek.
Köszönjük azoknak a segítségét, akik résztvettek a templom és a gyülekezeti terem takarításában az elmúlt két hét folyamán.
Hirdetjük az adakozást, tudva hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten.

Az igehirdetés meghallgatható az
Istentiszteletek hanganyaga 2021. menüpontnál.

"Az istenszeretet, abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el a világba, hogy éljünk általa. Ez a szeretet nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeretett minket és az életét adta értünk."

Ámen

(A Pécsi REFI 1.b-sei ezzel köszöntötték Anyák napján anyukájukat, nagymamáikat)

2021-05-02 Igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

Lekció: Ézsaiás próféta könyve 43,1-7
Textus: Ézsaiás próféta könyve 46,3-4
Téma: Anyák napja

Hirdetések:

Ezután is lesz templomi (fizikai) istentiszteletünk a szokásos rendben, a szórványokban is, betartva a járványügyi előírásokat.

Csütörtökön bibliaóra a gyülekezeti teremben és Skype-on.

A Budapest-Északi Református Egyházmegye esperese - megbízott esperesünkként - meg fogja látogatni gyülekezetünket. Kisebb tavaszi takarításra jelentkezőket várunk!

Hirdetjük az adakozást, tudva hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Bankszámlaszámunk a honlapon és Facebook-on megtalálható. Az utaláson kérjük jelezni, hogy Egyházfenntartói járulék vagy Adomány Isten dícsőségére. Adakozni készpénzben is lehet a gondnokasszonynál.

Az igehirdetés meghallgatható az

Istentiszteletek hanganyaga 2021.

menüpontnál.

"Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat Krisztus-Jézusban, a mi Urunkban."

Ámen

(Kép: refmateszalka.hu)

2021-04-25 Igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

Lekció: Máté evangéliuma 6,9-13
Textus: Máté evangéliuma 9,10
Téma: A Mi Atyánk

Hirdetések:

Május 2-tól lesz templomi (fizikai) istentiszteletünk a szórványokban is.

Hirdetjük az adakozást, tudva hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten.
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2021. menüpontnál.

"Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora!"

Ámen

(Kép: Tudasfaja.com)

2021-04-18- Igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

Lekció: Máté evangéliuma 6,5-15
Textus: Máté evangéliuma 6,6
Téma: Az imádság

Hirdetések:

Május 2-tól lesz templomi (fizikai) istentiszteletünk, április 25-én még on-line tartjuk
Május 6-tól részt lehet venni (fizikailag is) a Bibliaórán, addig Skype-on tartjuk

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2021. menüpontnál.

"Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat Krisztus-Jézusban, a mi Urunkban." Ámen

 

2021.04.11 - igét hirdet Görgey Etelka lelkipásztor.

Lekció: Pál levele a rómaiakhoz 12,1-21.
Textus: Máté evangéliuma 6,1-4.
Téma: Az adakozásról - másképp, mint eddig. (Nagyon másképp.)
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2021. menüpontnál.

Hirdetések:
Hirdetjük az adakozást, tudva hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Bankszámlaszámunk a honlapon és Facebook-on megtalálható. Az utaláson kérjük jelezni, hogy Egyházfenntartói járulék vagy Adomány Isten dícsőségére. Adakozni készpénzben is lehet a gondnokasszonynál.

 

Áldott, békés húsvéti ünnepeket kívánunk!

 

2021.04.04 - A Húsvét vasárnapi Úrvacsorás on-line istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

Lekció: Lukács evangéliuma 24,1-12.
Textus: Lukács evangéliuma 24,13-35.
Téma: A megértés története.
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2021. menüpontnál.

Hirdetések:
További értesítésig on-line istentiszteleteket tartunk. Csütörtökön on-line bibliaóra Skype-on 17 órától.
Hirdetjük az adakozást, tudva hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Bankszámlaszámunk a honlapon és Facebook-on megtalálható. Az utaláson kérjük jelezni, hogy Egyházfenntartói járulék vagy Adomány Isten dícsőségére. Adakozni készpénzben is lehet a gondnokasszonynál.

"Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él." /János 11,25/


A nagypénteki áhitatot itt lehet meghallgatni, megtekinteni.
Magyarpolányi Kálvária
Krisztus feltámadott,

Kit halál elragadott;

Örvendezzünk, vígadjunk,

Krisztus lett a vígaszunk,

Alleluja!

Ha ő fel nem támad,

Nincs többé bűnbocsánat,

De él, ezért szent nevét,

Zengjük ő dicséretét,

Alleluja!

Alleluja! Alleluja! Alleluja!

Örvendezzünk, vígadjunk,

Krisztus lett a vígaszunk.

Alleluja!

(185. ének)

Virágvasárnap(Jézus bevonulása Jeruzsálembe)

2021.03.28 - Igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

Lekció: Az apostolok cselekedetei 14,1-20
Textus: Máté evangéliuma 21,1-9
Téma: Mélységek és magasságok az ember életében.

Nagyhéti alkalmak:

Csütörtökön: on-line bibliaóra Skype-on 17 órától.
Pénteken: bűnbánati alkalom, a gyülekezet web-oldaláról letölthető
Húsvét vasárnap: Úrvacsorás istentisztelet Skype-on és a honlapra feltöltve.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2021. menüpontnál.

"Szeret minket az Úr, azért nincs még végünk. Minden reggel megújul, nagy az Ő irgalma." Ámen

 


(Cosimo Rosselli - Hegyi beszéd - Wikipédia)

2021.03.21 - Igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

Lekció: Lukács evangéliuma 6,27-36
Textus: Máté evangéliuma 5,43-48
Téma: Legyünk-e tökéletesek?

Hirdetések:
Megérkeztek a Mai igék. A gondnokasszonytól lehet kérni, aki ha szükséges, el is viszi.
A zsinat meghosszabbította az on-line istentiszteletek idejét 28-ig. Aki Skype-on szeretné követni élőben az istentiszteletet, kérjük, jelezze a lelkipásztornak.
Csütörtökön on-line bibliaóra Skype-on 17 órától.

Hirdetjük az adakozást, tudva hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Bankszámlaszámunk a honlapon és Facebook-on megtalálható. Az utaláson kérjük jelezni, hogy Egyházfenntartói járulék vagy Adomány Isten dícsőségére. Adakozni készpénzben is lehet a gondnokasszonynál.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2021. menüpontnál.

"Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat Krisztus-Jézusban, a mi Urunkban." Ámen

 


(Pál apostol ábrázolása a katalóniai orcaui freskón - Wikipédia)

2021.03.14 - Igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

Lekció: Pál levele a rómaiakhoz 12,9-21
Textus: Máté evangéliuma 5,38-42

"Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat Krisztus-Jézusban!"

Hirdetések:
Jövő héten még biztosan on-line istentisztelet lesz.
Csütörtökön on-line bibliaóra Skype-on 17 órától.
Hirdetjük az adakozást, tudva hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2021. menüpontnál.

"Maradjon az úr a gyülekezet őriző pásztora!" Ámen

 

2021.03.07 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció - Mózes második könyve 20,7:
"Ne mondd ki hiába Istenednek, az ÚRnak a nevét, mert nem hagyja az ÚR büntetés nélkül azt, aki hiába mondja ki a nevét!"

Textus - Máté evangéliuma 5,33-37:
"Hallottátok azt is, hogy megmondatott a régieknek: "Ne szegd meg esküdet, hanem teljesítsd az Úrnak, amit esküvel fogadtál!" Én pedig azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdjetek: sem az égre, mert az Isten trónusa, sem a földre, mert az lábainak zsámolya, sem Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa; de ne esküdj saját fejedre sem, hiszen egyetlen hajszáladat sem teheted fehérré vagy feketévé. Ellenben ha igent mondotok, az legyen igen, ha pedig nemet, az legyen nem, minden további szó a gonosztól van."

Téma: Az eskü és az átláthatóság

Hirdetések:

- A következő két héten biztosan nem lesz fizikai istentisztelet.
- Csütörtökön 17 órától bibliaóra Skype-on. Aki részt szeretne venni, jelezze telefonon a lelkipásztornak.
- Hirdetjük az adakozást, melyet átutalással a gyülekezet számlájára: OTP Bank 11731063-20095352, vagy készpénzben a Lelkészi Hivatalban lehet fizetni.
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2021. menüpontnál.
 


(Annibale Carracci:
Krisztus és a szamáriai asszony 1597 körül)

2021.02.28 - Igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

Lekció: János evangéliuma 4,1-24
Textus: Máté evangéliuma 5,31-32

Hirdetések:
Csütörtökön alternatív bibliaóra Skype-on és élő részvétellel 17 órától.
Hirdetjük az adakozást, tudva hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2021. menüpontnál.

"Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk." Ámen

(János evangéliuma 4.24.)

 
A hegyi beszéd(Idősebb Pieter Bruegel - 1598)

2021.02.21 - Igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

Lekció: János evangéliuma 8,1-11

"Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ."

Textus: Máté evangéliuma 5,27-30

Hirdetések:

A múlt héten, 19-én utolsó útjára kísértük Hamzau Relu atyát, Komló katolikus plébánosát. Hordozzuk imádságunkban a gyászolókat!

Múlt csütörtökön már volt alternatív bibliaóránk Skype-on és élő részvétellel. Jövő héten is ilyenen lehet résztvenni 17 órától.
Hirdetjük az adakozást, tudva hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten.
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2021. menüpontnál.

"Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Amilyen távol van az ég a földtől, olyan messze veti el tőlünk bűneinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt."   Ámen

(Zsoltárok könyve 103.)

 
Máté apostol(Jusepe de Ribera festménye, 1632)

2021.02.14 - Igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

Lekció: Máté evangéliuma 5,21-22
Textus: Máté evangéliuma 5,23-26

Hirdetések:

2021. február 9-én délután meghalt Komló katolikus plébánosa, Hamzau Relu atya. Hordozzuk imádságunkban a gyászolókat!

- Csütörtökön 17 órától bibliaóra Skype-on és élő részvétellel.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2021. menüpontnál.

"A szeretet nem jutalom, hanem gyógyszer." (Böjte Csaba)

 


2021.02.07 - Igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

Lekció: Pál levele a galatákhoz 4,1-7
Textus: Máté evangéliuma 5,17-20

Téma: A törvény jelentése és betöltése.

Hirdetések:

2021. február 7-től a megszokott időben, 9h30-kor istentisztelet a templomban, személyes részvétellel, a szórványokban is.

A templomi istentiszteleteken kérjük betartani a járványügyi szabályokat: helyes maszkviselet, kézfertőtlentésa bejáratnál, megfelelő távolságtartás kötelező.

- Csütörtökön 17 órától bibliaóra Skype-on. Aki részt szeretne venni, jelezze telefonon a lelkipásztornak.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2021. menüpontnál.

 


(Máté evangéliumának görög kézirata)

2021.01.31 - Igét hirdet Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció: Máté evangéliuma 24.3-14
Textus: Máté evangéliuma 24.45-51

Téma: Az utolsó idők.

Hirdetések:

2021. február 7-től a megszokott időben, 9h30-kor istentisztelet a templomban, személyes részvétellel, a szórványokban is.
A templomi istentiszteleteken kérjük betartani a járványügyi szabályokat: helyes maszkviselet, kézfertőtlentésa bejáratnál, megfelelő távolságtartás kötelező.

- Csütörtökön 17 órától bibliaóra Skype-on. Aki részt szeretne venni, jelezze telefonon a lelkipásztornak.
- Hirdetjük az adakozást, melyet átutalással a gyülekezet számlájára: OTP Bank 11731063-20095352, vagy készpénzben a Lelkészi Hivatalban lehet fizetni. Hordozzuk a gyülekezetet szívünkben anyagilag is.
Lelkipásztorunk záró szavai: "Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat Krisztus-Jézusban! Ámen."

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2021. menüpontnál.
 


(Anthony Van Dyck: Sámson és Delila)

2021.01.17 - Igét hirdet Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció: A bírák könyve 16.4-22
Textus: A bírák könyve 16.22:
"Sámson haja azonban megint nőni kezdett azután, hogy levágták."

Téma: Ha életünk, hitünk külső formáit feladjuk, akkor az általuk hordozott tartalom is elvész.

Hirdetések:
- Csütörtökön 17 órától bibliaóra Skype-on. Aki részt szeretne venni, jelezze telefonon a lelkipásztornak.
- Pénteken kisértük utolsó útjára Lujzi nénit, Schmidt Ferencné született Nagy Lujza testvérünket; ma a gyászolókért imádkoztunk.
- Jövő héten kiderülnek az ökumenikus imahét alkalmai, melyeket honlapunkra és a fb oldalunkra is fel fogunk tenni.
- Hirdetjük az adakozást, melyet átutalással a gyülekezet számlájára: OTP Bank 11731063-20095352, vagy készpénzben a Lelkészi Hivatalban lehet fizetni.
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2021. menüpontnál.
Továbbra is az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora! Isten velünk!
 

Nagy Péterre emlékezünk:

A komlói évek ... ahol elvásott a vörös csillag

Sokan búcsúztak el tőle az elmúlt hetekben. Nekünk nehéz volt az írás, az emlékezés. Túlságosan fájt. Most szeretnénk mi is megemlékezni arról, hogy mit tett Komlón, ahol alkotó erejének teljében 20 évet töltött.
Komlón a fiatalabb nemzedék így hívta: Nagy Péter. Nem tiszteletes úr vagy Péter, hanem így is szólították: NAGY PÉTER. Sokszor, sok helyen elmondta, hogy amikor Komlóra került és első este kinézett az ablakon, egy nagy vörös csillag nézett vele szembe az erőmű épületének tetejéről. Először elszomorodott, majd felszívta magát és ezt gondolta: "Én ezt a csillagot három nap alatt zsebre vágom." Sikerült. Munkásságával, életével, nagyobb és fényesebb csillag lett a városban. Egy építőmester.

 

2021.01.10 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció: A bírák könyve 16.1-3
Textus: Máté evangéliuma 6.33:

"De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek."

Hirdetések:
- Csütörtökön 17 órától bibliaóra Skype-on. Aki részt szeretne venni, jelezze telefonon a lelkipásztornak.
- Elhunyt Schmidt Ferencné született Nagy Lujza testvérünk. Lujzi néni temetése pénteken lesz 13 órakor a komlói temetőben. Hordozzuk imádságainkban az ő gyászolóit.
- Hirdetjük az adakozást, melyet átutalással a gyülekezet számlájára: OTP Bank 11731063-20095352, vagy készpénzben a Lelkészi Hivatalban lehet fizetni.
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2021. menüpontnál.
Továbbra is az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora!

Isten velünk!
 

2021 - Boldog új évet gyülekezetünk minden tagjának!

2021.01.03 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció: A bírák könyve 15.9-20
Textus: Máté evangéliuma 5.5:

"Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet."

Hirdetések:
- Csütörtökön 17 órától bibliaóra Skype-on. Aki részt szeretne venni, jelezze telefonon a lelkipásztornak.
- Ifi alkalom vasárnap délutánonként.
- Hirdetjük az adakozást, melyet átutalással a gyülekezet számlájára: OTP Bank 11731063-20095352, vagy készpénzben a Lelkészi Hivatalban lehet fizetni.
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2021. menüpontnál.
Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora!

©2008 Komlói Református Gyülekezet | webmester: Molnár Hajnalka |