Archívum 2016

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
 
 
Egyházközségünk 2016. évi életének statisztikai számai:
Keresztelők: 4; 3- Komlón, 1 - Szalatnakon
Házasságkötések: 3; 2- Komlón, 1- Bikalon
Konfirmáltak: 3; 1- Komlón, 1- Mindszentgodisán, 1 - Bakócán
Temetések: 10; 7- Komlón, 2 - Mágocson, 1- Gödrén

 

2016.12.24

Boriska néni karácsonya Rákoscsabán, a Református Idősek Otthonában.
 
2016.12.19 - Gyermekkarácsony - a képeket itt nézheted meg, vagy a Képgalériában.
 


Advent negyedik vasárnapja

Köszöntőt mondott:

Hargitainé Obert Erzsébet és Hargitai Réka

Ébresztem szívemet az ünnepre.

Ahogy kislányom reggelente már hetek óta így ébred:
- Apa, azt álmodtam, hogy karácsony lett.
S valahol tudja, hogy meg fog érkezni.
Azon az estén sok-sok megálmodott gyerekálom valóság lesz. Testet öltenek a sokszor elképzelt rózsaszín macik, kis játékautók, plüss teknősök, babák és építőkockák. Ott lesznek a fa alatt.
Így ébresztem majd ádvent negyedik hetében a szívemet. Hogy ÁDVENT lesz. Így nagybetűvel. ELJÖVETEL, Jézus eljövetele. Egyszer csak az lesz. Megérik rá az idő. Odahajol a szívünk, kifényesedik és ráhangolódik a testté lételre.
És mindenek végén ráébred arra, hogy amit álmodni sem mert az ember, Isten megvalósította: "Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal." (Jn 1, 14)
Jézus: Isten testté lett szeretete.

IMÁDSÁG

Mennyei Atyánk!


Az ünnep csendjében hálás szívvel köszönjük neked, hogy kegyelmed és szereteted hajolt hozzánk Krisztusban.

Az Ige Testté lett és lakozott közöttünk, a Te dicsőséged fényét hozta közénk. Add Urunk, hogy ebben a dicsőségben fürödjön a mi arcunk, a Te szeretetedben rejtsd el életünket. Ámen.

 Advent harmadik vasárnapjaKöszöntőt mondott:


Pintér Péter, Geri Levente és Bábel ZoltánTúrmezei Erzsébet: Ádventi imádság

Uram Jézus Krisztus, Te azt akarod, hogy várjunk Téged!
Taníts hát meg várni! Taníts meg a Te szent pillanatodra,
a Te idődre várni! Hogy legyen időm Téged hallgatni,
legyen bátorságom Hozzád imádkozni, legyen erőm Neked engedelmeskedni; hogy rátaláljak az útra, amelyiken követhetlek Téged!

Uram, taníts meg a másik emberre várni!
Hogy legyen időm őt megkeresni,
legyen bátorságom megismerni, legyen erőm rajta segíteni;
hogy rátaláljak az útra, amelyiken találkozhatom vele!

Uram, taníts meg szent igédre várni!
Hogy legyen időm átgondolni,
legyen bátorságom elmondani,
legyen erőm felelni rá: hogy megtaláljam az utat hirdetésére;
hogy beteljesedhessék rajtam, ha Te úgy akarod!

Uram, mutasd meg nekünk,
hogyan lehet a kapukat szélesre tárni ezen a világon!
Mutasd meg, hogyan hirdethetjük, hogy eljöttél és eljövendő vagy.
Mutasd meg, hogyan élhetünk, mint olyanok, akik Hozzád tartoznak ma és mindörökké!
Ámen


Hangolom szívemet az ádventre. Ahogy a gitár húrját hangolják az alaphangra. Mert el- és lehangolódott. Mert hamis lett. Figyelmes füllel végzi a zenész a munkáját. Lassan feszíti a húrt. Míg az egy hullámhosszra nem kerül az alaphanggal. S ha minden kész, akkor lehet játszani tisztán. Akkor szólhat a dal és az ének.
Így teszek majd ádvent harmadik hetében szívemmel. Búcsút veszek mindentől, ami hamiskás. Elengedem, ami nem tiszta. Keresem az alaphangot. A tisztát, a szépen csengőt. Csendben, figyelmesen. Csak így lehet meghallani azt, amihez illeszkedni kell. Hogy kedvetlen, lehangolódott szívemben újra tiszta dallam szóljon.
Keresem a hangot, ami mindenütt jelen van, mindent betölt, csak a zaj elnyomja.

Íme, megtaláltam:
"A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt: saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azoknak megadta azt a kiváltságot, hogy Isten gyermekeivé legyenek..." (Jn 1, 10-11)

Befogadnám, ahogy a gitár teste megtelik a húr rezgésével.
Jézus: Isten hangja.
 

Kedves Szülők és Gyermekek!

A
Komlói Református Gyülekezet

sok szeretettel hív és vár mindenkit

gyermekkarácsonyi istentiszteletére

2016. 12. 18-án (vasárnap) 16h-kor!

Áldás, békesség:
Molnár Imre lelkész és a hittanoktatók

2016.12.04


Advent második vasárnapján

Gálffy Gyuláné
és
Kovács Károly

testvéreink olvastak fel a Szeretet himnuszából, s meggyújtották a második adventi gyertyát.

Igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor, Máté 24.43-51. szerint

Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.
 

Adventi köszöntő:

előadta Nagy Ágnes és Fadgyas Éva
Advent első vasárnapjának istentiszteletén
Valaki jön - de te nem veszed észre!
Valaki közeledik hozzád - de te bezárkózol!
Valaki kopog nálad - de te átalszod látogatását!
Valaki belép hozzád - de te házon kívül vagy!
Valaki nálad lakik - de te kidobod őt!
Valaki feltárulkozik - de te a szavába vágsz!
Valaki vár rád - de te hátat fordítasz neki!
Valaki segítséget kér - de te megkeményíted szívedet!
Valaki ajándékot ad neked - de te elásod azt!
Valaki végtelenül ráér - de veled sosem lehet beszélni.
Valaki nyugalmat hoz - de te szétszórt vagy!
Valaki jön - de te csak magadat látod!
Amíg csak jön - mindig megváltozhatsz!
Hajlítom szívem az ádventhez. Ahogy a vesszőt hajlítják a karóhoz. Ügyes kézzel leszúrva a cöveket; gyengéden de határozottan odahúzva hozzá a zsenge hajtást. Aztán egy vékonyka zsineggel odakötik. Hogy ki ne szakítsa szél, vihar és megálljon majd a téli hóförgetegben. Hogy mire eljön a tavasz, megerősödjön.

Így bánok ádvent első hetében a szívemmel. Megkeresem a zsengéjét, a lágy hajtásokat. Azt a részét, amelyik még nem kérgesedett meg, nem holt és nem vadult el. Amelyik még ÉREZ.

Így, nagybetűvel. Szerelmet, szeretetet, melegséget. A gyermekséget, az őszinteséget.

Istenhez kötöm mindazt, ami oly gyenge, de mégis él bennem. Ő a biztos támasz, az egyetlen szilárd pont a szüntelen viharló világban.
Már csak azt a vékonyka szálat kell megkeresnem, ami összetart engem Vele. Azt, ami a kapocs lesz Közte és köztem.

Íme, megtaláltam: "Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige." (Jn 1, 1)

Az Igével, e földöntúli földi Szóval erősítem szívem gyenge hajtásait Istenhez.

Az Ige: egyik vége Istennél van, a másik átkarol, megölel engem.

Jézus: kapocs ég és föld között.
 
2016.11.27 - istentisztelet. Igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor, Máté 25.1-13. szerint.

Múlt héten kísértük utolsó útjára Kovács József testvérünket, aki 53 évet töltött e Földön. Nyugodjon békében!

Szombaton, december 3-án délután 4 órakor a katolikus templomban lesz az adventi közös éneklés próbája. Szeretettel várjuk mindazokat, akik részt szeretnének venni december 11-én délután 4 órakor, a Városháza téren a komlói felekezetek közös éneklésén.
 

Ormánsági kirándulás

Szegedi Kis István munkássága nyomán, a Dráva mentén, az Ormánságban épített és átépített templomokat látogattunk meg ifjúsági csoportunkkal. Lelkészek vártak bennünket és helyi történeteiket mondták el a templomról. Köszönjük Fodor Ákosnénak, Lovadi Istvánnak, illetve esperes úrnak - Kovács Jánosnak a közreműködését.
A közel száz Baranyai templomból öt templom volt az úti cél: Nagyharsány, Adorjás, Kórós, Vajszló és Sellye. Útközben tettünk egy sétát Siklóson, ahol a Dzsámit tekintettük meg. Kora délután pedig a Szaporcai Látogató Központban ismerkedtünk az ormánsági nép életével és a Dráva élővilágával.
Áldott nap volt és abban a reménységben érkeztünk haza, hogy mindezt majd unokáink is látni fogják. Fadgyas Éva

A kirándulás képeit itt nézheted meg.
 

2016.11.12: Ünnepi istentiszteletTovábbi képek megtekinthetők itt.Molnár Imre lelkipásztor beiktatása
Igét hirdetett Dr. Bogárdi Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, Pál Apostolnak Korinthusbeliekhez írt második levele 8.8-24. szerint.

A megválasztott lelkészt tisztségébe a Baranyai Református Egyházmegye esperese, Kovács János iktatta be.

A beiktatáson résztvevő lelkészek igei köszöntése következett:

Németh Norbert - Pécs
Kiss László - Pécsvárad
Nagy Péter - Budapest-Budafok
Gyenge Károly - Hidas
Győrfi Bálint - Zengővárkony
Bárány Ágota - Szigetvár
Kecskés Márta - Villány
Bereczki Ildikó - Harkány
Dr. Komlósi Péter - Siklós
Kovách Péter - Ref. Kollégium Pécs
Kováchné Mészáros Erzsébet - Pellérd
Lovadi István - Sellye
Székely Zsolt - Kovácshida
Szabó Róbert - Drávaszabolcs
Unger Károly - Drávafok
Mátyás Imre plébános - Komló
Horváth László baptista lelkész - Komló
Hajduch-Szmola Patrik evangélikus lelkész
Kosjkai Erzsébet evangélikus lelkész - Egyházaskozár

Molnár Imre lelkipásztort köszöntötték:

Hoppál Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára;
Polics József, Komló polgármestere;
a hittanos gyerekek;
Ferencz Lajosné gondnokasszony, aki tolmácsolta a székelykocsárdi testvérgyülekezet lelkészének, Szabó Gergelynek az üdvözletét és köszönetet mondott Németh Norbert lelkipásztornak az átmeneti időszak szolgálatáért.

A gyülekezet ajándékát, egy lelkészi palástot Fóris Györgyné presbiter adta át.

Az ünnepi istentisztelet szeretetvendégséggel zárult.

Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.
2016.11.13 - Igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor, Pál Apostolnak Korinthusbeliekhez írt második levele 9.6-12. szerint

A lelkipásztor megköszönte a gyülekezetnek az elmúlt hetekben nyújtott sok segítséget, s az adakozást.
November 19-én autóbuszos kirándulást szervezünk a fiatalok számára az Ormánságba, műemlék templomok megtekintésére. Van még három hely, jelentkezni lehet Fadgyas Évánál.
November 26-án du. 3 órakor adventi koszorúkészítés. Koszorú alap biztosítva.
Advent harmadik vasárnapján, december 11-én, a komlói keresztyén emberek közösen elénekelnek egy adventi éneket az adventi vásáron. Ezen mi, reformátusok is részt fogunk venni.
A Baranyai Református Egyházmegye esperese, Kovács János nyugalomba vonul. A jelölő közgyűlés december 19-én lesz. Ezután a gyülekezetek presbiterei fogják eldönteni, hogy ki lesz az új esperes.

Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.
 
2016.11.06 - Igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor, Pál Apostolnak Korinthusbeliekhez írt első levele 15.1-7. szerint

Az istentiszteleten megemlékeztünk az elmúlt egy év során közülünk eltávozott testvéreinkről:

2015:
Nov. 2. Szűcs Józsefné Lelkes Mária 78. (Liget)
Nov. 10. Márkvár Józsefné Horváth Erzsébet 81. (Bikal)
2016:
Febr. 16. Boruzs József 77. (Mágocs)
Márc. 25. Dr. Böröcz Lászlóné Sólyom Erzsébet 73.
Ápr. 7. Szász Tibor 81.
Aug. 4. Balatoni Imréné 83. (Gödre)
Aug. 16. Kovács Lajosné Haraszti Ibolya 86.
Aug. 24. Csiki Gyula 72. (Mágocs)
Aug. 29. Cséplő Mária 44.

A megemékezésben közreműködött Fóris Györgyné, Vizaknai Katalin, Csonka Mónika és Csonka Antal testvérünk. Szolgálatukat köszönjük.
Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.
 
2016.10.31 - A Reformáció emléknapján közös istentisztelet az evangélikus és a baptista gyülekezettel.
Igét hirdet Horváth László baptista lelkipásztor. Előadást tart Molnár Imre református lelkipásztor.
Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.
 
2016.10.30 - Igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor, Pál Apostolnak a Galátziabeliekhez írt levele 5.16-26. szerint szerint

Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.
 
2016.10.09 - Igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor, Pál Apostolnak Rómabeliekhez írt levele 10.4-13. szerint

Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.
 


 
 
2016.09.18 - Igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor, János Apostolnak harmadik levele 11. vers szerint
 
A Magyarországi Református Egyház Zsinata Elnökségi Tanácsának közleménye a 2016. október 2-i népszavazás ügyében

Tisztelettel kérjük gyülekezeteink tagjait és minden magyar állampolgárt, hogy a 2016. október 2-án tartandó népszavazáson vegyenek részt és legjobb meggyőződésük szerint adják le szavazatukat.
Csodálkozunk, hogy némelyek távolmaradásra szólítják fel országunk polgárait, és ezzel lényegében a népszavazás intézményét kérdőjelezik meg és szabadságjogunk önkéntes feladására biztatnak.
Arra kérünk mindenkit, hogy a népszavazásról feltett kérdésről tájékozódjon, fontolja meg, hogy nem pillanatnyi helyzetéről, hanem gyermekeink és unokáink jövőjéről, országunk sorsáról, a keresztyén értékrendről is állást foglal.

Isten gazdag áldását kívánva:
A MRE Zsinatának Elnökségi Tanácsa nevében:

Dr. Huszár Pál főgondnok, a Zsinat világi elnöke
Dr. Szabó István püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
Budapest, 2016. szeptember 13.
 
2016.09.03 - Igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor, Pál Apostolnak az Efézusbeliekhez írt levele 2.1-10. szerint.
Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.
 
2016.08.28 - Igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor, Lukács evangéliuma 24.1-12. szerint.
Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.
 
2016.08.21 - Úrvacsorás istentisztelet az új kenyér tiszteletére
Igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor, Máté evangéliuma 6.25-33. szerint.
Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.
 

2016.08.19.

Kovács József és Spangenberger Andrea esküvője. Isten áldása legyen házasságukon!

A képeket itt lehet megnézni.
 
2016.08.14 - Istentisztelet - Igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor, Lukács evangéliuma 22.24-27. szerint.
Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.

Az istentiszteleten köszöntöttük a hozzánk látogató Vid Györgynét, a Battonyai Református Egyházközség gondnokasszonyát, valamint Pető Dénes igrici református lelkipásztort, aki rokoni látogatásra jött Komlóra.

Meghallgattuk Dr. Faragó Enikő beszámolóját a Kölkeden tartott női hétről. A női hét témája: "A hívő ember reménysége". Százhalombattai, kecskeméti, harkányi, nagyharsányi előadókat hallgathattak meg a résztvevők.

Csonka Mónika presbiterünk és kántorunk Balatonfüredre költözik a családjával. Ferencz lajosné gondnokasszony a gyülekezet nevében megköszönte neki és férjének, Csonka Antalnak az együtt töltött évtizedek munkáját, szeretetét. Pál apostolnak rómabeliekhez írt levelének 8.28 szerint kértünk áldást életükre:
"Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javokra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak."
 

Augusztus 13-án ünnepelte Boriska néni 91. születésnapját! Hála érte, nagyon jól érezte magát, örült és tudta, hogy ez az ő ünnepe. A képek mutatják, mekkora szeretettel voltak iránta az otthon lakói, és ő is mosollyal, a tőle megszokott gondoskodással fordult a többiekhez: Van- e kistányérjuk a tortához, kapott-e mindenki süteményt. Jót beszélgettünk a sütizés után fent a szobában. Mindennek nagyon örült.

A képek itt tekinthetők meg.
 
2016.08.07 - Istentisztelet - Igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor, Lukács evangéliuma 21.29-36. szerint.
Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.
 
2016.08.06. - örök hűséget esküdött egymásnak Vikor Csaba és Trapp Zsuzsanna.
Házasságkötésük képeit itt lehet megtekinteni.
 
2016.07.31 - Istentisztelet - Igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor, Lukács evangéliuma 19.45-48. szerint.
Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.
 
2016.07.24 - Istentisztelet - Igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor, Lukács evangéliuma 18.9-14. szerint.
 
2016.07.17 - Istentisztelet - Igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor, Lukács evangéliuma 16.19-31. szerint.
Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.
 
2016.07.10 - Istentisztelet - Igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor, Lukács evangéliuma 12.41-48. szerint.
 
2016.07.03.


Az istentisztelet a Lukács evangéliuma 10.38-42. szerint szólt.
Igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor.
Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.

A hittanos gyerekek elénekelték a gyülekezetnek a mágocsi táborban tanult egyházi énekeket:

"Így szól az Úr hozzád Jákob, figyelj" és a "Krisztusnak jó katonája" címűeket.

A mágocsi hét témája "A második ember" címet viselte.
A beszámolót a táborról itt olvashatod.

A mágocsi hittantábor képeit itt nézheted meg.

Emlékhely: Monte San Michele, IsonzóSzarajevó, 1914. június 28.

100 éve történt, hogy egy boszniai szerb fiatal ember, Gavrilo Princip, közvetlen közelről pisztollyal kioltotta Ferenc Ferdinánd trónörökös és felesége életét.

A merénylet önmagában is vezető hírré vált az országos és a világsajtóban, igazán világrengetővé mégis következményeiben lett. Alig egy hónap múlva megkezdődött az első világháború, "a nagy háború", ahogyan később népünk ajkán élt a kifejezés.

A háború minden hősiesség ellenére vereséggel végződött, mert a sokfrontos rendkívüli terhet egyetlen ország sem bírhatta el. Következménye volt Magyarország széthullása, három millió magyar ember határon túlra kerülése, mai nehézségeink és sorskérdéseink döntő többsége is.
Ezért nem lehet elfelejteni, ami történt, de meghaladni igen, vagyis Isten segítségét kérve önmagunkkal megbékélve, összefogva nyereséggé tenni a veszteséget. Isten Országában lehetséges ez.
Emlékezzünk a hősökre, és azokra az eleinkre, akik a merénylet következményeit kénytelenek voltak elhordozni!
 
2016.06.26.
Forrai Lili Johanna keresztelője. Keresztelői ige: Pál apostolnak Rómabeliekhez írt levele 8.28-31. Képeket lásd itt.
Az istentisztelet a Lukács evangéliuma 8.19-21. szerint szólt. Igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor.
 
Németh Norbert volt helyettes lelkészünknek szombaton 10 órakor lesz a lelkész beiktatása.

PÉCS-BELVÁROSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

M E G H Í V Ó    L E L K É S Z - B E I K T A T Á S R A

"Mert az Úr szemei az igazakon vannak,
és az ő fülei azoknak könyörgésein; ." (1Pt. 3, 12.)

A Pécs-Belvárosi Református Egyházközség és Presbitériuma szeretettel hívja és várja

NÉMETH NORBERT ÁRPÁD

lelkész-beiktató istentiszteletére 2016. június 25-én, szombaton délelőtt 10 órára a Pécs-Belvárosi Református Templomba (7623 Pécs, Szabadság út 35.)
Az istentiszteleten Kovács János, a Baranyai Református Egyházmegye esperese beiktatja Németh Norbertet, Egyházközségünk megválasztott lelkipásztorát. Az istentisztelet és azt követő közgyűlés után szeretetvendégségre hívjuk Kedves Testvéreinket a gyülekezeti terembe.
H-7623 Pécs, Szabadság u. 35. Tel.:30/5384613, 72/314-638 E-mail: neemethn@gmail.com
 
2016.05.29 - Az istentisztelet a Bírák könyve 10.6-16. szerint szólt. Igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor.
 
2016.05.28 - Püspökszentlászlói gyalogtúra. A kirándulás képeit itt nézheted meg.
 
2016.05.22 - Az istentisztelet Péter első levele 3.13 - 18. szerint szólt. Igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor.
Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.
 
2016.05.16 - Pünkösd hétfői istentisztelet - Apostolok cselekedetei 4.32-37. - igét hirdet Molnár Norbert teológiai hallgató
Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.
 
2016.05.15 - Pünkösd vasárnapi istentisztelet - Apostolok cselekedetei 2.1-12. - igét hirdet Molnár Imre lelkipásztor
 
2016.05.08 -Konfirmáció- igét hirdetett Molnár Imre lelkész, Apostolok cselekedetei 16.12-15. szerint.
Az istentiszteleten készült képek itt tekinthetők meg.
 
Áldozó csütörtök
 
2016.05.01 - Anyák napi istentisztelet - igét hirdetett Molnár Imre lelkész, Pál apostol levele a filippiekhez 4.4-7. szerint.
Az istentiszteleten készült képek itt tekinthetők meg. Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.
 
2016.04.24 - Mózes ötödik könyve 22.1-4./22.1 - igét hirdetett Molnár Imre lelkész
 

A Budapesti Fesztiválzenekar Barokk Kamaraegyüttesének koncertje

Énekesek: Zemlényi Eszter, Gavodi Zoltán, Csapó József, Gradsach Zoltán;

Vezeti: Anneke Boeke

A belépés ingyenes, de előzetes regisztráció javasolt a rendeles@bfz.hu e-mail címen.
 
Tündérkert Területi Mesemondó Verseny - Komló, 2016.04.21.

3.helyezést ért el Fadgyas Éva kislánya, Nagy Ágnes, Móra Ferenc: A mi pókunk című meséjével, mely alább meghallgatható: 
2016.04.17 - Mózes ötödik könyve 15.1-15./15.10 - igét hirdetett Molnár Imre lelkész
 
2016.04.10 - Mózes ötödik könyve 9.1-8./9.4. - igét hirdetett Molnár Imre lelkész
 
Evangelizáció a megújulásról:

Április 7-én: Gyenge Károly hidasi lelkész; április 8-án: Koskai Erzsébet egyházaskozári evangélikus lelkész; április 9-én: Balogh László Barna magyarbólyi lelkész.
                     
 
2016.04.03 - Igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor A jelenések könyve 2.24-25. szerint
Az istentisztelet végén meghallgattuk Fóris Györgyné presbiternek, a budapesti Presbiteri Konferencián tett hitvallását.
 
2016.03.28 - Húsvét másodnapi úrvacsorás istentisztelet. Katics Márk Tibor keresztelése.
Igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor, János evangéliuma 20.19-29. szerint.
 
2016.03.27 - Húsvét vasárnapi úrvacsorás istentisztelet.
Igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor, János evangéliuma 20.1-18. szerint.
 
Áldott, szép Húsvéti ünnepeket kívánunk!
Filippo Tarchiani: Az emmauszi vacsora, festmény 1625 körül

(Forrás: Wikipédia)

Emmaus

(Ajtay Gábor verse)

Emmaus falu a Bibliában, ahol az úgynevezett "emmauszi vacsora" során, a kenyér megtörése közben két tanítványa felismerte a feltámadt Jézust.
Lukács szerint Jézus két tanítványa (nem apostolok) - akiket "emmauszi tanítványok" néven emlegetnek - Jézus keresztre feszítése után a 60 (vagy 160) stádiumnyira fekvő Emmauszba tartottak haza Jeruzsálemből és az eseményekről beszélgettek, amikor egy vándor csatlakozott hozzájuk és szomorúságuk okáról érdeklődött. Emmauszba érve már esteledett, ezért marasztalták a vándort. Amikor az idegen a vacsoránál megtörte a kenyeret, ráismertek, hogy Jézus. Ezután visszasiettek az apostolokhoz, hogy elmondják nekik a hírt.

(Forrás:Wikipédia)

 

Nagypéntek

Úrvacsorás istentisztelet, az evangélikusokkal együtt
 

2016.03.20 - Virágvasárnap

Szabó Lászlóné nyugalmazott pécsváradi lelkésznő hirdette az igét, A zsidókhoz írt levél 12.1-3. szerint.
Az istentiszteleten résztvettek a szórványból érkezett testvéreink is. Az istentisztelet után szeretetvendégség volt a gyülekezeti házban.

A teljes istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.

 
2016.03.14 - A tavaszi nagytakarítás képei itt tekinthetők meg.

2016.03.13

Jeremiás próféta könyve 17.19-27. szerint szólt az ige.

Igét hirdetett Molnár Norbert teológiai hallgató.

A teljes istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.
 


2016.03.06 - Családi istentisztelet. A képek megtekinthetők itt.

Az együttlét központi gondolata: A keresztség, a keresztségről való tanítás, annak bibliai üzenete, a keresztségről való bizonyságtétel.

Igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor. Az apostolok cselekedetei 16.13-15. szerint szólt az ige.
A teljes istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.

A rajzpályázat eredményhirdetése:

Helyezések 1.-2. osztály 3.-4. osztály Felsősök
I. Fadgyas Eszter Gulyás Sáron Kis Izabella
    Kis Péter Hargitai Réka
II. Nagy Ágnes Cserveni Szabolcs -
Török Orsolya Gulyás Lotti -
Bérces Natasa Sáfrány Noémi -
III. Horváth Imola László Lénárd -
Darvasi Hunor Tokodi Zsófia -
  Fadgyas Júlia -
Különdíj: Gulyás Sugár Csonka Tibor -
  Balogh József Fekete Kinga -
  Fekete Bálint - -
 
2016.02.28 - igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor. Máté evangéliuma 15.1-20. szerint szólt az ige.
 
A KOMLÓI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG RAJZPÁLYÁZATOT HIRDET
Címe: "A SZABADÍTÓ ISTEN"
Választható témák, a következő bibliai igehelyek alapján:

1. Mózes második könyve 12:21-22
2. Mózes második könyve 14:21-22
3. Mózes második könyve 16:13-15
4. Mózes második könyve 17:5-7
5. Mózes második könyve 34:1-4

A rajz készíthető bármilyen stílusban, A4-es lapra. Hátoldalán legyen feltüntetve: név, osztály, és a választott igehely.
Két korosztályban adható be a pályázat: alsós és felsős.
Díjak: hittannal kapcsolatos gyermek és ifjúsági könyvek. Az elbírálást zsűri végzi.
A rajz leadásának határideje: 2016.02.28 (hittanoktatóknak, lelkésznek).
Eredményhirdetés: 2016.03.06, a 9.00 órakor kezdődő istentiszteleten.
Várjuk idén is ötleteidet, rajzaidat!
 
2016.02.07 - igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor. Máté evangéliuma 9.1-8. szerint szólt az ige.
 
2016.01.31 - igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor. Máté evangéliuma 7.6-11. szerint szólt az ige.
 
2016.01.24 - igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor. Máté evangéliuma 5.43-48. szerint szólt az ige.
 
Isten tetteit hirdetni - 2016.01.20-23. - Ökumenikus imahét

Idén is országszerte együtt imádkoztak katolikusok, protestánsok és ortodox hívek a Krisztus-hívők egységéért. Az ökumenikus imahét idei tematikáját és liturgiáját lettországi keresztyének dolgozták ki Péter apostol első levelének kilencedik és tízedik verse alapján:

"Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket; akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok."

Az imahét képei itt tekinthetők meg.
 
2016.01.17 - igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor. Ézsaiás próféta könyve 30.15-18. szerint szólt az ige.

Ma megkereszteltük Illin László és Juhász Lívia szászvári lakosok gyermekét, Illin László Zsoltot. A képek itt tekinthetők meg.
 
2016.01.10 - igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor. A zsidókhoz írt levél 13.8-16. szerint szólt az ige.
 
 
2016.01.03 - igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor. Ézsaiás próféta könyve 16.1-5. szerint szólt az ige.
 
 
2016.01.01 - igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor. Lukács evangéliuma 4.14-21. szerint szólt az ige.
 
©2008 Komlói Református Gyülekezet | webmester: Molnár Hajnalka |