Archívum 2019

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
 
 

Anyák napja
 

2019.04.28- án a vasárnapi istentisztelet után Kis László lelkipásztor emlékezik meg

Orosz Papp Endréné, Boriska néniről,

aki élete 94. évében megtért Teremtőjéhez.
Boriska néni segédlelkészként szolgált gyülekezetünkben 1985. és 2010. között. Szerette gyülekezetünket, ahogy mi is szerettük őt.
Temetése Pécelen lesz május 10-én, 13 órakor.

Adjon neki az Úr örök nyugalmat és békességet!
 
2019.05.18 - a Magyar Református Egység ünnepe Debrecenben
2009. május 22-én egyesült újra a kárpát-medencei magyar reformátusság. Ekkor nyilatkoztattuk ki, hogy a magyar reformátusság - amelyet a történelmi határok szétszakítottak - újra egy egyháznak tekinti magát. Egy létező, lelki közösség erősítette meg az összetartozását, melynek immáron 10 éve.
Az ünnepségre hat szállást foglaltunk két éjszakára a komlói gyülekezeti tagok számára (péntek - vasárnap, 13.000 Ft/2 éjszaka). Megnézzük a kollégiumot és részt veszünk az ünnepségen és az úrvacsorás istentiszteleten a főtéren. Jelentkezni lehet a gondnokasszonynál.
 
2019.04.21 - Húsvéti istentiszteleten Fényes Endre lelkipásztor hirdette az igét, János evangéliuma 24.15-16. szerint:
"Monda néki Jézus: Asszony, mit sírsz? kit keressz? Az pedig azt gondolván, hogy a kertész az, monda néki: Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nékem, hová tetted őt, és én elviszem őt.
Monda néki Jézus: Mária! Az megfordulván, monda néki: Rabbóni! ami azt teszi: Mester!"

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.
 

Húsvét

 

Jubileum

Jubileumi rendezvényeink hanganyaga az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál hallgatható meg.

2019.04.12 - 17h: Bálint Ferenc grafikusművész és Szabó László szobrászművész kiállítását gyülekezetünk egykori lelkésze, Nagy Péter nyitotta meg. Közreműködött Beke Beáta gitárművész. Képek megtekinthetők itt.

2019.04.13 - 13h: Dr. Papp Anette, Pintérné Lázok Orsolya, Csonka Mónika és Molnár Péter, gyülekezetünk egykori tagjai beszéltek elhívásukról, gyülekezetünkben történő formálódásukról és jelenlegi munkájukról. Képek megtekinthetők itt.

2019.04.14 - 9h30: Hálaadó istentisztelet. Tamás Emma keresztelője. Képek megtekinthetők itt. Igét hirdetett Nagy Péter, egykori lelkészünk, Lukács Evangéliuma 19.38 szerint: "Áldott a Király, ki jő az Úrnak nevében! Békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban!". Képek megtekinthetők itt.

2019.04.14 - 11 - 13h: Szeretetvendégség. A bőséges finomságokat gyülekezeti tagjaink készítették, köszönet érte. A jubileumi óriás tortát Csótiné Kovács Barbarának köszönjük. Képek megtekinthetők itt.

2019.04.14 - 13h: Sümegi Péter egyházmegyei főjegyző szolgálata - Máté Evangéliuma 21.9: "Az előtte és utána menő sokaság pedig kiált vala, mondván: Hozsánna a Dávid fiának! Áldott, aki jő az Úrnak nevében! Hozsánna a magasságban!"
Lelkészeink névsorát tartalmazó emléktábla megáldása.
Ócsai Zoltán evangélikus lelkipásztor, majd Kis László, Nagy Péter, Dr. Kiss Ervinné, Wagner Tamás és Szabó Róbert, egykori lelkészeink gyülekezet-történeti visszatekintése. Képek megtekinthetők itt.

A jubileumi rendezvényeket Ferencz Lajosné gondnokasszonyunk vezényelte le; a vetítések anyagát Spangenberger Andrea presbiterünk készítette; a presbitérium és a gyülekezet minden tagjának köszönjük a jubileumi rendezvények megszervezésében, lebonyolításában való odaadó részvételét, áldozatos munkáját.
 
Ha az Úrban bízol

(Imri Lajos gyülekezeti tag verse a jubileumra)

Nehéz felhők rég eloszlottak,
akkor már béke bontakozott,
a hívő lelkek közössége
lelki otthonra vágyakozott.
Önálló egyházként forrt össze
a református gyülekezet,
bizony, már hetven éve ennek,
mint pásztor s hívek fogunk kezet.

Amint a kemény rügy kipattan,
a friss, új hajtás már nőni kezd.
Nő, erősödik lankadatlan,
ha az Úrban bízol, Ő veled.
Harminc év múltán, egy tavaszon
felépül, áll az istenháza,
betérőinek reménykeltőn
a lelki nyugalmát szolgálja.
 


Hála, lelki öröm járja át
az Úr-Krisztusban hívők szívét,
vasárnaponként, hálát adva
zárunk szívünkbe egy-egy igét.
Gyertek, s együtt énekeljük:
"Dícsőség, mennyben az Istennek!"
Hogy íly áldott örömet adott
nekünk, méltatlan embereknek.

Mint Úrnak szolgái, maradjunk
továbbra is ez igaz hitben:
Aki hisz Őbenne, ha meghal is
él a lelke, mert vele az Isten!
Add, Uram, hogy e gyülekezet
hithű maradjon mindig, végig!
Temploma mellé a szeretet
emeljen tornyot, öröklétig!
Harangjából a zengő érchang
Istent dicsérve szálljon égig!

 
2019.04.07 - Igét hirdetett Fényes Endre helyettes lelkipásztor János evangéliuma 16.27 szerint:
"Mert maga az Atya szeret titeket, mivelhogy ti szerettetek engem, és elhittétek, hogy én az Istentől jöttem ki."

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

Az április 12-14-i jubileumi rendezvényeket az alábbi plakáton lehet megismerni, követni. Amint látható, a vasárnapi hálaadó ünnepi istentiszteletet szeretetvendégség követi, melyre minden résztvevőt szeretettel meghívunk. A szeretetvendégségen hideg húsos és salátás tálak, valamint sütemények várják kedves vendégeinket.

A jubileumi rendezvényeinkre továbbra is gyűjtjük az adományokat, melyeket a szeretetvendégségre való felajánlásokkal együtt kérjük a gondnokasszonynál jelezni.
 
Jubileumi rendezvények
 
2019.03.31 - Igét hirdetett Fényes Endre helyettes lelkipásztor János evangéliuma 15.12 szerint:
"Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket."

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

 
2019.03.24 - Igét hirdetett Fényes Endre helyettes lelkipásztor János evangéliuma 14.6 szerint:
"Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam."

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

Március 23-án nagytakarítás volt a templomban és környékén. Mindenkinek köszönjük a részvételt. Képek megtekinthetőek itt.

A nagytakarítást tovább folytatjuk március 30-án, szombaton a gyülekezeti teremben. Mindenkit szeretettel várunk.

További adományokat gyűjtünk a jubileumi rendezvényeinkre.
 
2019.03.17 - Igét hirdetett Fényes Endre helyettes lelkipásztor János evangéliuma 12.42-43 szerint:
"Mindazáltal a főemberek közül is sokan hivének ő benne: de a farizeusok miatt nem vallák be, hogy ki ne rekesztessenek a gyülekezetből: Mert inkább szerették az emberek dicséretét, mintsem az Istennek dicséretét."

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

Március 23-án nagytakarítás a gyülekezeti házban, templomban és környékükön. Mindenkit szeretettel várunk.
 
2019.03.10 - Igét hirdetett Fényes Endre helyettes lelkipásztor János evangéliuma 11.48 szerint:
"Ha ekképpen hagyjuk őt, mindenki hinni fog ő benne: és eljőnek majd a rómaiak és elveszik tőlünk mind e helyet, mind e népet."

Megkereszteltük Vágó-Juhász Ármint, képek itt láthatóak.

Március 23-án nagytakarítás a gyülekezeti házban, templomban és környékükön. Mindenkit szeretettel várunk.
 
Idén ünnepeljük gyülekezetünk fennállásának 70 éves, templomunk építésének 40 éves évfordulóját

Emléktáblát fogunk avatni a Komlón szolgált lelkipásztorok nevével.

Megalakulás:

1926. június 3-án alakult meg Kutassy Gyula dombóvári református lelkipásztor elnökletével a Komlói Evangélikus - Református Egyesült Protestáns Fiókegyház, a Dombóvári Református Anyaegyházközség szórványaként.
1947.01.19 - Református Fiókegyházzá alakulás
1948. december - anyásítás
1949.05.22 - a két felekezet különválása
1956.10.09 - 1966. december - Komló esperesi székhely
1979.04.08 - Templomszentelés

Lelkészeink voltak:

Kutassy Gyula - 1926.06.03 - 1928. szeptember
Eöri Szabó Dezső - 1928. szeptember - 1944.
Erdős István helyettes lelkész - 1946. december - 1947.
Tóth Zsolt segédlelkész - 1947. - 1948. augusztus. 1948-ban általa jutott a gyülekezet házhoz, telekhez, ezáltal megteremtve azt az anyagi bázist, mely nélkül az anyásítás nem jöhetett volna létre.
Máthé Elek - 1948. augusztus - 1952. augusztus
Gara József - 1952. augusztus - október
Papp László - 1952. október 10. - 1956. május 2. 1952 - 1955 -ig sásdi segédlelkészként járt ki.
Komlósi Ernő pécsi lelkipásztor - 1956.
Liber István egyházmegyei tanácsbíró - 1956.
Horváth Antal - 1956. augusztus - 1966. december
Vizaknai Tamás - 1966. december - 1982. november
Nagy Péter - 1982. november - 2002.
Orosz Papp Endréné segédlelkész - 1985. - 2010.
Kis László - 2002. - 2014.07.21.
Németh Norbert helyettes lelkipásztor - 2014. - 2015.
Molnár Imre - 2015.08.09. - 2017.08.01
Szabó Lászlóné Kiss Mária helyettes lelkész- 2017.08. - 2017.10.08
Kis László helyettes lelkész- 2017.10.15 - 2018.03.11
Fényes Endre helyettes lelkipásztor- 2018.03.18 -

Gondnokaink voltak:

1926 - 1946: Kunszt László
1946- - 1949: dr. Sófalvy Zoltán
1949 - 1951: Szabó Sándor
1951 - 1956: Vizaknai Ferenc
1956 - 1992: Bosznay Tibor
1992 - : Gálffy Gyula
              Ilka Etel
              Ferencz Lajosné
 
2019.03.03 - Igét hirdetett Fényes Endre helyettes lelkipásztor János evangéliuma 10.14 szerint:
"Én vagyok a jó pásztor; és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim"

Ma bibliavasárnap, a Magyar Bibliatársulatnak ajánljuk fel a perselypénzt.
 
2019.02.17 - Igét hirdetett Kovách Péter - a Pécsi Református Kollégium lelkipásztora - János evangéliuma 8.10-11. szerint:
"Mikor pedig Jézus felegyenesedék és senkit sem láta az asszonyon kívül, monda néki: Asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott-é téged?
Az pedig monda: Senki, Uram! Jézus pedig monda néki: Én sem kárhoztatlak: eredj el és többé ne vétkezzél!"

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

Adónk 1 %-át ajánljuk fel a Magyar Református Egyháznak (technikai szám: 0066).
Az alapítványi 1 % -ot adhatjuk a Timóteus Alapítványnak, adószáma: "18301667-1-02 "
Az adó 1%-ának felajánlásához szükségek információk megtalálhatóak a templom előterében az asztalon elhelyezett papírlapokon.
 
2019.02.10 - Igét hirdetett Dr. Kádár Péter - a Pécsi Református Kollégium főigazgatója - Lukács evangéliuma 7.11-17. szerint.
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

A Pécsi Református Kollégium vegyeskara örvendeztette meg gyülekezetünket szép énekléssel. Képeket lásd itt.

Hirdetések:

2019.02.16-án 16 órakor a "Házasság hete" rendezvényeként Boncz Zoltán baptista lelkész és felesége Timea előadást tart a Közösségek Házában, "Globális felmelegedés - A kapcsolatok megerősítésének fontossága" címmel. Mindenkit szeretettel várnak.

2019.05.19 - a Magyar Református Egység ünnepe Debrecenben
2009. május 22-én egyesült újra a kárpát-medencei magyar reformátusság. Ekkor nyilatkoztattuk ki, hogy a magyar reformátusság - amelyet a történelmi határok szétszakítottak - újra egy egyháznak tekinti magát. Egy létező, lelki közösség erősítette meg az összetartozását, melynek immáron 10 éve.
Az ünnepségre hat szállást foglaltunk két éjszakára a komlói gyülekezeti tagok számára. Megnézzük a kollégiumot és részt veszünk az ünnepségen és az úrvacsorás istentiszteleten a főtéren. Jelentkezni lehet a gondnokasszonynál.
 
2019.02.03 - Igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor, János evangéliuma 6.14. szerint:

"Az emberek azért látva a jelt, amelyet Jézus tőn, mondának: Bizonnyal ez ama próféta, aki eljövendő vala a világra."

A mai perselypénzt gyülekezetünk felajánlotta a Károli Gáspár Református Egyetem Ráday utcai kollégiumának újraépítésére.

A Komlói Református Gyülekezet 70 éves, templomunk 40 éves évfordulójára készülve - képanyagokat, visszaemlékezéseket kérünk gyülekezeti tagjainktól az ünnepi kiadványokhoz.
 
Ökumenikus imahét 2019.01.21-26. programja Komlón:

01.23. Szerda: Ócsai Zoltán evangélikus lelkész hirdet igét a református templomban
01.24. Csütörtök: Horváth László baptista lelkész igehirdetése a katolikus templomban
01.25. Péntek: Hamzau Relu atya, katolikus plébános idehirdetése a baptista imaházban
01.26. Szombat: Fényes Endre református lelkipásztor hirdeti az igét a református templomban
 

2019.01.20 - Igét hirdetett Görgey Etelka pálfai lelkész, Aggeus próféta könyve 1.1-10. szerint:

" Dárius király második esztendejének hatodik hónapjában, a hónapnak első napján szóla az Úr Aggeus próféta által Zorobábelnek, a Sealtiél fiának, Júda fejedelmének, és Jósuának, a Jehosadák fiának, a főpapnak, mondván:
Így szól a Seregeknek Ura, mondván: Ezt mondja e nép: Nem jött még el az idő, az Úr háza építésének ideje!
Az Úr pedig így szól Aggeus próféta által, mondván:
Ideje-é néktek, hogy ti mennyezetes házakban lakozzatok, holott ez a ház romban áll?
Most azért ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat!
Sokat vetettetek, de keveset takartok; esztek, de meg nem elégesztek; isztok, de meg nem részegesztek; ruházkodtok, de meg nem melegesztek, a bérlő is lyukas zacskóra bérel.
Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat!
Menjetek fel a hegyre, és hordjatok fát, és építsétek e házat, hogy gyönyörködjem benne, és dicsőíttessem, azt mondja az Úr.
Sokat vártatok, de ímé kevés lett; haza is hordtátok, de én ráfuvallok arra! Mi okért? azt mondja a Seregeknek Ura. Az én házamért, amely ím romban áll, ti pedig siettek, kiki a maga házához.
Azért vonták meg tőletek az egek a harmatot, vonta meg a föld az ő termését."
 
©2008 Komlói Református Gyülekezet | webmester: Molnár Hajnalka |