Archívum 2019

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
 
 

Húsvét

 

Jubileum

Jubileumi rendezvényeink hanganyaga az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál hallgatható meg.

2019.04.12 - 17h: Bálint Ferenc grafikusművész és Szabó László szobrászművész kiállítását gyülekezetünk egykori lelkésze, Nagy Péter nyitotta meg. Közreműködött Beke Beáta gitárművész. Képek megtekinthetők itt.

2019.04.13 - 13h: Dr. Papp Anette, Pintérné Lázok Orsolya, Csonka Mónika és Molnár Péter, gyülekezetünk egykori tagjai beszéltek elhívásukról, gyülekezetünkben történő formálódásukról és jelenlegi munkájukról. Képek megtekinthetők itt.

2019.04.14 - 9h30: Hálaadó istentisztelet. Tamás Emma keresztelője. Képek megtekinthetők itt. Igét hirdetett Nagy Péter, egykori lelkészünk, Lukács Evangéliuma 19.38 szerint: "Áldott a Király, ki jő az Úrnak nevében! Békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban!". Képek megtekinthetők itt.

2019.04.14 - 11 - 13h: Szeretetvendégség. A bőséges finomságokat gyülekezeti tagjaink készítették, köszönet érte. A jubileumi óriás tortát Csótiné Kovács Barbarának köszönjük. Képek megtekinthetők itt.

2019.04.14 - 13h: Sümegi Péter egyházmegyei főjegyző szolgálata - Máté Evangéliuma 21.9: "Az előtte és utána menő sokaság pedig kiált vala, mondván: Hozsánna a Dávid fiának! Áldott, aki jő az Úrnak nevében! Hozsánna a magasságban!"
Lelkészeink névsorát tartalmazó emléktábla megáldása.
Ócsai Zoltán evangélikus lelkipásztor, majd Kis László, Nagy Péter, Dr. Kiss Ervinné, Wagner Tamás és Szabó Róbert, egykori lelkészeink gyülekezet-történeti visszatekintése. Képek megtekinthetők itt.

A jubileumi rendezvényeket Ferencz Lajosné gondnokasszonyunk vezényelte le; a vetítések anyagát Spangenberger Andrea presbiterünk készítette; a presbitérium és a gyülekezet minden tagjának köszönjük a jubileumi rendezvények megszervezésében, lebonyolításában való odaadó részvételét, áldozatos munkáját.
 
Ha az Úrban bízol

(Imri Lajos gyülekezeti tag verse a jubileumra)

Nehéz felhők rég eloszlottak,
akkor már béke bontakozott,
a hívő lelkek közössége
lelki otthonra vágyakozott.
Önálló egyházként forrt össze
a református gyülekezet,
bizony, már hetven éve ennek,
mint pásztor s hívek fogunk kezet.

Amint a kemény rügy kipattan,
a friss, új hajtás már nőni kezd.
Nő, erősödik lankadatlan,
ha az Úrban bízol, Ő veled.
Harminc év múltán, egy tavaszon
felépül, áll az istenháza,
betérőinek reménykeltőn
a lelki nyugalmát szolgálja.
 


Hála, lelki öröm járja át
az Úr-Krisztusban hívők szívét,
vasárnaponként, hálát adva
zárunk szívünkbe egy-egy igét.
Gyertek, s együtt énekeljük:
"Dícsőség, mennyben az Istennek!"
Hogy íly áldott örömet adott
nekünk, méltatlan embereknek.

Mint Úrnak szolgái, maradjunk
továbbra is ez igaz hitben:
Aki hisz Őbenne, ha meghal is
él a lelke, mert vele az Isten!
Add, Uram, hogy e gyülekezet
hithű maradjon mindig, végig!
Temploma mellé a szeretet
emeljen tornyot, öröklétig!
Harangjából a zengő érchang
Istent dicsérve szálljon égig!

 
2019.04.07 - Igét hirdetett Fényes Endre helyettes lelkipásztor János evangéliuma 16.27 szerint:
"Mert maga az Atya szeret titeket, mivelhogy ti szerettetek engem, és elhittétek, hogy én az Istentől jöttem ki."

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

Az április 12-14-i jubileumi rendezvényeket az alábbi plakáton lehet megismerni, követni. Amint látható, a vasárnapi hálaadó ünnepi istentiszteletet szeretetvendégség követi, melyre minden résztvevőt szeretettel meghívunk. A szeretetvendégségen hideg húsos és salátás tálak, valamint sütemények várják kedves vendégeinket.

A jubileumi rendezvényeinkre továbbra is gyűjtjük az adományokat, melyeket a szeretetvendégségre való felajánlásokkal együtt kérjük a gondnokasszonynál jelezni.
 
Jubileumi rendezvények
 
2019.03.31 - Igét hirdetett Fényes Endre helyettes lelkipásztor János evangéliuma 15.12 szerint:
"Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket."

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

 
2019.03.24 - Igét hirdetett Fényes Endre helyettes lelkipásztor János evangéliuma 14.6 szerint:
"Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam."

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

Március 23-án nagytakarítás volt a templomban és környékén. Mindenkinek köszönjük a részvételt. Képek megtekinthetőek itt.

A nagytakarítást tovább folytatjuk március 30-án, szombaton a gyülekezeti teremben. Mindenkit szeretettel várunk.

További adományokat gyűjtünk a jubileumi rendezvényeinkre.
 
2019.03.17 - Igét hirdetett Fényes Endre helyettes lelkipásztor János evangéliuma 12.42-43 szerint:
"Mindazáltal a főemberek közül is sokan hivének ő benne: de a farizeusok miatt nem vallák be, hogy ki ne rekesztessenek a gyülekezetből: Mert inkább szerették az emberek dicséretét, mintsem az Istennek dicséretét."

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

Március 23-án nagytakarítás a gyülekezeti házban, templomban és környékükön. Mindenkit szeretettel várunk.
 
2019.03.10 - Igét hirdetett Fényes Endre helyettes lelkipásztor János evangéliuma 11.48 szerint:
"Ha ekképpen hagyjuk őt, mindenki hinni fog ő benne: és eljőnek majd a rómaiak és elveszik tőlünk mind e helyet, mind e népet."

Megkereszteltük Vágó-Juhász Ármint, képek itt láthatóak.

Március 23-án nagytakarítás a gyülekezeti házban, templomban és környékükön. Mindenkit szeretettel várunk.
 
Idén ünnepeljük gyülekezetünk fennállásának 70 éves, templomunk építésének 40 éves évfordulóját

Emléktáblát fogunk avatni a Komlón szolgált lelkipásztorok nevével.

Megalakulás:

1926. június 3-án alakult meg Kutassy Gyula dombóvári református lelkipásztor elnökletével a Komlói Evangélikus - Református Egyesült Protestáns Fiókegyház, a Dombóvári Református Anyaegyházközség szórványaként.
1947.01.19 - Református Fiókegyházzá alakulás
1948. december - anyásítás
1949.05.22 - a két felekezet különválása
1956.10.09 - 1966. december - Komló esperesi székhely
1979.04.08 - Templomszentelés

Lelkészeink voltak:

Kutassy Gyula - 1926.06.03 - 1928. szeptember
Eöri Szabó Dezső - 1928. szeptember - 1944.
Erdős István helyettes lelkész - 1946. december - 1947.
Tóth Zsolt segédlelkész - 1947. - 1948. augusztus. 1948-ban általa jutott a gyülekezet házhoz, telekhez, ezáltal megteremtve azt az anyagi bázist, mely nélkül az anyásítás nem jöhetett volna létre.
Máthé Elek - 1948. augusztus - 1952. augusztus
Gara József - 1952. augusztus - október
Papp László - 1952. október 10. - 1956. május 2. 1952 - 1955 -ig sásdi segédlelkészként járt ki.
Komlósi Ernő pécsi lelkipásztor - 1956.
Liber István egyházmegyei tanácsbíró - 1956.
Horváth Antal - 1956. augusztus - 1966. december
Vizaknai Tamás - 1966. december - 1982. november
Nagy Péter - 1982. november - 2002.
Orosz Papp Endréné segédlelkész - 1985. - 2010.
Kis László - 2002. - 2014.07.21.
Németh Norbert helyettes lelkipásztor - 2014. - 2015.
Molnár Imre - 2015.08.09. - 2017.08.01
Szabó Lászlóné Kiss Mária helyettes lelkész- 2017.08. - 2017.10.08
Kis László helyettes lelkész- 2017.10.15 - 2018.03.11
Fényes Endre helyettes lelkipásztor- 2018.03.18 -

Gondnokaink voltak:

1926 - 1946: Kunszt László
1946- - 1949: dr. Sófalvy Zoltán
1949 - 1951: Szabó Sándor
1951 - 1956: Vizaknai Ferenc
1956 - 1992: Bosznay Tibor
1992 - : Gálffy Gyula
              Ilka Etel
              Ferencz Lajosné
 
2019.03.03 - Igét hirdetett Fényes Endre helyettes lelkipásztor János evangéliuma 10.14 szerint:
"Én vagyok a jó pásztor; és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim"

Ma bibliavasárnap, a Magyar Bibliatársulatnak ajánljuk fel a perselypénzt.
 
2019.02.17 - Igét hirdetett Kovách Péter - a Pécsi Református Kollégium lelkipásztora - János evangéliuma 8.10-11. szerint:
"Mikor pedig Jézus felegyenesedék és senkit sem láta az asszonyon kívül, monda néki: Asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott-é téged?
Az pedig monda: Senki, Uram! Jézus pedig monda néki: Én sem kárhoztatlak: eredj el és többé ne vétkezzél!"

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

Adónk 1 %-át ajánljuk fel a Magyar Református Egyháznak (technikai szám: 0066).
Az alapítványi 1 % -ot adhatjuk a Timóteus Alapítványnak, adószáma: "18301667-1-02 "
Az adó 1%-ának felajánlásához szükségek információk megtalálhatóak a templom előterében az asztalon elhelyezett papírlapokon.
 
2019.02.10 - Igét hirdetett Dr. Kádár Péter - a Pécsi Református Kollégium főigazgatója - Lukács evangéliuma 7.11-17. szerint.
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

A Pécsi Református Kollégium vegyeskara örvendeztette meg gyülekezetünket szép énekléssel. Képeket lásd itt.

Hirdetések:

2019.02.16-án 16 órakor a "Házasság hete" rendezvényeként Boncz Zoltán baptista lelkész és felesége Timea előadást tart a Közösségek Házában, "Globális felmelegedés - A kapcsolatok megerősítésének fontossága" címmel. Mindenkit szeretettel várnak.

2019.05.19 - a Magyar Református Egység ünnepe Debrecenben
2009. május 22-én egyesült újra a kárpát-medencei magyar reformátusság. Ekkor nyilatkoztattuk ki, hogy a magyar reformátusság - amelyet a történelmi határok szétszakítottak - újra egy egyháznak tekinti magát. Egy létező, lelki közösség erősítette meg az összetartozását, melynek immáron 10 éve.
Az ünnepségre hat szállást foglaltunk két éjszakára a komlói gyülekezeti tagok számára. Megnézzük a kollégiumot és részt veszünk az ünnepségen és az úrvacsorás istentiszteleten a főtéren. Jelentkezni lehet a gondnokasszonynál.
 
2019.02.03 - Igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor, János evangéliuma 6.14. szerint:

"Az emberek azért látva a jelt, amelyet Jézus tőn, mondának: Bizonnyal ez ama próféta, aki eljövendő vala a világra."

A mai perselypénzt gyülekezetünk felajánlotta a Károli Gáspár Református Egyetem Ráday utcai kollégiumának újraépítésére.

A Komlói Református Gyülekezet 70 éves, templomunk 40 éves évfordulójára készülve - képanyagokat, visszaemlékezéseket kérünk gyülekezeti tagjainktól az ünnepi kiadványokhoz.
 
Ökumenikus imahét 2019.01.21-26. programja Komlón:

01.23. Szerda: Ócsai Zoltán evangélikus lelkész hirdet igét a református templomban
01.24. Csütörtök: Horváth László baptista lelkész igehirdetése a katolikus templomban
01.25. Péntek: Hamzau Relu atya, katolikus plébános idehirdetése a baptista imaházban
01.26. Szombat: Fényes Endre református lelkipásztor hirdeti az igét a református templomban
 

2019.01.20 - Igét hirdetett Görgey Etelka pálfai lelkész, Aggeus próféta könyve 1.1-10. szerint:

" Dárius király második esztendejének hatodik hónapjában, a hónapnak első napján szóla az Úr Aggeus próféta által Zorobábelnek, a Sealtiél fiának, Júda fejedelmének, és Jósuának, a Jehosadák fiának, a főpapnak, mondván:
Így szól a Seregeknek Ura, mondván: Ezt mondja e nép: Nem jött még el az idő, az Úr háza építésének ideje!
Az Úr pedig így szól Aggeus próféta által, mondván:
Ideje-é néktek, hogy ti mennyezetes házakban lakozzatok, holott ez a ház romban áll?
Most azért ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat!
Sokat vetettetek, de keveset takartok; esztek, de meg nem elégesztek; isztok, de meg nem részegesztek; ruházkodtok, de meg nem melegesztek, a bérlő is lyukas zacskóra bérel.
Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat!
Menjetek fel a hegyre, és hordjatok fát, és építsétek e házat, hogy gyönyörködjem benne, és dicsőíttessem, azt mondja az Úr.
Sokat vártatok, de ímé kevés lett; haza is hordtátok, de én ráfuvallok arra! Mi okért? azt mondja a Seregeknek Ura. Az én házamért, amely ím romban áll, ti pedig siettek, kiki a maga házához.
Azért vonták meg tőletek az egek a harmatot, vonta meg a föld az ő termését."
 
©2008 Komlói Református Gyülekezet | webmester: Molnár Hajnalka |