Archívum 2019

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
 
 
2019.02.17 - Igét hirdetett Kovách Péter - a Pécsi Református Kollégium lelkipásztora - János evangéliuma 8.10-11. szerint:
"Mikor pedig Jézus felegyenesedék és senkit sem láta az asszonyon kívül, monda néki: Asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott-é téged?
Az pedig monda: Senki, Uram! Jézus pedig monda néki: Én sem kárhoztatlak: eredj el és többé ne vétkezzél!"

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

Adónk 1 %-át ajánljuk fel a Magyar Református Egyháznak (technikai szám: 0066).
Az alapítványi 1 % -ot adhatjuk a Timóteus Alapítványnak, adószáma: "18301667-1-02 "
Az adó 1%-ának felajánlásához szükségek információk megtalálhatóak a templom előterében az asztalon elhelyezett papírlapokon.
 
2019.02.10 - Igét hirdetett Dr. Kádár Péter - a Pécsi Református Kollégium főigazgatója - Lukács evangéliuma 7.11-17. szerint.
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

A Pécsi Református Kollégium vegyeskara örvendeztette meg gyülekezetünket szép énekléssel. Képeket lásd itt.

Hirdetések:

2019.02.16-án 16 órakor a "Házasság hete" rendezvényeként Boncz Zoltán baptista lelkész és felesége Timea előadást tart a Közösségek Házában, "Globális felmelegedés - A kapcsolatok megerősítésének fontossága" címmel. Mindenkit szeretettel várnak.

2019.05.19 - a Magyar Református Egység ünnepe Debrecenben
2009. május 22-én egyesült újra a kárpát-medencei magyar reformátusság. Ekkor nyilatkoztattuk ki, hogy a magyar reformátusság - amelyet a történelmi határok szétszakítottak - újra egy egyháznak tekinti magát. Egy létező, lelki közösség erősítette meg az összetartozását, melynek immáron 10 éve.
Az ünnepségre hat szállást foglaltunk két éjszakára a komlói gyülekezeti tagok számára. Megnézzük a kollégiumot és részt veszünk az ünnepségen és az úrvacsorás istentiszteleten a főtéren. Jelentkezni lehet a gondnokasszonynál.
 
2019.02.03 - Igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor, János evangéliuma 6.14. szerint:

"Az emberek azért látva a jelt, amelyet Jézus tőn, mondának: Bizonnyal ez ama próféta, aki eljövendő vala a világra."

A mai perselypénzt gyülekezetünk felajánlotta a Károli Gáspár Református Egyetem Ráday utcai kollégiumának újraépítésére.

A Komlói Református Gyülekezet 70 éves, templomunk 40 éves évfordulójára készülve - képanyagokat, visszaemlékezéseket kérünk gyülekezeti tagjainktól az ünnepi kiadványokhoz.
 
Ökumenikus imahét 2019.01.21-26. programja Komlón:

01.23. Szerda: Ócsai Zoltán evangélikus lelkész hirdet igét a református templomban
01.24. Csütörtök: Horváth László baptista lelkész igehirdetése a katolikus templomban
01.25. Péntek: Hamzau Relu atya, katolikus plébános idehirdetése a baptista imaházban
01.26. Szombat: Fényes Endre református lelkipásztor hirdeti az igét a református templomban
 

2019.01.20 - Igét hirdetett Görgey Etelka pálfai lelkész, Aggeus próféta könyve 1.1-10. szerint:

" Dárius király második esztendejének hatodik hónapjában, a hónapnak első napján szóla az Úr Aggeus próféta által Zorobábelnek, a Sealtiél fiának, Júda fejedelmének, és Jósuának, a Jehosadák fiának, a főpapnak, mondván:
Így szól a Seregeknek Ura, mondván: Ezt mondja e nép: Nem jött még el az idő, az Úr háza építésének ideje!
Az Úr pedig így szól Aggeus próféta által, mondván:
Ideje-é néktek, hogy ti mennyezetes házakban lakozzatok, holott ez a ház romban áll?
Most azért ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat!
Sokat vetettetek, de keveset takartok; esztek, de meg nem elégesztek; isztok, de meg nem részegesztek; ruházkodtok, de meg nem melegesztek, a bérlő is lyukas zacskóra bérel.
Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat!
Menjetek fel a hegyre, és hordjatok fát, és építsétek e házat, hogy gyönyörködjem benne, és dicsőíttessem, azt mondja az Úr.
Sokat vártatok, de ímé kevés lett; haza is hordtátok, de én ráfuvallok arra! Mi okért? azt mondja a Seregeknek Ura. Az én házamért, amely ím romban áll, ti pedig siettek, kiki a maga házához.
Azért vonták meg tőletek az egek a harmatot, vonta meg a föld az ő termését."
 
©2008 Komlói Református Gyülekezet | webmester: Molnár Hajnalka |