"Mert én az Úr, a te Istened, erősen fogom jobb kezedet, és azt mondom neked: Ne félj, én megsegítlek!" ( Ézs 41,13)

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Komlói Református Gyülekezet

Református címer

Légifelvételek Komlóról      

Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntjük honlapunkon, amelyen a komlói református közösség életét, programjait mutatjuk be.

Honlapunk egyben meghívó is minden látogató számára Isten szeretetébe és Jézus Krisztus evangéliumának megismerésére.

Köszönjük, ha a honlapunk böngészése közben esetleges észrevételeit, javaslatait, ima kéréseit e-mail-ben elküldi nekünk.

Urunk áldását kérjük életére és szeretteire.


   Áldás, békesség!

 
Ökumenikus imahét
 

2019.12.24, 25, 26 - Az istentiszteleteken igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

A Szentesti istentiszteletre ifisek készültek ünnepi műsorral.

Karácsony első és másodnapján Úrvacsorás istentiszteleten vettünk részt.

Az igehirdetések meghallgathatók az

Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

 
2019.12.22 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, János evangéliuma 3.19 és Lukács evangéliuma 19.41-44. szerint.
Advent negyedik vasárnapján Kanalas András verssel köszöntötte a gyülekezetet és meggyújtotta az adventi gyertyákat. Képek megtekinthetők itt.
A gyülekezet köszönő levelet kapott a Püspöki Hivataltól a Ráday Kollégium számára gyűjtött 80.000 Ft-os adományért. Köszönet a Biblia Kör tagjainak, akik részt vettek az idősek otthonainak látogatásában; és mindazoknak, akik süteményt hoztak a szakiskola kollegistáinak.
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

 
2019.12.15 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, János evangéliuma 3.19 szerint:
"Az ítélet pedig az, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak."

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

Jövő kedden, szerdán és csütörtökön a Biblia-körös gyülekezeti tagokkal áhitatot tartunk a komlói és mecsekjánosi idősek otthonában.

Szerdán 16h30-kor fogadjuk az 501-es szakiskola kollegistáit. Erre az alkalomra kérünk süteményeket, mennyiségileg határ a csillagos ég!

December 24-én 17h-kor ifik karácsonyi műsora. Mindenkit szeretettel várunk.

December 31-én 17h-kor évvégi áhitat. Január 1-én nem lesz istentisztelet.
 

2019.11.30

Kovács Dávid és Bartos Mónika fogadott örök hűséget templomunkban.
Kívánjuk, Isten áldása legyen frigyükön.
 
2019.12.08 - Az istentiszteleten Nagy Péter volt lelkipásztorunk hirdette az igét, Pál Apostolnak Titushoz írt levele 2.11-12-13. szerint:
"Mert megjelent az Isten idvezítő kegyelme minden embernek,
Amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kivánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon:
Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését; "

Advent második vasárnapján Úrvacsorás istentisztelen adtunk hálát templomunk felújításáért. Fényes Endre volt helyettes lelkész és Ferencz Lajosné gondnokasszony 2018-as pályázata eredményeként sikerült elnyernie gyülekezetünknek 4,9 millió forintot, a parókia, gyülekezeti ház és templomunk felújítására. A felújítási munkálatok sikerrel befejeződtek. Az ünnepségen részt vettek a szórványból jött és az evangélikus testvéreink is. Utána szeretetvendégség volt a gyülekezeti teremben.

Az istentiszteleten lelkészünk hirdette az adakozást a gyermekkarácsonyra.

Képek megnézhetők itt. Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

 
2019.12.01 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, Máté evangéliuma 25.1-13. szerint

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

Hétfőn, december 2-án Teadélután a Közösségek házában: "Meghittség. Hogyan? Úgyis jön magától. És ha nem?" Beszélgetés Dr. Görgey Etelka református lelkésszel.

December 8-án hálaadó istentisztelet lesz a templom felújításáért. Volt lelkészünk, Nagy Péter hirdeti az igét. Utána szeretetvendégség. Mindenkit szeretettel várunk, a koránkelőket 7h30-ra szendvicskészítésre.Advent első vasárnapja - gyertyagyújtás - az ifisek műsora


Krajnák Józsefet és feleségét, Erzsébetet köszöntöttük 50. éves házassági évfordulójuk alkalmából:
"Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az ÚRban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el", mert az Úr az ő istenük, az ő erősségük.
 
2019.11.24 - Az istentiszteleten Szabó Lászlóné nyugalmazott pécsváradi lelkésznő hirdette az igét Máté evangéliuma 25.13 szerint:
"Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok! "

December 8-án hálaadó istentisztelet lesz a templom felújításáért. Volt lelkészünk, Nagy Péter hirdeti az igét. Utána szeretetvendégség. Mindenkit szeretettel várunk.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

 
A Komló Média interjút készített lelkészünkkel: "Bemutatkozik városunk új református lelkésze (Görgey Etelka)" címmel:

 
2019.11.17 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, Márk evangéliuma 10.51 szerint:
"Jézus megkérdezte tőle: Mit akarsz, mit tegyek veled? A vak ezt mondta: Mester, hogy újra lássak. "

December 8-án hálaadó istentisztelet lesz a templom felújításáért. Volt lelkészünk, Nagy Péter hirdeti az igét. Utána szeretetvendégség. Mindenkit szeretettel várunk.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

 
2019.11.10 - Az újbor úrvacsorás istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, Márk evangéliuma 9.22 szerint:
Uram, "ha valamit tehetsz, légy segítségünkre, könyörülj rajtunk!"

Nagyjából befejeződött a templom felújítása. Köszönjük mindazoknak a segítségét, akik tegnap résztvettek a templom takarításában.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

 
2019.11.03 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, János evangéliuma 3.17 szerint:
"Mert Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa."

Jövő vasárnap újbor úrvacsorás istentisztelet. Mindenkit szeretettel várunk.
Nemsokára befejeződik a templom felújítása. Segítséget kérünk a templom takarításához. Jelentkezni lehet Ferencz Lajosné gondnokasszonynál.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

 

2019.10.27 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, Jelenések könyve 21.4 szerint:
"és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak."

Múlt csütörtökön eltemettük Márton Illés Erzsébet testvérünket Pécsen. Nyugalma legyen csendes. Gyászolja 5 gyermeke, 17 unokája és 14 dédunokája. Imádkozunk a gyászolókért.

30-án, szerdán 14 órakor lesz Madarász Imréné, született Asztalos Katalin temetése Komlón. Adjon az Isten örök nyugodalmat neki, és szeretteinek Isten akaratában megnyugvást.

November 1-én, szerdán 17 órakor szentmise a római katolikus templomban és kegyeleti megemlékezés a Templom téri hősi emlékműnél. A történelmi egyházak nevében Ócsai Zoltán evangélikus lelkész beszél.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

 
2019.10.20 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, Jelenések könyve 3.1 szerint:
"A szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az, akinél az Isten hét lelke és a hét csillag van: Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy."

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

 

2019.10.13

Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, Pál levele a filippiekhez 4.4. szerint:
"Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! "

Elkezdődött templomunk felújítása, már mázolják a templom famennyezetét. A felújítás ideje alatt a vasárnapi istentiszteletet a gyülekezeti teremben tartjuk. A termet múlt szombaton az ifi hittanosok rendezték át erre a célra.

Október 20-án Mágocson 14h30-kor évfordulós istentisztelet, melyre minket is szeretettel várnak a mágocsiak.

A Reformáció emléknapja alkalmából, október 31-én csütörtökön 16h30 órakor ünnepi istentiszteletet tartanak a komlói protestáns gyülekezetek az Engel János utcában levő Baptista Imaházban.

A reformáció emléknapján arra emlékezünk, hogy 1517-ben ezen a napon függesztette ki Luther Márton a wittenbergi vártemplom ajtajára a bűnbocsátó levelek árusításával kapcsolatos 95 tételét, amelyeket a katolikus egyház megreformálása érdekében tett közzé.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

 
2019.10.06 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, Mózes negyedik könyve 14.17-23. szerint:
"Most azért mutasd meg, URam, hogy nagy a te hatalmad, ahogyan megmondtad: Az ÚR türelme hosszú, szeretete nagy, megbocsátja a bűnt és a hitszegést; bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat is, három, sőt négy nemzedéken át. Bocsásd meg hát ennek a népnek a bűnét nagy szereteteddel, ahogyan megbocsátottál ennek a népnek Egyiptomtól fogva mindeddig! Akkor az ÚR ezt mondta: Megbocsátok, ahogyan kérted. De életemre mondom és az ÚR dicsőségére, amely betölti az egész földet, hogy azok közül az emberek közül, akik látták dicsőségemet és a jeleket, amelyeket Egyiptomban és a pusztában tettem, mégis megkísértettek engem tízszer is, és nem hallgattak szavamra, senki sem fogja meglátni azt a földet, amelyet esküvel ígértem atyáiknak. Senki sem látja meg azt azok közül, akik engem semmibe vettek. "

Lázok László testvérünket kísértük utolsó útjára múlt pénteken. Adja az Isten, hogy szerettei békét találjanak.

Nemsokára elkezdődik templomunk felújítása: festés, ajtó- és ablak csere. Október 20-án Mágocson ünnepség lesz, melyre minket is szeretettel várnak a mágocsiak.
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

 
2019.09.22 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, Pál Apostolnak a Filippibeliekhez írt levele 4.4 szerint:
"Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek!"

Elhunyt komlói testvérünk, Lázok László. Búcsúztatása 2019. október 4-én pénteken 12 órakor lesz a komlói temetőben. Adjon az Isten örök nyugodalmat neki, és szeretteinek Isten akaratában megnyugvást.

2019. október 12-én 9h30-kor a Magyar Református Presbiteri Szövetség Baranya megyei szervezetének konferenciája Kozármislenyben.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

 
2019.09.15 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, Pál levele a galatákhoz 4.1-7. szerint:

"Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a szolgától, jóllehet ura mindennek, hanem gyámok és gondozók felügyelete alatt áll az apa által megszabott ideig. Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra. De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte Fiának Lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja: "Abbá, Atyám!" Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is."

Lengyel Titusz komlói és Kázmér Miklós oroszlói, Felvidékről származó testvéreinket búcsúztattuk az elmúlt két hétben. Isten akaratában való megnyugvást kívánunk a gyászoló családnak.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

 
2019.09.01 - a keresztség által befogadtatott a keresztyén anyaszentegyházba Filák Donát Botond. Képek itt nézhetők meg.

Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, Pál levele a rómaiakhoz 5.5 szerint:
"A reménység pedig nem szégyenít meg"

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

 
2019.08.25 - Mészáros Emília Mira és Bojtár Lotti a keresztség által befogadtattak a keresztyén anyaszentegyházba. Képek itt nézhetők meg.

Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, Mózes első könyve 15.6 szerint:
"Abrám hitt az ÚRnak, és ő ezt számította be neki igazságul."

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

Szeptembertől minden vasárnap gyermek istentiszteletet is tartunk. Kérjük mindazok jelentkezését, akik szívesen részt vennének ebben.

A szórvány gyülekezetekben vasárnaponként tartott istentiszteletekre meghívjuk azokat, akik szívesen elkisérnék lelkészünket ezekre az alkalmakra. Feliratkozás a templom előterében levő papíron.
 
2019.08.18 - Orsós Erik László befogadtatott a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztyén anyaszentegyházba. Képek itt nézhetők meg.

Az ünnepi, Úrvacsorás istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, János első levele 4.7-12. szerint:

"Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent; aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet. Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Istent soha senki nem látta: ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk."

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.
 
2019.08.04 - Igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, Máté Evangéliuma 5.17-20. szerint:

"Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom nektek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy egy vessző sem vész el a törvényből, míg az egész be nem teljesedik. Tehát ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában; ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz az a mennyek országában. Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok nem múlja felül az írástudók és farizeusok igazságát, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába."

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

Szeptembertől minden vasárnap gyermek istentiszteletet is tartunk. Kérjük mindazok jelentkezését, akik szívesen részt vennének ebben.

A szórvány gyülekezetekben vasárnaponként tartott istentiszteletekre meghívjuk azokat, akik szívesen elkisérnék lelkészünket ezekre az alkalmakra. Feliratkozás a templom előterében levő papíron.
 
2019.07.28 - Igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, Pál Apostolnak a Galátziabeliekhez írt levele 5.16-25. szerint:

"Intelek titeket: a Lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Mert a test kívánsága a Lélek ellen tör, a Léleké pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ha pedig a Lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha a Lélek által élünk, akkor éljünk is a Lélek szerint."

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

 
2019.07.21 - Igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, Lukács Evangéliuma 6.27-36. szerint:

"Nektek pedig, akik hallgattok engem, ezt mondom: szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket; áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket! Aki arcul üt téged, tartsd oda annak arcod másik felét is, és aki elveszi felsőruhádat, attól alsóruhádat se tagadd meg! Adj mindenkinek, aki kér tőled, és aki elveszi a tiedet, attól ne követeld vissza! És amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük! Ha azokat szeretitek, akik szeretnek titeket, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. És ha azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is ugyanezt teszik. És ha azoknak adtok kölcsönt, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok, mi a jutalmatok? Bűnösök is adnak kölcsönt bűnösöknek, hogy visszakapják azt, ami jár nekik. Ti azonban szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit sem várva érte: nagy lesz akkor a jutalmatok, és a Magasságos fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt. Legyetek irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas!"

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

 

Mágocsi tábor 2019 - A hét témája: "Döntéseink tükrében"

Hogyan is szólnak a válaszaink?
- Igen.
- Nem.
- Lehet.
- Mégse.
Igen, bevallhatjuk, nehéz mindezeket megélni a kapcsolatainkban, amikor a döntéseinknek súlya van már gyerekként is. De nem vagyunk egyedül, hiszen a bibliai emberek életében is jelen voltak ezek a válaszok, példákat is hallhattunk a hét során. És valóban nem vagyunk egyedül, mert Isten szeretete nagy és felfoghatatlan, visszaváró, gondoskodó, bizalmat ad. (a gyerekek fogalmazták meg így). "Menj el te is, hasonlóképpen cselekedj!" hallottuk Jézus szavát, aki által megváltozhatnak a döntéseink.
A hét témája mellett természetesen tábori hangulat vett körül bennünket: csupa játék, nevetés, beszélgetések... A kézműves foglalkozásokon bábokat készítettünk, melyeket felhasználtunk a tábor jeleneteihez. Időnként nyakig úsztunk a tapétaragasztóban, a gipszben. Máskor teret hódított az "ipi-apacs".
A Bikali Élménybirtokon töltöttünk egy napot, ahol sok programon vettünk részt.
Táborunkban odaadó szeretettel szolgáltak: Eti, Andi, Barbi és Csilla néni. Jó volt újra megtapasztalni a páratlan, önzetlen összefogást gyülekezetünkben, a csomagszállítástól az imádságig. Köszönjük!
Hálát adva Istennek, hogy ilyen gazdag hetet tölthettünk újra együtt, további jó pihenést kívánok mindnyájatoknak!

Fadgyas Éva hittanoktató

A képeket a tábori életről itt nézheted meg.

 

2019.07.14 - Igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, János Első Levele 4.16-21. szerint:
"és mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja: "Szeretem Istent", a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is."
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

Az elmúlt héten 29 gyerek vett részt a hittan táborban. A lelkipásztor köszönetet mondott a munkatársaknak, segítőknek áldozatos munkájukért, s mindazoknak, akik imádságukkal hordozták a tábort.

 

2019.07.07 - Ferencz Lajosné gondnokasszony köszöntötte és a gyülekezet szeretetébe ajánlotta új lelkészünket, Dr. Görgey Etelka lelkipásztort, aki beosztott lelkészként fog szolgálni gyülekezetünkben. Nagyon sok áldott szolgálatot kívánunk neki és azt, hogy érezze magát itthon. Isten hozta gyülekezetünkben!

 

Az igehirdetés Lukács Evangéliuma 15.11-39. szerint szólt:

"Azután így folytatta Jézus: Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának: Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét! Ő pedig megosztotta közöttük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet élt. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment, és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jóllakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta: Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok! Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak: Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá, húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára! Hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le! Együnk, és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történt. A szolga így felelt: A testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte őt. Ő azonban ezt mondta az apjának: Látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szegtem meg parancsodat, de te sohasem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a te fiad, aki parázna nőkkel tékozolta el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki: Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. "

Jövő héten keddtől szombatig tart a mágocsi gyerektábor, melyen részt vesz új lelkipásztorunk is.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

 

2019.06.30 - Igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor, Márk Evangéliuma 12.24 szerint:

"Jézus ezt mondta nekik: Vajon nem azért tévelyegtek-e, mert nem ismeritek az Írásokat, sem Isten hatalmát?"

Fényes Endre helyettes lelkipásztor elköszönt a gyülekezettől. Köszönjük szolgálatát, a továbbiakban is áldott alkalmakat kívánunk neki sok szeretettel!

Ferencz Lajosné gondnokasszony átadta gyülekezetünk ajándékát, az ezüst szélű, bőrkötéses bibliát. Utána kicsit együtt maradtunk a gyülekezeti teremben.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.
 

2019.05.12 - Igét hirdetett

Nagytiszteletű Győrfi Bálint Református Esperes Úr

Márk Evangéliuma 9.38-41.
szerint:

"János pedig felele néki, mondván: Mester, látánk valakit, aki a te neveddel ördögöket űz, aki nem követ minket; és eltiltók őt, mivelhogy nem követ minket.
Jézus pedig monda: Ne tiltsátok el őt; mert senki sincs, aki csodát tesz az én nevemben és mindjárt gonoszul szólhatna felőlem.
Mert aki nincs ellenünk, mellettünk van.
Mert aki innotok ád egy pohár vizet az én nevemben, mivelhogy a Krisztuséi vagytok, bizony mondom néktek, el nem veszti az ő jutalmát."

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.
 

Jubileum

Jubileumi rendezvényeink hanganyaga az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál hallgatható meg.

2019.04.12 - 17h: Bálint Ferenc grafikusművész és Szabó László szobrászművész kiállítását gyülekezetünk egykori lelkésze, Nagy Péter nyitotta meg. Közreműködött Beke Beáta gitárművész. Képek megtekinthetők itt.

2019.04.13 - 13h: Dr. Papp Anette, Pintérné Lázok Orsolya, Csonka Mónika és Molnár Péter, gyülekezetünk egykori tagjai beszéltek elhívásukról, gyülekezetünkben történő formálódásukról és jelenlegi munkájukról. Képek megtekinthetők itt.

2019.04.14 - 9h30: Hálaadó istentisztelet. Tamás Emma keresztelője. Képek megtekinthetők itt. Igét hirdetett Nagy Péter, egykori lelkészünk, Lukács Evangéliuma 19.38 szerint: "Áldott a Király, ki jő az Úrnak nevében! Békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban!". Képek megtekinthetők itt.

2019.04.14 - 11 - 13h: Szeretetvendégség. A bőséges finomságokat gyülekezeti tagjaink készítették, köszönet érte. A jubileumi óriás tortát Csótiné Kovács Barbarának köszönjük. Képek megtekinthetők itt.

2019.04.14 - 13h: Sümegi Péter egyházmegyei főjegyző szolgálata - Máté Evangéliuma 21.9: "Az előtte és utána menő sokaság pedig kiált vala, mondván: Hozsánna a Dávid fiának! Áldott, aki jő az Úrnak nevében! Hozsánna a magasságban!"
Lelkészeink névsorát tartalmazó emléktábla megáldása.
Ócsai Zoltán evangélikus lelkipásztor, majd Kis László, Nagy Péter, Dr. Kiss Ervinné, Wagner Tamás és Szabó Róbert, egykori lelkészeink gyülekezet-történeti visszatekintése. Képek megtekinthetők itt.

A jubileumi rendezvényeket Ferencz Lajosné gondnokasszonyunk vezényelte le; a vetítések anyagát Spangenberger Andrea presbiterünk készítette; a presbitérium és a gyülekezet minden tagjának köszönjük a jubileumi rendezvények megszervezésében, lebonyolításában való odaadó részvételét, áldozatos munkáját.
 
Jubileumi rendezvények
 
Idén ünnepeljük gyülekezetünk fennállásának 70 éves, templomunk építésének 40 éves évfordulóját

Emléktáblát fogunk avatni a Komlón szolgált lelkipásztorok nevével.

Megalakulás:

1926. június 3-án alakult meg Kutassy Gyula dombóvári református lelkipásztor elnökletével a Komlói Evangélikus - Református Egyesült Protestáns Fiókegyház, a Dombóvári Református Anyaegyházközség szórványaként.
1947.01.19 - Református Fiókegyházzá alakulás
1948. december - anyásítás
1949.05.22 - a két felekezet különválása
1956.10.09 - 1966. december - Komló esperesi székhely
1979.04.08 - Templomszentelés

Lelkészeink voltak:

Kutassy Gyula - 1926.06.03 - 1928. szeptember
Eöri Szabó Dezső - 1928. szeptember - 1944.
Erdős István helyettes lelkész - 1946. december - 1947.
Tóth Zsolt segédlelkész - 1947. - 1948. augusztus. 1948-ban általa jutott a gyülekezet házhoz, telekhez, ezáltal megteremtve azt az anyagi bázist, mely nélkül az anyásítás nem jöhetett volna létre.
Máthé Elek - 1948. augusztus - 1952. augusztus
Gara József - 1952. augusztus - október
Papp László - 1952. október 10. - 1956. május 2. 1952 - 1955 -ig sásdi segédlelkészként járt ki.
Komlósi Ernő pécsi lelkipásztor - 1956.
Liber István egyházmegyei tanácsbíró - 1956.
Horváth Antal - 1956. augusztus - 1966. december
Vizaknai Tamás - 1966. december - 1982. november
Nagy Péter - 1982. november - 2002.
Orosz Papp Endréné segédlelkész - 1985. - 2010.
Kis László - 2002. - 2014.07.21.
Németh Norbert helyettes lelkipásztor - 2014. - 2015.
Molnár Imre - 2015.08.09. - 2017.08.01
Szabó Lászlóné Kiss Mária helyettes lelkész- 2017.08. - 2017.10.08
Kis László helyettes lelkész- 2017.10.15 - 2018.03.11
Fényes Endre helyettes lelkipásztor- 2018.03.18 -

Gondnokaink voltak:

1926 - 1946: Kunszt László
1946- - 1949: dr. Sófalvy Zoltán
1949 - 1951: Szabó Sándor
1951 - 1956: Vizaknai Ferenc
1956 - 1992: Bosznay Tibor
1992 - : Gálffy Gyula
              Ilka Etel
              Ferencz Lajosné
  
Magyar termék
Magyar termék           Vásároljunk magyar terméket!


©2008 Komlói Református Gyülekezet | webmester: Molnár Hajnalka |