"Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened!" (Ézsaiás 41,10.)

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Komlói Református Gyülekezet

Református címer

Légifelvételek Komlóról      

Komlói Református Templom

Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntjük honlapunkon, amelyen szeretnénk a komlói református közösség életéről, programjairól tájékoztatást adni.

Honlapunk - kívánságunk szerint - egyben meghívó is minden látogató számára Isten szeretetébe, és Jézus Krisztus evangéliumának megismerésére.

Köszönjük, ha a honlapunk böngészése közben esetleges észrevételeit, javaslatait, ima kéréseit e-mail-ben elküldi nekünk. Urunk áldását kérjük életére és szeretteire.
   Áldás, békesség!

   Molnár Imre lelkész
Telefonszám: 0630/746-1200    e-mail: revmolnar@gmail.com

Szeretettel bátorítjuk a gyülekezetünkbe látogató Családokat, hogy gyermekeikkel jöjjenek templomba,
mert a gyülekezeti teremben a gyerekek számára minden istentisztelet idején foglalkozást tartunk.
 
2016.10.09 - Igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor, Pál Apostolnak Rómabeliekhez írt levele 10.4-13. szerint

Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.
 

2016.08.19.

Kovács József és Spangenberger Andrea esküvője. Isten áldása legyen házasságukon!

A képeket itt lehet megnézni.
 
 

Augusztus 13-án ünnepelte Boriska néni 91. születésnapját! Hála érte, nagyon jól érezte magát, örült és tudta, hogy ez az ő ünnepe. A képek mutatják, mekkora szeretettel voltak iránta az otthon lakói, és ő is mosollyal, a tőle megszokott gondoskodással fordult a többiekhez: Van- e kistányérjuk a tortához, kapott-e mindenki süteményt. Jót beszélgettünk a sütizés után fent a szobában. Mindennek nagyon örült.

A képek itt tekinthetők meg.
 
2016.08.06. - örök hűséget esküdött egymásnak Vikor Csaba és Trapp Zsuzsanna.
Házasságkötésük képeit itt lehet megtekinteni.
 
2016.07.03.


Az istentisztelet a Lukács evangéliuma 10.38-42. szerint szólt.
Igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor.
Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.

A hittanos gyerekek elénekelték a gyülekezetnek a mágocsi táborban tanult egyházi énekeket:

"Így szól az Úr hozzád Jákob, figyelj" és a "Krisztusnak jó katonája" címűeket.

A mágocsi hét témája "A második ember" címet viselte.
A beszámolót a táborról itt olvashatod.

A mágocsi hittantábor képeit itt nézheted meg.
 
2016.05.28 - Püspökszentlászlói gyalogtúra. A kirándulás képeit itt nézheted meg.
 
Tündérkert Területi Mesemondó Verseny - Komló, 2016.04.21.

3.helyezést ért el Fadgyas Éva kislánya, Nagy Ágnes, Móra Ferenc: A mi pókunk című meséjével, mely alább meghallgatható: 

A Budapesti Fesztiválzenekar Barokk Kamaraegyüttesének koncertje

Énekesek: Zemlényi Eszter, Gavodi Zoltán, Csapó József, Gradsach Zoltán;

Vezeti: Anneke Boeke

A belépés ingyenes, de előzetes regisztráció javasolt a rendeles@bfz.hu e-mail címen.
 
Evangelizáció a megújulásról:

Április 7-én: Gyenge Károly hidasi lelkész; április 8-án: Koskai Erzsébet egyházaskozári evangélikus lelkész; április 9-én: Balogh László Barna magyarbólyi lelkész.
                     
 
Áldott, szép Húsvéti ünnepeket kívánunk!
Filippo Tarchiani: Az emmauszi vacsora, festmény 1625 körül

(Forrás: Wikipédia)

Emmaus

(Ajtay Gábor verse)

Emmaus falu a Bibliában, ahol az úgynevezett "emmauszi vacsora" során, a kenyér megtörése közben két tanítványa felismerte a feltámadt Jézust.
Lukács szerint Jézus két tanítványa (nem apostolok) - akiket "emmauszi tanítványok" néven emlegetnek - Jézus keresztre feszítése után a 60 (vagy 160) stádiumnyira fekvő Emmauszba tartottak haza Jeruzsálemből és az eseményekről beszélgettek, amikor egy vándor csatlakozott hozzájuk és szomorúságuk okáról érdeklődött. Emmauszba érve már esteledett, ezért marasztalták a vándort. Amikor az idegen a vacsoránál megtörte a kenyeret, ráismertek, hogy Jézus. Ezután visszasiettek az apostolokhoz, hogy elmondják nekik a hírt.

(Forrás:Wikipédia)

 

Nagypéntek

Úrvacsorás istentisztelet, az evangélikusokkal együtt
 

2016.03.20 - Virágvasárnap

Szabó Lászlóné nyugalmazott pécsváradi lelkésznő hirdette az igét, A zsidókhoz írt levél 12.1-3. szerint.
Az istentiszteleten résztvettek a szórványból érkezett testvéreink is. Az istentisztelet után szeretetvendégség volt a gyülekezeti házban.

A teljes istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.

 
2016.03.14 - A tavaszi nagytakarítás képei itt tekinthetők meg.
 


2016.03.06 - Családi istentisztelet. A képek megtekinthetők itt.

Az együttlét központi gondolata: A keresztség, a keresztségről való tanítás, annak bibliai üzenete, a keresztségről való bizonyságtétel.

Igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor. Az apostolok cselekedetei 16.13-15. szerint szólt az ige.
A teljes istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.

A rajzpályázat eredményhirdetése:

Helyezések 1.-2. osztály 3.-4. osztály Felsősök
I. Fadgyas Eszter Gulyás Sáron Kis Izabella
    Kis Péter Hargitai Réka
II. Nagy Ágnes Cserveni Szabolcs -
Török Orsolya Gulyás Lotti -
Bérces Natasa Sáfrány Noémi -
III. Horváth Imola László Lénárd -
Darvasi Hunor Tokodi Zsófia -
  Fadgyas Júlia -
Különdíj: Gulyás Sugár Csonka Tibor -
  Balogh József Fekete Kinga -
  Fekete Bálint - -
 
A keresztyénüldözés világindexe 2016. - a teljes cikk itt olvasható


 
Egyházközségünk 2015. évi életének statisztikai számai:
Istentiszteleti látogatók átlaga: 43 fő; Keresztelés: 7 gyermek; Konfirmáció: 1 felnőtt; Házasságkötés: 2; Temetés: 11
 
A tisztújítás eredményei:
Dr. Szabó Istvánt választották a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökévé. A püspök megbízatása hat évre szól. Szabó István harmadik ciklusát kezdheti meg az egyházkerület élén.
A Baranyai Református Egyházmegye új esperese Kovács János, lelkészi főjegyző Győrfi Bálint, világi főjegyző Ömböli Zoltán.
  

Emlékhely: Monte San Michele, IsonzóSzarajevó, 1914. június 28.

100 éve történt, hogy egy boszniai szerb fiatal ember, Gavrilo Princip, közvetlen közelről pisztollyal kioltotta Ferenc Ferdinánd trónörökös és felesége életét.

A merénylet önmagában is vezető hírré vált az országos és a világsajtóban, igazán világrengetővé mégis következményeiben lett. Alig egy hónap múlva megkezdődött az első világháború, "a nagy háború", ahogyan később népünk ajkán élt a kifejezés.

A háború minden hősiesség ellenére vereséggel végződött, mert a sokfrontos rendkívüli terhet egyetlen ország sem bírhatta el. Következménye volt Magyarország széthullása, három millió magyar ember határon túlra kerülése, mai nehézségeink és sorskérdéseink döntő többsége is.
Ezért nem lehet elfelejteni, ami történt, de meghaladni igen, vagyis Isten segítségét kérve önmagunkkal megbékélve, összefogva nyereséggé tenni a veszteséget. Isten Országában lehetséges ez.
Emlékezzünk a hősökre, és azokra az eleinkre, akik a merénylet következményeit kénytelenek voltak elhordozni!

Épült Isten dicsőségére, Gályarabok emlékére


Vizaknai Tamásné, Kató néni visszaemlékezései a templomépítésről, s az azt megelőző évek küzdelmeiről


Igaz, csak életem és életünk negyven évéről írhatok, arról, ahogy minket hordozott az Úr. Abból is kiemelve egy-egy eseményt és úgy, ahogy azt én éltem át. Ezek: Komló városa, a gyülekezet, férjem harcai a templom építéséért és a vallásszabadságért.

Hiányos lesz, mint az emlékezetem, de szívemben hálával gondolok mindarra, amit átéltünk, és kívánom, hogy ez a kis írás azokban is hálát és bíztatást ébresszen, akik olvassák, mert: "Az Istennél semmi sem lehetetlen" - Lukács 1:37.

Teljes szöveg >>
Kálvin emlékévek

A Magyarországi Református Egyház a világ összes református egyházával együtt Kálvin János (1509-1564) születésének 500. évfordulóját ünnepli 2009-ben. Az MRE Zsinata a Kálvin Bizottság javaslatára úgy döntött, hogy a nagy jelentőségű évforduló ünneplését meghosszabbítja 2014-ig, Kálvin halálának 450. évfordulójáig. Ennél fogva a következő esztendők egyházunk életébe Kálvin emlékévek 2009-2014 néven fognak bevonulni.

Magyar termék
Magyar termék          Vásároljunk magyar terméket!


©2008 Komlói Református Gyülekezet | webmester: Molnár Hajnalka |