"Mert én az Úr, a te Istened, erősen fogom jobb kezedet, és azt mondom neked: Ne félj, én megsegítlek!" ( Ézs 41,13)

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Komlói Református Gyülekezet

Református címer

Légifelvételek Komlóról      

Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntjük honlapunkon, amelyen a komlói református közösség életét, programjait mutatjuk be.

Honlapunk egyben meghívó is minden látogató számára Isten szeretetébe és Jézus Krisztus evangéliumának megismerésére.

Istentiszteleteinket meghallgathatja az Istentiszteletek hanganyaga 2020 menüpontnál.

Urunk áldását kérjük életére és szeretteire.
   Áldás, békesség!

 

2020.08.09 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció: Jónás próféta könyve 3-4.
Textus: Jónás próféta próféta könyve 4.2:

"...Azért akartam először Tarsísba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, türelmed hosszú, szereteted nagy, és visszavonhatod még a veszedelmet. "

Hirdetések:

Holnaptól, augusztus 10 - 15. között ifi tábor Sellyén a 12-20 évesek számára.
Augusztus 20-án 10 órakor Szent István napi ünnepi műsor a Komlói Színházban, melyen lelkipásztorunk is beszél.
Augusztus 21-én gyülekezeti nap Mágocson, erre mindenkit szeretettel várunk.
Augusztus 22-én a presbiterek és a segédkezők találkoznak a gyülekezeti teremben.
Augusztus 22-én Szabó Evelin és Müller Szabolcs kérnek áldást házasságukra.
Augusztus 23-án Kolovics Levente, Geri Levente és Pintér Péter konfirmációja.
Augusztus 26-án szerdán, 18:00 órakor Dr. Csókay András idegsebész főorvos előadása a Baptista Gyülekezet szervezésében, a Színház- és Hangversenyteremben, Komlón.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.

 

2020.08.02 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció: Jónás próféta könyve 2. fejezet.
Textus: Hóseás próféta könyve 6.4:

"Mit csináljak veled, Efraim? Mit csináljak veled, Júda? Hűségetek csak olyan, mint a reggeli felhő, vagy mint a korán tűnő harmat."

Hirdetések:
Hétfőn, augusztus 3-án a Vörösmarty utcában megemlékezés lesz a roma holokauszt emlékére. Ezen lelkipásztorunk is jelen lesz és fog imádkozni. Mindenkit szeretettel várunk erre az alkalomra is.
Augusztus 10 - 15. ifi tábor Sellyén a 12-20 évesek számára. Még két személy jelentkezhet.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.

 

2020.07.26 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció: Jónás próféta könyve 1. fejezet
Textus: Jónás próféta könyve 1. fejezet 14.2:

" ...Mert te, Uram, azt teszed, amit akarsz!"

Hirdetések:
Jövő hétfőn ifi 15 órától. Augusztus 10 - 15. ifi tábor Sellyén.
A presbitérium csütörtökön úgy döntött, hogy augusztus 21-én - ha Isten is úgy akarja - gyülekezeti napot tartunk Mágocson, amire mindenkit szeretettel hívunk.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.

 

2020.07.19 - Igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

Az istentiszteleten a keresztség sákramentumában részesült Iordache Valentina. Isten áldja meg a keresztelő családot!

Képek megtekinthetők itt.

Lekció: Pál első levele a korinthusiakhoz 9.24-27. Textus: Pál levele a filippiekhez 3.13-14:

"Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért."

Az igehirdetés meghallgatható az
Istentiszteletek hanganyaga 2020.
menüpontnál.

Sajnálattal hirdetjük hogy testvéreink, Sebestyén Zoltán és Sebestyénné Magyar Szilvia, valamint Bence fiúk elköltöznek városunkból, elmennek gyülekezetünkből. Isten áldása legyen további életükön új otthonukban!

 

2020.07.12 - Az istentiszteleten igét hirdetett Szabó Lászlóné nyugalmazott pécsváradi lelkipásztor.

Lekció: Máté evangéliuma 20.20-28. Textus: Máté evangéliuma 20.28:

"Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért."

Szomorúan hirdetjük, hogy Pintér Gábor testvérünk elhagyta e földi létet 52 éves korában, 2020.06.11-én. Temetése július 7-én volt. Isten adjon vigasztalást és békességet szeretteinek.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.

 

2020.07.05 - Az istentiszteleten igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor.

Textus: Pál első levele a korinthusiakhoz 1.22:

"És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége."

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.

 

2020.06.28 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.
Téma: A keresztyén szabadság Textus: Pál levele a Galatákhoz 5.1:

" Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni."

Hirdetések:
Jövő héttől nem tartunk (Skype-os) bibliaórákat, lelkipásztorunk telefonos értesítéséig.
Gállffy Gyulánét, Jolika nénit megműtötték. A komlói kórházban lábadozik. Gyógyulást kívánunk neki, Isten segítse felépülésében!

A nyári vakációban nem lesz komlói napközis tábor, a kis létszámú jelentkezés miatt. Az Ifiseknek az ottalvós tábort augusztus 2. hetében Sellyén megtartjuk.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.

 

2020.06.21 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció: Máté evangéliuma 6.25-34. Textus: Máté evangéliuma 6.25:

"Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál?"

Hirdetések:

Szomorúan hirdetjük, hogy Pintér Gábor testvérünk, ifisünk édesapja, élete 52. évében autóbalesetben elhunyt. Temetése július 7-én lesz. Az örök világosság fényeskedjék neki!

Szerdán 17 órakor ifi bibliaóra.
Csütörtökön 17 órakor bibliaóra Skype-on.
A nyári vakációban két tábort szervezünk:

Július 6-10: napközis tábor a parókián
Augusztus 2. hete: ifis tábor Sellyén

Jelentkezéseket szeretettel fogadjuk lelkipásztorunknál a 30/632 3796 telefonon.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.

Mégis a ruha teszi az embert?
Roma értelmiségieket fotóztak két különböző öltözékben. Más a ruha? Más a reakciónk is. Nézd végig és gondolkozz el!

 


Dávid Péter keresztelője.

Képek megtekinthetők itt.
2020.06.14 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor

Lekció: Ézsaiás könyve 53.

Textus: Máté evangéliuma 18.21-22:

"Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle: Uram, hányszor kell megbocsátanom az ellenem vétkező testvéremnek? Még hétszer is? Jézus így válaszolt: Mondom neked, nemhogy hétszer, hanem még hetvenszer hétszer is."

A nyári vakációban két tábort szervezünk:

Július 6-10: napközis tábor a parókián
Augusztus 2. hete: ifis tábor Sellyén

Jelentkezéseket szeretettel fogadjuk lelkipásztorunknál a 30/632 3796 telefonon.

Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.
 


2020.06.01 - A Pünkösd másodnapi istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor

Lekció: Az apostolok cselekedetei 2,42-44.

Textus: Máté evangéliuma 6,31.

Téma: Kincsek, avagy mitől lesz valam(k)i igazán fontossá.


A járványügyi változásokra és könnyítésekre tekintettel, a higiéniai szabályok betartásával külön kelyhes úrvacsorát tartottunk.

Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.
 


(Krakkó - Mária templom - oltár)
2020.05.31 - Pünkösdvasárnapi istentisztelet

A járványügyi változásokra és könnyítésekre tekintettel, a higiéniai szabályok betartásával külön kelyhes úrvacsorát tartunk.

Aki nem tud résztvenni az istentiszteleten, kövesse a debreceni református Nagytemplomból közvetített pünkösdi istentisztelet útmutatásait és a húsvétkor már gyakorolt "online vezetésű" úrvacsorát vegye otthonában.

Debrecenből pünkösdvasárnap délelőtt 11 órakor felvételről közvetít istentiszteletet a Duna Televízió.

A komlói református istentiszteletet annak végeztével tesszük fel honlapunkra.
Meghallgatható lesz az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.
 
Éló istentisztelet
 
2020.05.10 - Igét hirdet Görgey Etelka lelkipásztor János első levele 5.14-15. szerint.
A téma: az imameghallgatás.A kezdőének szövege:

1. Csak Benned, csak Benned nyugszik meg szívem.
Csak Benned, csak Benned nem félek már.
Csak Benned, csak Benned rejtőzöm szüntelen,
Mert Jézus, Te vagy kősziklám.

2. Csak Tőled, csak Tőled kaphatok gyógyulást,
Csak Tőled, csak Tőled remélek jót.
Csak Tőled, csak Tőled nyerek feloldozást,
Mert Jézus, Te vagy Megváltóm.

3. Csak Érted, csak Érted keresztem felveszem,
Csak Érted, csak Érted mozdul szívem.
Csak Érted, csak Érted terheim vállalom,
Mert Nálad van mind, Jézusom.
 
2020.05.03 - Igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor
A téma: 1Jn 5,6-13 alapján a bizonyság és a biztonság - ezen felül a keresztség és az úrvacsora.

 
"Nem félek, mert bízom abban, hogy Istennek fontos vagyok. "

2020.04.26 - Igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, János első levele 5.1-5 szerint:

"Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született, és aki szereti azt, aki szülte, azt is szereti, aki attól született.
Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk az ő parancsolatait. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek.
Mert aki Istentől született, az legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?"

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.

A járvány idején csak virtuális istentiszteletek, bibliaórák vannak, melyek elérhetőek honlapunkon és fb-n. Csütörtökön 17 órakor Bibliaóra fb Messenger-en (Skype-on) keresztül. Aki részt szeretne venni jelentkezzen.

Hirdetjük az adakozást, melyet átutalással a gyülekezet számlájára: OTP Bank 11731063-20095352, vagy készpénzben a Lelkészi Hivatalban lehet fizetni. Ez utóbbi szándékát kérjük, előre jelezze telefonon lelkipásztorunknak. Telefonszám: 30-632-3796.
Az Úr legyen mindannyiunk őriző pásztora!
 
Húsvét utáni istentisztelet - a templomból közvetítve:

 
2020.04.12

Húsvét vasárnapi istentiszteletünkön

igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor

Görgey Etelka

Az igehirdetés meghallgatható az
Istentiszteletek hanganyaga 2020.
menüpontnál.

Lukács evangéliuma 24.1-10. alapján:"A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket.

A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét.
Amikor emiatt tanácstalanul álltak, íme, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában.

Az asszonyok megrémültek, és a földre szegezték tekintetüket, de azok így szóltak hozzájuk: Miért keresitek a holtak között az élőt?

Nincsen itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza: megmondta nektek még Galileában, hogy az Emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia és megfeszíttetnie, de a harmadik napon fel kell támadnia.

Ekkor visszaemlékeztek szavaira, és visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a tizenegynek és a többieknek. A magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja, Mária és más, velük lévő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak."
 
Feltámadás
 

Virágvasárnap, a minket egyszerűen szeretni, nem meghódítani akaró Isten érkezése

2020.04.05 - Igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, Máté evangéliuma 21.1-5. alapján.

"Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Bétfagéba, az Olajfák hegyéhez értek, Jézus előreküldte két tanítványát, és ezt mondta nekik: Menjetek az előttetek lévő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám! Ha valaki szólna nektek, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: Mondjátok meg Sion leányának: Íme, királyod jön hozzád, aki alázatos, és szamárháton ül, igavonó állat csikóján."

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.

 

Kedves Látogatók, kedves Testvérek!

A mindannyiunk által ismert helyzet miatt sajnos nyilvános istentiszteleteket egyelőre nem tudunk tartani. Az is nagyon valószínű, hogy még a húsvéti alkalmak is elmaradnak a járvány miatt, sőt, a járvány a számítások szerint éppen azokban a napokban fog hazánkban igazán kiteljesedni. Ebben a sosem tapasztalt, sok stresszt és félelmet hordozó időszakban még a szokásosnál is nagyobb szükség van arra, hogy támaszt keressünk és nyújtsunk egymásnak.

Ezért továbbra is lesz minden vasárnap honlapra feltöltött istentisztelet, csütörtökönként pedig délután 5-től skype-on bibliaórát tartunk, illetve bárkinek, aki felhív, a rendelkezésére állok lelki beszélgetésre, lelkigondozásra a 30/632-3796-os számon, illetve chatben, videohívásban, vagy ahogy igény lesz rá.

A Messengeren Görgey Eta néven vagyok fenn, a skype-on egorgey a felhasználónevem. A skype-os bibliaóra a gyülekezet Facebook oldaláról lesz kattintással elérhető, amennyiben persze a Skype-ot előzőleg telepítették a gépre/okostelefonra.

Emellett szeretnék kérni mindenkit, hogy keressük egymást rendszeresen telefonon, interneten keresztül, különösen azokat, akik egyedül élnek. Ne maradjon senki "ember" nélkül. Mert Isten ugyan mindig velünk van, de nem mindig vagyunk képesek arra, hogy jelenlétét megtapasztaljuk, átéljük - ezért szükségünk van egymásra. Dietrich Bonhoeffer, a német mártír-teológus szerint "a legtöbb, amit a másik embernek adhatunk, a meghallgatás". Most van rá időnk és lehetőségünk. Ajándékozzuk meg egymást magunkkal -- a fülünkkel, a figyelmünkkel, a nyitottságunkkal! És mire vége lesz a járványnak, mindannyian többek lehetünk, mint most vagyunk.

Új, érdekes út lehet ez mindannyiunk életében. Te rálépsz-e?

Szeretettel:

Görgey Etelka (Eti)

 

2019.07.07 - Ferencz Lajosné gondnokasszony köszöntötte és a gyülekezet szeretetébe ajánlotta új lelkészünket, Dr. Görgey Etelka lelkipásztort, aki beosztott lelkészként fog szolgálni gyülekezetünkben. Nagyon sok áldott szolgálatot kívánunk neki és azt, hogy érezze magát itthon. Isten hozta gyülekezetünkben!

 

Az igehirdetés Lukács Evangéliuma 15.11-39. szerint szólt:

"Azután így folytatta Jézus: Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának: Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét! Ő pedig megosztotta közöttük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet élt. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment, és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jóllakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta: Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok! Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak: Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá, húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára! Hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le! Együnk, és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történt. A szolga így felelt: A testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte őt. Ő azonban ezt mondta az apjának: Látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szegtem meg parancsodat, de te sohasem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a te fiad, aki parázna nőkkel tékozolta el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki: Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. "

Jövő héten keddtől szombatig tart a mágocsi gyerektábor, melyen részt vesz új lelkipásztorunk is.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

 

2019.06.30 - Igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor, Márk Evangéliuma 12.24 szerint:

"Jézus ezt mondta nekik: Vajon nem azért tévelyegtek-e, mert nem ismeritek az Írásokat, sem Isten hatalmát?"

Fényes Endre helyettes lelkipásztor elköszönt a gyülekezettől. Köszönjük szolgálatát, a továbbiakban is áldott alkalmakat kívánunk neki sok szeretettel!

Ferencz Lajosné gondnokasszony átadta gyülekezetünk ajándékát, az ezüst szélű, bőrkötéses bibliát. Utána kicsit együtt maradtunk a gyülekezeti teremben.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.
 

2019.05.12 - Igét hirdetett

Nagytiszteletű Győrfi Bálint Református Esperes Úr

Márk Evangéliuma 9.38-41.
szerint:

"János pedig felele néki, mondván: Mester, látánk valakit, aki a te neveddel ördögöket űz, aki nem követ minket; és eltiltók őt, mivelhogy nem követ minket.
Jézus pedig monda: Ne tiltsátok el őt; mert senki sincs, aki csodát tesz az én nevemben és mindjárt gonoszul szólhatna felőlem.
Mert aki nincs ellenünk, mellettünk van.
Mert aki innotok ád egy pohár vizet az én nevemben, mivelhogy a Krisztuséi vagytok, bizony mondom néktek, el nem veszti az ő jutalmát."

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.
 

Jubileum

Jubileumi rendezvényeink hanganyaga az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál hallgatható meg.

2019.04.12 - 17h: Bálint Ferenc grafikusművész és Szabó László szobrászművész kiállítását gyülekezetünk egykori lelkésze, Nagy Péter nyitotta meg. Közreműködött Beke Beáta gitárművész. Képek megtekinthetők itt.

2019.04.13 - 13h: Dr. Papp Anette, Pintérné Lázok Orsolya, Csonka Mónika és Molnár Péter, gyülekezetünk egykori tagjai beszéltek elhívásukról, gyülekezetünkben történő formálódásukról és jelenlegi munkájukról. Képek megtekinthetők itt.

2019.04.14 - 9h30: Hálaadó istentisztelet. Tamás Emma keresztelője. Képek megtekinthetők itt. Igét hirdetett Nagy Péter, egykori lelkészünk, Lukács Evangéliuma 19.38 szerint: "Áldott a Király, ki jő az Úrnak nevében! Békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban!". Képek megtekinthetők itt.

2019.04.14 - 11 - 13h: Szeretetvendégség. A bőséges finomságokat gyülekezeti tagjaink készítették, köszönet érte. A jubileumi óriás tortát Csótiné Kovács Barbarának köszönjük. Képek megtekinthetők itt.

2019.04.14 - 13h: Sümegi Péter egyházmegyei főjegyző szolgálata - Máté Evangéliuma 21.9: "Az előtte és utána menő sokaság pedig kiált vala, mondván: Hozsánna a Dávid fiának! Áldott, aki jő az Úrnak nevében! Hozsánna a magasságban!"
Lelkészeink névsorát tartalmazó emléktábla megáldása.
Ócsai Zoltán evangélikus lelkipásztor, majd Kis László, Nagy Péter, Dr. Kiss Ervinné, Wagner Tamás és Szabó Róbert, egykori lelkészeink gyülekezet-történeti visszatekintése. Képek megtekinthetők itt.

A jubileumi rendezvényeket Ferencz Lajosné gondnokasszonyunk vezényelte le; a vetítések anyagát Spangenberger Andrea presbiterünk készítette; a presbitérium és a gyülekezet minden tagjának köszönjük a jubileumi rendezvények megszervezésében, lebonyolításában való odaadó részvételét, áldozatos munkáját.
 
Jubileumi rendezvények
 
Idén ünnepeljük gyülekezetünk fennállásának 70 éves, templomunk építésének 40 éves évfordulóját

Emléktáblát fogunk avatni a Komlón szolgált lelkipásztorok nevével.

Megalakulás:

1926. június 3-án alakult meg Kutassy Gyula dombóvári református lelkipásztor elnökletével a Komlói Evangélikus - Református Egyesült Protestáns Fiókegyház, a Dombóvári Református Anyaegyházközség szórványaként.
1947.01.19 - Református Fiókegyházzá alakulás
1948. december - anyásítás
1949.05.22 - a két felekezet különválása
1956.10.09 - 1966. december - Komló esperesi székhely
1979.04.08 - Templomszentelés

Lelkészeink voltak:

Kutassy Gyula - 1926.06.03 - 1928. szeptember
Eöri Szabó Dezső - 1928. szeptember - 1944.
Erdős István helyettes lelkész - 1946. december - 1947.
Tóth Zsolt segédlelkész - 1947. - 1948. augusztus. 1948-ban általa jutott a gyülekezet házhoz, telekhez, ezáltal megteremtve azt az anyagi bázist, mely nélkül az anyásítás nem jöhetett volna létre.
Máthé Elek - 1948. augusztus - 1952. augusztus
Gara József - 1952. augusztus - október
Papp László - 1952. október 10. - 1956. május 2. 1952 - 1955 -ig sásdi segédlelkészként járt ki.
Komlósi Ernő pécsi lelkipásztor - 1956.
Liber István egyházmegyei tanácsbíró - 1956.
Horváth Antal - 1956. augusztus - 1966. december
Vizaknai Tamás - 1966. december - 1982. november
Nagy Péter - 1982. november - 2002.
Orosz Papp Endréné segédlelkész - 1985. - 2010.
Kis László - 2002. - 2014.07.21.
Németh Norbert helyettes lelkipásztor - 2014. - 2015.
Molnár Imre - 2015.08.09. - 2017.08.01
Szabó Lászlóné Kiss Mária helyettes lelkész- 2017.08. - 2017.10.08
Kis László helyettes lelkész- 2017.10.15 - 2018.03.11
Fényes Endre helyettes lelkipásztor- 2018.03.18 -

Gondnokaink voltak:

1926 - 1946: Kunszt László
1946- - 1949: dr. Sófalvy Zoltán
1949 - 1951: Szabó Sándor
1951 - 1956: Vizaknai Ferenc
1956 - 1992: Bosznay Tibor
1992 - : Gálffy Gyula
              Ilka Etel
              Ferencz Lajosné
  
Magyar termék
Magyar termék           Vásároljunk magyar terméket!


©2008 Komlói Református Gyülekezet | webmester: Molnár Hajnalka |