"Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened!" (Ézsaiás 41,10.)

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Komlói Református Gyülekezet

Református címer

Légifelvételek Komlóról      

Komlói Református Templom

Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntjük honlapunkon, amelyen szeretnénk a komlói református közösség életéről, programjairól tájékoztatást adni.

Honlapunk - kívánságunk szerint - egyben meghívó is minden látogató számára Isten szeretetébe, és Jézus Krisztus evangéliumának megismerésére.

Köszönjük, ha a honlapunk böngészése közben esetleges észrevételeit, javaslatait, ima kéréseit e-mail-ben elküldi nekünk. Urunk áldását kérjük életére és szeretteire.
   Áldás, békesség!

   Molnár Imre lelkész
Telefonszám: 0630/746-1200    e-mail: revmolnar@gmail.com

Szeretettel bátorítjuk a gyülekezetünkbe látogató Családokat, hogy gyermekeikkel jöjjenek templomba,
mert a gyülekezeti teremben a gyerekek számára minden istentisztelet idején foglalkozást tartunk.
 
Kép

Pályázat

A Komlói Református Egyházközség, pályázatot hirdet Jézus tanítványai címmel.
Témája: Egy tanulságos történet ma, 2017-ben.
A pályázatra lehet készíteni: rajzot, verset, vagy fogalmazást. Az első három díjazott könyvet kap.
A pályázatot két korosztályban hirdetjük meg: alsós és felsős.
Határidő: 2017 március 05.
Eredményhirdetés: 2017 március 12. a 9.00 órakor kezdődő Istentiszteleten.
 
Mágocsi református nyári táborozás 2017.

Kedves Szülők és Gyerekek!
Idén nyáron ismét sor kerül szokásos mágocsi táborozásunkra, amelynek ideje: 2017. július 03- július 07. (hétfő- péntek).
A táborozás helye, a mágocsi református gyülekezeti ház minden szükségessel és sok vidámsággal jól felszerelve várja a gyerekek érkezését.
Szeretettel várjuk a jelentkezéseket.

Fadgyas Éva (marcisor37@gmail.com)
 
2017.02.12 - Márk evangéliuma 1.1-11. szerint szólt az ige. Igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor.
Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.

A gondnokasszony ismertette a 2016-os év zárószámadását.

Kifüggesztettük az Egyházközségi választói névjegyzéket; kérjük testvéreinket, ellenőrizzék annak helyességét. Idén a presbitérium szolgálata lejár, választás lesz.

Köszönet az egyháztagok múlt heti hozzájárulásáért, a Pécsi Református Kollégium Általános iskolai osztályának fogadásához.
 
A Pécsi Református Kollégium Általános Iskolája VI. A. osztályának szolgálata Komlón
Jelen voltak:

Dr. Kádár Péter - a Pécsi Református Kollégium főigazgatója
Bartisné Gagyi Ágnes - az Általános Iskola igazgatója
Spangenberger Andrea osztályfőnök, az osztály felkészítője
Szülők, diákok.

A gyerekek szolgálata után igét hirdetett Dr. Kádár Péter.

Az igehirdetést a Pécsi Református Kollégium bemutatása követte.
Molnár Imre lelkipásztor megköszönte a szolgálatot és szeretetvendégségre invitálta a vendégeket.
2017.02.05


Szenci Molnár Albert Zsoltároskönyve 65. része szerint szólt az ige:

A Sionnak hegyén, Úr Isten, Tied a dícséret,
Fogadást tésznek néked itten, Tisztelvén tégedet,
Mert kérésüket a híveknek Meghallod kegyesen,
Azért tehozzád az emberek Jönnek mindenünnen.

Rajtam a bűn elhatalmazék, terhelvén engemet,
De nagy volta kegyességednek Eltörli vétkünket.
Boldog, akit te elválasztál, Fogadván házadba,
Hogy előtted nagy buzgósággal Járjon tornácodba.

Javaival a te házadnak Megelégíttettünk,
Szép dolgain te templomodnak Gyönyörködik szívünk.
A te csuda igazságodból Megfelelsz minekünk;
Halgass meg, Isten, velünk tégy jól, Ó mi segedelmünk!Az istentisztelet meghallgatható az

Istentiszteletek hanganyaga

menüpontnál.

Képek itt nézhetők meg, vagy a Képgaléria menüpontnál.
 

Ökumenikus imahét

Január harmadik hetében, 18, 19, 20, 21-én a református templom ökumenikus imahétnek adott otthont.

A baptista, református, evangélikus és katolikus igehirdetés meghallgatható az

Istentiszteletek hanganyaga

menüpontnál.
 
2017.01.08 - Pál Apostolnak a Thessalonikabeliekhez írt első levele 4.9-12. szerint igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor.

Gyülekezeti események az elmúlt 2016-os évben:
Keresztelők: 4; 3 Komlón, 1 Szalatnakon
Házasságkötések: 3; 2 Komlón, 1 Bikalon
Konfirmáltak: 3; 1 Komlón, 1 Mindszentgodisán, 1 Bakócán
Temetések: 10; 7 Komlón, 2 Mágocson, 1 Gödrén

A Pécsi Református Kollégium diákjai két alkalommal fognak kiszállni Komlóra: február 2-án Dr. Kádár Péter gimnáziumi igazgató fog nálunk szolgálni, diákok kiséretében; április 23-án egy egész osztály fog részt venni istentiszteletünkön.

Január harmadik hetében ökumenikus imahét: 18, 19, 20 és 21-én.
 

2016.12.24

Boriska néni karácsonya Rákoscsabán, a Református Idősek Otthonában.
 
2016.12.19 - Gyermekkarácsony - a képeket itt nézheted meg, vagy a Képgalériában.
 


Advent negyedik vasárnapja

Köszöntőt mondott:

Hargitainé Obert Erzsébet és Hargitai Réka

Ébresztem szívemet az ünnepre.

Ahogy kislányom reggelente már hetek óta így ébred:
- Apa, azt álmodtam, hogy karácsony lett.
S valahol tudja, hogy meg fog érkezni.
Azon az estén sok-sok megálmodott gyerekálom valóság lesz. Testet öltenek a sokszor elképzelt rózsaszín macik, kis játékautók, plüss teknősök, babák és építőkockák. Ott lesznek a fa alatt.
Így ébresztem majd ádvent negyedik hetében a szívemet. Hogy ÁDVENT lesz. Így nagybetűvel. ELJÖVETEL, Jézus eljövetele. Egyszer csak az lesz. Megérik rá az idő. Odahajol a szívünk, kifényesedik és ráhangolódik a testté lételre.
És mindenek végén ráébred arra, hogy amit álmodni sem mert az ember, Isten megvalósította: "Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal." (Jn 1, 14)
Jézus: Isten testté lett szeretete.

IMÁDSÁG

Mennyei Atyánk!


Az ünnep csendjében hálás szívvel köszönjük neked, hogy kegyelmed és szereteted hajolt hozzánk Krisztusban.

Az Ige Testté lett és lakozott közöttünk, a Te dicsőséged fényét hozta közénk. Add Urunk, hogy ebben a dicsőségben fürödjön a mi arcunk, a Te szeretetedben rejtsd el életünket. Ámen.

 
Ünnepi alkalmainkat lásd itt, vagy a Hírek menüpontnál.
 Advent harmadik vasárnapjaKöszöntőt mondott:


Pintér Péter, Geri Levente és Bábel ZoltánTúrmezei Erzsébet: Ádventi imádság

Uram Jézus Krisztus, Te azt akarod, hogy várjunk Téged!
Taníts hát meg várni! Taníts meg a Te szent pillanatodra,
a Te idődre várni! Hogy legyen időm Téged hallgatni,
legyen bátorságom Hozzád imádkozni, legyen erőm Neked engedelmeskedni; hogy rátaláljak az útra, amelyiken követhetlek Téged!

Uram, taníts meg a másik emberre várni!
Hogy legyen időm őt megkeresni,
legyen bátorságom megismerni, legyen erőm rajta segíteni;
hogy rátaláljak az útra, amelyiken találkozhatom vele!

Uram, taníts meg szent igédre várni!
Hogy legyen időm átgondolni,
legyen bátorságom elmondani,
legyen erőm felelni rá: hogy megtaláljam az utat hirdetésére;
hogy beteljesedhessék rajtam, ha Te úgy akarod!

Uram, mutasd meg nekünk,
hogyan lehet a kapukat szélesre tárni ezen a világon!
Mutasd meg, hogyan hirdethetjük, hogy eljöttél és eljövendő vagy.
Mutasd meg, hogyan élhetünk, mint olyanok, akik Hozzád tartoznak ma és mindörökké!
Ámen


Hangolom szívemet az ádventre. Ahogy a gitár húrját hangolják az alaphangra. Mert el- és lehangolódott. Mert hamis lett. Figyelmes füllel végzi a zenész a munkáját. Lassan feszíti a húrt. Míg az egy hullámhosszra nem kerül az alaphanggal. S ha minden kész, akkor lehet játszani tisztán. Akkor szólhat a dal és az ének.
Így teszek majd ádvent harmadik hetében szívemmel. Búcsút veszek mindentől, ami hamiskás. Elengedem, ami nem tiszta. Keresem az alaphangot. A tisztát, a szépen csengőt. Csendben, figyelmesen. Csak így lehet meghallani azt, amihez illeszkedni kell. Hogy kedvetlen, lehangolódott szívemben újra tiszta dallam szóljon.
Keresem a hangot, ami mindenütt jelen van, mindent betölt, csak a zaj elnyomja.

Íme, megtaláltam:
"A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt: saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azoknak megadta azt a kiváltságot, hogy Isten gyermekeivé legyenek..." (Jn 1, 10-11)

Befogadnám, ahogy a gitár teste megtelik a húr rezgésével.
Jézus: Isten hangja.
 

Kedves Szülők és Gyermekek!

A
Komlói Református Gyülekezet

sok szeretettel hív és vár mindenkit

gyermekkarácsonyi istentiszteletére

2016. 12. 18-án (vasárnap) 16h-kor!

Áldás, békesség:
Molnár Imre lelkész és a hittanoktatók

2016.12.04


Advent második vasárnapján

Gálffy Gyuláné
és
Kovács Károly

testvéreink olvastak fel a Szeretet himnuszából, s meggyújtották a második adventi gyertyát.

Igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor, Máté 24.43-51. szerint

Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.
 

Adventi köszöntő:

előadta Nagy Ágnes és Fadgyas Éva
Advent első vasárnapjának istentiszteletén
Valaki jön - de te nem veszed észre!
Valaki közeledik hozzád - de te bezárkózol!
Valaki kopog nálad - de te átalszod látogatását!
Valaki belép hozzád - de te házon kívül vagy!
Valaki nálad lakik - de te kidobod őt!
Valaki feltárulkozik - de te a szavába vágsz!
Valaki vár rád - de te hátat fordítasz neki!
Valaki segítséget kér - de te megkeményíted szívedet!
Valaki ajándékot ad neked - de te elásod azt!
Valaki végtelenül ráér - de veled sosem lehet beszélni.
Valaki nyugalmat hoz - de te szétszórt vagy!
Valaki jön - de te csak magadat látod!
Amíg csak jön - mindig megváltozhatsz!
Hajlítom szívem az ádventhez. Ahogy a vesszőt hajlítják a karóhoz. Ügyes kézzel leszúrva a cöveket; gyengéden de határozottan odahúzva hozzá a zsenge hajtást. Aztán egy vékonyka zsineggel odakötik. Hogy ki ne szakítsa szél, vihar és megálljon majd a téli hóförgetegben. Hogy mire eljön a tavasz, megerősödjön.

Így bánok ádvent első hetében a szívemmel. Megkeresem a zsengéjét, a lágy hajtásokat. Azt a részét, amelyik még nem kérgesedett meg, nem holt és nem vadult el. Amelyik még ÉREZ.

Így, nagybetűvel. Szerelmet, szeretetet, melegséget. A gyermekséget, az őszinteséget.

Istenhez kötöm mindazt, ami oly gyenge, de mégis él bennem. Ő a biztos támasz, az egyetlen szilárd pont a szüntelen viharló világban.
Már csak azt a vékonyka szálat kell megkeresnem, ami összetart engem Vele. Azt, ami a kapocs lesz Közte és köztem.

Íme, megtaláltam: "Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige." (Jn 1, 1)

Az Igével, e földöntúli földi Szóval erősítem szívem gyenge hajtásait Istenhez.

Az Ige: egyik vége Istennél van, a másik átkarol, megölel engem.

Jézus: kapocs ég és föld között.
 
 
A keresztyénüldözés világindexe 2016. - a teljes cikk itt olvasható


  
Épült Isten dicsőségére, Gályarabok emlékére

Vizaknai Tamásné, Kató néni visszaemlékezései a templomépítésről, s az azt megelőző évek küzdelmeiről

Igaz, csak életem és életünk negyven évéről írhatok, arról, ahogy minket hordozott az Úr. Abból is kiemelve egy-egy eseményt és úgy, ahogy azt én éltem át. Ezek: Komló városa, a gyülekezet, férjem harcai a templom építéséért és a vallásszabadságért.

Hiányos lesz, mint az emlékezetem, de szívemben hálával gondolok mindarra, amit átéltünk, és kívánom, hogy ez a kis írás azokban is hálát és bíztatást ébresszen, akik olvassák, mert: "Az Istennél semmi sem lehetetlen" - Lukács 1:37.

Teljes szöveg >>
Kálvin emlékévek

A Magyarországi Református Egyház a világ összes református egyházával együtt Kálvin János (1509-1564) születésének 500. évfordulóját ünnepli 2009-ben. Az MRE Zsinata a Kálvin Bizottság javaslatára úgy döntött, hogy a nagy jelentőségű évforduló ünneplését meghosszabbítja 2014-ig, Kálvin halálának 450. évfordulójáig. Ennél fogva a következő esztendők egyházunk életébe Kálvin emlékévek 2009-2014 néven fognak bevonulni.

Magyar termék
Magyar termék          Vásároljunk magyar terméket!


©2008 Komlói Református Gyülekezet | webmester: Molnár Hajnalka |