"Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened!" (Ézsaiás 41,10.)

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Komlói Református Gyülekezet

Református címer

Légifelvételek Komlóról      

Komlói Református Templom

Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntjük honlapunkon, amelyen szeretnénk a komlói református közösség életéről, programjairól tájékoztatást adni.

Honlapunk - kívánságunk szerint - egyben meghívó is minden látogató számára Isten szeretetébe, és Jézus Krisztus evangéliumának megismerésére.

Köszönjük, ha a honlapunk böngészése közben esetleges észrevételeit, javaslatait, ima kéréseit e-mail-ben elküldi nekünk. Urunk áldását kérjük életére és szeretteire.
   Áldás, békesség!

   Molnár Imre lelkész
Telefonszám: 0630/746-1200    e-mail: revmolnar@gmail.com

Szeretettel bátorítjuk a gyülekezetünkbe látogató Családokat, hogy gyermekeikkel jöjjenek templomba,
mert a gyülekezeti teremben a gyerekek számára minden istentisztelet idején foglalkozást tartunk.
 
2017.01.08 - Pál Apostolnak a Thessalonikabeliekhez írt első levele 4.9-12. szerint igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor.

Gyülekezeti események az elmúlt 2016-os évben:
Keresztelők: 4; 3 Komlón, 1 Szalatnakon
Házasságkötések: 3; 2 Komlón, 1 Bikalon
Konfirmáltak: 3; 1 Komlón, 1 Mindszentgodisán, 1 Bakócán
Temetések: 10; 7 Komlón, 2 Mágocson, 1 Gödrén

A Pécsi Református Kollégium diákjai két alkalommal fognak kiszállni Komlóra: február 2-án Dr. Kádár Péter gimnáziumi igazgató fog nálunk szolgálni, diákok kiséretében; április 23-án egy egész osztály fog részt venni istentiszteletünkön.

Január harmadik hetében ökumenikus imahét: 18, 19, 20 és 21-én.
 

2016.12.24

Boriska néni karácsonya Rákoscsabán, a Református Idősek Otthonában.
 
2016.12.19 - Gyermekkarácsony - a képeket itt nézheted meg, vagy a Képgalériában.
 


Advent negyedik vasárnapja

Köszöntőt mondott:

Hargitainé Obert Erzsébet és Hargitai Réka

Ébresztem szívemet az ünnepre.

Ahogy kislányom reggelente már hetek óta így ébred:
- Apa, azt álmodtam, hogy karácsony lett.
S valahol tudja, hogy meg fog érkezni.
Azon az estén sok-sok megálmodott gyerekálom valóság lesz. Testet öltenek a sokszor elképzelt rózsaszín macik, kis játékautók, plüss teknősök, babák és építőkockák. Ott lesznek a fa alatt.
Így ébresztem majd ádvent negyedik hetében a szívemet. Hogy ÁDVENT lesz. Így nagybetűvel. ELJÖVETEL, Jézus eljövetele. Egyszer csak az lesz. Megérik rá az idő. Odahajol a szívünk, kifényesedik és ráhangolódik a testté lételre.
És mindenek végén ráébred arra, hogy amit álmodni sem mert az ember, Isten megvalósította: "Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal." (Jn 1, 14)
Jézus: Isten testté lett szeretete.

IMÁDSÁG

Mennyei Atyánk!


Az ünnep csendjében hálás szívvel köszönjük neked, hogy kegyelmed és szereteted hajolt hozzánk Krisztusban.

Az Ige Testté lett és lakozott közöttünk, a Te dicsőséged fényét hozta közénk. Add Urunk, hogy ebben a dicsőségben fürödjön a mi arcunk, a Te szeretetedben rejtsd el életünket. Ámen.

 
Ünnepi alkalmainkat lásd itt, vagy a Hírek menüpontnál.
 Advent harmadik vasárnapjaKöszöntőt mondott:


Pintér Péter, Geri Levente és Bábel ZoltánTúrmezei Erzsébet: Ádventi imádság

Uram Jézus Krisztus, Te azt akarod, hogy várjunk Téged!
Taníts hát meg várni! Taníts meg a Te szent pillanatodra,
a Te idődre várni! Hogy legyen időm Téged hallgatni,
legyen bátorságom Hozzád imádkozni, legyen erőm Neked engedelmeskedni; hogy rátaláljak az útra, amelyiken követhetlek Téged!

Uram, taníts meg a másik emberre várni!
Hogy legyen időm őt megkeresni,
legyen bátorságom megismerni, legyen erőm rajta segíteni;
hogy rátaláljak az útra, amelyiken találkozhatom vele!

Uram, taníts meg szent igédre várni!
Hogy legyen időm átgondolni,
legyen bátorságom elmondani,
legyen erőm felelni rá: hogy megtaláljam az utat hirdetésére;
hogy beteljesedhessék rajtam, ha Te úgy akarod!

Uram, mutasd meg nekünk,
hogyan lehet a kapukat szélesre tárni ezen a világon!
Mutasd meg, hogyan hirdethetjük, hogy eljöttél és eljövendő vagy.
Mutasd meg, hogyan élhetünk, mint olyanok, akik Hozzád tartoznak ma és mindörökké!
Ámen


Hangolom szívemet az ádventre. Ahogy a gitár húrját hangolják az alaphangra. Mert el- és lehangolódott. Mert hamis lett. Figyelmes füllel végzi a zenész a munkáját. Lassan feszíti a húrt. Míg az egy hullámhosszra nem kerül az alaphanggal. S ha minden kész, akkor lehet játszani tisztán. Akkor szólhat a dal és az ének.
Így teszek majd ádvent harmadik hetében szívemmel. Búcsút veszek mindentől, ami hamiskás. Elengedem, ami nem tiszta. Keresem az alaphangot. A tisztát, a szépen csengőt. Csendben, figyelmesen. Csak így lehet meghallani azt, amihez illeszkedni kell. Hogy kedvetlen, lehangolódott szívemben újra tiszta dallam szóljon.
Keresem a hangot, ami mindenütt jelen van, mindent betölt, csak a zaj elnyomja.

Íme, megtaláltam:
"A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt: saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azoknak megadta azt a kiváltságot, hogy Isten gyermekeivé legyenek..." (Jn 1, 10-11)

Befogadnám, ahogy a gitár teste megtelik a húr rezgésével.
Jézus: Isten hangja.
 

Kedves Szülők és Gyermekek!

A
Komlói Református Gyülekezet

sok szeretettel hív és vár mindenkit

gyermekkarácsonyi istentiszteletére

2016. 12. 18-án (vasárnap) 16h-kor!

Áldás, békesség:
Molnár Imre lelkész és a hittanoktatók

2016.12.04


Advent második vasárnapján

Gálffy Gyuláné
és
Kovács Károly

testvéreink olvastak fel a Szeretet himnuszából, s meggyújtották a második adventi gyertyát.

Igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor, Máté 24.43-51. szerint

Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.
 

Adventi köszöntő:

előadta Nagy Ágnes és Fadgyas Éva
Advent első vasárnapjának istentiszteletén
Valaki jön - de te nem veszed észre!
Valaki közeledik hozzád - de te bezárkózol!
Valaki kopog nálad - de te átalszod látogatását!
Valaki belép hozzád - de te házon kívül vagy!
Valaki nálad lakik - de te kidobod őt!
Valaki feltárulkozik - de te a szavába vágsz!
Valaki vár rád - de te hátat fordítasz neki!
Valaki segítséget kér - de te megkeményíted szívedet!
Valaki ajándékot ad neked - de te elásod azt!
Valaki végtelenül ráér - de veled sosem lehet beszélni.
Valaki nyugalmat hoz - de te szétszórt vagy!
Valaki jön - de te csak magadat látod!
Amíg csak jön - mindig megváltozhatsz!
Hajlítom szívem az ádventhez. Ahogy a vesszőt hajlítják a karóhoz. Ügyes kézzel leszúrva a cöveket; gyengéden de határozottan odahúzva hozzá a zsenge hajtást. Aztán egy vékonyka zsineggel odakötik. Hogy ki ne szakítsa szél, vihar és megálljon majd a téli hóförgetegben. Hogy mire eljön a tavasz, megerősödjön.

Így bánok ádvent első hetében a szívemmel. Megkeresem a zsengéjét, a lágy hajtásokat. Azt a részét, amelyik még nem kérgesedett meg, nem holt és nem vadult el. Amelyik még ÉREZ.

Így, nagybetűvel. Szerelmet, szeretetet, melegséget. A gyermekséget, az őszinteséget.

Istenhez kötöm mindazt, ami oly gyenge, de mégis él bennem. Ő a biztos támasz, az egyetlen szilárd pont a szüntelen viharló világban.
Már csak azt a vékonyka szálat kell megkeresnem, ami összetart engem Vele. Azt, ami a kapocs lesz Közte és köztem.

Íme, megtaláltam: "Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige." (Jn 1, 1)

Az Igével, e földöntúli földi Szóval erősítem szívem gyenge hajtásait Istenhez.

Az Ige: egyik vége Istennél van, a másik átkarol, megölel engem.

Jézus: kapocs ég és föld között.
 
2016.11.27 - istentisztelet. Igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor, Máté 25.1-13. szerint.

Múlt héten kísértük utolsó útjára Kovács József testvérünket, aki 53 évet töltött e Földön. Nyugodjon békében!

Szombaton, december 3-án délután 4 órakor a katolikus templomban lesz az adventi közös éneklés próbája. Szeretettel várjuk mindazokat, akik részt szeretnének venni december 11-én délután 4 órakor, a Városháza téren a komlói felekezetek közös éneklésén.
 

Ormánsági kirándulás

Szegedi Kis István munkássága nyomán, a Dráva mentén, az Ormánságban épített és átépített templomokat látogattunk meg ifjúsági csoportunkkal. Lelkészek vártak bennünket és helyi történeteiket mondták el a templomról. Köszönjük Fodor Ákosnénak, Lovadi Istvánnak, illetve esperes úrnak - Kovács Jánosnak a közreműködését.
A közel száz Baranyai templomból öt templom volt az úti cél: Nagyharsány, Adorjás, Kórós, Vajszló és Sellye. Útközben tettünk egy sétát Siklóson, ahol a Dzsámit tekintettük meg. Kora délután pedig a Szaporcai Látogató Központban ismerkedtünk az ormánsági nép életével és a Dráva élővilágával.
Áldott nap volt és abban a reménységben érkeztünk haza, hogy mindezt majd unokáink is látni fogják. Fadgyas Éva

A kirándulás képeit itt nézheted meg.
 

2016.11.12: Ünnepi istentiszteletTovábbi képek megtekinthetők itt.Molnár Imre lelkipásztor beiktatása
Igét hirdetett Dr. Bogárdi Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, Pál Apostolnak Korinthusbeliekhez írt második levele 8.8-24. szerint.

A megválasztott lelkészt tisztségébe a Baranyai Református Egyházmegye esperese, Kovács János iktatta be.

A beiktatáson résztvevő lelkészek igei köszöntése következett:

Németh Norbert - Pécs
Kiss László - Pécsvárad
Nagy Péter - Budapest-Budafok
Gyenge Károly - Hidas
Győrfi Bálint - Zengővárkony
Bárány Ágota - Szigetvár
Kecskés Márta - Villány
Bereczki Ildikó - Harkány
Dr. Komlósi Péter - Siklós
Kovách Péter - Ref. Kollégium Pécs
Kováchné Mészáros Erzsébet - Pellérd
Lovadi István - Sellye
Székely Zsolt - Kovácshida
Szabó Róbert - Drávaszabolcs
Unger Károly - Drávafok
Mátyás Imre plébános - Komló
Horváth László baptista lelkész - Komló
Hajduch-Szmola Patrik evangélikus lelkész
Kosjkai Erzsébet evangélikus lelkész - Egyházaskozár

Molnár Imre lelkipásztort köszöntötték:

Hoppál Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára;
Polics József, Komló polgármestere;
a hittanos gyerekek;
Ferencz Lajosné gondnokasszony, aki tolmácsolta a székelykocsárdi testvérgyülekezet lelkészének, Szabó Gergelynek az üdvözletét és köszönetet mondott Németh Norbert lelkipásztornak az átmeneti időszak szolgálatáért.

A gyülekezet ajándékát, egy lelkészi palástot Fóris Györgyné presbiter adta át.

Az ünnepi istentisztelet szeretetvendégséggel zárult.

Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.
2016.11.13 - Igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor, Pál Apostolnak Korinthusbeliekhez írt második levele 9.6-12. szerint

A lelkipásztor megköszönte a gyülekezetnek az elmúlt hetekben nyújtott sok segítséget, s az adakozást.
November 19-én autóbuszos kirándulást szervezünk a fiatalok számára az Ormánságba, műemlék templomok megtekintésére. Van még három hely, jelentkezni lehet Fadgyas Évánál.
November 26-án du. 3 órakor adventi koszorúkészítés. Koszorú alap biztosítva.
Advent harmadik vasárnapján, december 11-én, a komlói keresztyén emberek közösen elénekelnek egy adventi éneket az adventi vásáron. Ezen mi, reformátusok is részt fogunk venni.
A Baranyai Református Egyházmegye esperese, Kovács János nyugalomba vonul. A jelölő közgyűlés december 19-én lesz. Ezután a gyülekezetek presbiterei fogják eldönteni, hogy ki lesz az új esperes.

Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.
 

2016.08.19.

Kovács József és Spangenberger Andrea esküvője. Isten áldása legyen házasságukon!

A képeket itt lehet megnézni.
 
 

Augusztus 13-án ünnepelte Boriska néni 91. születésnapját! Hála érte, nagyon jól érezte magát, örült és tudta, hogy ez az ő ünnepe. A képek mutatják, mekkora szeretettel voltak iránta az otthon lakói, és ő is mosollyal, a tőle megszokott gondoskodással fordult a többiekhez: Van- e kistányérjuk a tortához, kapott-e mindenki süteményt. Jót beszélgettünk a sütizés után fent a szobában. Mindennek nagyon örült.

A képek itt tekinthetők meg.
 
2016.08.06. - örök hűséget esküdött egymásnak Vikor Csaba és Trapp Zsuzsanna.
Házasságkötésük képeit itt lehet megtekinteni.
 
2016.07.03.


Az istentisztelet a Lukács evangéliuma 10.38-42. szerint szólt.
Igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor.
Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.

A hittanos gyerekek elénekelték a gyülekezetnek a mágocsi táborban tanult egyházi énekeket:

"Így szól az Úr hozzád Jákob, figyelj" és a "Krisztusnak jó katonája" címűeket.

A mágocsi hét témája "A második ember" címet viselte.
A beszámolót a táborról itt olvashatod.

A mágocsi hittantábor képeit itt nézheted meg.
 
2016.05.28 - Püspökszentlászlói gyalogtúra. A kirándulás képeit itt nézheted meg.
 
Tündérkert Területi Mesemondó Verseny - Komló, 2016.04.21.

3.helyezést ért el Fadgyas Éva kislánya, Nagy Ágnes, Móra Ferenc: A mi pókunk című meséjével, mely alább meghallgatható: 

A Budapesti Fesztiválzenekar Barokk Kamaraegyüttesének koncertje

Énekesek: Zemlényi Eszter, Gavodi Zoltán, Csapó József, Gradsach Zoltán;

Vezeti: Anneke Boeke

A belépés ingyenes, de előzetes regisztráció javasolt a rendeles@bfz.hu e-mail címen.
 
Evangelizáció a megújulásról:

Április 7-én: Gyenge Károly hidasi lelkész; április 8-án: Koskai Erzsébet egyházaskozári evangélikus lelkész; április 9-én: Balogh László Barna magyarbólyi lelkész.
                     
 
A keresztyénüldözés világindexe 2016. - a teljes cikk itt olvasható


 
Egyházközségünk 2015. évi életének statisztikai számai:
Istentiszteleti látogatók átlaga: 43 fő; Keresztelés: 7 gyermek; Konfirmáció: 1 felnőtt; Házasságkötés: 2; Temetés: 11
 
A tisztújítás eredményei:
Dr. Szabó Istvánt választották a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökévé. A püspök megbízatása hat évre szól. Szabó István harmadik ciklusát kezdheti meg az egyházkerület élén.
A Baranyai Református Egyházmegye új esperese Kovács János, lelkészi főjegyző Győrfi Bálint, világi főjegyző Ömböli Zoltán.
  

Emlékhely: Monte San Michele, IsonzóSzarajevó, 1914. június 28.

100 éve történt, hogy egy boszniai szerb fiatal ember, Gavrilo Princip, közvetlen közelről pisztollyal kioltotta Ferenc Ferdinánd trónörökös és felesége életét.

A merénylet önmagában is vezető hírré vált az országos és a világsajtóban, igazán világrengetővé mégis következményeiben lett. Alig egy hónap múlva megkezdődött az első világháború, "a nagy háború", ahogyan később népünk ajkán élt a kifejezés.

A háború minden hősiesség ellenére vereséggel végződött, mert a sokfrontos rendkívüli terhet egyetlen ország sem bírhatta el. Következménye volt Magyarország széthullása, három millió magyar ember határon túlra kerülése, mai nehézségeink és sorskérdéseink döntő többsége is.
Ezért nem lehet elfelejteni, ami történt, de meghaladni igen, vagyis Isten segítségét kérve önmagunkkal megbékélve, összefogva nyereséggé tenni a veszteséget. Isten Országában lehetséges ez.
Emlékezzünk a hősökre, és azokra az eleinkre, akik a merénylet következményeit kénytelenek voltak elhordozni!

Épült Isten dicsőségére, Gályarabok emlékére


Vizaknai Tamásné, Kató néni visszaemlékezései a templomépítésről, s az azt megelőző évek küzdelmeiről


Igaz, csak életem és életünk negyven évéről írhatok, arról, ahogy minket hordozott az Úr. Abból is kiemelve egy-egy eseményt és úgy, ahogy azt én éltem át. Ezek: Komló városa, a gyülekezet, férjem harcai a templom építéséért és a vallásszabadságért.

Hiányos lesz, mint az emlékezetem, de szívemben hálával gondolok mindarra, amit átéltünk, és kívánom, hogy ez a kis írás azokban is hálát és bíztatást ébresszen, akik olvassák, mert: "Az Istennél semmi sem lehetetlen" - Lukács 1:37.

Teljes szöveg >>
Kálvin emlékévek

A Magyarországi Református Egyház a világ összes református egyházával együtt Kálvin János (1509-1564) születésének 500. évfordulóját ünnepli 2009-ben. Az MRE Zsinata a Kálvin Bizottság javaslatára úgy döntött, hogy a nagy jelentőségű évforduló ünneplését meghosszabbítja 2014-ig, Kálvin halálának 450. évfordulójáig. Ennél fogva a következő esztendők egyházunk életébe Kálvin emlékévek 2009-2014 néven fognak bevonulni.

Magyar termék
Magyar termék          Vásároljunk magyar terméket!


©2008 Komlói Református Gyülekezet | webmester: Molnár Hajnalka |