"Mert én az Úr, a te Istened, erősen fogom jobb kezedet, és azt mondom neked: Ne félj, én megsegítlek!" ( Ézs 41,13)

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Komlói Református Gyülekezet

Református címer

Légifelvételek Komlóról      

Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntjük honlapunkon, amelyen a komlói református közösség életét, programjait mutatjuk be.

Honlapunk egyben meghívó is minden látogató számára Isten szeretetébe és Jézus Krisztus evangéliumának megismerésére.

Köszönjük, ha a honlapunk böngészése közben esetleges észrevételeit, javaslatait, ima kéréseit e-mail-ben elküldi nekünk.

Urunk áldását kérjük életére és szeretteire.


   Áldás, békesség!

 
2019.03.17 - Igét hirdetett Fényes Endre helyettes lelkipásztor János evangéliuma 12.42-43 szerint:
"Mindazáltal a főemberek közül is sokan hivének ő benne: de a farizeusok miatt nem vallák be, hogy ki ne rekesztessenek a gyülekezetből: Mert inkább szerették az emberek dicséretét, mintsem az Istennek dicséretét."

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

Március 23-án nagytakarítás a gyülekezeti házban, templomban és környékükön. Mindenkit szeretettel várunk.
 
2019.03.10 - Igét hirdetett Fényes Endre helyettes lelkipásztor János evangéliuma 11.48 szerint:
"Ha ekképpen hagyjuk őt, mindenki hinni fog ő benne: és eljőnek majd a rómaiak és elveszik tőlünk mind e helyet, mind e népet."

Megkereszteltük Vágó-Juhász Ármint, képek itt láthatóak.

Március 23-án nagytakarítás a gyülekezeti házban, templomban és környékükön. Mindenkit szeretettel várunk.
 
Idén ünnepeljük gyülekezetünk fennállásának 70 éves, templomunk építésének 40 éves évfordulóját

Emléktáblát fogunk avatni a Komlón szolgált lelkipásztorok nevével.

Megalakulás:

1926. június 3-án alakult meg Kutassy Gyula dombóvári református lelkipásztor elnökletével a Komlói Evangélikus - Református Egyesült Protestáns Fiókegyház, a Dombóvári Református Anyaegyházközség szórványaként.
1947.01.19 - Református Fiókegyházzá alakulás
1948. december - anyásítás
1949.05.22 - a két felekezet különválása
1956.10.09 - 1966. december - Komló esperesi székhely
1979.04.08 - Templomszentelés

Lelkészeink voltak:

Kutassy Gyula - 1926.06.03 - 1928. szeptember
Eöri Szabó Dezső - 1928. szeptember - 1944.
Erdős István helyettes lelkész - 1946. december - 1947.
Tóth Zsolt segédlelkész - 1947. - 1948. augusztus. 1948-ban általa jutott a gyülekezet házhoz, telekhez, ezáltal megteremtve azt az anyagi bázist, mely nélkül az anyásítás nem jöhetett volna létre.
Máthé Elek - 1948. augusztus - 1952. augusztus
Gara József - 1952. augusztus - október
Papp László - 1952. október 10. - 1956. május 2. 1952 - 1955 -ig sásdi segédlelkészként járt ki.
Komlósi Ernő pécsi lelkipásztor - 1956.
Liber István egyházmegyei tanácsbíró - 1956.
Horváth Antal - 1956. augusztus - 1966. december
Vizaknai Tamás - 1966. december - 1982. november
Nagy Péter - 1982. november - 2002.
Orosz Papp Endréné segédlelkész - 1985. - 2010.
Kis László - 2002. - 2014.07.21.
Németh Norbert helyettes lelkipásztor - 2014. - 2015.
Molnár Imre - 2015.08.09. - 2017.08.01
Szabó Lászlóné Kiss Mária helyettes lelkész- 2017.08. - 2017.10.08
Kis László helyettes lelkész- 2017.10.15 - 2018.03.11
Fényes Endre helyettes lelkipásztor- 2018.03.18 -

Gondnokaink voltak:

1926 - 1946: Kunszt László
1946- - 1949: dr. Sófalvy Zoltán
1949 - 1951: Szabó Sándor
1951 - 1956: Vizaknai Ferenc
1956 - 1992: Bosznay Tibor
1992 - : Gálffy Gyula
              Ilka Etel
              Ferencz Lajosné
 
2019.03.03 - Igét hirdetett Fényes Endre helyettes lelkipásztor János evangéliuma 10.14 szerint:
"Én vagyok a jó pásztor; és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim"

Ma bibliavasárnap, a Magyar Bibliatársulatnak ajánljuk fel a perselypénzt.
 
2019.02.17 - Igét hirdetett Kovách Péter - a Pécsi Református Kollégium lelkipásztora - János evangéliuma 8.10-11. szerint:
"Mikor pedig Jézus felegyenesedék és senkit sem láta az asszonyon kívül, monda néki: Asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott-é téged?
Az pedig monda: Senki, Uram! Jézus pedig monda néki: Én sem kárhoztatlak: eredj el és többé ne vétkezzél!"

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

Adónk 1 %-át ajánljuk fel a Magyar Református Egyháznak (technikai szám: 0066).
Az alapítványi 1 % -ot adhatjuk a Timóteus Alapítványnak, adószáma: "18301667-1-02 "
Az adó 1%-ának felajánlásához szükségek információk megtalálhatóak a templom előterében az asztalon elhelyezett papírlapokon.
 
2019.02.10 - Igét hirdetett Dr. Kádár Péter - a Pécsi Református Kollégium főigazgatója - Lukács evangéliuma 7.11-17. szerint.
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

A Pécsi Református Kollégium vegyeskara örvendeztette meg gyülekezetünket szép énekléssel. Képeket lásd itt.

Hirdetések:

2019.02.16-án 16 órakor a "Házasság hete" rendezvényeként Boncz Zoltán baptista lelkész és felesége Timea előadást tart a Közösségek Házában, "Globális felmelegedés - A kapcsolatok megerősítésének fontossága" címmel. Mindenkit szeretettel várnak.

2019.05.19 - a Magyar Református Egység ünnepe Debrecenben
2009. május 22-én egyesült újra a kárpát-medencei magyar reformátusság. Ekkor nyilatkoztattuk ki, hogy a magyar reformátusság - amelyet a történelmi határok szétszakítottak - újra egy egyháznak tekinti magát. Egy létező, lelki közösség erősítette meg az összetartozását, melynek immáron 10 éve.
Az ünnepségre hat szállást foglaltunk két éjszakára a komlói gyülekezeti tagok számára. Megnézzük a kollégiumot és részt veszünk az ünnepségen és az úrvacsorás istentiszteleten a főtéren. Jelentkezni lehet a gondnokasszonynál.
 
2019.02.03 - Igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor, János evangéliuma 6.14. szerint:

"Az emberek azért látva a jelt, amelyet Jézus tőn, mondának: Bizonnyal ez ama próféta, aki eljövendő vala a világra."

A mai perselypénzt gyülekezetünk felajánlotta a Károli Gáspár Református Egyetem Ráday utcai kollégiumának újraépítésére.

A Komlói Református Gyülekezet 70 éves, templomunk 40 éves évfordulójára készülve - képanyagokat, visszaemlékezéseket kérünk gyülekezeti tagjainktól az ünnepi kiadványokhoz.
 
Ökumenikus imahét 2019.01.21-26. programja Komlón:

01.23. Szerda: Ócsai Zoltán evangélikus lelkész hirdet igét a református templomban
01.24. Csütörtök: Horváth László baptista lelkész igehirdetése a katolikus templomban
01.25. Péntek: Hamzau Relu atya, katolikus plébános idehirdetése a baptista imaházban
01.26. Szombat: Fényes Endre református lelkipásztor hirdeti az igét a református templomban
 

2019.01.20 - Igét hirdetett Görgey Etelka pálfai lelkész, Aggeus próféta könyve 1.1-10. szerint:

" Dárius király második esztendejének hatodik hónapjában, a hónapnak első napján szóla az Úr Aggeus próféta által Zorobábelnek, a Sealtiél fiának, Júda fejedelmének, és Jósuának, a Jehosadák fiának, a főpapnak, mondván:
Így szól a Seregeknek Ura, mondván: Ezt mondja e nép: Nem jött még el az idő, az Úr háza építésének ideje!
Az Úr pedig így szól Aggeus próféta által, mondván:
Ideje-é néktek, hogy ti mennyezetes házakban lakozzatok, holott ez a ház romban áll?
Most azért ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat!
Sokat vetettetek, de keveset takartok; esztek, de meg nem elégesztek; isztok, de meg nem részegesztek; ruházkodtok, de meg nem melegesztek, a bérlő is lyukas zacskóra bérel.
Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat!
Menjetek fel a hegyre, és hordjatok fát, és építsétek e házat, hogy gyönyörködjem benne, és dicsőíttessem, azt mondja az Úr.
Sokat vártatok, de ímé kevés lett; haza is hordtátok, de én ráfuvallok arra! Mi okért? azt mondja a Seregeknek Ura. Az én házamért, amely ím romban áll, ti pedig siettek, kiki a maga házához.
Azért vonták meg tőletek az egek a harmatot, vonta meg a föld az ő termését."
 

November 25: GULÁG emléknap

A történelmi Magyarország területéről 1944-45-ben a Szovjetúnióba kényszermunkára elhurcolt több mint 700.000 polgári lakosra emlékezünk. Sose felejtsünk!

A képek a Szolyvai Emlékparkban készültek (Kárpátalja - Ukrajna) 

2018.08.18 - Mágocs

A csendesnapon 31 gyülekezeti tag vett részt, töltődött fel és érezte jól magát az együttlétben.

Képek megnézhetők itt.
 

103 országból látogatták meg a honlapunkat:

Látogatók
 
2018.07.10-13. - mágocsi hittan tábor"Állati küldetés"

Július 10-13. között belaktuk a mágocsi házat. A gyermekek már a tanév során beosztották az ágyakat, hogy ezen a héten ki, hol alszik.

Alig érkeztünk meg, máris tábori hangulat volt. Nagyon élveztük a slime-készítést, a gyöngyfűzést, a gyertyakészítést. De szívesen csatlakoztunk idén is közös játékokhoz, mint: éjszakai számháború (világítós számokkal), ping-pong, tollas, csocsó, foci.
A társasjátékok kedvelői behúzódtak a szőlő árnyékába.

Hogy miben volt más az eddigi táborokhoz képest? A témájában. A délelőtt folyamán olyan bibliai történetekkel ismerkedtünk "Állati küldetés" címmel, amelyekben bővebben hallottunk a tevéről, fürjről, szamárról és disznóról. Különböző bibliai szereplők példáján keresztül vontuk le a napi tanulságot. Az állatok Isten eszközeként jelentek meg. Belátható számunkra is, hogy Isten sokakat, sokféleképpen von be a küldetés végrehajtásába.

Esténként az első magyar misszionáriusnő - Molnár Mária - életét dolgoztuk fel. Molnár Mária Isten küldöttekként indult útnak Pápua Új-Guinea szigeteire és élt a kannibálok közt 15 évet. Gyógyított, tanított és Istenről beszélt. Ma is emlegetik a nevét. Az izgalmas történetek elvarázsolták a gyermekeket.

És mivel a hetünk címe "Állati küldetés", a hét egyik fénypontjaként dr. Faragó Enikő és Faragó Endre jóvoltából kitelepült egy délutánra a Mini Zoo. Az állatokat szabadon sétáltattuk, kézbe, nyakba vettük, simogathattuk. A képek magukról beszélnek.

Az utolsó nap emlékezetes pillanata mindig a tábortűz, illetve a jelenet, melyre a táborlakók önállóan készülnek és adnak elő. Sok új ötlet, nevetés, humor, a tanultak együtt vannak ezekben az előadásokban, melyeket évről-évre felemlegetünk.
Ezt a hetet nagyon sok ismerős, szülő, gyülekezeti tag számon tartja. Nagyon köszönjük Mindenki támogatását. Jó volt látni, érezni az összefogást a szolgálatban, imában, és anyagiakban.
Gazdagon megáldott hetet zártunk.

Jövőre ugyanitt!
Fadgyas Éva

Képek a táborból itt láthatók.
 
2018.06.29-07.01. - REND (Református Egyházi Napok - Dunántúl) - Kaposvár

A programokról itt olvashatsz.

Miért fontos a család?
Mit gondol a család intézményéről a református püspök, az evangélikus esperes és a katolikus érsek? Hogyan szakít időt házastársára és gyermekeire az államtitkár és a Zsinat lelkészi elnöke? Ez is kiderült június 30-án délután Kaposváron, az idei REND második napján.
Részletek itt.

A rendezvényen résztvettek gyülekezetünk tagjai is. Képeket lásd itt.
 


 
2018.04.08. - Igét hirdetett Fényes Endre helyettes lelkipásztor Mózes első könyve 3.22-24. szerint.

Rajzverseny

Gyülekezetünk 70 éves, templomunk (jövőre esedékes) 40 éves évfordulója alkalmából

"Az én templomom"

címmel meghirdetett rajzversenyre a hittanos gyermekeinktől 28 rajz érkezett alsós és felsős korosztályban. Rajz közben nagyon sok ötlet jutott a gyermekek eszébe, képzeletbeli templomot építettek, de inkább a megélt élmény, az átélt mélységek domináltak.

A hittanórák alatt készültek a rajzok és amíg alkottak a gyermekek, beszélgettünk.
Lejegyzeteltem a gondolataikat:

. Ágival lementünk a parókiára, sok játék volt ott. Évi mesélt a bibliából. A cicám is itt volt.
. Az én templomomban vízi park van. Mindig Istentisztelet után lehet használni. Ingyenesen, hajnali 1 óráig. Mindenki, még a pap bácsi is. Titkos bunker van a toronyban, a fiúknak, lányoknak külön. A lányoknak van egy diszkó gömbjük is.
. Az én templomomban nagyon szeretek énekelni. Jól esik, amikor a nénik, és a bácsik megdicsérnek.
. Szeretem az Istent és szeretem az emberiséget. Az én templomom olyan, hogy szinte lakni lehet benne. Tetszenek a virágok a templom falán. Szerettem volna, ha az ablakon belátunk, amikor próbáljuk a jeleneteket. A fával sokat dolgoztam, mögötte van a tábortűz helye. Hasonlít a tábori házra és a templomunkra, olyan kettő az egyben.
. Szeretek otthon lenni, én ott vagyok boldog. Állatok, Mama, Anyu. Mama mindig otthon van. Remélem sokáig élnek. Itt van időm gondolkodni, Istenhez is közelebb kerülni. Isten segít az embereknek. Meghallgat bármikor és kedves.
. Szeretem a madarakat. A régi madaraim hiányoznak. Van két pintyem: Bogyó és Babóca. Aranyosan röpködnek, szeretnék én is repülni. Isten jószívű, tanácsokat ad, amit megérzek a két döntés közül. Itt a rajzon közel van az Isten is.
. Tábor. Sokat imádkoztunk. Jó volt. Szereztem új barátokat. Ez volt életemben az első táborom. Isten kedves és segít mindenben.
. Ülnek a gyerekek a pokrócon. A tanár néni a párnán. Itt van egy tábla. Az állatok is leülhetnek és hallgathatják. A szabad tér a templom.
. A kedvenc dalom: "Fenn a mennyben az Úr ". Nagyon megfogott az énekből az a két szó, hogy az "élet vize".Ezt rajzoltam. A természetben szabad vagyok. Isten nekem a szabadságot jelenti.
. A komlói templomromnál, a különleges hittanórát rajzoltam, az erdő szélén vagyunk. Olyan volt mint egy kirándulás ez a templomi élményem.
. Sima templom amit elképzeltem, új dolgok vannak benne, például: szép-borítós biblia, új énekes könyvek. Ott csönd van. Szeretem, megnyugtat. Néha beszélek a Istennel. Sok mindent elmondtam neki.
. A természetet választottam templomnak. Van egy mesterséges is: amit építettek. Nekem a természetes szebb. Lehet benne fürödni, zöld, vidám. Isten benne van. Néha Istenre gondolok. Néha arra gondolok, hogy jó, hogy itt vagyok. Igazából, amikor rajzoltam, a kedvenc helyem is eszembe jutott: a mézes rét.
. Templomi rajz, a belső templom. Gyertya, a torony hátrébb van, mint a ház, hogy ne egymás mellett legyenek. A háttérhez rajzos technikát alkalmaztam. Szív: az én templomom. És ez a szív: a mi szívünk.
. Az én templomom nagyméretű, hogy sokan legyenek ott, hogy mindenki beférjen. Három szintje van: az első szint a bejárat, itt van egy csigalépcső és az orgona. Két emeleten pedig karzat van. Nem átlagos templom, a méretei miatt. A toronynak harangja van. És hangos bemondója, hogy aki kint van hallja az imát. Szeretek közösségben lenni.
. A templomon gyertya lebeg, mintha ott lenne, de még sincs ott. Egyszerű, nyugodt hely, de számomra mégis különleges, elfelejtem a problémáim. Általában megpróbálom egyedül megoldani, ha nem megy, akkor mondom el Istennek. Sok problémám van. Szeretnék templomba járni, de valami mindig gátol.

A zsűrizésben részt vett Bálint Ferenc képzőművész, grafikus. A pályamunkák már díszítik a gyülekezeti terem falát. Köszönjük a gyermekeknek az aktív részvételt!

  1. helyezett 2. helyezett 3. helyezett
Alsós Fekete Bálint
Fadgyas Eszter
Bérces Natasa
Nagy Ágnes
Horváth Imola
Török Orsolya
Darvasi Hunor
     
Felsős Tokodi Zsófia
Hargitai Réka
Fadgyas Júlia
Gulyás Sáron
Gulyás Lotti
László Lénárd
Csicsman Ákos
Fekete Kinga
Csonka Tibor
Sáfrány Noémi
Fehér Bibor

A díjazott gyerekek könyvet és csokoládét kaptak.A képeket megtekintheted itt.

Fadgyas Éva - hittanoktató

 
  
Épült Isten dicsőségére, Gályarabok emlékére

Vizaknai Tamásné, Kató néni visszaemlékezései a templomépítésről, s az azt megelőző évek küzdelmeiről

Igaz, csak életem és életünk negyven évéről írhatok, arról, ahogy minket hordozott az Úr. Abból is kiemelve egy-egy eseményt és úgy, ahogy azt én éltem át. Ezek: Komló városa, a gyülekezet, férjem harcai a templom építéséért és a vallásszabadságért.

Hiányos lesz, mint az emlékezetem, de szívemben hálával gondolok mindarra, amit átéltünk, és kívánom, hogy ez a kis írás azokban is hálát és bíztatást ébresszen, akik olvassák, mert: "Az Istennél semmi sem lehetetlen" - Lukács 1:37.

Teljes szöveg >>
Kálvin emlékévek

A Magyarországi Református Egyház a világ összes református egyházával együtt Kálvin János (1509-1564) születésének 500. évfordulóját ünnepli 2009-ben. Az MRE Zsinata a Kálvin Bizottság javaslatára úgy döntött, hogy a nagy jelentőségű évforduló ünneplését meghosszabbítja 2014-ig, Kálvin halálának 450. évfordulójáig. Ennél fogva a következő esztendők egyházunk életébe Kálvin emlékévek 2009-2014 néven fognak bevonulni.

Magyar termék
Magyar termék           Vásároljunk magyar terméket!


©2008 Komlói Református Gyülekezet | webmester: Molnár Hajnalka |