"Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened!" (Ézsaiás 41,10.)

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Komlói Református Gyülekezet

Református címer

Légifelvételek Komlóról      

Komlói Református Templom

Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntjük honlapunkon, amelyen szeretnénk a komlói református közösség életéről, programjairól tájékoztatást adni.

Honlapunk - kívánságunk szerint - egyben meghívó is minden látogató számára Isten szeretetébe és Jézus Krisztus evangéliumának megismerésére.
Köszönjük, ha a honlapunk böngészése közben esetleges észrevételeit, javaslatait, ima kéréseit e-mail-ben elküldi nekünk. Urunk áldását kérjük életére és szeretteire.

   Áldás, békesség!

A Komlói Református Egyházközségnek jelenleg nincs állandó lelkésze.
Ezért olyan lelkészt keres, aki a szolid anyagiak mellett is ambiciózus, gyülekezetet építő szolgálattal hálálja meg a gyülekezet szeretetét.
Olyan lelkészek nyomdokaiba léphet, mint Vízaknai Tamás, Nagy Péter és Kis László.

Érdeklődni lehet Ferencz Lajosné gondnokasszonynál - telefon: 70 384 2458.
 
2017.12.10 - Advent 2. vasárnapja
A Pécsi Református Kollégium Általános Iskolájának VII. osztályos tanulói szolgáltak, a képeket megtekintheted itt.
Igét hirdetett Dr. Kádár Péter, a Pécsi Református Kollégium főigazgatója, Lukács evangéliuma 1.38. szerint. Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2017 menüpontnál.
Az istentisztelet utáni szeretetvendégségen megköszöntük a főigazgató úrnak és a gyerekeknek a szolgálatot.

Mint a hirdetésben is elhangzott, csütörtökön 5 órától imakört tartunk a parókián. Hálaadással imádkozunk gyülekezetünkért, nekünk lelkészért, betegeinkért, családjainkért, országunkért, nemzetünkért és akinek a szívén van olyan, amit meg szeretne osztani velünk, bármiért. Természetesen nem kötelező mindenkinek hangosan imádkozni, de minden imára mondjunk mindannyian hangosan áment.
Legyünk együtt ismét a mi Urunk előtt!
Ha tudtok, hívogassatok ti is testvéreket! Forró tea és süti lesz a végén. Szeretettel várunk mindenkit.
 
Gyermekkarácsony
   
2017.12.03
Igét hirdetett Kis László helyettes lelkipásztor. Advent első vasárnapját köszöntöttük Fadgyas Éva szép soraival és Nagy Ágica énekével.
Az adventi köszöntőnek és Sebőné Kolozsvári Zsuzsanna felnőtt konfirmációjának képei itt tekinthetők meg.
 
A Reformáció 500 éves évfordulója alkalmából az evangélikusokkal és baptistákkal közösen tartott megemlékezés, a mágocsi évfordulós ünnepi istentisztelet, a budapesti Ige-Idők kiállításra szervezett kirándulás, valamint a Zarándok Galéria kiállítás megnyitójának képei megtekinthetők a Képgalériában.
 

Kiállítás
 
2017.11.03-08. - XIII. Harkányi szabadegyetem
A programot itt nézheted meg. Minden érdeklődőt szeretettel várunk az idei szabadegyetemünkre!
 
2017.10.01 - vasárnapi istentisztelet

Csonka Mónika és


Meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál

László Rebeka orgonált


 
2017.09.29 - 18 órakor: kibővített imakör a parókián

A gyülekezeti tagoknak kihirdettük, hogy imádkozzunk együtt a gyülekezetért, lelkészért, betegeinkért, családunkért. Ezt havi rendszerességgel szeretnénk tartani, mindig a hónap utolsó péntekén.
Utána pedig imaláncot szervezünk, hogy minden nap, de pénteken feltétlenül este 8-kor csendesedjünk el otthonunkban, és a fentiekért imádkozzunk, legyünk egyszerre kapcsolatban a mi Urunkkal.
 
2017.09.17 - tanévnyító istentisztelet

Isten irányítására, tanítására, jelenlétére szükségünk van, nemcsak döntéshelyzetekben, hanem a hétköznapi feladatainkban is. Jó újra találkozni, az új tanévben is, a nyári élményeket feleleveníteni. A tábori képek visszaröpítenek egy-egy helyzetbe, kuncogás hallatszik a sorokból...
A Reformáció emlékéve alkalmából, három reformátor életét mutatták be hittanosaink:
László Lénárd és Gelencsér Suta Bence.
Orgonán kísért: László Rebeka.
Imát mondott: Nagy Ágnes.
Számítógép-kezelő: Pintér Péter.
Köszönjük Csilla néni és Andi néni szolgálatát.
Isten Áldását kérjük az elkezdett tanévre, a gyerekekre, szüleikre, szeretteikre, tanítóikra és az egész gyülekezet számára.

Igét hirdetett Szabó Lászlóné Kiss Mária lelkipásztor.
Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.
Képek megtekinthetők a Képgalériában.
 
2017.09.16 - A Magyar Református Presbiteri Szövetség Baranya megyei szervezetének konferenciája Zengővárkonyban

Képek megtekinthetők itt.
 
2017.09.10. - igét hirdetett Szabó Lászlóné Kiss Mária nyugalmazott pécsváradi lelkipásztor, János evangéliuma 7.37-38. szerint.
Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.

Múlt héten meglátogatta Mezei-Ablonczy Péter vámosújfalusi lelkész gyülekezetünket, és elbeszélgetett a presbitériummal.

A presbitérium megválasztotta a 2017-es presbiterválasztás jelölő bizottságának tagjait, Gálfi Gyuláné, Szilágyiné Zong Klára és Szabó Lászlóné Kiss Mária lelkipásztor személyében. A jelölő bizottság letette az esküt a gyülekezet előtt.A presbitérium vonatos kirándulást szervez Budapestre, a Magyar Nemzeti Múzeumban látható, a reformáció ötszáz éves örökségét bemutató Ige-Idők kiállítás megtekintésére. Tervezzük a Kálvin-téri református templom és a Károli Gáspár Református Egyetem meglátogatását is a Rádai utcában.
Jelentkezni lehet Ferencz Lajosné gondnokasszonynál. Belépőjegy a kiállításra 1600, illetve 800 Ft. Indulás reggel 7-kor, vissza 17h45-kor.

 
2017.08.11

Boriska néni 92. éves
Pénteken már reggeltől kedvesen emlegették a nővérek, hogy "nagy nap a mai, születésnapja van Boriska néninek".A szobájában elfogyasztott ebéd után a többi néni és bácsi kedvesen várt rá az ebédlőben.
Énekkel, Igével köszöntöttük és láthatóan jól érezte magát!
Nagyon szeretik őt a Házban, kedves, elfogadó, alázatos magatartásáért. Soha nem panaszkodik! Ez az ő "prédikációja" mifelénk!
 
Lelkipásztori szolgálat az elkövetkező időszakban:
 

Augusztustól:

Szabó Lászlóné nyugalmazott pécsváradi lelkipásztor fog igét hirdetni.
 
Mágocsi hittantábor - 2017.07.03-07.


Áldás Békesség!

"Ébredj ember!"- szólt és megszólalt az ének, az idén is megszervezett Mágocsi hittantáborunkban júliús 03-07-ig, ahol 23 gyermek vett részt.

Ezt énekeltük

A nagy reformátorok: Luther Márton, Kálvin János, Károli Gáspár életén keresztül beszéltünk arról, hogy elsősorban Isten kijelentett igéje volt hatással életükre... A teljes beszámolót itt olvashatod.

A tábori élet képeit itt nézheted meg.
 
Istennek hála május végére elkészült a mágocsi gyülekezeti ház felújítása, amelyre az Emberi Erőforrás Minisztériumától nyert pályázati pénzből kerülhetett sor. Képek a felújításról itt láthatók.
 

2017.05.08


Anyák napi ünnepség


Igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor.
Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.
 
Áldott Húsvétot!
 

2017.04.09 - Virágvasárnap - szórványnap, szeretetvendégséggel.

Igét hirdetett a volt hidasi lelkipásztor, Borus Mária, Pál Apostolnak a Filippibeliekhez írt levele 4.4 szerint.
Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.

A szeretetvendégségen tőle tanult ének szövege a Versek menüpont alatt, a dallama pedig az Istentiszteletek hanganyaga menüpont alatt található.


Köszönjük szolgálatát és áldást kérünk a mindennapi szolgálatára az ádándi gyülekezetben.

 
2017.04.08 - Kelenföldi adomány
A Budapest Kelenföldi Református Egyházközség presbitere, Kalocsai Géza és felesége szervezésében és adományaként 10 komlói család kapott a gyülekezetüktől tartós élelmiszer csomagot. Isten áldása legyen az adományozók és családjuk életén!
Kalocsai Géza rövid áhítattal, Isten igéjével ismertette meg a jelenlévőket, s az Ő megváltó szeretetét köszönte meg.
Képek itt.
 
Virágvasárnap

2017.03.15 - Ünnepi istentisztelet


Igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor Márk evangéliuma 9.2-13. szerint.


Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.

 
Mágocsi református nyári táborozás 2017.

Kedves Szülők és Gyerekek!
Idén nyáron ismét sor kerül szokásos mágocsi táborozásunkra, amelynek ideje: 2017. július 03- július 07. (hétfő- péntek).
A táborozás helye, a mágocsi református gyülekezeti ház minden szükségessel és sok vidámsággal jól felszerelve várja a gyerekek érkezését.
Szeretettel várjuk a jelentkezéseket.

Fadgyas Éva (marcisor37@gmail.com)
 
A Pécsi Református Kollégium Általános Iskolája VI. A. osztályának szolgálata Komlón
Jelen voltak:

Dr. Kádár Péter - a Pécsi Református Kollégium főigazgatója
Bartisné Gagyi Ágnes - az Általános Iskola igazgatója
Spangenberger Andrea osztályfőnök, az osztály felkészítője
Szülők, diákok.

A gyerekek szolgálata után igét hirdetett Dr. Kádár Péter.

Az igehirdetést a Pécsi Református Kollégium bemutatása követte.
Molnár Imre lelkipásztor megköszönte a szolgálatot és szeretetvendégségre invitálta a vendégeket.
2017.02.05


Szenci Molnár Albert Zsoltároskönyve 65. része szerint szólt az ige:

A Sionnak hegyén, Úr Isten, Tied a dícséret,
Fogadást tésznek néked itten, Tisztelvén tégedet,
Mert kérésüket a híveknek Meghallod kegyesen,
Azért tehozzád az emberek Jönnek mindenünnen.

Rajtam a bűn elhatalmazék, terhelvén engemet,
De nagy volta kegyességednek Eltörli vétkünket.
Boldog, akit te elválasztál, Fogadván házadba,
Hogy előtted nagy buzgósággal Járjon tornácodba.

Javaival a te házadnak Megelégíttettünk,
Szép dolgain te templomodnak Gyönyörködik szívünk.
A te csuda igazságodból Megfelelsz minekünk;
Halgass meg, Isten, velünk tégy jól, Ó mi segedelmünk!Az istentisztelet meghallgatható az

Istentiszteletek hanganyaga

menüpontnál.

Képek itt nézhetők meg, vagy a Képgaléria menüpontnál.
 

Ökumenikus imahét

Január harmadik hetében, 18, 19, 20, 21-én a református templom ökumenikus imahétnek adott otthont.

A baptista, református, evangélikus és katolikus igehirdetés meghallgatható az

Istentiszteletek hanganyaga

menüpontnál.
 
 
A keresztyénüldözés világindexe 2016. - a teljes cikk itt olvasható


  
Épült Isten dicsőségére, Gályarabok emlékére

Vizaknai Tamásné, Kató néni visszaemlékezései a templomépítésről, s az azt megelőző évek küzdelmeiről

Igaz, csak életem és életünk negyven évéről írhatok, arról, ahogy minket hordozott az Úr. Abból is kiemelve egy-egy eseményt és úgy, ahogy azt én éltem át. Ezek: Komló városa, a gyülekezet, férjem harcai a templom építéséért és a vallásszabadságért.

Hiányos lesz, mint az emlékezetem, de szívemben hálával gondolok mindarra, amit átéltünk, és kívánom, hogy ez a kis írás azokban is hálát és bíztatást ébresszen, akik olvassák, mert: "Az Istennél semmi sem lehetetlen" - Lukács 1:37.

Teljes szöveg >>
Kálvin emlékévek

A Magyarországi Református Egyház a világ összes református egyházával együtt Kálvin János (1509-1564) születésének 500. évfordulóját ünnepli 2009-ben. Az MRE Zsinata a Kálvin Bizottság javaslatára úgy döntött, hogy a nagy jelentőségű évforduló ünneplését meghosszabbítja 2014-ig, Kálvin halálának 450. évfordulójáig. Ennél fogva a következő esztendők egyházunk életébe Kálvin emlékévek 2009-2014 néven fognak bevonulni.

Magyar termék
Magyar termék           <"span class=style18">Vásároljunk magyar terméket!


©2008 Komlói Református Gyülekezet | webmester: Molnár Hajnalka |