"Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened!" (Ézsaiás 41,10.)

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Komlói Református Gyülekezet

Református címer

Légifelvételek Komlóról      

Komlói Református Templom

Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntjük honlapunkon, amelyen szeretnénk a komlói református közösség életéről, programjairól tájékoztatást adni.

Honlapunk - kívánságunk szerint - egyben meghívó is minden látogató számára Isten szeretetébe, és Jézus Krisztus evangéliumának megismerésére.

Köszönjük, ha a honlapunk böngészése közben esetleges észrevételeit, javaslatait, ima kéréseit e-mail-ben elküldi nekünk. Urunk áldását kérjük életére és szeretteire.
   Áldás, békesség!

Szeretettel bátorítjuk a gyülekezetünkbe látogató Családokat, hogy gyermekeikkel jöjjenek templomba,
mert a gyülekezeti teremben a gyerekek számára minden istentisztelet idején foglalkozást tartunk.
 
2017.08.20. - igét hirdetett Szabó Lászlóné nyugalmazott pécsváradi lelkipásztor János evangéliuma 2.13-25. versek szerint.

Új kenyér ünnepén Úrvacsoraosztás volt.
 
2017.08.13. - igét hirdetett Szabó Lászlóné nyugalmazott pécsváradi lelkipásztor Pál Apostolnak Korinthusbeliekhez írt első levele 15.35-58. szerint.

Köszönjük a tiszteletes asszonynak, hogy ebben a nehéz időszakban elvállalta gyülekezetünkben a szolgálatot.
A tiszteletes asszony szerda és csütörtök délutánonként át tud jönni Pécsváradról beszélgetésre; eziránti igényünket jelezzük a gondnokasszonynál!

Jövő vasárnap Úrvacsoraosztás lesz.
Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.

 
2017.08.11

Boriska néni 92. éves
Pénteken már reggeltől kedvesen emlegették a nővérek, hogy "nagy nap a mai, születésnapja van Boriska néninek".A szobájában elfogyasztott ebéd után a többi néni és bácsi kedvesen várt rá az ebédlőben.
Énekkel, Igével köszöntöttük és láthatóan jól érezte magát!
Nagyon szeretik őt a Házban, kedves, elfogadó, alázatos magatartásáért. Soha nem panaszkodik! Ez az ő "prédikációja" mifelénk!
 
Lelkipásztori szolgálat az elkövetkező időszakban:
 

Augusztustól:

Szabó Lászlóné nyugalmazott pécsváradi lelkipásztor fog igét hirdetni.
 
2017.08.06. - igét hirdetett Győrfi Bálint zengővárkonyi lelkipásztor Példabeszédek könyve 26.19 és János Evangéliuma 8.1-11. szerint.
Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.

 
Mágocsi hittantábor - 2017.07.03-07.


Áldás Békesség!

"Ébredj ember!"- szólt és megszólalt az ének, az idén is megszervezett Mágocsi hittantáborunkban júliús 03-07-ig, ahol 23 gyermek vett részt.

Ezt énekeltük

A nagy reformátorok: Luther Márton, Kálvin János, Károli Gáspár életén keresztül beszéltünk arról, hogy elsősorban Isten kijelentett igéje volt hatással életükre... A teljes beszámolót itt olvashatod.

A tábori élet képeit itt nézheted meg.
 
Istennek hála május végére elkészült a mágocsi gyülekezeti ház felújítása, amelyre az Emberi Erőforrás Minisztériumától nyert pályázati pénzből kerülhetett sor. Képek a felújításról itt láthatók.
 

2017.05.08


Anyák napi ünnepség


Igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor.
Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.
 
2017.04.23 - A Pécsi Református Kollégium Általános Iskolájának IV. B. osztálya vett részt istentiszteletünkön, Cserháti-Horváth Judit és Szűcs Ildikó tanerők vezetésével.
Igét hirdetett Kovács Péter, a Pécsi Református Kollégium lelkipásztora, János Evangéliuma 21.12-14. szerint.

Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.
A képeket itt nézheted meg.
 
Áldott Húsvétot!
 

2017.04.09 - Virágvasárnap - szórványnap, szeretetvendégséggel.

Igét hirdetett a volt hidasi lelkipásztor, Borus Mária, Pál Apostolnak a Filippibeliekhez írt levele 4.4 szerint.
Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.

A szeretetvendégségen tőle tanult ének szövege a Versek menüpont alatt, a dallama pedig az Istentiszteletek hanganyaga menüpont alatt található.


Köszönjük szolgálatát és áldást kérünk a mindennapi szolgálatára az ádándi gyülekezetben.

 
2017.04.08 - Kelenföldi adomány
A Budapest Kelenföldi Református Egyházközség presbitere, Kalocsai Géza és felesége szervezésében és adományaként 10 komlói család kapott a gyülekezetüktől tartós élelmiszer csomagot. Isten áldása legyen az adományozók és családjuk életén!
Kalocsai Géza rövid áhítattal, Isten igéjével ismertette meg a jelenlévőket, s az Ő megváltó szeretetét köszönte meg.
Képek itt.
 
Virágvasárnap

2017.03.15 - Ünnepi istentisztelet


Igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor Márk evangéliuma 9.2-13. szerint.


Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.

 
Mágocsi református nyári táborozás 2017.

Kedves Szülők és Gyerekek!
Idén nyáron ismét sor kerül szokásos mágocsi táborozásunkra, amelynek ideje: 2017. július 03- július 07. (hétfő- péntek).
A táborozás helye, a mágocsi református gyülekezeti ház minden szükségessel és sok vidámsággal jól felszerelve várja a gyerekek érkezését.
Szeretettel várjuk a jelentkezéseket.

Fadgyas Éva (marcisor37@gmail.com)
 
A Pécsi Református Kollégium Általános Iskolája VI. A. osztályának szolgálata Komlón
Jelen voltak:

Dr. Kádár Péter - a Pécsi Református Kollégium főigazgatója
Bartisné Gagyi Ágnes - az Általános Iskola igazgatója
Spangenberger Andrea osztályfőnök, az osztály felkészítője
Szülők, diákok.

A gyerekek szolgálata után igét hirdetett Dr. Kádár Péter.

Az igehirdetést a Pécsi Református Kollégium bemutatása követte.
Molnár Imre lelkipásztor megköszönte a szolgálatot és szeretetvendégségre invitálta a vendégeket.
2017.02.05


Szenci Molnár Albert Zsoltároskönyve 65. része szerint szólt az ige:

A Sionnak hegyén, Úr Isten, Tied a dícséret,
Fogadást tésznek néked itten, Tisztelvén tégedet,
Mert kérésüket a híveknek Meghallod kegyesen,
Azért tehozzád az emberek Jönnek mindenünnen.

Rajtam a bűn elhatalmazék, terhelvén engemet,
De nagy volta kegyességednek Eltörli vétkünket.
Boldog, akit te elválasztál, Fogadván házadba,
Hogy előtted nagy buzgósággal Járjon tornácodba.

Javaival a te házadnak Megelégíttettünk,
Szép dolgain te templomodnak Gyönyörködik szívünk.
A te csuda igazságodból Megfelelsz minekünk;
Halgass meg, Isten, velünk tégy jól, Ó mi segedelmünk!Az istentisztelet meghallgatható az

Istentiszteletek hanganyaga

menüpontnál.

Képek itt nézhetők meg, vagy a Képgaléria menüpontnál.
 

Ökumenikus imahét

Január harmadik hetében, 18, 19, 20, 21-én a református templom ökumenikus imahétnek adott otthont.

A baptista, református, evangélikus és katolikus igehirdetés meghallgatható az

Istentiszteletek hanganyaga

menüpontnál.
 
 
A keresztyénüldözés világindexe 2016. - a teljes cikk itt olvasható


  
Épült Isten dicsőségére, Gályarabok emlékére

Vizaknai Tamásné, Kató néni visszaemlékezései a templomépítésről, s az azt megelőző évek küzdelmeiről

Igaz, csak életem és életünk negyven évéről írhatok, arról, ahogy minket hordozott az Úr. Abból is kiemelve egy-egy eseményt és úgy, ahogy azt én éltem át. Ezek: Komló városa, a gyülekezet, férjem harcai a templom építéséért és a vallásszabadságért.

Hiányos lesz, mint az emlékezetem, de szívemben hálával gondolok mindarra, amit átéltünk, és kívánom, hogy ez a kis írás azokban is hálát és bíztatást ébresszen, akik olvassák, mert: "Az Istennél semmi sem lehetetlen" - Lukács 1:37.

Teljes szöveg >>
Kálvin emlékévek

A Magyarországi Református Egyház a világ összes református egyházával együtt Kálvin János (1509-1564) születésének 500. évfordulóját ünnepli 2009-ben. Az MRE Zsinata a Kálvin Bizottság javaslatára úgy döntött, hogy a nagy jelentőségű évforduló ünneplését meghosszabbítja 2014-ig, Kálvin halálának 450. évfordulójáig. Ennél fogva a következő esztendők egyházunk életébe Kálvin emlékévek 2009-2014 néven fognak bevonulni.

Magyar termék
Magyar termék           <"span class=style18">Vásároljunk magyar terméket!


©2008 Komlói Református Gyülekezet | webmester: Molnár Hajnalka |